>HSD17B6-207_prot length=317
MWLYLAAFVGLYYLLHWYRERQVVSHLQDKYVFITGCDSGFGNLLARQLD
ARGLRVLAACLTEKGAEQLRGQTSDRLETVTLDVTKMESIAAATQWVKEH
VGDRGLWGLVNNAGILTPITLCEWLNTEDSMNMLKVNLIGVIQVTLSMLP
LVRRARGRIVNVSSILGRVAFFVGGYCVSKYGVEAFSDILRREIQHFGVK
ISIVEPGYFRTGMTNMTQSLERMKQSWKEAPKHIKETYGQQYFDALYNIM
KEGLLNCSTNLNLVTDCMEHALTSVHPRTRYSAGWDAKFFFIPLSYLPTS
LADYILTRSWPKPAQAV