>NM_015312_prot length=712
MDQRKNDSIVPSITQLEDFLTEHNSNVVWLLVATILSCGWIIYLTYYNSR
NVGLILTLVLNRLYKHGYIHIGSFSFSVLSGKVMVREIYYITEDMSIRIQ
DGFIIFRWWKMYNPKQKQHDPKAETRLYITVNDFEFHVYNRSDLYGRLQE
LFGLEPTIIPPKKDDDKTRENGRTRTQSKIERVKVKTESQDPTSSWRSLI
PVIKVNVSTGRLAFGNHYQPQTLCINFDDAFLTYTTKPPSSHLDQFMHIV
KGKLENVRVMLVPSPRYVGLQNDEPPRLMGEGFVVLQSNDVDLYYYMDEP
GLVPEETEESTEGDISSEDCKLQDLPPCWGLDIVCGKGTDFNYGPWADRQ
RDCLWKFFFPPDYQVLKVSEIAQPGRPRQILAFELRMNIITDATIDLLFT
KNRETNAVHVNVGAGSYLEINIPMTVDENGYTPAIKGQLLHVDATTSMQY
RTLLEAEMLAFHINASYPRIWNMPQTWQCELEVYKATYHFIFAQKNFFTD
LIQDWSSDNAPDIFSFVPYTWNFKIMFHQFEMIWAANQHNWIDCSTKQQE
NVYLAACGETLNIDFSLPFTDFVPATCNTRFSLRGEDVDLHLFLPDCHPS
KYSLFMLVKNCHPNKMVPETGIPAECQSGQKTVKPKWRNVTQEKSGWVEC
WTVPSVMLTIDYTWHPIYPQKADEQLKQSFRNGRNNAICIKASPEDIRES
CFFSIYVTTPSC