>ExoN_prot length=527
AENVTGLFKDCSKVITGLHPTQAPTHLSVDTKFKTEGLCVDIPGIPKDMT
YRRLISMMGFKMNYQVNGYPNMFITREEAIRHVRAWIGFDVEGCHATREA
VGTNLPLQLGFSTGVNLVAVPTGYVDTPNNTDFSRVSAKPPPGDQFKHLI
PLMYKGLPWNVVRIKIVQMLSDTLKNLSDRVVFVLWAHGFELTSMKYFVK
IGPERTCCLCDRRATCFSTASDTYACWHHSIGFDYVYNPFMIDVQQWGFT
GNLQSNHDLYCQVHGNAHVASCDAIMTRCLAVHECFVKRVDWTIEYPIIG
DELKINAACRKVQHMVVKAALLADKFPVLHDIGNPKAIKCVPQADVEWKF
YDAQPCSDKAYKIEELFYSYATHSDKFTDGVCLFWNCNVDRYPANSIVCR
FDTRVLSNLNLPGCDGGSLYVNKHAFHTPAFDKSAFVNLKQLPFFYYSDS
PCESHGKQVVSDIDYVPLKSATCITRCNLGGAVCRHHANEYRLYLDAYNM
MISAGFSLWVYKQFDTYNLWNTFTRLQ