>HSD17B6-205_prot length=317
MWLYLAAFVGLYYLLHWYRERQVVSHLQDKYVFITGCDSGFGNLLARQLD
ARGLRVLAACLTEKGAEQLRGQTSDRLETVTLDVTKMESIAAATQWVKEH
VGDRGLWGLVNNAGILTPITLCEWLNTEDSMNMLKVNLIGVIQVTLSMLP
LVRRARGRIVNVSSILGRVAFFVGGYCVSKYGVEAFSDILRREIQHFGVK
ISIVEPGYFRTGMTNMTQSLERMKQSWKEAPKHIKETYGQQYFDALYNIM
KEGLLNCSTNLNLVTDCMEHALTSVHPRTRYSAGWDAKFFFIPLSYLPTS
LADYILTRSWPKPAQAV