>NM_020469.3_prot length=354
MAEVLRTLAGKPKCHALRPMILFLIMLVLVLFGYGVLSPRSLMPGSLERG
FCMAVREPDHLQRVSLPRMVYPQPKVLTPCRKDVLVVTPWLAPIVWEGTF
NIDILNEQFRLQNTTIGLTVFAIKKYVAFLKLFLETAEKHFMVGHRVHYY
VFTDQPAAVPRVTLGTGRQLSVLEVGAYKRWQDVSMRRMEMISDFCERRF
LSEVDYLVCVDVDMEFRDHVGVEILTPLFGTLHPSFYGSSREAFTYERRP
QSQAYIPKDEGDFYYMGAFFGGSVQEVQRLTRACHQAMMVDQANGIEAVW
HDESHLNKYLLRHKPTKVLSPEYLWDQQLLGWPAVLRKLRFTAVPKNHQA
VRNP