>NM_001179454_prot length=242
MSFLQNFHLSPGQTIRSTRGFKWNTGNTDFNYTPSHQKPFIQPVSGTTVT
THQDIKEIVETTLGSEGVLNQAVKLPKGENENEWLAVHVVDFYNQINMLY
GTITEFCSPESCPRMIATNEYEYLWSFEKGRSPVSVSAPKYVECLMRWCQ
DQFDDELIFPSRRDGVFPDRFIDKVIIPMLRRLFRVYAHIYCHHFNEVLE
LNLQTVLNTSFRHFCLFAQEFNLLRPSDFGPLLELVTELRDR