>Hel_prot length=601
AVGACVLCNSQTSLRCGACIRRPFLCCKCCYDHVISTSHKLVLSVNPYVC
NAPGCDVTDVTQLYLGGMSYYCKSHKPPISFPLCANGQVFGLYKNTCVGS
DNVTDFNAIATCDWTNAGDYILANTCTERLKLFAAETLKATEETFKLSYG
IATVREVLSDRELHLSWEVGKPRPPLNRNYVFTGYRVTKNSKVQIGEYTF
EKGDYGDAVVYRGTTTYKLNVGDYFVLTSHTVMPLSAPTLVPQEHYVRIT
GLYPTLNISDEFSSNVANYQKVGMQKYSTLQGPPGTGKSHFAIGLALYYP
SARIVYTACSHAAVDALCEKALKYLPIDKCSRIIPARARVECFDKFKVNS
TLEQYVFCTVNALPETTADIVVFDEISMATNYDLSVVNARLRAKHYVYIG
DPAQLPAPRTLLTKGTLEPEYFNSVCRLMKTIGPDMFLGTCRRCPAEIVD
TVSALVYDNKLKAHKDKSAQCFKMFYKGVITHDVSSAINRPQIGVVREFL
TRNPAWRKAVFISPYNSQNAVASKILGLPTQTVDSSQGSEYDYVIFTQTT
ETAHSCNVNRFNVAITRAKVGILCIMSDRDLYDKLQFTSLEIPRRNVATL
Q