Multiz Alignments of 35 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 407 in window, 56747477 - 56747497, 21 bps 
B D         Mouse cttttactctc------tgaaa----------gaaaa
B D          Rat cctctactctc------tgaaa----------gaaaa
      GCF_003668045 cctctactctc------tgaag----------gaaaa
          Beaver cccctactctc------caaaa----------ggaaa
B D       Squirrel ccccaactctc------caaaa----------taaaa
B D      Guinea pig ctttgactctc------cagaa----------gaaaa
B D        Rabbit ccccgattctc------caaaa----------gaaaa
B D         Pika ccccggttctc------caaaa----------agaaa
B D         Human cctcatgtctc------caaag----------gaaaa
B D         Chimp cctcatgtctc------caaag----------gaaaa
B D        Bonobo cctcatgtctc------caaag----------gaaaa
B D        Gorilla cctcatgtctc------caaag----------gaaaa
B D        Rhesus cctcatgtctc------caaag----------gaaaa
B D       Marmoset cctcaagtctc------caaag----------gaaaa
B D        Tarsier ccccaaccctc------caaaa----------gaaaa
B D       Bushbaby ccccaattctc------caaaa----------gaaaa
B D      Tree shrew ccccaactctc------caaaa----------gaata
B D Malayan flying lemur ctctgactctc------caaaa----------gaaaa
B D          Pig ccccgactctc------taaaa----------gaaaa
B D        Dolphin ccccgactctc------cataa----------gaaaa
B D          Cow cctcgactctc------caaaa----------gaaaa
B D         Sheep cctcgactctc------caaaa----------gaaaa
B D         Horse ccccaactctcaaaaaaaaaaa----------aaaaa
B D   Chinese pangolin ccccgactctc------cgaaa----------gaaaa
B D          Dog ccccgactctg------cagaa----------gaaaa
B D  Hawaiian monk seal ccccgactctg------caaaa----------gaaaa
B D       Hedgehog cccccacttcc------aaaaaaaaaaaagttgaaaa
B D         Shrew ccccgactctc------agaaa----------gaaac
B D       Elephant cctccactctc------caaga----------gaaaa
B D        Tenrec ctcctactctc------ccaaa----------gaaaa
B D        Opossum ccccatttttc--------aaa----------gaaaa
B D       Zebrafish =====================================
B D     X. tropicalis =====================================
B D        Chicken =====================================

Inserts between block 1 and 2 in window
B D       Opossum 3607bp

Alignment block 2 of 407 in window, 56747498 - 56747943, 446 bps 
B D         Mouse tttaaaaca-ctga-----t-----ttttt-----cccttttttcc--------c---cc---tccttga
B D          Rat tttaaaaca-ctgg-----tgtttcttttt-----ttttttttttc--------t---cc---tccttga
      GCF_003668045 tttaaaaca-ctcg-----t-----gcttc-----cttttcttttt--------t---cc---ccgttga
          Beaver tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt-----gttgttttttc--------t---tc---c---tga
B D       Squirrel tttaaaaca-cttg-----t-----g---------------tcccc--------c---tc---cccctgg
B D      Guinea pig gtgaaaaca-ctcc-----t-----gtttt-------------------------------------taa
B D        Rabbit tgtcaaacg-ctcg-----c-----gatct-----gggctttccct--------g---a-----------
B D         Pika attcaaa-a-cacc-----c-----gttct-----gtgttttacct--------t---ac---------g
B D         Human tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt------------tatt--------t---tc---cccccga
B D         Chimp tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt------------tatt--------t---tc---cccccga
B D        Bonobo tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt------------tatt--------t---tc---cccccga
B D        Gorilla tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt------------tatt--------tccccc---cccccga
B D        Rhesus tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt------------t---------------tc---cccccga
B D       Marmoset tttaaaaca-ccgg-----t-----gtttt------------c-tt--------t---tc---ccccaga
B D        Tarsier tttaaaaca-ctcg-----t-----gttttg----ctgggggtttt--------t---ct---cccctga
B D       Bushbaby tttaaaaca-cttg-----t-----gtcct------------cccc--------cc--ac---cccccgc
B D      Tree shrew cttaaaaca-ctcg-----t-----gattt-----------ttttt--------t---tt---tccctga
B D Malayan flying lemur tttaaaaca-ctcg-----t-----gtttt-----attttatttta--------t---tt---ttcctga
B D          Pig attaaaaca-cccg-----t-----gt----------tcttttttt--------t---cc---cccttga
B D        Dolphin attaaaaca-cccg-----t-----gtt---------ttttttttt--------c---tt---cctttga
B D          Cow cttaaaacaccccg-----t-----gttgttgt----ttttttttc--------t---tt---tccttga
B D         Sheep cttgaaacaccccg-----t-----gttgttgt--tgttgtttttc--------t---tt---tccttga
B D         Horse attaaaaca-cccg-----t-----gg------------ttttttt--------t---tt---tccctga
B D   Chinese pangolin tttaaaaca-cccg-----t-----gt------------tttgttttgttttgct---tt---ttcctga
B D          Dog attaaaaca-ctcg-----t-----g--------------ttttta--------t---tc---cccctga
B D  Hawaiian monk seal attaaaaca-ctcg-----t-----g-------------ttttttt--------t---tc---cccctga
B D       Hedgehog agtaaaaca-ttca-----t-----tttcttccacc------tcta--------t---cc---ctcctga
B D         Shrew agggaaaca-cccgtctttt-----ttttttccccccttccttctt--------c---tt---cccctga
B D       Elephant a----aaca-ccca-----c-----------------------ttt--------t---cc---cccctga
B D        Tenrec gt---tacc-ccca-----c-----------------------ccc--------t---tccaactctcca
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse gaagaattaagcaaccgccacacgaa------------ag-------tgtg-agtccaaa-ttcgtc---
           Rat gaagaatgaagcaacagtcacacaaa------------ag-------tgtg-agtccaaatttcgtc---
      GCF_003668045 gaagaactaagcagccgccacacaaa------------ac-------cgtg-agtccaaa-tatatc---
          Beaver gaaaagctaaacaaccgtgacaataaaag--ccc---gag-------tctg-agtctaag-ttcatccct
         Squirrel gggaggctaaggaatcaccacaaggaaac--cccaa-gag-------actg-agtctaaa-ttccgc---
        Guinea pig aaacctctgagcactcactacaacaaaag--cccg---ag-------gctg-agtctgaa-ttcatg---
          Rabbit -----------caaccg---------------ccgggagg-------tttg-attctaaa-ttcatc---
           Pika aaaaagctaagcgaccgctccaacagacg--cccaagagg-------gtcg-agtctaaa-ttcatc---
          Human gaaaagctaaacaaccaccacaacaaaag--cccca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
          Chimp gaaaagctaaacaaccaccacaacaaaag--cccca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
          Bonobo gaaaagctaaacaaccaccacaacaaaag--cccca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
         Gorilla gaaaagctaaacaatcaccacaacaaaag--cccca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
          Rhesus gaaaagctaagcaaccaccacaacaaaag--cccca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
         Marmoset gaaaagctaagcaaccaccacaacaaaag--ctcca--ga-------ttta-agtctaaa-ttcatc---
         Tarsier gaaaagccaagcaaccaccgccacaaaag--cccaa--gagt-----gttg-agtctaaa-tgcatc---
         Bushbaby aaaaatctaagcaaaccccaccacaaaag--ctggc--gt-------ttgg-ggtctaag-ttcatc---
        Tree shrew gaaaagctaagca---accacaacaaacg--ctcaa--gagt-----tttg-ggtctaaa-ttcatc---
   Malayan flying lemur gagaagctaagcaaccaccacaacaaaag--tccaa--gagt-----tttgagatttaaa-ttcacc---
           Pig gaataactaagcaaccacaacaacaaaag--cccaa--gaat-----tttg-agtctaaa-ttcatc---
         Dolphin gaaaaactaagcaaccacaacaacagaag--cccag--gagt-----tttg-agtttata-ttcatc---
           Cow gaaaagctaaacaaccataacaacaaaag--ccccc--gagt-----tttg-agtctaaa-ttcatc---
          Sheep gaaaagctaaacaaccgtaacaacaaaag--cccca--gagt-----tttg-agtctaaa-ttcatc---
          Horse gaaaaactactcaaccacaccaacaaaaa--tccaa--gagt-----tttg-agtctaaa-ttcatc---
     Chinese pangolin gaaaaaataagcaattacagcaataaaaaagcccac--gagt-----tttg-agtctaaa-ttcttc---
           Dog ggaaaactaagcaaccaccaccacaaaag--cccta--gagt-----tttg-agtctaaa-ttcatc---
    Hawaiian monk seal gaaaaactaagcaaccaccaccacaaaag--cccta--gagt-----ttta-agtctaaa-ttcatc---
         Hedgehog aaaac--taagcagccacaacagcacaag--cctac--gagtt----tttg-aatctaaa-ttcatc---
          Shrew gtaacaatgagcaagcacaatagcaaaag--cccag--gggtttaagtctg-aat-taaa-gtcacc---
         Elephant gaaaagctacgctaccaccaccacaaaag--cccaa--gaat-----tttg-ggtctaaa-ttcatc---
          Tenrec gaaaagct--------gctaccacaaaag--cccaa--gaat-----tttg-tgtctaaa-tttatc---
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse a-gtac----gttagaatgaagacgagtttaaaa--ct--c-aaat------------------------
           Rat a-gtat----gctagaatgaa---gagttcaaaa--ct--c-aaat------------------------
      GCF_003668045 a-gtat----gctagaatgaa---gatttcaaaa--ct--c-aaat------------------------
          Beaver a-ctat----gctagagtcaa---gacttcaaacctct--c-aaaa------------------------
         Squirrel a-ctaa----gatag--tcaa---gagttggaaactct--c-aaaa------------------------
        Guinea pig a-ctattctcactggagtcaa---gaattcaaaa--ct--c-gtaa------------------------
          Rabbit a-ccac----gctggagtcaa---gagttcaaaactct--c-aaaa------------------------
           Pika a-ccac----gctggagtcaa---gagttcaaaactct--c-agaa------------------------
          Human a-ccgt----cctggagtcaa---gagttcaaaactct--caaaaa------------------------
          Chimp a-ccgt----cctggagtcaa---gagttcaaaactct--caaaaa------------------------
          Bonobo a-ccgt----cctggagtcaa---gagttcaaaactct--caaaaa------------------------
         Gorilla a-ccgt----cctggagtcaa---gagttcaaaactct--c-aaaa------------------------
          Rhesus a-ccgt----cctggagtcaa---gagttcaaaactct--c-aaaa------------------------
         Marmoset a-ccgc----cgtggagtcaa---gagttcaaaactct--c-aaaa------------------------
         Tarsier a-ccat----gttggaatcaa---gagttcaaaactct--c-aaaa------------------------
         Bushbaby a-ccat----gctggagttga---gagttcaaaacttt--c-taaa------------------------
        Tree shrew a-gcac----attggagtcaa---gagttcaaaactcc-ac-aaaa------------------------
   Malayan flying lemur a-ctac----gctggagtcaa---gagttcaaaactct--c-aacc------------------------
           Pig a-ccag----gctggagtttg---gagttctaaattct--c-aaaaaccct--cac--------------
         Dolphin a-ccac----ggtggagtcag---gagttcaaagctct--c-aaaaaagca--aacaacaacaaa-----
           Cow a-ccac----ggtggagtcag---gagttcaaagctct--c-aaaaaacca--aac--------------
          Sheep a-ccac----ggtggagtcag---gagttcaaagctcg--c-aaaaaacca--aac--------------
          Horse a-ccgc----gctcgagtcag---gagctccaagctct--c-agaagcc--------------------c
     Chinese pangolin a-tcac----gctggagtcag---gagtccaaagctct--c-aaaaaccaa--aaca-aaatgcaaaaac
           Dog a-tcat----gatggagtcag---gggttcaaacctct--g-aaacacaca--cacacacacacacacac
    Hawaiian monk seal a-ccag----gatggagtctg---gagctcaaagctct--g-aaaagcaag--caaacaaacaca-----
         Hedgehog a-tgaa----actggagccag---gagttcaaaatttt--c-aataagcaa--atc--------------
          Shrew actcgg----gatggagtcag---gagtataaagttct--t-agaaaacaaacaca--------------
         Elephant a-tcac----cccggagtcag---gagttgcaaacttaaac-aaaaacaaacaaacaaacg---------
          Tenrec a-ccac----ctcaag-------------ccaaactta----aaaaaaagaagaagaaagg---------
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse -------ggca------------------aaacttcaaggcactgtacgg--tattcccg----------
           Rat -------ggca------------------aaacttcaaggcagtgtgcct--tattcccg----------
      GCF_003668045 -------gcgg------------------a---cttaaggcagtgtaagg--catttacg----------
          Beaver -------accg------------------g-cctttaaggcagcataagg--ttttccta------ctt-
         Squirrel -------accg------------------gactttgaaggcagactgaga--tgtccttgagcagacct-
        Guinea pig -------tggg------------------a--ctttaaggcagagtgagg--ttttcctgagcagactt-
          Rabbit -------accg------------------gaccttcggg-cagcgggagg--tttcccggagcagccct-
           Pika -------accg------------------gactttcgggccagcgggagg--tttcccggagcaaacct-
          Human -------accg------------------gacc-ttaaggcaatgtaagg--tttcccc-agcagaccc-
          Chimp -------accg------------------gacc-ttaaggcaatgtaagg--tttcccc-agcagaccc-
          Bonobo -------accg------------------gacc-ttaaggcaatgtaagg--tttcccc-agcagaccc-
         Gorilla -------accg------------------gacc-ttaaggcaatgtaagg--tttcccc-agcagaccc-
          Rhesus -------accg------------------aacc-ttaaggcaatgtaagg--tttcccc-agcagacct-
         Marmoset -------acct------------------gatc-ttaaggcagtgtaaga--tttcccc-agcagacct-
         Tarsier -------accg------------------gaac-ttaaggcagcgtgagg--tttccctgagcagacct-
         Bushbaby -------acgg------------------gacctttaagagaatgcgagg--ttttcttgagtagacat-
        Tree shrew -------actg------------------aacc-ttaaaccagcgtaagggttttcctg-agcggacct-
   Malayan flying lemur -------accg------------------gacc-ttaagactatgtaagg--tttcccg-ggcagacct-
           Pig -------aacaagtaaccca---------gacc-ttagagcagg--------tttctctgagc-------
         Dolphin -------aaca---aacctg---------gacc-ttaaagcagcgtaagg--tttatttgagcagacct-
           Cow -------aaca---aagccg---------gacc-t-------------------tctttgaacagaccta
          Sheep -------aaca---aagccg---------gacc-t-----------------tctctctgaacagacct-
          Horse ctccccaccca---aagccgca-------gacc-ttaaagcagcgaaagc--tttctttgagcagacct-
     Chinese pangolin aaaacaaaaca---aaactg---------gacc-ttaaacgaatggaag---tttcttagagtatacct-
           Dog acacacacaca---cacacacacggacctgacc-tgaaggcagcctaagg--tttctaagagcggatct-
    Hawaiian monk seal -----------------------------gatc-ttaaggcagcctaagg--tttcttagagcagatct-
         Hedgehog -------agca---aagcaaag-------gatg-ttaaggca-------------gttggaccagatct-
          Shrew -------aaca---aacaaaag-------ggcg-gcaaagcaccccaggt--ttcattgg-tcagacct-
         Elephant -------aaag------------------gatg-tt-aagcctcctaagg--tttcctttggcagaact-
          Tenrec -------aaaa------------------gatg-ctaaaggcatttacag--tgtccttgagcagaact-
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ------------------------------------------------------a---------------
           Rat ------------------------------------------------------a---------------
      GCF_003668045 ------------------------------------------------------g---------------
          Beaver g------gg--------------------------------------------ta---------------
         Squirrel c------tg--------------------------------------------ta---------------
        Guinea pig a------gg--------------------------------------------ca---------------
          Rabbit g------gg--------------------------------------------ct---------------
           Pika g------gc--------------------------------------------tt---------------
          Human c------ag--------------------------------------------ta---------------
          Chimp c------ag--------------------------------------------ta---------------
          Bonobo c------ag--------------------------------------------ta---------------
         Gorilla c------ag--------------------------------------------ta---------------
          Rhesus c------ag--------------------------------------------ta---------------
         Marmoset c------ag--------------------------------------------ta---------------
         Tarsier g------gg--------------------------------------------taggtttgcagtttttt
         Bushbaby g------gg--------------------------------------------ta---------------
        Tree shrew g------gg--------------------------------------------aa---------------
   Malayan flying lemur g------gg--------------------------------------------ta---------------
           Pig agacctgcg--------------------------------------------ta---------------
         Dolphin g------tg--------------------------------------------ta---------------
           Cow a------tg--------------------------------------------ta---------------
          Sheep a------tg--------------------------------------------ta---------------
          Horse g------ag--------------------------------------------ta---------------
     Chinese pangolin g------gg--------------------------------------------tg---------------
           Dog g------cg--------------------------------------------ta---------------
    Hawaiian monk seal g------gg--------------------------------------------ta---------------
         Hedgehog g-----agg--------------------------------------------ta---------------
          Shrew g------gg--------------------------------------------ta---------------
         Elephant g------gg--------------------------------------------ta---------------
          Tenrec g------gggcaaacccttcaaaactccctgcccttcagccggttccccctcaga---------------
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ------------------------------------agt---------------------agacgccacc
           Rat ------------------------------------agt---------------------ag-----acc
      GCF_003668045 ------------------------------------agt---------------------agactccacc
          Beaver ------------------------------------agtttg-----------taactccaaactccaat
         Squirrel ------------------------------------ggtttgc--aaatttcttaatcctcaactccaac
        Guinea pig ------------------------------------cctctgc--aaatttcttcatcccaaactccagt
          Rabbit ------------------------------------ggtttgc--aaattgcttcatcccagaggccagt
           Pika ------------------------------------ga-----------------acctcccgctccaac
          Human ------------------------------------ggtttgc--aaatctcttaatcccaaactc-aat
          Chimp ------------------------------------ggtttgc--aaatctcttaatcccaaactc-aat
          Bonobo ------------------------------------ggtttgc--aaatctcttaatcccaaactc-aat
         Gorilla ------------------------------------ggtttgc--aaatctcttaatcccaaactc-aat
          Rhesus ------------------------------------ggtttgc--aaatttcttaatcccaaactc-aat
         Marmoset ------------------------------------ggtttgc--aaatttcttaatccaaaattctaat
         Tarsier tttaaaaatggttaaacctatttaattatccattttggtttgc--aaatttcttaatctcaaactccaat
         Bushbaby ------------------------------------ggtttgc--aaatttctgagtcac-------aat
        Tree shrew ------------------------------------ggtctgc--aaatgtcttagtcccagacttcaat
   Malayan flying lemur ------------------------------------ggtttgc--aagttgcttaaacccaaactctaat
           Pig ------------------------------------ggtttgc--aaaattattcataccaaactccaga
         Dolphin ------------------------------------ggtttgc--aaatttattcataccaaactccaat
           Cow ------------------------------------ggtttgc--aaatttattcatgccaaactcctat
          Sheep ------------------------------------ggtttgc--aaatttattcatgccaaactcctat
          Horse ------------------------------------ggtttgc--gaatttcctaataccaaactccaat
     Chinese pangolin ------------------------------------agtttgc--tgattgtttcttacgaaactccaat
           Dog ------------------------------------gatttgc--aaatttcttaatcccaaactccaat
    Hawaiian monk seal ------------------------------------gatttgc--aaatttcttaataccaaattctaat
         Hedgehog ------------------------------------gggttacaaatatttcttaatagtaaacgccaat
          Shrew ------------------------------------gctttgc--ccatttctt-------aacactaat
         Elephant ------------------------------------gatttgc--aaggttcttaatcctaaaccccaat
          Tenrec ------------------------------------ggtctgc--aaatgccttcatcctaaatcccagc
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse tccaaagcttcaa-agtact------------tagt-----------------cttattttaaagcctta
           Rat tccaaagcctcaa-cgtact------------tagt-----------------cttattttagagcctta
      GCF_003668045 ttggaagcttcaa-agtact------------tagt-----------------gttatcttaaagcctca
          Beaver tccaaagccttaa-aacacg------------tagtttttt-tttcttttttcttttttttgaagtctta
         Squirrel ttcaaagcctcaa-aatact------------tagtttttg-tttg-------attattttgaaggctta
        Guinea pig accaaagcctcaa-aatatg------------tatttttcg-tttg-------attatcttaaagtctta
          Rabbit cccacagcctcaa-aacact--------------gtttcgg-tttggtttt--attatttcgaagtctta
           Pika gccacagcttcag-agcgct--------------gtttggg-tt--------------------gtatta
          Human tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcc-tttt-------attattttgaagactta
          Chimp tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcc-tttt-------attattttgaagactta
          Bonobo tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcc-tttt-------attattttgaagactta
         Gorilla tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcg-tttt-------attattttgaagactta
          Rhesus tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcg-tttt-------attattttgaagactta
         Marmoset tccaaagcctcaa-gctatt------------cagttttcg-tttt-------attattttgaagtctta
         Tarsier accagagcttcaa-actaca------------cagtttatg-tttt-------attattttgaagtcttg
         Bushbaby tccaaagcctcaa-actact------------caattttca-ttgc-------attattttgaagtctta
        Tree shrew gccaaagtctcagaaatact------------aagttttcg-tttt-------cttattttgaagccttt
   Malayan flying lemur tctgaagccttcg-aatact------------cagttttcg-tttt-------attattttgaagtcttt
           Pig tcta-agcctcaa-aagacc------------cggttttcg-tt----------ttattttgaaatctta
         Dolphin tccaaagcctcaa-aatacc------------cagttttca-tttt-------attattttgaaatctta
           Cow tccagagcctcaa-agtact------------cagttttcg-tttt-------attattttgaaatctta
          Sheep tccagagtctcaa-aatacc------------cagttttcg-tttt-------attattttgaaatctta
          Horse tctaaagcctcaa-aatacc------------cagttttcg-tttt-------attattttgaagtctta
     Chinese pangolin tccaaagcctcaa-aatatc------------cagtttccg-tttt-------attattttgaattatta
           Dog tccaaagcctcaa-aatacc--------------gtttgca-tttt-------attattttgaagccgta
    Hawaiian monk seal tccaaagcctcaa-aatacc------------caattttcgttttt-------attattgtgaagtcata
         Hedgehog tccaaagctttaa-aaaatctttttttttttttttttttttttttt-------accattttgaagtgttt
          Shrew tcccaagcctcca-aacacc------------cactttcccctttg-------atcatgttgaagtcttt
         Elephant gccaaagtctgaa-aatact------------cagctttta-tttt-------attactttgaagcctta
          Tenrec tccagaggtgcaa-gttgcc------------caatttctg-ttgt-------agtctttcgaaccctta
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse aaacttttt-t-tta---tgtcttctca-------aaaatcagtt----------------------tta
           Rat aa----ttt-t-ttaaagtgtcttctca-------aaaatcagtt------------------at-aata
      GCF_003668045 aaa---ctt-t-tta---tttcttgtc--------aaaatcagtt------------------ac-aata
          Beaver aaa---ctt-t-taa---tgttttgtc---------aaatcagct-----------------ttt-aaaa
         Squirrel caa---agt-t-taa---tgctttcttacaggtt-aaaatcagctgttaaacttattattaataa-atta
        Guinea pig aaa---ctt-t-caa---catttccttg-------gaagtcagct----------------tcta-aaaa
          Rabbit aaa---ctc-c-tac---tgttttcctatctgtc-caagtcggct-----------------tttcaaaa
           Pika aca---ctc-cgcgg---ggttttctcatctgtc-cacatcaact-----------------tgt-aaaa
          Human aaa---ttt-t-taa---tgcttttttgtctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-aaaa
          Chimp aaa---ttt-t-taa---tgtttttttgtctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-aaaa
          Bonobo aaa---ttt-t-taa---tgtttttttgtctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-aaaa
         Gorilla aaa---ttt-t-taa---tgttttcttgtctgtc-aagatcagct-----------------ttt-aaaa
          Rhesus aaa---ttt-t-taa---tgttttcttatctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-aaca
         Marmoset aaa---ttt-t-taa---agttttcttatctgtc-aaaattagcc-----------------tttaaaaa
         Tarsier aaa---cgt-t-tga---tgtttacttgtctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-gaaa
         Bushbaby aac---ttt-t-aga---tgttttcttatctgtc-aaaacgaact-----------------ttt-aaaa
        Tree shrew aaa---acgtt-taa---tgttttctt---tgtc-aaaatcagat-----------------ttt-aaaa
   Malayan flying lemur aaa---ctg-t-taa---tgttttcttatctgtc-aaaatcagct-----------------ttt-aaga
           Pig aaa---cat-t-taa---tgttttcttatctgta-aaaatcagct-----------------ttt-taag
         Dolphin aaa---ctt-t-taa---tgttttcttatctgtt-aaaataaact-----------------ttt-taag
           Cow aaa---ctt-t-gaa---tgttttcatatctgta-aaaatcagtt-----------------ttt-tccg
          Sheep aaa---ctt-t-caa---tgttttcatat--------aatcagtt-----------------ttt-tcca
          Horse aaa---ctt-t-taa---tgttttcttatctgtt-aaaatcagct-----------------ctt-tagt
     Chinese pangolin aac---ctt-c-taa---agtt---ttatcggtt-caaatcagct-----------------ttt-tagg
           Dog aaa---ctc-c-ta----tgttttcttatctgtc-aaaattagcg-----------------ttt-taca
    Hawaiian monk seal gaa---ctc-t-tag---tgttttcttatctgtc-aaaatcagcg-----------------ttt-t---
         Hedgehog a------------ag---tattttcttacctgtc-aaattcaact-----------------ttt-taag
          Shrew --------------g---cgttttcttccgtgtcaaaagtcaaca-----------------ttt-gaag
         Elephant aaa---ctt-t-tag---tgccttcttatctgtcaaaaaccagct-----------------ttt-taaa
          Tenrec caa---cat-t-gca---tgctttcttaactgcccacacccagct-----------------ttt-caaa
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse tttatt-gg-aattta-ttattcttatcta-------------------------------------t--
           Rat tttgtt-gg-aattta-ttatttttatcta-------------------------------------t--
      GCF_003668045 tttatt-gg-aactta-ttatccttatcca-------------------------------------t--
          Beaver ttaaga-tg-aactta-ttattattattcg-------------------------------------t--
         Squirrel ttaata-at-aatgta-ttattcttattca-------------------------------------t--
        Guinea pig ttaagt-ga-aacttg-ttattttcattca-------------------------------------c--
          Rabbit ttagat-ag-aacttg-ctcctctcactca-------------------------------------tct
           Pika ttaggtcag-aacgtg-ctattcttactct-------------------------------------ccc
          Human ttaagt-gg-aatttg-ttcctcttattca-------------------------------------ct-
          Chimp ttaagt-gg-aatttg-ttcctcttattca-------------------------------------ct-
          Bonobo ttaagt-gg-aatttg-ttcctcttattca-------------------------------------ct-
         Gorilla ttaagt-gg-aatttg-ttcctcttattca-------------------------------------ct-
          Rhesus ttaagt-gg-aacttg-ttcctctcattca-------------------------------------ct-
         Marmoset ttaagt-gg-aacgtg-tccctcttattca-------------------------------------ca-
         Tarsier ttaatt-ga-aacatg-ttactcttattca-------------------------------------gt-
         Bushbaby ttaagt-gg-aattcg-ttcctcttattca-------------------------------------gt-
        Tree shrew ttaaat-gg-aagtgg-tcactcctatgca-------------------------------------ct-
   Malayan flying lemur ttaagt-gg-aacatg-ttactctaatcca-------------------------------------ct-
           Pig tgaaat-gg-aactcg-taactttgggtca-------------------------------------ct-
         Dolphin cacaat-ag-aacttg-caacgtttattca-------------------------------------at-
           Cow ctcagt-ga-aacttg-taacttttattca-------------------------------------ct-
          Sheep ctcaat-gg-aacttg-tagctcttattca-------------------------------------ct-
          Horse ggaa-t-gg-aacttg-ttacttttattcg-------------------------------------ct-
     Chinese pangolin tgaa-----------a-ttacttttattta-------------------------------------ct-
           Dog tgaaat-gt-aacttg-ttacttttattca-------------------------------------ct-
    Hawaiian monk seal -----------acttg-ttacttttgttca-------------------------------------ct-
         Hedgehog tggaag-ggaaatttgatagtttttattaa-------------------------------------tg-
          Shrew taaaat-ag-aacttattaagtcttactaactttggtggtggtggtgtgagtgtgtgtgtgtatgtgtg-
         Elephant ttaaat-ga-aatttg-ctacttctattca-------------------------------------ct-
          Tenrec ctaaat-ga-aatttg-ctacttctgttcc-------------------------------------ct-
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ----t-g-------ag---------------gggtta--tcc-t-aatcatc-a-ctgtcgttaacaaat
           Rat ----t-g-------gg---------------cggata--tcc-t-aaccat-----tttcgctaataaat
      GCF_003668045 ----t-g-------gg----------------ggaca--tcc-c-aaccatc-a-ttttctctaacaaat
          Beaver ----t-g-------gg---------------ggaaaa--act-t-agttgtt-a-ttttctctcacaaac
         Squirrel ----g-g-------gggacagcccggtgtgtgtgtga--tcc-t-agtcact-a-ttttctctaacaaag
        Guinea pig ----t-g-------gg---------------gggaaa--tcc-t----cacg-c-atttctctaa-ggag
          Rabbit t---g-g-------ga---------------tggaac--tcc-t-agtcgat-a-ttctgcgtcccagtt
           Pika tcagg-g-------aa---------------gaaaac--tcc-g-ggtggttcg-ttttgtgtgacaatt
          Human ----t-g-------aa---------------aaaaca--tct-t-agtcatt-a-ttttctgtaacaaat
          Chimp ----t-g-------aa---------------aaaaca--tct-t-agtcatt-a-ttttctgtaacaaat
          Bonobo ----t-g-------aa---------------aaaaca--tct-t-agtcatt-a-ttttctgtaacaaat
         Gorilla ----t-g-------aa---------------aaaaca--tct-t-agtcatt-a-ttttctgtaacaaat
          Rhesus ----t-g-------ca---------------aaaaaa--tcc-t-ggtcatt-a-ttttctgtaacaaat
         Marmoset ----t-g-------gc---------------aaaaaa--tcc-t-agtcgtt-g-ttttctgtaacaaat
         Tarsier ----tgg-------aa---------------aaaaaa--tcc-t-agtcatc-a-ttttttctaacaaat
         Bushbaby ----t-g-------ag---------------aaaaaac-tct-t-attcatt-a-ttttctctaacaaat
        Tree shrew ----t-g-------ga---------------aaaaagagtct-t-agtcctt-a-ttttccctaataagt
   Malayan flying lemur ----t-g-------ga---------------aaacc---cctgt-agccgtt-a-ttttctctaacaaat
           Pig ----t-g-------gg-------------aaaaaaaa--gcc-tcagtcgtt-a-ttttctctaacaaac
         Dolphin ----t-g-------gg-------------aaaaaaaa--tcc-t-agtcttt-a-ttttccctaacaaac
           Cow ----t-g-------ga-------------aaaaaaaa--tcc-t-agtcttt-a-ttttctctaacaaac
          Sheep ----c-g-------gg-------------agaaaaaa--tcc-t-agtcttt-a-ttttctctaacagac
          Horse ----t-g-------gg---------------aaaaaa--tcc-t-agtcgtt-a-ttttctctgacaaac
     Chinese pangolin ----t-g-------gg---------------gaaaaa--tcc-t-aatcgtt-a-ttttctctaacgaac
           Dog ----t-g-------gg-------------aaaaaaaa--tcc-t-catcctt-a-ttttctctaacaaac
    Hawaiian monk seal ----t-g-------gg---------------aaaaaa--tcc-t-aatcctt-g-ttttcttgaacaaac
         Hedgehog ----t-g-------gg---------------gggaaa--tcc-t-agttgtt-atttttccctaacaaac
          Shrew ----t-g-------tg---------------tggggt--gcc-t-agtctgt-a-ttttctctaacaaat
         Elephant ----t-gtaaaaaaaa---------------aaaaaa--atc-a-ag-ggtg-atttttctctaacaaag
          Tenrec ----t-gt------ga---------------aaaata--tcc-a-agtggtg-a-ttttctcaaacaaat
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse tacattttg--------atttcctcttctctctcaaggtttgt-----------cagaat-tc-------
           Rat cgcattttg--------atttcctcgtctctctcaaggtttgt-----------cagaat-tc-------
      GCF_003668045 tacatttct--------atttcctagtccctctcaagtattgt-----------caggat-gc-------
          Beaver tctatttcc--------acttccgtttccgtccttagttttgttcaa------gtagaat-taaaatgag
         Squirrel cccatttcc--------acttcctcttccctccctgatttcgttcaatcagagtcagaat-gc-------
        Guinea pig cccgtttcc--------acgtcctcttccctctcagtttttgttaaag------cagggt-ga-------
          Rabbit cttgg---c--------gcttcc-ctgcccaccctcgtttgtt-----------tgaagcttc-------
           Pika ttcaagtcc--------acttcc-ctgcccgcccttggttggt-----------gggagc-ac-------
          Human cccatttcc--------acttcctcttccctctcttattttgttgaaatagaatcagaat-ac-------
          Chimp cccatttcc--------acttcctcttccctctcttattttgttgaaatagaatcagaat-ac-------
          Bonobo cccatttcc--------acttcctcttccctctcttattttgttgaaatagaatcagaat-ac-------
         Gorilla tccatttcc--------acttcctcttccctctcttattttgttgaaatagaatcagaat-ac-------
          Rhesus cccatttcc--------acttcctcttccctctcttattttgttgaaatagaatcagaat-ac-------
         Marmoset cccatttcc--------acgtcctcttccttctctta-ttcgttgaagctgaatcagaat-ac-------
         Tarsier cctgtttcc--------atgtcctcttgtctcttgtattttgttgaagtagagttagaat-ac-------
         Bushbaby cccatttcc--------ccttccctttacctctctgattttgttgaagcagggtcagaat-at-------
        Tree shrew cccatttcg--------actt---cttccctctctgatttggtcgaagcaggaccggaat-ac-------
   Malayan flying lemur tccatttcc--------acttccacttccctctcttattttgttgaagcagagtcagaat-ac-------
           Pig cccatttcc--------acttcattttccttcccttattttgttaaaacagaatccga-t-ac-------
         Dolphin cccattttc--------agttcctcttccctcccttattttgttaaaacagaatccca-t-at-------
           Cow accatttcc--------acgttctcttccctcctttattttgttaaaacagaatcccg-t-at-------
          Sheep accatttcc--------actttctcttcgctcctttattttgttaaaacagaatgccg-t-ag-------
          Horse tccatttcc--------acgtcctcttccctcccttattttgttaaaat--agtcaga-t-ac-------
     Chinese pangolin actatttcc--------acttactcttctttccattattttgttgaaacagagtcaga-t-ac-------
           Dog cccatttcc--------acttccttttctctccctgattttgctaaaacagaattaga-t-ac-------
    Hawaiian monk seal accatttcc--------atttccttttctctcccttattttgctaaaacagagtcaga-t-ac-------
         Hedgehog cccattttcaccaacaaactccct-----tccctttattttgtt--------ttttaa-a-aa-------
          Shrew ctcatttct--------actttct-----ctcccttactctgttgaga---gtccaga-t-aa-------
         Elephant gctatttcc--------actccgtcttctctccctcattttattaaaacagaatcacaat-ac-------
          Tenrec accttctcc--------actc--tcttccctcctgc--ttcgttaagacagcatcacaa-----------
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse -a-----------------ttagtagcta---atttc-cttgcaaa--t-----gtcacc-aaaaaac--
           Rat -a-----------------ttagtagcta---atttc-ctggcaaa--t-----attacc--aaaaac--
      GCF_003668045 -a-----------------ttagtagctagctattcc-ctggcaaa--t-----aacacc--aaaaac--
          Beaver ga-----------------ttagtacgt----atcct-gtggcgaa--t-----atcaca--gaaaat--
         Squirrel -a------------------tatcagct----atccc-atgataaa--c-----accacacagaaaat--
        Guinea pig ga-----------------atagcagcg----atccc-atggcaag--t-----atcata--gcaaat--
          Rabbit -a-------gactgtgtacatagtcgct----tcccc-gtggccaa--g-----accgca--ggcaac--
           Pika -a-------ga--------gaagtagct----ttccc-ggagccaa--t-----agcaca--gaactc--
          Human -a-------ta--------ttagtggct----ctcca-atggcaaa--t-----aacaca--gaaaat--
          Chimp -a-------ta--------ttagtggct----ctcca-atggcaaa--t-----a--aca--gaaaat--
          Bonobo -a-------ta--------ttagtggct----ctcca-atggcaaa--t-----a--aca--gaaaat--
         Gorilla -a-------ta--------ttagtggct----ctcca-atggcaaa--t-----aacaca--gaaaat--
          Rhesus -a-------ca--------ttggtggct----ctcca-ataacaaa--t-----aacaca--gaaaat--
         Marmoset -a-------tg--------tcagtggct----ctcca-atagcaaa--t-----agcaca--gaaaat--
         Tarsier -a-------ta--------tcagtaact----ctctt-gtagcaga--------aataca--gaaaaa--
         Bushbaby -g-------ta--------tccgtctct----tgcttcatggcata--g-----accaca--gaaaat--
        Tree shrew -g-------ta--------ttagtagct----ctccc-a-ggcaac--t-----attacc--gagaatac
   Malayan flying lemur -a-------ta--------ttagtagct----gtccc-atggcaca--t-----accaca--aaaaa---
           Pig -a-------ta--------ttagtagct----ctcct-atgacaaa--c-----atcaca--gaaaat--
         Dolphin -a-------ta--------ttagtagct----ctccc-atgacaaa--t-----atcaca--gaaaat--
           Cow -a-------ta--------ttagtagct----ctccc-atgacaaa--t-----atcaca--gaaaat--
          Sheep -a-------ta--------ttagtagct----ctccc-atgacaaa--t-----atcaca--gaaaat--
          Horse -g-------ta--------ttagtagct----ctccc-atgacaaa--c-----atccca--gaaaac--
     Chinese pangolin -a-------ca--------ttagtaaca----gtctc-aaga-aaa--t-----gtcaca--gaaaat--
           Dog -c-------ta--------taagtagct----ctccc-gtgacaaattt-----ctccca--agaaat--
    Hawaiian monk seal -a-------ta--------ttagtagct----ctccc-atgacaaa--t-----atccca--gaaaat--
         Hedgehog -gttttttttt--------tttgtagct----cttgc-ataacaaa--a-----atttca--gaa-----
          Shrew -g-------gt--------ttaatagct----ctccc-aggaaaaa--a-----gtcaca--gagagt--
         Elephant -a-------tt--------ttagtagcc----cttcc-atggcaaa--tttgccatcaca--gaaacc--
          Tenrec -----------------------tagct----cttgg-gtagcaag--tttgccttctca--gaaaca--
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ------agcaaggagagagtga---gccgcttttctaagtc-tggtt------------------ccact
           Rat ------agcaaggagagagcaa---gccgcttttctaagtc-tggtt------------------ccact
      GCF_003668045 ------agcaaggaaagag--a---gccgc-tttcttagtc-tggtt------------------ccact
          Beaver ---------------------a---gtcatttttctta--c-tgttt------------------ctgct
         Squirrel ------agcaagaggag----a---atcctcttccttagtc-tcttt------------------ctgtt
        Guinea pig ------agcacataga-----a---gttcctttccttagtc-tgttt------------------ctatt
          Rabbit ------agcagccagggc---a---gccccttccctcgctc-tgttt------------------ccact
           Pika ------ggctgccaaggc---a---gccacc-------ccc-tgttt------------------ctgcc
          Human ------agcaaggaaagag--a---gcccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
          Chimp ------agcaaggaaagag--a---gcccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
          Bonobo ------agcaaggaaagag--a---gcccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
         Gorilla ------agcaaggaaagag--a---gcccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
          Rhesus ---agcagcaaagaaagag--a---gcccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
         Marmoset ---ggcagcaaggaaagag--a---gccctttttcttagtc-tgctt------------------ctact
         Tarsier --------------aagag--a---gtcattttcattagtg-tgttt------------------ccact
         Bushbaby ---agcagtaaggaaagag--a---gttcttttccttagtc-gtctt------------------ctact
        Tree shrew tgaagcagcaaggaaagag--c---gttcctttccctggtc-tatct------------------ctact
   Malayan flying lemur -atagcaacaggaaaagag--a---atccttttccttagtc-tgttt------------------ctact
           Pig ---agcaacaagg----aa--a---atccctctccggaatc-ccttt------------------ctaca
         Dolphin ---agcagcaaggaaggag--g---gtccctttcctgaatc-tcctt------------------ctacc
           Cow ---agcagcaaggaaggag--g---gtccctttcctgaatc-tctat------------------tt---
          Sheep ---agca----------ag--g---aatcctttcctga-----ctat------------------tt---
          Horse ---agcagcaa----ggag--a---gtccctttcctgagtc-tgttt------------------ct---
     Chinese pangolin ---agcaagga-----aag--a---ggccctttcctgaatt-ggtat------------------ctata
           Dog ---agcagcaaag--aaaa--agaggtccctttcctgagtt-tgttt------------------ctact
    Hawaiian monk seal ---agcagcgaag--aaag--a---gtccctttcccgagta-tgttt------------------ctact
         Hedgehog ---aacagcatggagagtt--t---ctttctttcctgggtc-tgttt------------------ctact
          Shrew ---aactgcaaggaaagag--a---gccccctttctgagtc-ctactgaaactaatacaagtgagatact
         Elephant --taacatcaagc--aaag--a---gtccctttcctgagtc-ttttt------------------ctagt
          Tenrec --tggcagccagc----ag--a---gcccctttctttagtcgtttgc------------------ctagg
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse gtaaagaataccc
           Rat gtaaagaataccc
      GCF_003668045 gtaaagaatgccc
          Beaver gtaaaaaatgcca
         Squirrel gcaaagaatgcca
        Guinea pig gcataaactgcca
          Rabbit gtcaagaacgctg
           Pika gtccagagcgc--
          Human gtgaagaatgtca
          Chimp gtgaagaatgtca
          Bonobo gtgaagaatgtca
         Gorilla gtgaagaatgtca
          Rhesus gtaaagaatgtca
         Marmoset gtaaagaatgcca
         Tarsier gtaaagaatacca
         Bushbaby ggagagaaagcca
        Tree shrew gcaaagaatgcca
   Malayan flying lemur gtaaagaatttca
           Pig gtaaagaatgcca
         Dolphin gtaaagaatgcca
           Cow gcaaagcacgcga
          Sheep gtaaagcatgcga
          Horse ----agaatgtca
     Chinese pangolin gtaaagaatgcca
           Dog gtaaacaatgcca
    Hawaiian monk seal gtaaagaatgcca
         Hedgehog gcaaagaatatcc
          Shrew gaaactaatacaa
         Elephant gaaaagaatgcca
          Tenrec gacaaaaatgcca
        Zebrafish =============
      X. tropicalis =============
         Opossum =============
         Chicken =============

Inserts between block 2 and 3 in window
B D         Dog 189bp

Alignment block 3 of 407 in window, 56747944 - 56748024, 81 bps 
B D         Mouse at-gaggtctctataagcaaactcgcc---attttctttcgc-----a-aagacctgc--ctgtaactct
B D          Rat gt-taggtatctataagcaaattcacc---attttctttcgc-----a-aagacctgc--ctataactct
      GCF_003668045 at-gaggtatc-gtaagcaaactcacc---attttcttt-gc-----a-aagacctgc--ctgtaacaat
          Beaver at-aggatatt-ctaagcaagtttgtc---attttcttttat-----a----acttgtaattgtaattcg
B D       Squirrel at-gggatatt-ataaggaagtttatc---gttttcttttac-----aaaagggcccc--atttatttca
B D      Guinea pig at-gagtcac--ataagtaagtttgcc---gttttcttttac-----a-a--aactgc---cataatttg
B D        Rabbit at-gaggaggt-gtgagaaagtctgcc---atttttccttca--tgaa-agggcccat--ccaagctcgt
B D         Pika -------------tgagaaggtct-----------------------a-agggggca-------------
B D         Human at-gagaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttac---taa-acgacccac--ccttaattcg
B D         Chimp at-gagaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttac---taa-acgacccac--ccttaattcg
B D        Bonobo at-gagaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttac---taa-acgacccac--ccttaattcg
B D        Gorilla at-gagaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttac---taa-acgacccac--ccttaattcg
B D        Rhesus at-gagaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttgc---taa-agcacccac--ccttaattcg
B D       Marmoset at-ggaaaatg-ataaggaagtttgtc---attttcttttac---tat-aggacccac--ccttaacttg
B D        Tarsier at-aagaaatt-atatgaaagtctgtt---attttcttttac---taa-atggcccac--ccttaattct
B D       Bushbaby gt-gagacatt-acaagaaagtttgtg---actttctttcac---aat-agggcctgc--ctttatatcg
B D      Tree shrew gt-gagaaatt-ataaggaagtttgcc---attttcttttacaataaa-agggtgtac--c-------ca
B D Malayan flying lemur at-gaaaaatt-atgagaaagtttgtc---attttcttttac---aca-agggcctac--ctgtaactca
B D          Pig ga-gagaaatt-ataggaaagtttgtc---attatctgctac-aaaaa-aaagcaggt------------
B D        Dolphin aa-gagaaatt-gtaagaaagtttgtc---actaccttccac---aga-agagcaggt------------
B D          Cow ac-aagaaatt-ataagaaagtttgtc---actaccttctgc---aaa-aaagcaggt------------
B D         Sheep aaggagaaatg-ataagaaagtgtgtcattaccaccttctgc---aaa-agagcaggt------------
B D         Horse at-gagaaatt-ataagaaagcttgtc---gttttcttcgac---aaa-agggcctgt------------
B D   Chinese pangolin at-gagcaatt-ataagaaaggttgtc---attttcttttat---aaa-aagggccct------------
B D          Dog ag-gggaaatt-atatgaaagtttgca---attttcttttat---aag-aa-gccccc------------
B D  Hawaiian monk seal ag-gagaaatt-atatgaaaacttgcc---attttcttttat---aaa-aa-gccctt------------
B D       Hedgehog at-gagaaatt-gtaggaaggttgttc----ttttctttgac----aa-agggcctgc------------
B D         Shrew gt-gagaaatt-ttaagaaagcttttc---attttcttttac---aaa-agggcctgc---------ata
B D       Elephant tt-gagaaatt-ataataatgtatatc---attttctttaac---aaa-agggttggc------------
B D        Tenrec at-cagaaatt-ataagaacctatata---attttctttaac---aa----ggccagt------------
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse ca---------------------------------------------------gcac---cgtgatt--a
           Rat cagctc--------ac-------------------t-gagc---ggtggt-gtgcgc---catgatt--a
      GCF_003668045 ctgctc--------ac-------------------a-gaga---ggcggtggtgcgc---agtggtt--a
          Beaver caattc--------ac-----------------aga-gaga---ggcagt-acctac---aatggtt--a
         Squirrel ccattc--------at-------------------c-aaat----------atgtgc---aatggtt--a
        Guinea pig caa--------------------------------a-gaaa---ggcagt-atgtgc---agtgatt--a
          Rabbit taactc--------gc-------------------a-gagt----------acaggc---agtggag--a
           Pika ---------------------------------------------------acaggc---agtg--g--a
          Human taattt--------gc-------------------a-aagaaaaggcagaatagtac---aatggtt--a
          Chimp taattt--------gc-------------------a-aagaaaaggcagaatagtac---aatggtt--a
          Bonobo taattt--------gc-------------------a-aagaaaagacagaatagtac---aatggtt--a
         Gorilla taattt--------gc-------------------a-aagaaaaggcagaatagtac---aatggtt--a
          Rhesus taattt--------gc-------------------a-aagaaaaggcagaatagtac---aatggtt--a
         Marmoset caattt--------acaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaggcagaatagtac---aatggtt--a
         Tarsier taattc--------gc-------------------a-aagaaaaaatagtgtagtac---aatggtt--a
         Bushbaby taattt--------gc-------------------a-aagaaaaggcagtatagcac---aatggtt--a
        Tree shrew taattt--------ac-------------------a-aagaaga-gcagtata-tac---aatggtt--a
   Malayan flying lemur taattc--------at-------------------a-aagaagaggcagtataggat---aatggtt--a
           Pig -aattc--------at-------------------a-aagaagagac----gtgta--------------
         Dolphin -aattc--------at-------------------a-aagaagaggcatt-atgtac---aat-------
           Cow -a------------gt-------------------a-cagaagaggcttt-atgttc---agt-------
          Sheep -a------------gt-------------------a-cagaagaggcttt-atgttc---aat-------
          Horse -aattg--------gt-------------------a-aggaacaggcagt-atgtac---aatggtt--a
     Chinese pangolin -aattt--------gt-------------------a-aagaagaagcatt-atgtacaataatagtt--a
           Dog -cattc--------at-------------------a-aagaagaggcagt-atgtac---aatgattaca
    Hawaiian monk seal -cattc--------at-------------------a-aagaagaggcagt-ata-gc---attggtt--a
         Hedgehog -tgttt--------gt-------------------a-aggaagaggtgat-atgttt---agtggtta--
          Shrew taattt--------at-------------------atatatacatatata-agattc---aatggtta--
         Elephant -aattctcagggaagt-------------------a-gccg-------------tac---catggtt--a
          Tenrec -agttct-------gt-------------------a-attgattacaatt-gattac---tgtcatc--t
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse gaagctcct
           Rat aaagctcgg
      GCF_003668045 gacgcctgg
          Beaver ggagctcca
         Squirrel gaagctctg
        Guinea pig ggagttttg
          Rabbit ggaccacgg
           Pika ggaccgtgg
          Human ggagctccg
          Chimp ggagctccg
          Bonobo ggagctccg
         Gorilla ggagctccg
          Rhesus ggagctcca
         Marmoset ggagctctg
         Tarsier ggaggtacg
         Bushbaby ggagtt-tg
        Tree shrew -gaactttg
   Malayan flying lemur ggagctcca
           Pig ---------
         Dolphin ---------
           Cow ---------
          Sheep ---------
          Horse ggagctttc
     Chinese pangolin ggagcccct
           Dog ggagctccg
    Hawaiian monk seal ggaactccg
         Hedgehog ---------
          Shrew ---------
         Elephant tgagctctg
          Tenrec agagttcct
        Zebrafish =========
      X. tropicalis =========
         Opossum =========
         Chicken =========

Inserts between block 3 and 4 in window
B D       Elephant 2bp
B D        Tenrec 177bp

Alignment block 4 of 407 in window, 56748025 - 56748065, 41 bps 
B D         Mouse t-ac------gcaccacag-cttcttaagcaagttg-ttt-acccagt----tag
B D          Rat taac------ccaccacag-cttcttaagcaagcgg-ttt-acccatt----tag
      GCF_003668045 c-gct-t-tggtactgctg-cttctgaagcaagctg-tta-gctcatt----tag
          Beaver a-tc------ttttggctg-ctt-----------ta-tt-------tt----tag
B D       Squirrel a-tc----tagcaccacca-cttcttaagcaagtta-tttaatttttt----tag
B D      Guinea pig a-cct-tctggtaccactg-cttcttaagc----ta-ttt-aattctt----tag
B D        Rabbit t--g----aggcacctccg-cttcttctgcaagttc-gtt-----att----tag
B D         Pika g-ag----aggtgccccag-cttcggaagcaaggtc-gtt-----att-------
B D         Human a-tc--tctggctgtacga-cttctt-aggaaaata-ttt-aattttt-------
B D         Chimp a-tc--tctggctgtacga-cttctt-aggaaaata-ttt-aattttt-------
B D        Bonobo a-tc--tctggctgtacga-cttctt-aggaaaata-ttt-aattttt-------
B D        Gorilla a-tc--tctggctgtacga-cttctt-aggaaatta-ttt-aatgttt-------
B D        Rhesus a-tc--tctggctgtacga-ctcctt-cggaaaata-ttt-aattttt----tag
B D       Marmoset a-tc--tctggctgtatga-cttctt-agtaaaata-ttt-aattttt----tag
B D        Tarsier a-tc--tcgggcactatca-cttcttcagcaagtta-ttt-aaagttt----tag
B D       Bushbaby g-gc--tctggcactaccagcttcttaagcaagtta-att-aatttctttttttg
B D      Tree shrew a-tct-tctgaaactacca-ttttctaagcaaattatttc-atttttt----aag
B D Malayan flying lemur a-tct-tctggcaacactg-cttcttaagca------ttt-aattttg----tag
B D          Pig --------------cattg-ccacggaagcaagtta-ttt-aaccttt----tag
B D        Dolphin ---------ggcaccattg-ccacttactcaagtta-tt--aaccttt----tag
B D          Cow ---------ggcaccactg-ccacttaagcaagtta-ttg-aaccttt----tag
B D         Sheep ---------ggcaccactg-ccacctaagcaagtta-ttt-aaccttt----tag
B D         Horse a-tct-tcaggcaccacca-ccgcttaggcaagtta-ttt-aaccttt----tag
B D   Chinese pangolin a-tct-tctggtaccacca-ccatttaagcaagtta-ttt-aacttcc----tag
B D          Dog a-tct-tctggcacca--g-tcactaaagcaagtta-ttt-aaccttt----tag
B D  Hawaiian monk seal a-tct-tctggtaccattg-tcactaaagcaagtta-ttt-aaccttt----tag
B D       Hedgehog ---------aacaatattg-tcaccatagcatgttg-ttt-ggcttct----tag
B D         Shrew ---------ggcaccccta-ccac---------tta-ttt-accct-t----tag
B D       Elephant ----cacctggcgccataggctttttaagcaagtta-ttt-aaccttt----taa
B D        Tenrec =======================================================
B D       Zebrafish =======================================================
B D     X. tropicalis =======================================================
B D        Opossum =======================================================
B D        Chicken =======================================================

Alignment block 5 of 407 in window, 56748066 - 56748148, 83 bps 
B D         Mouse -------------------------------------------------agcctcttcattttcttagac
B D          Rat -------------------------------------------------agcctcttcattttcttagac
      GCF_003668045 -------------------------------------------------agcc-----------------
          Beaver -------------------------------------------------agctcc--------------a
B D       Squirrel -------------------------------------------------agccctc-------------a
B D      Guinea pig -------------------------------------------------agccttc-------------a
B D        Rabbit -------------------------------------------------agcctcc-------------g
B D         Pika ----------------------------------------------------------------------
B D         Human -------------------------------------------------agtctct-------------a
B D         Chimp -------------------------------------------------agtctct-------------a
B D        Bonobo -------------------------------------------------agtctct-------------a
B D        Gorilla -------------------------------------------------agtctct-------------a
B D        Rhesus -------------------------------------------------agtctct-------------a
B D       Marmoset -------------------------------------------------agtttct-------------a
B D        Tarsier -------------------------------------------------aacttca-------------a
B D       Bushbaby -------------------------------------------------agtttac-------------a
B D      Tree shrew -------------------------------------------------aaccctt-------------a
B D Malayan flying lemur -------------------------------------------------agcctcc-------------a
B D          Pig -------------------------------------------------agtctct-------------g
B D        Dolphin -------------------------------------------------agactcc-------------a
B D          Cow -------------------------------------------------agtctct-------------g
B D         Sheep -------------------------------------------------agtctct-------------g
B D         Horse -------------------------------------------------agccttc-------------a
B D   Chinese pangolin -------------------------------------------------agcctcc-------------a
B D          Dog -------------------------------------------------cacctcc-------------a
B D  Hawaiian monk seal -------------------------------------------------cacctcc-------------a
B D       Hedgehog -------------------------------------------------aacctct-------------g
B D         Shrew -------------------------------------------------gctctct-------------a
B D       Elephant -------------------------------------------------agcctca-------------a
B D        Tenrec ggcctcctctcttttggctccactttaaacaatttgtttaaacttgcaacacctca-------------g
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse -tttcttca-tt-ttcaaaataa-ggaactaatagtcccaaagtcaa-----------------------
           Rat -tttcttca-tt-ttcaaaataa-ggaactagtaattccaaagtc-a-----------------------
      GCF_003668045 ------tca-gt-ttcgagataa-gaaaataatagtcccaaagtc-------------------------
          Beaver -tttcttca-tc-ttcaaaataa-ggatacaatag-cccaacctcaaaaggtgttaca---aaagattca
         Squirrel -tttcttta-tc-tttaaaagga-agaaataatagtcccaacgtcaaaagatattatg---agacttcaa
        Guinea pig -tttcttca-tc-cttaaaaatc-ggaaataatagtcctaacctcaaaaggtgttatg---gggatacag
          Rabbit -tggcttcc-tg-tttaaaagta-ggaaatcatagtgccaggctccaacgaggtcctg---gggactcag
           Pika ---gcttca-cg-attaaaa---------------tgctaagttgtagagatgtcccc---aggactcac
          Human -tttcttca-tc-tttaaaacag-ggaaatgatattcccaaccc--agagatgttatg---agtattcaa
          Chimp -tttcttca-tc-tttaaaacag-ggaaatgatattcccaaccc--agagatgttatg---agtattcaa
          Bonobo -tttcttca-tc-tttaaaacag-ggaaatgatattcccaaccc--agagatgttatg---agtattcaa
         Gorilla -tttcttca-tc-tttaaaacag-agaaatgatattcacaaccc--agagatgttatg---agtattcaa
          Rhesus -tttcttca-tc-tttaaaacag-ggaaatcatactcccaaccc--agaggtgttatg---agtattcaa
         Marmoset -tttcttca-tc-tttaaaacag-ggagatgatactcccaaccccaagagatgttatg---ggtattcaa
         Tarsier -atgcttca-tctttttaaatgg-ggaaatgatagtctcaacctcaagagatgttatg---agtattcaa
         Bushbaby tttttttca-cc-ttaaaaacag-ggaaatgctagttctaacct-----------------------caa
        Tree shrew -tttttttgatg-tttaaaatga-aggaataatggtcccactctcaagagagattatg---aggatttaa
   Malayan flying lemur -tttcttcg-tc-tttgaaatgagaaaaataatagtcccaacctccagagatgttaag---agtattcaa
           Pig -ttttttcg-tc-tatgaaac---agaaataataggcccaacttcaagagatgtt------gagtttcaa
         Dolphin -ttttttca-tc-tataaaac---ggaaataatagggtcaacctcaagagatgtg------aaatttcaa
           Cow -ttttttca-ct-tatgaagcac-ggaaataataggcccaacctcaagcagtgtg-------aatttcaa
          Sheep -ttttttca-tc-tataaaacag-ggaaataataggcccaacctcaagcagtgtg------aaatttcaa
          Horse -tttcttca-tc-tgtaaaacgg-aga---aatagtcccaacctcaagagatgttgac---aagagtcaa
     Chinese pangolin -tttcttca-tc-tgtaaaacag-caaaataataatcctaacctcaagagatgttggttgaaagattcag
           Dog -tttcttca-tc-tgtaaacccg-ggacacaatagtcctaacctcaggagatgttgtg---aagattcaa
    Hawaiian monk seal -tttcttca-tc-tttaaaaggg-ggaaataatagtcccaacctcaggagatgttgtg---aagattcag
         Hedgehog -ttttttca-tt-tgtaaaactg-agaa----tagatccagtctcagaagatgttgtg---aaaattcag
          Shrew -ttttt----tt-catcaaacaa-ggac-------------tctcaagaga---tagg---aagattcaa
         Elephant -tttcttca-tc-tataaaaaag-ggaaataagagtttcatcctcaagagatgtcatg---aggattcaa
          Tenrec -tttgttca-tc-tgtaaaaagg-ggaagggatatttccaacctcaggagctgtcagg--------ccca
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse --gagtca-------gtacaactatatg
           Rat --gagtca-------gtacaatgttaag
      GCF_003668045 -------a-------gtacatcgatagg
          Beaver gtgagacg-------atgtaaccatatg
         Squirrel t-gagatg-------atgcaaccatatg
        Guinea pig t-gagata-------atgcagtcatatg
          Rabbit g-aagc-a-------gtgcaaccatatg
           Pika c-gagtgg-------gtgccaccttatg
          Human t-gagata-------atgcaaccatatg
          Chimp t-gagata-------atgcaaccatatg
          Bonobo t-gagata-------atgcaaccatatg
         Gorilla t-gagata-------atgcaaccatatg
          Rhesus t-gagata-------atgcaaccatatg
         Marmoset t-gagata-------atgcaaccatatg
         Tarsier t-gagata-------gtgcaacctcata
         Bushbaby --gagata-------atgtaaccatatg
        Tree shrew t-gaaata-------atgcaaccatatg
   Malayan flying lemur t-aagata-------atgcaaccatatg
           Pig t-gaggta-------atgcaaccatgtg
         Dolphin t-gagata-------atgcaaccatagg
           Cow t-gtgata-------atacaaccatggg
          Sheep t-gtgata-------atacaaccagggg
          Horse t-gagata-------atgcaaccatatg
     Chinese pangolin t-gagtta-------gtgcaaccatatg
           Dog t-gagata-------atgcagccctatg
    Hawaiian monk seal t-gagata-------atgcagccgtatg
         Hedgehog c-aagaca-------atgcaactgtagg
          Shrew t-gagata-------atgcaaacatggg
         Elephant t-gagata-------gtgcgaccatatg
          Tenrec t-aagatatgtacacatgcaaccatatg
        Zebrafish ============================
      X. tropicalis ============================
         Opossum ============================
         Chicken ============================

Inserts between block 5 and 6 in window
B D        Shrew 4bp
B D       Elephant 212bp

Alignment block 6 of 407 in window, 56748149 - 56748168, 20 bps 
B D         Mouse gctggaaagaaacattcatt
B D          Rat gctcttaggaaacattcatt
      GCF_003668045 gcccttaggaaacattcatt
          Beaver gcacatagtaagcattcatt
B D       Squirrel gcacatagtaagcactcagt
B D      Guinea pig agccatagtaaatgttcatt
B D        Rabbit gcacgccataagccctcttc
B D         Pika gcactcaggaatccctcatt
B D         Human gcacatagtaagcatttatt
B D         Chimp gcacatagtaagcatttatt
B D        Bonobo gcacatagtaagcatttatt
B D        Gorilla gcacatagtaagcatttatt
B D        Rhesus gcacatagtaagcatttatt
B D       Marmoset gcacatagtaaacagttatt
B D        Tarsier gcacataataagcattcatt
B D       Bushbaby gcatatagtaagcattcatt
B D      Tree shrew gcacatagtaagcattcatt
B D Malayan flying lemur gcatagagtaagcattcagt
B D          Pig gcacacagtaagctttcatt
B D        Dolphin gcacatagtaggcattcatt
B D          Cow gcacatagtaagtcttcatt
B D         Sheep gcaca---taagtcttcatt
B D         Horse gcacacactgaacattcatt
B D   Chinese pangolin gcacatagtaagcattcatt
B D          Dog gctcatagtaagcacgcatt
B D  Hawaiian monk seal gcacatagtaagcttccatt
B D       Hedgehog ggacattataag----catt
B D         Shrew tgaca-cataag----catt
B D        Tenrec gcacacagcaaatattcagt
B D       Zebrafish ====================
B D     X. tropicalis ====================
B D        Opossum ====================
B D        Chicken ====================
B D       Elephant ====================

Inserts between block 6 and 7 in window
B D        Rabbit 55bp
B D         Pika 108bp

Alignment block 7 of 407 in window, 56748169 - 56748202, 34 bps 
B D         Mouse aagtaa-----------------------cctc--------cctggttaaaaatggcagcaagag
B D          Rat aagtat-----------------------cccc--------tgtggttaaaaatggcagtgagag
      GCF_003668045 aaatat-----------------------cccc--------tgtggttccaaatggcagttagag
          Beaver aactgt-----------------------tacc--------tgtggttataagtggcagttagag
B D       Squirrel aaagat-----------------------tacc--------tat-gttctaaatggtacagattg
B D      Guinea pig aaatgt-----------------------tacc--------tgtggttataaatggtagagactg
B D        Rabbit attttt-----------------------cacccccctttttgaagttataaatggtgtttagag
B D         Human aagtat-----------------------tgtc--------tgtggttctaagtggcagttaaaa
B D         Chimp aagtat-----------------------tgcc--------tgtggttctaagtggcagtttaaa
B D        Bonobo aagtat-----------------------tccc--------tgtggttctaagtggcagtttaaa
B D        Gorilla cagtat-----------------------tgcc--------tgtggttctaagtggcagttaaaa
B D        Rhesus aagtat-----------------------tacc--------tgtggttctaagtggcagttaaag
B D       Marmoset aagtatttattaagcatttattaagtatatacc--------tgtggttctaagtggcagttaaag
B D        Tarsier aaatat-----------------------tacc--------ta------taagtggcagttagag
B D       Bushbaby aaatat-----------------------tacc--------tgtggttaaaactgacagataaca
B D      Tree shrew aaatat-----------------------tacc--------tgtggttataaatggcggttacag
B D Malayan flying lemur aaatat-----------------------tagt--------catatttataaatggctattagag
B D          Pig aaatat-----------------------tacc--------tgtggatacaaatgagggttagcg
B D        Dolphin aaatat-----------------------tacc----------ctgatagaaatggcgttagag-
B D          Cow aaatat-----------------------tgcc--------tatggatagaaatggcacttagag
B D         Sheep aaatat-----------------------tgcc--------tatggatagaataggcattaaata
B D         Horse aaatat-----------------------tacc--------tgtgcttacaaatgtcggtcagag
B D   Chinese pangolin gaattt-----------------------tacc--------tgtggttataaatggcagttagag
B D          Dog aaatag-----------------------tacc--------tgtggttataaatggcggttggaa
B D  Hawaiian monk seal taatag-----------------------tacc--------tgtggttataaatggcggttggag
B D       Hedgehog atctac-----------------------tacc--------tatactgatcaatgttgcttagag
B D         Shrew aaatat-----------------------tacc--------tgtggttataaatggcagttagag
B D        Tenrec aaatat-----------------------tacc--------tctggttctgagtggtgattaaag
B D         Pika =================================================================
B D       Zebrafish =================================================================
B D     X. tropicalis =================================================================
B D        Opossum =================================================================
B D        Chicken =================================================================
B D       Elephant =================================================================

Inserts between block 7 and 8 in window
B D        Sheep 68bp

Alignment block 8 of 407 in window, 56748203 - 56748220, 18 bps 
B D         Mouse acaggctttt--------taaaaaaa
B D          Rat a----ctttt--------t-------
      GCF_003668045 attgactttt--------a-------
          Beaver a----tattt--------t-------
B D       Squirrel a----ctttt--------a-------
B D      Guinea pig a-----tttt--------a-------
B D        Rabbit attaactttt--------a-------
B D         Human agacacgtgt--------a-------
B D         Chimp agacacgtgt--------a-------
B D        Bonobo agacacgtgt--------a-------
B D        Gorilla agacacgtgt--------a-------
B D        Rhesus agagacgtgt--------a-------
B D       Marmoset agagacttgt--------a-------
B D        Tarsier gatgactttt--------a-------
B D       Bushbaby ----accttt--------a-------
B D      Tree shrew attgccttgt--------a-------
B D Malayan flying lemur attgactt-t--------g-------
B D          Pig attgacttct----------------
B D        Dolphin attgactca-----------------
B D          Cow attgactta-----------------
B D         Horse attgactttt----------------
B D   Chinese pangolin attgactttt----------------
B D          Dog atcgactttt----------------
B D  Hawaiian monk seal attgactttt----------------
B D       Hedgehog accgactttt----------------
B D         Shrew attgatttctcaagaaca--------
B D        Tenrec -ataacattt----------------
B D         Sheep ==========================
B D         Pika ==========================
B D       Zebrafish ==========================
B D     X. tropicalis ==========================
B D        Opossum ==========================
B D        Chicken ==========================
B D       Elephant ==========================

Inserts between block 8 and 9 in window
B D       Hedgehog 7bp
B D        Shrew 227bp

Alignment block 9 of 407 in window, 56748221 - 56748234, 14 bps 
B D         Mouse caaaaaacaaaaaa
B D          Pig ---------aaaaa
B D        Dolphin ---------aaaaa
B D         Horse ---------aaaaa
B D   Chinese pangolin ---------aaaaa
B D          Dog ---------aaaaa
B D  Hawaiian monk seal ---------aaaaa
B D      Guinea pig --------------
B D         Sheep ==============
B D        Rhesus --------------
B D       Marmoset --------------
B D        Gorilla --------------
B D        Bonobo --------------
B D         Chimp --------------
B D         Human --------------
B D        Tenrec --------------
B D        Tarsier --------------
B D      Tree shrew --------------
B D       Hedgehog ==============
B D         Pika ==============
B D       Zebrafish ==============
B D     X. tropicalis ==============
B D          Cow --------------
B D        Opossum ==============
B D        Chicken ==============
B D         Shrew ==============
B D       Elephant ==============
B D       Squirrel --------------
B D        Rabbit --------------
B D       Bushbaby --------------
         Beaver --------------
B D Malayan flying lemur --------------
      GCF_003668045 --------------
B D          Rat --------------

Inserts between block 9 and 10 in window
B D         Pig 6bp
B D       Dolphin 19bp
B D        Horse 9bp
B D   Chinese pangolin 19bp
B D         Dog 19bp
B D  Hawaiian monk seal 19bp

Alignment block 10 of 407 in window, 56748235 - 56748261, 27 bps 
B D         Mouse aacccaaacaaacaacaaaaacaaaac
B D          Cow -----------------------aaat
B D        Tenrec -------------------------a-
B D      Guinea pig ---------------------------
B D         Sheep ===========================
B D        Rhesus ---------------------------
B D  Hawaiian monk seal ===========================
B D          Dog ===========================
B D         Horse ===========================
B D       Marmoset ---------------------------
B D        Gorilla ---------------------------
B D        Bonobo ---------------------------
B D         Chimp ---------------------------
B D         Human ---------------------------
B D        Tarsier ---------------------------
B D      Tree shrew ---------------------------
B D       Hedgehog ===========================
B D         Pika ===========================
B D       Zebrafish ===========================
B D     X. tropicalis ===========================
B D        Opossum ===========================
B D        Chicken ===========================
B D         Shrew ===========================
B D       Elephant ===========================
B D       Squirrel ---------------------------
B D          Pig ===========================
B D        Rabbit ---------------------------
B D   Chinese pangolin ===========================
B D        Dolphin ===========================
B D       Bushbaby ---------------------------
         Beaver ---------------------------
B D Malayan flying lemur ---------------------------
      GCF_003668045 ---------------------------
B D          Rat ---------------------------

Inserts between block 10 and 11 in window
B D         Cow 9bp

Alignment block 11 of 407 in window, 56748262 - 56748266, 5 bps 
B D         Mouse aaaac
B D          Rat ---ac
      GCF_003668045 aaaac
          Beaver aaagt
B D       Squirrel aaaat
B D      Guinea pig agaat
B D        Rabbit aaagc
B D         Human aaagt
B D         Chimp aaagt
B D        Bonobo aaagt
B D        Gorilla aaagt
B D        Rhesus aaagc
B D       Marmoset aaagc
B D        Tarsier aaaac
B D       Bushbaby aaaac
B D      Tree shrew aaaac
B D Malayan flying lemur aaacc
B D         Sheep aaaac
B D       Elephant ataac
B D        Tenrec aaaac
B D  Hawaiian monk seal =====
B D          Dog =====
B D         Horse =====
B D       Hedgehog =====
B D         Pika =====
B D       Zebrafish =====
B D     X. tropicalis =====
B D          Cow =====
B D        Opossum =====
B D        Chicken =====
B D         Shrew =====
B D          Pig =====
B D   Chinese pangolin =====
B D        Dolphin =====

Alignment block 12 of 407 in window, 56748267 - 56748275, 9 bps 
B D         Mouse aagtgatat
B D          Rat aagtgatac
      GCF_003668045 aagtgacat
          Beaver aagcaatat
B D       Squirrel cagccatat
B D      Guinea pig cagcagcat
B D         Pika aaatgatgt
B D         Human aagtaatat
B D         Chimp aagtaatat
B D        Bonobo aagtaatat
B D        Gorilla aagtaatat
B D        Rhesus aagtaatat
B D       Marmoset aagtaatat
B D        Tarsier aagcaatat
B D       Bushbaby aagctatat
B D      Tree shrew aagcaatat
B D Malayan flying lemur aggcaatat
B D          Cow --------t
B D         Sheep aagcagttt
B D         Horse --------t
B D   Chinese pangolin --tgtgtgt
B D  Hawaiian monk seal --------t
B D       Hedgehog aagcttttt
B D       Elephant aagcaattt
B D        Tenrec aagtggtta
B D          Dog =========
B D       Zebrafish =========
B D     X. tropicalis =========
B D        Opossum =========
B D        Chicken =========
B D         Shrew =========
B D          Pig =========
B D        Rabbit ---------
B D        Dolphin =========

Inserts between block 12 and 13 in window
B D         Cow 9bp
B D        Sheep 9bp
B D        Horse 3bp
B D   Chinese pangolin 3bp
B D  Hawaiian monk seal 3bp
B D       Hedgehog 21bp

Alignment block 13 of 407 in window, 56748276 - 56748308, 33 bps 
B D         Mouse tc------------------ataatatacattgtttagaa---aatccgtagta
B D          Rat ac------------------ataatattcatggtttagaa---aatctatagta
      GCF_003668045 tc------------------ataataggcattgtttagaa---aatctatagta
          Beaver tta---------------tgataatatgctttgtttagag---agcccatagta
B D       Squirrel tta---------------aaataatacacgttgtttagag---agcccatagca
B D      Guinea pig tta---------------aaagaatgtactttgtttagag---aggccatagta
B D        Rabbit -------------------------aagcactgtttatcg--------------
B D         Pika ttagagattgact--tttaaaaagcaatcactgtttatcagacgtctcatagta
B D         Human tta---------------tcagagtatactttgttctgag---agaccatagtc
B D         Chimp tta---------------tcagagtatactttgttctgag---agaccatagtc
B D        Bonobo tta---------------tcagagtatactttgttctgag---agaccatagtc
B D        Gorilla tta---------------tcagagtatacttcgttctgag---agaccatagtc
B D        Rhesus tta---------------tcagagtatactttgttctgag---agaccatagtc
B D       Marmoset tta---------------tcagagtatatcttgttcagag---agcccatagtc
B D        Tarsier tta---------------ggagaatatactttgttccaag---agcccatagta
B D       Bushbaby tta---------------tcagaatatactttgttcagag---aggccgtactc
B D      Tree shrew ata---------------ccagaatatagtttgtc-agaa---agtccatggtc
B D Malayan flying lemur tta---------------tcagaatatactttgttgggag---agcccatagtt
B D          Pig ---------------------------actttgttcagag---agcccatagtc
B D        Dolphin ------------------tcagaatatactttggtcagcc---agctcatagtc
B D          Cow ------------------tcacaatttactttgatcaggg---aatacatagtc
B D         Sheep ------------------tcacaatatactttgatcaggg---agttcat----
B D         Horse ------------------taagagaatactttgttcagag---agctcattgtc
B D   Chinese pangolin ------------------tgaggatatactttatttaggg---agctcatagtc
B D          Dog ------------------tgagaatatactttgttcagag---agctcatagtc
B D  Hawaiian monk seal ------------------tgagaatagactttattcagag---agctcatagcc
B D       Hedgehog ------------------tgagtgtatgctttgctctgag---aactc--tgtc
B D       Elephant -------ttatcc--------gagtattctttgcccagag---agcttatagtc
B D        Tenrec -------cctcccccactccataatattccttgcttagag---agcttatagtc
B D       Zebrafish ======================================================
B D     X. tropicalis ======================================================
B D        Opossum ======================================================
B D        Chicken ======================================================
B D         Shrew ======================================================

Inserts between block 13 and 14 in window
B D         Pig 10bp
B D       Dolphin 10bp
B D         Cow 10bp
B D        Sheep 10bp
B D        Horse 10bp
B D   Chinese pangolin 10bp
B D         Dog 10bp
B D  Hawaiian monk seal 10bp
B D       Hedgehog 10bp

Alignment block 14 of 407 in window, 56748309 - 56748448, 140 bps 
B D         Mouse agaa--------------a---------------------cactt-gtg----acagacaa--taaaa--
B D          Rat agaa--------------a---catcctacca------agcatct-atg----acaaacaa--tggaa--
      GCF_003668045 agaa--------------a---cattcctcca------agcattt-gtg----acaaacaa--tagga--
          Beaver aaaa--------------a----aagtggcga------ggcatttcgtt----acaaacaa--tagaa--
B D       Squirrel aaag--------------aaaaaaaaagtcaa------agcattttgct----acaaacac--taaaaag
B D      Guinea pig aaaa--------------t-----aaagtcaa------gccattttggt----acaagcaa--tagaa--
B D        Rabbit -----------------------------gaa------tatactttgtt-----cagacagcctagag--
B D         Pika aaaa--------------aaaaaaggtgtgaa------ggcatgttgttacccacaga-----tagag--
B D         Human aaaa--------------a------gcttcaa------gagattttgtt----acaaacaa--tagaaag
B D         Chimp aaaa--------------a------gcttcaa------gggattttgtt----acaaacaa--tagaaag
B D        Bonobo aaaa--------------a------gcttcaa------gggattttgtt----acaaacaa--tagaaag
B D        Gorilla aaaa--------------a------gcttcaa------gggattttgtt----acaaacaa--tagaaag
B D        Rhesus aaaa----------------------cttcaa------gggattttgtt----acaaac-a--tagaaag
B D       Marmoset aaaa--------------a------gcttcaa------gggattttgtt----acgaacaa--tagaaag
B D        Tarsier aaaaacaaaacaaaacaaa------acttcaa------ggcattttgtt----acaaacaa--tagaaag
B D       Bushbaby aaaa--------------a------gctttga------ggcattttgtt----gcaaacaa--tagaaag
B D      Tree shrew aaaa--------------a------gtgtcaa------ggtattttgct----acaaacaa--tagaagg
B D Malayan flying lemur gaaa--------------a------cagtcaa------ggtgttttgtt----acagacaa--tggaaag
B D          Pig ------------------------------aa------ggtattttgtt----acaaacca--tag----
B D        Dolphin ------------------------------aa------ggtattttgtt----acaaacaa--aag----
B D          Cow ------------------------------aa------ggtattttgtt----acaaacaa--tag----
B D         Sheep ------------------------------aa------ggtattttgtt----acaaacaa--tag----
B D         Horse ------------------------------aa------ggcatttcgtt----acaaacaa--tagaaag
B D   Chinese pangolin ------------------------------aa------ggcattttgtt----acaaacaa--tagaggg
B D          Dog ------------------------------aa------ggcattttgtt----acaaacaa--tag-agg
B D  Hawaiian monk seal ------------------------------aa------ggcattttgtt----acaaacgt--tagaagg
B D       Hedgehog ------------------------------at------agcattttgtc----ggaaacag--tgtg---
B D         Shrew ------------------------------accttaaaagcaaaaaaaa----aaaaaaaa--agta---
B D       Elephant --------------------aacaagtgtcaa------ggcattttgtt----ccaaacaa--tag----
B D        Tenrec --------------------aaaacatttcaa------ggcatttagtt----acaaacaa--tag----
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse agtgtacacaaagcctggag-----aacagtagcag----------------gca------ttt-aacag
           Rat aatgtacagaaagcctggag-----aacagtagcag----------------gta------ttt-aacag
      GCF_003668045 agtgtacacaaagcatcaag-----aacagtaggga----------------gcatttaacttt-aacag
          Beaver --cgtatataaagcgctgag-----catagtaacaa----------------gca------ttt-aatag
         Squirrel agtgcatacaaaacactgaa-----catagtagcaa----------------gca------tttaaaaag
        Guinea pig aatgtatataaagcactgag-----cttagaaacaa----------------gca------tca-agtat
          Rabbit tcca---------aacgtag-----catagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
           Pika gctgtgcacatgcagtgtag-----cctagtagcaa----------------acg------ttt-aatag
          Human agtgtatataaagcacctac-----catagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
          Chimp agtgtatataaagcacctac-----catagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
          Bonobo agtgtatataaagcacctac-----catagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Gorilla agtgtatataaagcacctac-----catagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
          Rhesus agtgtatacaaggcacctac-----cagagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Marmoset agtgtatataaagcgtctac-----catagaagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Tarsier agtgtatataaagtgcctaa-----cataatagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Bushbaby agtatatataaagctcctac-----cagagcagcaa----------------aca------ttt-attag
        Tree shrew agtggatataaaacaaccac-----tgtagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
   Malayan flying lemur agt-------------------------------------------------------------------
           Pig agtgtctataaagcacctagtata-cagagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Dolphin agcatctataaagcacctagtata-cagagtagtaa----------------gca------ttt-aattg
           Cow agtgtctataaagcacctagcata-tagagtagtaa----------------gca------ttt-actag
          Sheep cgtgtctataaagcacccagcata-tagagtagtaa----------------gca------ttt-aatag
          Horse agtgtatataaagtgcctagtatt-catagtagcta----------------gca------ttt--atag
     Chinese pangolin agtgtatacaaagcacctag-----catagtagcaa----------------gaa------ttc-aatag
           Dog agtgtttttaaagcactgag-----cagagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
    Hawaiian monk seal agtgtttttaaagcacctag-----catagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
         Hedgehog agtgcatgcaaagcgcctacctgg-cctagtagcaa----------------gca------ttt-aatag
          Shrew -------gcaaggtattttgatggaaataataggaatgactataaaacaccttta------ttt-aacag
         Elephant agtctatctaaagcatttag-----caaagcagcaa----------------gcg------ttt-aatag
          Tenrec tagctatctaaagcatttag-----tatagtagcaa----------------aca------ttt-aatag
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse gggctcag-tgctgtc-------------------tgga--------gtcacatcatgaagttcagagtt
           Rat gagctctg-cgctgtct------------------tgga--------atcacatcatgaagttctgagtt
      GCF_003668045 gggctcag-tgccttctgtt-gctcattg-ttttgggga--------atcacactgtgaagactggagtt
          Beaver gtgctcag-tgcttattattaggtcatca-tttcttgga--------ataacattgcgaagtatacagct
         Squirrel gtatttag-tgctttttattagctcacca-tttcttgga--------ataacattgtgaagtatggtttt
        Guinea pig gtgctcag-agcttttcattag---atca-tttcttgga--------ataacattgtgaagcatagagct
          Rabbit gtgcccag-tgcttttgattaggtcatca-tttcttgga--------ataacattgtgaagtatagagtt
           Pika gtgcccag-cacttttgattaggtcatgg-tttcttgga--------ataacattgtgaagtacagagtt
          Human gcgctcag-tgctttttattaggtcatca-ttgattgga--------ataacattgtgaagtatagagtt
          Chimp gcgctcag-tgctttttattaggtcatca-ttgattgga--------ataacattgtgaagtatagagtt
          Bonobo gcgctcag-tgctttttattaggtcatca-ttgattgga--------ataacattgtgaagtatagagtt
         Gorilla gtgctcag-tgctttttattaggtcatca-tttattgga--------ataacattgtgaagtatagagtt
          Rhesus gcgcttag-tgctttttattaggtcatca-tttattgga--------ctaacgttgtgaagtatagagtt
         Marmoset gcactcag-tgctttttattaggtcatca-tttattgaa--------ataacgttgtgatgtatagagtt
         Tarsier gtgctcag-tgctttttattaggtcatca-tttcttgga--------ataatattgtgaagcatagaatt
         Bushbaby gtgcttat-tgctccttattagatcatca-ttcctagaa--------ataacat------gtgaagagct
        Tree shrew atgctcag-tgctttcgatgagatcatca-ttgcttggaagaacatcataacatcatgaagcacagagtt
   Malayan flying lemur -----------------------------------------------atagtgtc---------------
           Pig gtgatggg-ttatgtttactagatcataa-tttcctgga--------ataacattgtaaagtatgaagtt
         Dolphin gtgctcag-taatgtttattaggtcttca-tttcctgga--------ataacattgtgaagtacagagtt
           Cow gtgctcag-taatgtttattaggtcatca-tttcctgaa--------ataacattgtgaagtacagagct
          Sheep gtgctcag-taatgtttattaggtcatca-tttcctgaa--------ataacattgtgaagtatagagct
          Horse gtgctcag-taggttttattgggtcatca-tttcctgga--------ataacatcgtgaagtatagagtt
     Chinese pangolin gtgctcag-tagtttttattaagtcatca-tttcttgga--------ataccatcatgaagtatagagtt
           Dog gtgctcag-gagtttttattaggtcatca-tttgttgga--------ataacatcaggaagtatagagtc
    Hawaiian monk seal gtgctcag-tagtttttattgggtcatca-tttgttata--------ataacatcaggaagtaaagagtt
         Hedgehog gtagtcag-ttatttgtatgaggttatcatttttttgga--------atgacaccatgaaatacagaatt
          Shrew gtattcag-taatttttatgaggtcatta-ttttctgga--------atatcttcatggagtatagagta
         Elephant gtgtgcag-taatttttattaggtcatca-tttcttaga--------ataacattgtgaagtacagagtt
          Tenrec acatgcagttaatttttatgaggccatca-tttcttaga--------ataacactgtgcagtatcaggct
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse c----aaaa-t-cag---cttctgttcccacaagcagtc
           Rat c----aaaa-t-cag---ccccagttcccacaatccgtc
      GCF_003668045 c----agaa-a-aag---ctccaattcccacaggcagtc
          Beaver g----aaaa-a-tag--tctctaattcccacatgtagtt
         Squirrel a----aaag-t-------ttctaattcttctgggtagtt
        Guinea pig g----aaag-a-taa--tctctatttcccatgcaccgtt
          Rabbit g----aaaa-a-tag--tctctaattcccacatgtagtt
           Pika g----aaaa-g-tag--cctctaattc------------
          Human g----aaaa----ag--tttctaattcccacatgtcatt
          Chimp g----aaaa----ag--tttctaattcccacatgtcatt
          Bonobo g----aaaa----ag--tttctaattcccacatgtcatt
         Gorilla g----aaaa----ag--tttctagttcccacatgtcatt
          Rhesus g----aaaa----ag--tttctaattcccacatgtcatt
         Marmoset g----aaaa----ac--tttctaact-ccacatgtcatt
         Tarsier gaaaaaaaa----ag--tatctaacttccacatggggtt
         Bushbaby g----aaaa-a-tag--tctctaatccccacactgggct
        Tree shrew a----aaaaaa-taa--tctc-aattcccacatatagtt
   Malayan flying lemur -----gaaaaa-tag--tctctaattcccacatgtagtt
           Pig g----aaaa-a-aag--cctttaatttccacatacagtt
         Dolphin g----aaaa-t-aaaggtctctaattcccacatgtagtt
           Cow g----aaaa-a-aaaaa-----gtctcccacatagagtt
          Sheep g----aaaa-a-aaa--------tctcccccatagagtt
          Horse g----agaa-a-tag--tctgtaattcccagatattgtt
     Chinese pangolin g----aaaa-a-tag--tttctaattcccacatacaggt
           Dog g----aaaa-a-tag--ttttaaattcttacatatagtt
    Hawaiian monk seal g----aaaa-a-tag--tttttaattctcacatgtagtt
         Hedgehog g----aaaa-agcag--cctcttttt--cacagatagct
          Shrew g----aaaa-a-cag--tttgtaatt--ctcgtgtattt
         Elephant g----aaaa-a-gag--tct-gaattcccacatggagat
          Tenrec g----ag--------------gattttctacatgtagtt
        Zebrafish =======================================
      X. tropicalis =======================================
         Opossum =======================================
         Chicken =======================================

Inserts between block 14 and 15 in window
B D        Human 355bp
B D        Chimp 84bp
B D        Bonobo 338bp
B D       Gorilla 350bp
B D        Rhesus 82bp
B D       Marmoset 278bp
B D       Bushbaby 4bp

Alignment block 15 of 407 in window, 56748449 - 56748491, 43 bps 
B D         Mouse agtacattccgtttttt------aca---taaaaagcagctgccccat--ct---aa---
B D          Rat aatccatcccg---ttt------gca---taaaaagcagcttcctcat--cg---aa---
      GCF_003668045 aatgaa-ccag---cttaaaaaaaaa---aaaaaagcggtttcctcat--cc---aa---
          Beaver gatgaacccag---ttt------gta---taagacac-----------------------
B D       Squirrel gatgaacccag---ctt------atg---tataaaccagccttataat--cc---aa---
B D      Guinea pig aatgaaaccag---ttt------ata---catgatgtagtcttata----ca---aa---
B D        Rabbit gatgaactcaa---ctt------atg---tgtaaagcagactcataat--gc---aa---
B D         Pika ----aactcca---ctt------ata---tgtaaagcaaactcataat--gc---aa---
B D         Chimp gtctagctctg---tcg------ccaggttggagtgcagtggcgcgat--ct---ct---
B D        Rhesus gtctagctctg---tcc------ccaggctggagtgcagtggcacgat--ct---ca---
B D        Tarsier gatgaatccag---ttt------aca---tataaaacagcctcataat--cc---aa---
B D       Bushbaby ----agtccaa---t---------------------cagtctcataat--cc---aa---
B D      Tree shrew gatgaacac-------t------ata---tataaagctgtctcattat--ccaaaaa---
B D Malayan flying lemur gatgaacccag---ttt------ata---tataaaacagtctcataat--cc---aa---
B D          Pig gatgaacatgg---ttt------ata---tataaagcagtattataat--cc---aa---
B D        Dolphin gatgaacccag---ttt------ata---tataaagcagcatcataat--cc---aa---
B D          Cow gatgaacctag---tta------ata---aataaagcagtattataat--cc---aa---
B D         Sheep gatgaacctag---ttt------ata---aataaagcagtgtcataat--cc---aa---
B D         Horse gatgaacccag---ttt------aaa---aacaaagcaatgtcataatccca---aa---
B D   Chinese pangolin gatgaacccag---ttt------ata---tataaagcagcatcataat---a---aa---
B D          Dog gatacacccgg---ttt------att---tatgaagcagtgtcataat--tc---aa---
B D  Hawaiian monk seal gataaacccag---ttt------ata---tataaagcagtgtcataat--tc---aa---
B D       Hedgehog cataaacccag---ttc------ata---tgtagaacactgtcttaat--cc---aa---
B D         Shrew cacgatcctac---tt--------ta---tataaaacagtgtcaaaat--ga---aa---
B D       Elephant gatgaatccag---cct------gta------acagctgtctcactgg--cc---caaaa
B D        Tenrec gatgaagccag---ttt------gcc------atagcagtctcacatg--cc---ccaaa
B D       Marmoset ============================================================
B D        Gorilla ============================================================
B D        Bonobo ============================================================
B D         Human ============================================================
B D       Zebrafish ============================================================
B D     X. tropicalis ============================================================
B D        Opossum ============================================================
B D        Chicken ============================================================

Inserts between block 15 and 16 in window
B D        Rabbit 3bp
B D         Pika 15bp
B D        Chimp 211bp
B D        Rhesus 47bp
B D       Tarsier 2bp
B D       Bushbaby 4bp
B D      Tree shrew 1bp
B D Malayan flying lemur 1bp
B D         Pig 1bp
B D       Dolphin 1bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp
B D        Horse 1bp
B D   Chinese pangolin 1bp
B D         Dog 1bp
B D  Hawaiian monk seal 1bp
B D       Hedgehog 1bp
B D        Shrew 1bp

Alignment block 16 of 407 in window, 56748492 - 56748499, 8 bps 
B D         Mouse a--ac---------ctcca
B D          Rat a--ac---------cttcc
      GCF_003668045 a--aaccttcatagcttca
          Beaver ---ac---------cttta
B D       Squirrel a--ac---------attta
B D      Guinea pig a--cc---------tttta
B D        Rabbit a--gc---------ctttg
B D         Pika a--ac---------cttcg
B D         Chimp a--gc---------caccg
B D        Bonobo a--gc---------cacca
B D        Rhesus a--gc---------ctccg
B D       Marmoset a--gc---------ctcct
B D        Tarsier a--ac---------tttta
B D       Bushbaby a--ac---------cttta
B D      Tree shrew a--ac---------cttta
B D Malayan flying lemur a--ac---------cttca
B D          Pig a--at---------cttta
B D        Dolphin a--at---------cttta
B D          Cow a--at---------cttta
B D         Sheep a--at---------cttta
B D         Horse t--ct---------ctat-
B D   Chinese pangolin a--at---------cttt-
B D          Dog a--at---------cttt-
B D  Hawaiian monk seal a--at---------cctt-
B D       Hedgehog attgt---------tgtga
B D         Shrew a--aa---------tctaa
B D       Elephant --tgt---------tttta
B D        Tenrec --tgc---------cttct
B D        Gorilla ===================
B D         Human ===================
B D       Zebrafish ===================
B D     X. tropicalis ===================
B D        Opossum ===================
B D        Chicken ===================

Inserts between block 16 and 17 in window
B D        Chimp 8bp
B D        Bonobo 8bp
B D        Rhesus 172bp
B D       Marmoset 40bp

Alignment block 17 of 407 in window, 56748500 - 56748500, 1 bps 
B D         Mouse -t
B D          Rat -t
      GCF_003668045 -t
          Beaver -t
B D       Squirrel -t
B D      Guinea pig -t
B D        Rabbit -t
B D         Pika -t
B D        Tarsier -t
B D       Bushbaby -t
B D      Tree shrew -t
B D Malayan flying lemur -c
B D          Pig -t
B D        Dolphin -t
B D          Cow -g
B D         Sheep -g
B D       Hedgehog -t
B D         Shrew -t
B D       Elephant c-
B D        Tenrec g-
B D        Rhesus ==
B D  Hawaiian monk seal --
B D          Dog --
B D         Horse --
B D       Marmoset ==
B D        Gorilla ==
B D        Bonobo ==
B D         Chimp ==
B D         Human ==
B D       Zebrafish ==
B D     X. tropicalis ==
B D        Opossum ==
B D        Chicken ==
B D   Chinese pangolin --

Alignment block 18 of 407 in window, 56748501 - 56748603, 103 bps 
B D         Mouse agctactttca--ttttc--ctctct---gaatgatgtacc-tgtcagtgaggcttgttt----------
B D          Rat agctactttca--cttcc--ctctct---------tgaatc-tctcagtgaagcttgttt----------
      GCF_003668045 agctactttca--ttttc--tcctcccttgaatgatgtatc-tgtcagtgaaacttgttt----------
          Beaver agttattttca--ttttta-ctctct-tgaattaatgtatc-tggcattgaagcttgttt----------
B D       Squirrel agttattttca--ttttta-ctcttt--tgacttacatatg-ttgtaaatcattttattcttttgattta
B D      Guinea pig agttattttca--ttttt--actgtt---gacttatatgtc-tagtcttaagacttgtag----------
B D        Rabbit agttattgtcactttttta-ctccct--tgaattatagaac-tggcgtttaaacttggtt----------
B D         Pika ag-----------ttttct-ctccct--taagttataatac-cagcatttacgcttgttt----------
B D         Human agtaattttta--ttttct-cttcct--tgaattatagatc-taacattgaaatttgttt----------
B D         Chimp agtaattttta--ttttct-cttcct--tgaattatagatc-taacattgaaatttgttt----------
B D        Bonobo agtaattttta--ttttct-cttcct--tgaattatagatc-taacattgaaatttgttt----------
B D        Gorilla agttattttta--tttgct-cttcct--tgaattatagatc-taacattgaaatttgttt----------
B D        Rhesus agttattttta--ttttca-cttcct--tgaattatagatc-tagcattgaaacttgttt----------
B D       Marmoset agttatgttaa--ttttca-cttcct--tgaattatagatc-tagcatttaaacttgttt----------
B D        Tarsier agctatttata--ttttta-ttccct--tgaattatacatc-tagcatttaaacttgttt----------
B D       Bushbaby aattattttta--t-------tccct--tgaattagagatc-catcatttaaacttgttt----------
B D      Tree shrew agttactttta--ttttta-cttcct--tgaatcacagatc-tagcatttaaattcactt----------
B D Malayan flying lemur agttattttta--ttttta-ctacct--tgacttatacatc-tagaatttaaacttgttt----------
B D          Pig gattactttta--ttttta-ctccct--tgaattacagacc-tcgtatttaatcttgttt----------
B D        Dolphin gattactttta--ttttta-ctcctt--tgaattatagacc-tagtg-----tattgttt----------
B D          Cow ggttactttta--ttttta-ctctcc--tgaattatagacc-tagtgtttaatcttgttt----------
B D         Sheep ggttactttta--ttttta-ctccct--tgaattatagacc-tagtgtttaatcttgttt----------
B D         Horse gattattttta--ttttta-ctctct--tgaattatagact-tagcatttaagcttgttt----------
B D   Chinese pangolin gattattttaa--ttttta-ct-tct--tgaattataggtc-tagcatttgaacttgttt----------
B D          Dog gattatttca---tttttt-ctctct--tcaattatagatc-tagtgtttatactcattt----------
B D  Hawaiian monk seal ggttatttcgt--tttttt-ctccct--cgaattatagatc-tagtgtttatactcattt----------
B D       Hedgehog tattattatta--ttttttactcagt--tgaatac-agacc-tagagttgaaactggttt----------
B D         Shrew gattaatttta--tatttc-ctccct--tgaatta-agatcatatacataaaatt-gttt----------
B D       Elephant acttattttca--ttttaa-ctgctt--tgaattattgacc-tagattttaaacttgttc----------
B D        Tenrec a-ttattttca--ttttta-gttctt--tgaattacagacc-tagattttcaacttcctt----------
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse ------ataaagggctaatt--tata-atatgctt--caaaattaaactta-caacttattta-------
           Rat ------agaaagggctaatt--taaa-atatgctt--cagaactaaacttg-caacttattt--------
      GCF_003668045 ------agaaatggctaatt--tatc-atatgctt--taaaactaaactga-cagtttattt--------
          Beaver ------agaagtagttaatt--tcta-atacactt--ca-aactaaac---------tattt--------
         Squirrel cattgaagaaatggttaatt--tatg-atacattt--caaaaccaaactgt-caattaattt--------
        Guinea pig ------agatattgttaatt--tatt-atgtactt--caaaattaatctgg-caatttatct--------
          Rabbit ------agcaatgatgaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caagttactt--------
           Pika ------cgggatgatgaatttgtata-atacactt--caaagccaaactga-caagttactc--------
          Human ------ggaaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
          Chimp ------ggaaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
          Bonobo ------ggaaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
         Gorilla ------ggaaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
          Rhesus ------ggaaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
         Marmoset ------gggaatgcttaatt--tata-atacactt--caaaactaaactga-caaattattt--------
         Tarsier ------aga-------aatt--tgta-atacactt--ctaaactaaaatga-cagattattt--------
         Bushbaby ------agaa-------------ata-atacactt--caaaacaaaacaca-caaatcattt--------
        Tree shrew ------ggagacggttcatt--tata-atacactt--caaccctaaaggga-caaattatgt--------
   Malayan flying lemur ------agaaatggttaatt--t-ta-acacactt--taaaactaaactga-caatttattt--------
           Pig ------agaaatggttaatt--tatatatgtattt--caaaatgaaactagtcaattta-----------
         Dolphin ------agaaatggttagtt--aatacatacactt--caaaatgaaactaatcaattta-----------
           Cow ------agaaatggttagtt--aatacacacactt--caaaatgaaaccaatcaattta-----------
          Sheep ------agaaatggttagtt--aatacacacactt--caaaatgaaaccagtcaattta-----------
          Horse ------agaaatggttaatt--tatatatacacct--caaacctaaactgatcaattta-----------
     Chinese pangolin ------agaagtacttaatt--tataccaacactt--caaaacaaaaccgataaattta-----------
           Dog ------agaaatggttaatt--catacac----ct--caaaaccacactgaccaattta-----------
    Hawaiian monk seal ------agaaatggttaatt--tatacacacatat--caaaaccacacagacaggttta-----------
         Hedgehog ------agcaagagttaatt--tatactggcactt--caacattcacctgaataatttc-----------
          Shrew ------agaaatggttca-t--tatatgtgcacttagctaagttcac-----tgattta-----------
         Elephant ------agaaatgg-----t--tatgcattcactt--caaacctaaattga-tgaaatattt-------a
          Tenrec ------agaaatgg-----t--tacacaatcaatt--caagcctaaaccga-taaagtattt-taaatga
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

Inserts between block 18 and 19 in window
B D        Rabbit 1bp
B D         Pika 33bp
B D        Human 1bp
B D        Chimp 1bp
B D        Bonobo 1bp
B D       Gorilla 1bp
B D        Rhesus 1bp
B D       Marmoset 1bp
B D       Tarsier 1bp
B D       Bushbaby 1bp
B D      Tree shrew 1bp
B D Malayan flying lemur 1bp

Alignment block 19 of 407 in window, 56748604 - 56748616, 13 bps 
B D         Mouse aaaataaa------------------tagca--
B D          Rat aaaataaa------------------tagca--
      GCF_003668045 aaaataaa------------------tagca--
          Beaver aaaataga-------------aaattaaaca--
B D       Squirrel aaaatgaga------------aaattaaata--
B D      Guinea pig aagacaag--------------ttttaaacc--
B D        Rabbit --------atttgttttactaattttaaatt--
B D         Human -aaataaa------------------aaatt--
B D         Chimp -aaataaa------------------aaatt--
B D        Bonobo -aaataaa------------------aaatt--
B D        Gorilla -aaataaa------------------aaatt--
B D        Rhesus -aaataaa------------------aaatt--
B D       Marmoset -aaataaa------------------aattt--
B D        Tarsier -aaataaa------------------atttt--
B D       Bushbaby -aaagaaa------------------aaatt--
B D      Tree shrew -aaatcaa------------------aattt--
B D Malayan flying lemur -aaagaaa------------------aa-gt--
B D          Pig -aaataaa------------------aatag--
B D        Dolphin -aaataaa------------------aatag--
B D          Cow -aaataaa------------------aatag--
B D         Sheep -aaataaa------------------aatag--
B D         Horse -aaataaa------------------aatag--
B D   Chinese pangolin -aaataaa------------------aatag--
B D          Dog -aaataaa------------------aatag--
B D  Hawaiian monk seal -aaataaa------------------aatag--
B D       Hedgehog -caataaa------------------aatat--
B D         Shrew -aaattaa------------------aatag--
B D       Elephant aaattcaa------------------aacatta
B D        Tenrec aaatttaa------------------aacatga
B D         Pika =================================
B D       Zebrafish =================================
B D     X. tropicalis =================================
B D        Opossum =================================
B D        Chicken =================================

Inserts between block 19 and 20 in window
B D        Rabbit 1bp
B D        Human 5bp
B D        Chimp 5bp
B D        Bonobo 5bp
B D       Gorilla 5bp
B D        Rhesus 5bp
B D       Marmoset 5bp
B D       Tarsier 9bp
B D       Bushbaby 9bp
B D      Tree shrew 9bp
B D Malayan flying lemur 9bp
B D         Pig 7bp
B D       Dolphin 7bp
B D         Cow 5bp
B D        Sheep 5bp
B D        Horse 6bp
B D   Chinese pangolin 6bp
B D         Dog 7bp
B D  Hawaiian monk seal 7bp
B D       Hedgehog 1bp
B D        Shrew 3bp

Alignment block 20 of 407 in window, 56748617 - 56748698, 82 bps 
B D         Mouse t---ttcaagtaa---atgc-------tgttt--------c-----act-aaaaat-cattca-------
B D          Rat t---ttcaagtga---atgc-------cattt--------c-----act-aaaaat-cactca-------
      GCF_003668045 ----ttcgagtaat--ttgc-------tgttt--------c-----cttaaaaaat-cattta-------
          Beaver tggcttcagat-----actc-------tattc----tgaac-----att-gaaaat-tgatta-atttta
B D       Squirrel tgatttcaaataatccactc-------tatgtattctgaac-----act--aaaat-agattacctttta
B D      Guinea pig tagtttcaaatct---attc-------tatgt--tacgaac-----att-aaaatt-tgactagattata
B D        Rabbit ---tttcaaacgatatactc-------tatat--tctgaat-----gtt-aaaa-t-tgattacatttta
B D         Pika ---tttcaagtaatgaactg-------tgtat--tctaaat-----gtt-aaaatt-tgattacatttta
B D         Human ---ttttaaat-----aatt-------gatat--tctgatt-----att-aaaaat-agattacatttta
B D         Chimp ---ttttaaat-----aatt-------gatat--tctgatt-----att-aaaaat-agattacatttta
B D        Bonobo ---ttttaaat-----aatt-------gatat--tctgatt-----att-aaaaat-agattacatttta
B D        Gorilla ---ttttaaat-----aatt-------gatat--tctgatt-----att-aaaaat-agattacatttta
B D        Rhesus ---tttcaagt-----aatt-------gatat--tctgatt-----agt-aaaaat-agattatctttta
B D       Marmoset ---ttttaaac-----aatt-------gatat--tttgat--------t-aaaaat-agat---gtttta
B D        Tarsier ---tttaaaat-----aatc-------tattt--tctgatc-----att--atatt-gggtaacatttta
B D       Bushbaby ---tttcaaac-----aatctactctgtatat--cctgatc-----att-aaaaat-ggtttacatttta
B D      Tree shrew ---ttttgaat------------------tat--cttgcag-----att-taaaat-tgattacatttta
B D Malayan flying lemur ---ttttaaat-----actctgctctgtgtat--tcaaaac-----att-aaaaat-tggttacatttta
B D          Pig ---tgtcaagt-----aatctgctctctatat--tctgaatattttatt-aaaaataacatgacatttta
B D        Dolphin ---tgtcaagt-----aatctatcctgcatat--tctgaac-----att-aaaaat-ccattacatttta
B D          Cow ---tgttaagt-----aatctattttgtattt--tctgaac------tt-aaaaat-ccattacatttta
B D         Sheep ---tgttaagt-----aatctactttgtattt--tctgaac-----att-aaaaat-ccattacatttta
B D         Horse ----ttcaaat-----aatctactctgtatat--tctgaag-----att-aaaaat-ctattacatttta
B D   Chinese pangolin ----ttcaaat-----aatttactctatatat--tctgaac-----att-aaaaat-ata-tacacttta
B D          Dog ---attcaaat-----aatctactctgtatac--tttgacc-----att-tatatt-gat-taca-ttta
B D  Hawaiian monk seal ---attcaaat-----aatctactctgtatat--tctgaac-----att-aaaatt-gat-taca-ttta
B D       Hedgehog --------------------------gcagaa--taaaatg-----att-aaaaat-aaatgacattttg
B D         Shrew ---tttctgat-----tatgtactttgtacat--tctgaac-----att-aaaaat-ggattgtatttaa
B D       Elephant ---ttaaaaac-----aatttaccctgtgtgt--tttgaac-----aat-aaaaat-tgattatatact-
B D        Tenrec ---cttcaaac-----aacctactttgtgtat--tctcaac-----att-aaaaat-tgattatgttgt-
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse --caaagaattttaa---------agtagtaaatgat--gttttataaaagcaaataatt
           Rat --cgaagaattttaa---------agtagtaaacaat--gtttcataaaagcaaataact
      GCF_003668045 --caaagaattttag---------atgactgaattac--attttataaaagcaagtaatt
          Beaver ttcactgaattttaa---------atcattaagttatcagttttataaaaacaagtaatt
         Squirrel tacactgaatttgaaatcatatttattattgattagttagttttacaaaagcaagtgatt
        Guinea pig tacact-aatttaaa---------ataatcaaattaccagtttgataagaggagataatt
          Rabbit cactctaaagtgtaa---------atcactaatgtatcagatttgtaaaagcaagtaatt
           Pika cacaatgaagtgcaa---------atcactaatttaccggattaatagaagcaagtaatt
          Human tatactaaattttaa---------atcactaaattatcacatttataaaagaatataatt
          Chimp tatactaaattttaa---------atcactaaattatcacatttataaaagaatataatt
          Bonobo tatactaaattttaa---------atcactaaattatcacatttataaaagaatataatt
         Gorilla tatactaaattttaa---------atcactaaattatcacatttataaaagaatataatt
          Rhesus tatactaaattttaa---------accactaaattatcacatttataaaataatataatt
         Marmoset tatactaaattttaa---------atcactaaattatcacatttataaaagaata-----
         Tarsier tatgccgaat----------------cac-aaattatcagatttttaaaagcaagtaat-
         Bushbaby tacactgaat----------------cactaaattaccagattcataaaaccaggcaatt
        Tree shrew tacactgaatattaa---------atcattaaattatcagatttacagaagcaagaaatt
   Malayan flying lemur tacactgaattttaa---------atcattaa---atcagattcatataagcaagtaatt
           Pig tacagtgaatatcaa---------atcactaaattgtcagattta------tgagtaaca
         Dolphin tacagtgaatatcaa---------gtcacttaattatcagatttataagagtaagtaact
           Cow tgcagtgactatcaa---------atcactaaattatcagatttataaaaatgagtaatt
          Sheep tgcagtgactatcaa---------atcactaaatgatcaggtttataagaatgagtaatt
          Horse tacagtgaatattaa---------atcactaaattatcagatttataagagcaagtaact
     Chinese pangolin tacact-aatattta---------attaccaaattgtcagatttataaaagcaagcaaat
           Dog aacact-gatattat---------atcactaaattatgagatttgtaaaggcaagtaaat
    Hawaiian monk seal aacactaaatattat---------atcactaaattatgagatttataaaagcaagcaaat
         Hedgehog -acactgaatattaa---------at----atatcacttaatttataaaatc-aacaact
          Shrew tacactgaatattaa---------attctcaaattataagatttataaaagcaaataact
         Elephant ------gaatattaa---------atcactaaattcttggatttatataagtaag----t
          Tenrec ---------tactga---------atgactaaattttgggacttataaaaggaagcaact
        Zebrafish ============================================================
      X. tropicalis ============================================================
         Opossum ============================================================
         Chicken ============================================================

Alignment block 21 of 407 in window, 56748699 - 56748737, 39 bps 
B D         Mouse caaggaaaggg-ggcagac--aaat----aaa-tgt--tgttctcaata
B D          Rat tcaggaaaatg-ggtggac--aaat----aaa-tgt--tgttctaaata
      GCF_003668045 taaggaaaa---agtggcc--aaat----aga-tgc--tgttctaaatg
          Beaver taaagaaat-a-agtggcc--aaataataaaa-tat--cgatcta----
B D       Squirrel t-----aaatc-agtggcc--acat---------at--tgctcta----
B D      Guinea pig taaagaaat------agcc--aaat----caa-tat--tgctctg----
B D        Rabbit aaaagaaat---aagtggc--caat----gaa-tgt--tgctcta----
B D         Pika taaa--------agggggcaaaaaa----aaa-tac--tgctcta----
B D         Human taaagaaat-a-agtaacc--aaat----aaa-tat--tgctcta----
B D         Chimp taaagaaat-a-agtaacc--aaat----aaa-tat--tgctcta----
B D        Bonobo taaagaaat-a-agtaacc--aaat----aaa-tat--tgctcta----
B D        Gorilla taaagaaat-a-agtaacc--aaat----aaa-tat--tgctcta----
B D        Rhesus taaagaaat-a-agtagcc--aaat----aaa-tat--tactcta----
B D       Marmoset taaagaaat-a-agtagcc----------aaa-tat--tgctcta----
B D        Tarsier taaagggaa-a-agtggcc--aaat----aaa-tat--tgctcta----
B D       Bushbaby taaagaaat-a-agtggcc--aaac----aaattat--ttcttga----
B D      Tree shrew taaag-----a-agtaacc--aaat----aaa-tattatgctcta----
B D          Pig t----aaat-a-agtgaac---agc------t-tat--tgttcta----
B D        Dolphin t----aaat-a-agtggcc--aaat----aag-tat--tgctcta----
B D          Cow t----aaac-a-agtggcc---aat----aag-tat--tgttctg----
B D         Sheep t----aaac-a-agtggcc---aat----aag-cat--tgttcta----
B D         Horse t----aaat-a-agtgttc--aaat----aag-tat--tgttcta----
B D   Chinese pangolin taaagaaat-a-agtggct--ggat----aag-tat--tgttcta----
B D          Dog gagagacat-a-agtggct--aaat----aag-tat--tgttcta----
B D  Hawaiian monk seal gaaagacgc-a-agtggcc--aaat----aag-tat--tattcta----
B D       Hedgehog t----aa---a-agtagcc--aaat----aag-tac--tgttcta----
B D         Shrew t----aaag-a-agtggtt--aaat----a-------------------
B D       Elephant --cagaaat-a-agtgctc--gaat----aag-tat--tgttcta----
B D        Tenrec --caaaaaa-atagtgctg--aaat----aaa-tat--tgtttta----
B D       Zebrafish =================================================
B D     X. tropicalis =================================================
B D        Opossum =================================================
B D        Chicken =================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 21 and 22 in window
B D         Pig 4bp
B D       Dolphin 4bp
B D         Cow 4bp
B D        Sheep 4bp
B D         Dog 251bp
B D       Hedgehog 4bp

Alignment block 22 of 407 in window, 56748738 - 56748791, 54 bps 
B D         Mouse ttataatactt-----aa-----gaga-------acagggc------------------ccc--agata-
B D          Rat ttataatactt-----aa-----gaga-------acaggcc------------------ccc--agata-
      GCF_003668045 ttataatgctt-----aa-----gaga-------acaggcc------------------acc--aaatc-
          Beaver ----aatactt-----ag-----gaga-------acaaatc-----------tttt-t-cca--gaatg-
B D       Squirrel ----aatattt-----aa-----gaga-------acacatttt--atttttttttt-t-aca--gaata-
B D      Guinea pig ----aatactt-----ag-----gaga-------ataagtt----------tttct-t-ctg--aacta-
B D        Rabbit ----agtattt-----aa-----gaga-------atgaggc----------atttt-t-cca--aaata-
B D         Pika ----gatagtg-----aa-----gaga-------atg-----------------------ca--gaata-
B D         Human ----aatactt-----aa-----taag-------cta--------------ttttt-t-cca--gaata-
B D         Chimp ----aatactt-----aa-----taag-------cta--------------ttttt-t-cca--gaata-
B D        Bonobo ----aatactt-----aa-----taag-------cta--------------ttttt-t-cca--gaata-
B D        Gorilla ----aatactt-----aa-----taag-------cta--------------ttttt-t-cca--gaata-
B D        Rhesus ----aatactt-----aa-----taaa-------cta--------------atttt-t-cca--gaata-
B D       Marmoset ----aatactt-----tg-----ttat-------ttagatg------ttacttttt-t-cca--gaata-
B D        Tarsier ----aattctt-----ag-----aaaaaacaagtttc--------------tttcc-t-aaa--gtata-
B D       Bushbaby ----aatactt-----aaaagagcaag-------tta--------------tttttgt-cca--gagtaa
B D      Tree shrew ----aatacttgtaagaa-----caag-------ata--------------tgtat-a-tct--gatat-
B D          Pig --------ttt-----aa-----gaga-------acaagttaa--aa----gtttt-t-tca--gcaga-
B D        Dolphin --------ctt------------gagg-------acaagtcaa--aa----ttttt-ttgca--gaaga-
B D          Cow --------ctt------------gaga-------aaaaattaa--aa----ttttt-t------gaaga-
B D         Sheep --------ctt------------gaga-------aaaaattaa--aa----aattt-t------gaaca-
B D         Horse ----aatactt-------------aga-------acaagttaa--at----ttttt-t-cta--gaaga-
B D   Chinese pangolin ----aatactc-----aa-----gaga-------acaagttaa--at----atttt-t-cta--gaacc-
B D  Hawaiian monk seal ----aatacat-----aa-----gaga-------acaagttaa--tt----ttttt-t-cca--gaaga-
B D       Hedgehog --------tct-----aa-----gaga-------acaaattaa--ca----tgttt-t-ttagaaaaaa-
B D         Shrew ----------------aa-----ataa-------acaagttac--aa----ttttt-c-c----aaaag-
B D       Elephant ----aatgctt-----aa-----gaga-------ataagttaa--at----ttttt-c-cca--gaaga-
B D        Tenrec ----agtcctt-----aa-----gaga-------acatgttaagtat----ttttt-c-cca--gaaga-
B D          Dog ======================================================================
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse -aaagg--at-attta----------tatc----------acgttg
           Rat -aaagg--at-actta----------tgtc----------aagtta
      GCF_003668045 -aaagg--at-atttc----------catc----------aaattt
          Beaver -aaaag--at-ttttg----------tatc----------aagcta
         Squirrel -aaaat--g--atttt----------aatc----------aaacta
        Guinea pig -aaaag--at-attta----------tata----------aaacta
          Rabbit -aaaag--aa-attta----------catt----------atactt
           Pika -aaaagatac-atgta----------tgct----------caactt
          Human -aaa----at-attta----------tatg----------aaactt
          Chimp -aaa----at-gttta----------tatg----------aaactt
          Bonobo -aaa----at-attta----------tatg----------aaactt
         Gorilla -aaa----at-attta----------tatg----------aaactt
          Rhesus -aaa----a------a----------tatc----------aaactt
         Marmoset -aat----aa-aatta----------tatt----------aaactt
         Tarsier -aag----at-attta----------tatc----------atactt
         Bushbaby caag----at-gttta----------catc----------aaacct
        Tree shrew -ata----at-ttttaacagcatacctatc----------acattt
           Pig -g-aag--ac-attca----------tatc----------aaactt
         Dolphin -aaaag--ac-atttg----------tatc----------aaactt
           Cow -aaaag--ac-atttg----------tatc----------agactt
          Sheep -gaaag--ac-atttg----------tatc----------aaactt
          Horse -agaag--at-atttg----------aatc----------gaactt
     Chinese pangolin -aaaaa--at-at--------------att----------aaactt
    Hawaiian monk seal -aaaag--at-attta----------tatcttaaatttggaaactt
         Hedgehog -aaaag--at-agcta----------tacc----------aaaatg
          Shrew -aaaag------gcta----------tcac----------aaactt
         Elephant -aaaag--atggttta----------tatt----------aaactc
          Tenrec -aaaag--atggttta----------tgct----------aaactt
           Dog ==============================================
        Zebrafish ==============================================
      X. tropicalis ==============================================
         Opossum ==============================================
         Chicken ==============================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 22 and 23 in window
B D  Hawaiian monk seal 25bp

Alignment block 23 of 407 in window, 56748792 - 56748814, 23 bps 
B D         Mouse atattta---------aaaagccctt-a-------------c--tgaa
B D          Rat atattta---------aacagttctt-a-------------c--tgaa
      GCF_003668045 atatttg---------aagagctctgaa-------------t--tgag
          Beaver atatctg---------aaaaattcttaa-------------ttgtgat
B D       Squirrel atatttg---------aaaagttctgaa-------------ttgtaac
B D      Guinea pig tcatttg---------aaaaatccttaa-------------ccgtagc
B D        Rabbit acatttg---------gaaatttcttac-------------ttgcaat
B D         Pika acctata---------gaacatttttaa-------------ttgcaat
B D         Human acatttg---------cgaagttcttaa-------------ttgcaat
B D         Chimp acatttg---------cgaagttcttaa-------------ttgcaat
B D        Bonobo acatttg---------cgaagttcttaa-------------ttgcaat
B D        Gorilla acacttg---------cgaagttcttaa-------------ttgcaat
B D        Rhesus acttttg---------caaagttctcaa-------------ttgcaat
B D       Marmoset acatttg---------cagagttcttaa-------------ttgcaat
B D        Tarsier acatttg---------cagagttcttaa-------------ttgcaat
B D       Bushbaby gcgtttg---------aaaagtt---aa-------------ctgcaat
B D      Tree shrew acatttg---------gaaagttcttaa-------------ttagcaa
B D          Pig tcatttg---------gaaagttct----------------tgga---
B D        Dolphin tcgtttg---------gaaagttcttaa-------------tggc---
B D          Cow tcatttg---------gaaagttcttaa-------------tggc---
B D         Sheep tcatttg---------gaaagttcttaa-------------tggc---
B D         Horse aaatttg---------gaaagttcttaa-------------ttgc---
B D   Chinese pangolin aaatttg---------caaagttcgtaa-------------ttgc---
B D          Dog aaatttg---------gaaacttcttaa-------------ttgc---
B D  Hawaiian monk seal ttatttgagagagagagagacagcacaa---------------gc---
B D       Hedgehog gagtttg---------gaaatttcttaa-------------ttac---
B D         Shrew aaa-ttg---------aataattcttaa-------------ttgc---
B D       Elephant ccctttg---------gaaaattcttac--------------------
B D        Tenrec acctttg---------gacaatttttatcatagtttgtaaa-------
B D       Zebrafish ================================================
B D     X. tropicalis ================================================
B D        Opossum ================================================
B D        Chicken ================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 23 and 24 in window
B D         Pig 3bp
B D       Dolphin 3bp
B D         Cow 3bp
B D        Sheep 3bp
B D        Horse 3bp
B D   Chinese pangolin 3bp
B D         Dog 3bp
B D  Hawaiian monk seal 153bp
B D       Hedgehog 3bp
B D        Shrew 3bp

Alignment block 24 of 407 in window, 56748815 - 56748933, 119 bps 
B D         Mouse atgt---tatcccattctgccat------------tta----------------ggttgatacttcaaat
B D          Rat atgt---tattccattctgccat------------tta----------------ggtagataattcaaat
      GCF_003668045 atgt---tgccccatactgccat------------gtc----------------aggagataattcaaat
          Beaver atgc---tattctgcaatgccat------------gta----------------tttagataattcaaat
B D       Squirrel atgcttgtcttctgccttgtcat------------gta----------------ggtaggaaattaaaat
B D      Guinea pig atactaatcttctgtatttccatgtatataggtaggta----------------ggtagataatttaaat
B D        Rabbit atgctaatcttctgcatggtgac------------gta----------------gttagaaaattgaaat
B D         Pika atgctaatcttctaccttatggt------------gta----------------attagaaaattcaaat
B D         Human atgctaatcttctgcattgcaat------------gta---------tttaatagttagataattcaaat
B D         Chimp atgctaatcttctgcattgcaat------------gta---------tttaatagttagataattcaaat
B D        Bonobo atgctaatcttctgcattgcaat------------gta---------tttaatagttagataattcaaat
B D        Gorilla aggctaatcttctgcattgcaat------------gta---------tttaatagttagataattcaaat
B D        Rhesus atgctaatcttctgcattgcaat------------gta---------tttaatagttagataattcaaat
B D       Marmoset atgctaatcttctgcattgccat------------gtat--------tttaatagttagataattcaaat
B D        Tarsier gtgtgaatcttctgca-tgccat------------gta----------------gttagataattc-aat
B D       Bushbaby atgctaatcttccgtattgccct------------gta----------------gttagataattcaaat
B D      Tree shrew atgctaatcatgtgcattgccat------------aca----------------gttagaccatttcaat
B D          Pig atgctaatcttctgcattgccat------------gta----------------gtacggtaatactaat
B D        Dolphin atgctaatcttctgcattgccat------------gta----------------gcaagataatacaaat
B D          Cow ctgctaaccttctgcattgccat------------gtt----------------gtaagataatataaat
B D         Sheep ctgctaaccttctgcattgctat------------gtt----------------gtaagatactataaac
B D         Horse atgctaatcttctgcattgccat------------gta----------------ataaaataattcaaat
B D   Chinese pangolin gtgttgaccttctacattgccat------------ata----------------gtaaggtaattaaaat
B D          Dog atgctaatcttctccattgccag------------gta----------------ataatataattcagat
B D  Hawaiian monk seal atgctaatcttctgcattgccat------------gta----------------gtaatataattcagat
B D       Hedgehog atgccaatattgtgcagtgtcat------------gta----------------gtaagataatttaaac
B D         Shrew atgccaaatttctacatcattat------------gta----------------gtaagataattcaaat
B D       Elephant ---------------------------------------------------------atgtaat------
B D        Tenrec -------ttttaagcagtgccag------------gcattaaggcaatttaaagatgaggcaatttaag-
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse aacacacaatcataaaaac-tt-cagagtttctaagcacaacata-------------------gatcag
           Rat gacacaggatcataaaacg-tt-cagagtttctaagcacaacatg-------------------aatcag
      GCF_003668045 gttacacaatcataaaact-gc-aagagtttctaagcacaaccta-------------------aaccag
          Beaver gatgcaaaatttcaaaaac-ctgaaaagtttctaagcacaatatg-------------------aatcag
         Squirrel gatacagaatttcagaata-tg-aaaag---------------ta-------------------aatcag
        Guinea pig gttgcaaagtttcaaaacc-tg-aactttttctgagtataatgta-------------------aatcaa
          Rabbit gttgaaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttctaagcataatgta-------------------agttag
           Pika gtt-agaaatataaaaacc-tg-aaaagtttggaaagccaacata-------------------aattag
          Human gatgtaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttctaagaataatata-------------------aattag
          Chimp gatgtaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttctaagaataatata-------------------aattag
          Bonobo gatgtaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttctaagaataatata-------------------aattag
         Gorilla gatgtaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttctaagaataatata-------------------aattag
          Rhesus gatgtaaaatttcaaaacc-tg-aaaagtttttaagaataatata-------------------aatcag
         Marmoset gatgtaaaatttccaaacc-tg---gagtttctaagaataatata-------------------agtcag
         Tarsier aatgtaaaacttcaagaac-tg-aaaagtttctaagcacaatgta-------------------aatcac
         Bushbaby gacttaacatttaaaaacc-tg-aaaagtctccaagcagaatgtt-------------------aatcag
        Tree shrew gatgtgaaattttaaaatc-tg-aaaagtttctaggcaaaatgca-------------------aggtag
           Pig gatgtaaattatcaaaact-tg--aacattttaaagcataat-ta-------------------aatcag
         Dolphin gatgtaaaatatcaaaact-tg-aaaaatttctgtgcataat-ta-------------------aatcag
           Cow gatgtaaaatttcaaaact-tg-aaaaatttccatgcataat-ta-------------------agtcag
          Sheep gatgtaaaatttcaaaact-tg-aaaaatttccatgcataat-taagtcagttcagttcagttcagtcag
          Horse gatataaaatttccaaacc-tg---aaaagtttaagcacaat-ga-------------------aattgg
     Chinese pangolin gatgtaaattttcaaaact-tc---aagtttctaagcacaat-ta-------------------aatcag
           Dog gatgtaaaatttcaaaact-tg-aaaagtttctaagtacaat-ta-------------------aatcag
    Hawaiian monk seal gatgtaaaatttcaaaact-tg-aaaagtttctaagcacaat-ta-------------------aatcag
         Hedgehog actgtagaatttataaact-ta-aaagatccca-aatccaat-ta-------------------aattat
          Shrew gatgtaaaatttctgaact-tg-aaatgtttcacaatcaaat-tt-------------------agtta-
         Elephant -atgcaaatttccaaaacccgg-aaaagtttctaagcacagtgca-------------------gatcag
          Tenrec gatgcaaatttccaaaacagtg-aaaagtttctgagcacagtgaa-------------------aattgg
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse tggatac---------------tcttagga----------------tgaagactaaagatat
           Rat tggatac---------------tcttat----------------------gacaaaagatat
      GCF_003668045 tgtgtac--------aa-----cattatga----------------taaaggctgaagatag
          Beaver tagttat--------tc-----tattatcaaaatggta-ct-----taaatgctaaagatat
         Squirrel ttgctag--------tc-----tattatgattattaaa-atagtgcttaatactgacaatag
        Guinea pig tgac------------------tattatgtttgtcaaa-gtaatgtttagtgctgaaggtat
          Rabbit tggctac--------ac-----tattaggattatttaa-atggtg-tttatgctgaagatat
           Pika tggctgc--------tc-----tgtcaagactgttaga-atagtc-tttttgctgaagattt
          Human tggctac--------tc-----tatgataattatcaaa-atagtgcttaatgttgaagatgt
          Chimp tggctac--------tc-----tatgataattatcaaa-atagtgcttaatgttgaagatgt
          Bonobo tggctac--------tc-----tatgataattatcaaa-atagtgcttaatgttgaagatgt
         Gorilla tggctac--------tc-----tatgataattatgaaa-atagtgcttaatgttgaagatgt
          Rhesus tggctac--------tc-----tatgataattatcaaa-atagtgcttaatgctgaagatgt
         Marmoset tggctac--------tc-----taagataattatcaaa-atagtgcttaatgctgaagaagt
         Tarsier tagctac--------tc-----tattataatcatcaaa-atagtgcttagtgctgaagatgt
         Bushbaby tagctgc--------tc-----tgttatgatga-gaaa-atagtgctcagtgctg-agatgt
        Tree shrew tggctat--------tcaataatatgatgattatggaa-at---------------------
           Pig tagctac--------tc-----tattataattatcaaa-atagtgcttaatgctgaagatgt
         Dolphin tagctac--------tc-----tattatgattatcaaa-atagtgcttaatgctgaaggtgt
           Cow cagctac--------tc----------taactatcaaa-atagtgcttaatgctgaagatgt
          Sheep cagctac--------tc-----tattatagctgtcaaa-atagtgcttaatgctgaaggtgt
          Horse tagctac--------tc-----tatt---gttatcaaa-atagtgcttaatgctgaaagtgt
     Chinese pangolin tggttat--------tc-----tattataattatcaga-atagtgcttaacgatgaaggtgt
           Dog tggttac--------tc-----tattataattatcaaa-atagtccttaatgatgaaggtgt
    Hawaiian monk seal tggttac--------tc-----tattataattatcaaa-attgtgcttaatgatgaaggtgt
         Hedgehog aaattagcgcttgtcct-----tgttacaatgatcaca-atagttcttgatgctgaagatat
          Shrew ---------------ct-----cattacaatgtccaaa-acagagtttaatggtgaaggtat
         Elephant tggatac--------tc-----tattataatgattaaa-atagtgcttggtgctgaagatgt
          Tenrec tggatat--------tc-----taatataatgatcacatttagtgcttaggattgaaga-gt
        Zebrafish ==============================================================
      X. tropicalis ==============================================================
         Opossum ==============================================================
         Chicken ==============================================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 24 and 25 in window
B D      Tree shrew 522bp

Alignment block 25 of 407 in window, 56748934 - 56748953, 20 bps 
B D         Mouse gttaaggagacaaa---------------------------------------------cacttc
B D          Rat gttaaggagacaaa---------------------------------------------aacctc
      GCF_003668045 gttaaggaggcaaa---------------------------------------------cacttc
          Beaver gttaagtaggcaca------taaac--aggttg--tcaatttttgat------------cagttt
B D       Squirrel gctacataggcata------taagcttaggttgtatcagtttttgatctgtttt----ggacttt
B D      Guinea pig tctaagtaggttca------taaacttatgctgtctttttttttttttttttttttgagcaattt
B D        Rabbit gtgaagtaggctga------------taggagataccattttttgag------------aaattt
B D         Pika gctaagtaggcaca----------tgtaggctgtatcatttttggag------------ccattt
B D         Human gccaag-------------------ttc-------------------------------------
B D         Chimp gccaag-------------------ttc-------------------------------------
B D        Bonobo gccaag-------------------ttc-------------------------------------
B D        Gorilla gccaag-------------------ttc-------------------------------------
B D        Rhesus gctaagtaggcaca------taaacttc-------------------------------------
B D       Marmoset accaagtaggcaca------taaatttc-------------------------------------
B D        Tarsier gctaagtaggcaca------taagctta-------------------------------------
B D       Bushbaby ggcaagtaggcaca------tacactta-------------------------------------
B D          Pig gctaagtagac------------acttagagtatgttatctt-----------------------
B D        Dolphin gctaagtagacaca------tacacttagactgtgtcatttt-----------------------
B D          Cow gctaagtagacaca------tatacttagaatgtatcatttt-----------------------
B D         Sheep gctaagtagacaca------tatacttagaatgtatcatttt-----------------------
B D         Horse gctaagtggacac--------aaacttaggctgtgtcatttt-----------------------
B D   Chinese pangolin gctaattaggcaca------taaacttaggccgtgccatttt-----------------------
B D          Dog tctaagtaggcaca------gaaatttaggctgtgtcatttt-----------------------
B D  Hawaiian monk seal gctgagtaggcgca------gaaactgaggctgtgtcatttt-----------------------
B D       Hedgehog gctaaattggcaag------taga-----acgttatcatttt-----------------------
B D         Shrew gcaaagtaggcgca------tagctt---acactgtcatttt-----------------------
B D       Elephant gctaagtagccaca------tagact---------------------------------------
B D        Tenrec gctaagtagtcataacaacttaagct---------------------------------------
B D      Tree shrew =================================================================
B D       Zebrafish =================================================================
B D     X. tropicalis =================================================================
B D        Opossum =================================================================
B D        Chicken =================================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 25 and 26 in window
B D      Guinea pig 3bp
B D        Rabbit 4bp
B D         Pika 3bp
B D        Human 29bp
B D        Chimp 29bp
B D        Bonobo 29bp
B D       Gorilla 29bp
B D        Rhesus 27bp
B D       Marmoset 27bp
B D       Tarsier 28bp
B D       Bushbaby 29bp
B D         Pig 14bp
B D       Dolphin 14bp
B D         Cow 14bp
B D        Sheep 14bp
B D        Horse 14bp
B D   Chinese pangolin 14bp
B D         Dog 14bp
B D  Hawaiian monk seal 14bp
B D       Hedgehog 14bp
B D        Shrew 14bp

Alignment block 26 of 407 in window, 56748954 - 56749100, 147 bps 
B D         Mouse ------------------acgttagacattaat-------ttggtgtaaaatta----cat---ttaaaa
B D          Rat ------------------actttagagattaat-------ttggtgtaaaatta----ca----taaaaa
      GCF_003668045 ------------------actttagacactgatt-t-c--ttgatgtaatatta----ca-----ataag
          Beaver ------------------tcttcagatattgag-----------ggtaaaatta----ta----tattaa
B D       Squirrel ------------------acctt---cattaag-----------ggtaaagtga----ta----tattaa
B D      Guinea pig ------------------actttggatattgatt-t-caatgaggattaaatta----ta------tcaa
B D        Rabbit ------------------aacttagacattgatg-t-cattaaatgtaaaattaattata----tcttaa
B D         Pika ------------------accttggacattgatg-t-cactaagggtaaaattaaatgta----tcctaa
B D         Human ------------------actttagacattgatt-t-catgtaaggttaaattg----ca----cattaa
B D         Chimp ------------------actttagacattgatt-t-catgtaaggttaaattg----ca----cattaa
B D        Bonobo ------------------actttagacattgatt-t-catgtaaggttaaattg----ca----cattaa
B D        Gorilla ------------------actttagacattgatt-t-catgtaaggttaaattg----ca----cattaa
B D        Rhesus ------------------actttagacattgatt-t-cgtgtaaagttaaatta----ca----cagtaa
B D       Marmoset ------------------actttagacattgatt-t-catgtaggcttaaatta----ca----cataaa
B D        Tarsier ------------------actttagacatttatt-t-cattgagggcaaaattg----tc----tattaa
B D       Bushbaby ------------------attttagacattgatt-t-cgttgaaggtaaaatta----ta----ttttac
B D      Tree shrew ------------------actttagacattgatt-t-cattaagggtacaatta----ca----tattaa
B D          Pig ------------------aatttagacattaatt-a-ccttgagggtaaaatta----ta----cattaa
B D        Dolphin ------------------aatttagatgttgatt---------------aaata----ta----cattaa
B D          Cow ------------------agtttagacattaatt-t-ccttgagggtaaagtta----ta----cattaa
B D         Sheep ------------------agtttagacattaatt-t-ccttgagggtaaagtta----ta----cattaa
B D         Horse ------------------aatttagacattgttt-tccatgagggt-aaaatta----ta----cattaa
B D   Chinese pangolin ------------------aatttagactttgatt-t-ccttgagggtaaaatta----ta----tat---
B D          Dog ------------------aatttagaccttgact-t-ccttgagggtaaaattc----ta----tactaa
B D  Hawaiian monk seal ------------------aatttagacattgatt-t-ccttgagtgtaaaattc----ta----tactaa
B D       Hedgehog ------------------agtgcaggcattgactat-tcttgaagataaaatca----tatttccattaa
B D         Shrew ------------------agcatagacattgatt-t-ccttgagggcaaaatca----ta----cataaa
B D       Elephant atgtaatttttgtgaacaattttgga-----att-t-ccttgagggtaaaatta----ta----cattag
B D        Tenrec atgtca--tttgtgagtaattttgga-----att-t-c----agcattgatttc----ct----tgaggg
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================
B D Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse ct-cataggaactaa------------ga----ac----acatag-----------------g--att--
           Rat tg-cttaagaactta------------ga----ac----acacag-----------------g--att--
      GCF_003668045 ct-cataaga-------------------------------atag-----------------g--agt--
          Beaver ta-ctttctgacaaa------------at----gc----aaaaa--------------------------
         Squirrel ca-ttcacttataaaaatgcaaaggtgaa----gt----gtatag-----------------c--ata--
        Guinea pig ca-cttgctcagaaa------------aa----at----gcaaagataaagc----------a--tgt--
          Rabbit ta-cttgttca-aaa------------ac----at----gcagagatcaagtgtgttgcatat--att--
           Pika ca-cttgctc--aaa------------ac----at----gccaagatcaagtgtgttgtgcag--tct--
          Human ta-cttgttta-taa------------ac----at----acaaaggtaaa------------g--tgt--
          Chimp ta-cttgttta-taa------------ac----at----acaaaggtaaa------------g--tgt--
          Bonobo ta-cttgttta-taa------------ac----at----acaaaggtaaa------------g--tgt--
         Gorilla ta-cttgttta-taa------------ac----at----acaaaggtaaa------------g--tgt--
          Rhesus ta-cttgttta-taa------------ac----at----acaaaggtaaa------------g--tgt--
         Marmoset ta-cttgttca-taa------------ag----aa----acaaaggtaaa------------g--tgt--
         Tarsier ta-cttgctca-taa------------ac----ag----g-aaaggtaaact----------g--tgt--
         Bushbaby ta-ctttttca-taa------------ac----at----gcaaaagtaaa------------g--tg---
        Tree shrew ta-cttgccca-taa------------ac----at----gtggatgtaaa------------gtatgt--
           Pig ag-ctggctca-tag------------aca----t----gcaaatgtaaggc----------a--tgt--
         Dolphin aa-cttgctca-taa------------acaaacat----gcaaat-----gt----------g--tgt--
           Cow aa-tttgctca-tca------------acaaactt----ggaaatgtaaggt----------g--tgt--
          Sheep aa-tttgttca-tca------------acaaactt----ggaaatgtaaggt----------g--tgt--
          Horse ta-cttgctca-tga------------ac----at----gcaaagataagtt----------g--tgt--
     Chinese pangolin ---------------------------at----at----acatatata----------------------
           Dog ta-tttgctca-taa------------acaagaaa----gcagtgataaggt----------g--tctca
    Hawaiian monk seal ta-cttgctca-taa------------acaaaaaa----gcaatggtaaggt----------g--tgt--
         Hedgehog ta-tttctgcc-taa------------acaa--ac----atagagttgcagc----------a--agt--
          Shrew ta-cttgctca-taa------------gcaaacac----atacaggcaaagc----------a--aac--
         Elephant ta-gctcttca-tag------------acaaatat----gcaaaggttagat----------g--tgt--
          Tenrec aatgtatttca-tac------------atgaatatttcctcataaacaaa--------------------
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse ---------------------------------------tgca----tatgtgtgtatttctctta----
           Rat ---------------------------------------tgca----tatgtgtgtatttctcttg----
      GCF_003668045 ---------------------------------------tgcatgtgtgtgtgtgtatttctcttg----
          Beaver ---------------------------------------tgaa----gaaatttgcatttctcttgc---
         Squirrel ---------------------------------------tgtg----tgtgtgtgcatttctctta----
        Guinea pig ---------------------------------------tgca----tatatgcatgcatttcttac---
          Rabbit ---------------------------------------agta----tatgtgtgcattcctcttac---
           Pika ---------------------------------------agca----tatgtgtgcattcccctcgc---
          Human ---------------------------------------tgcc--catatatgtgcatttctcttac---
          Chimp ---------------------------------------tgcc--catatatgtgcatttctcttac---
          Bonobo ---------------------------------------tgcc--catatatgtgcatttctcttac---
         Gorilla ---------------------------------------tgcc--catatatgtgcatttctcttac---
          Rhesus ---------------------------------------tgcc--catatatgtgcatttctcttac---
         Marmoset ---------------------------------------taca--catatatgttcatttctcttac---
         Tarsier ---------------------------------------tgta--ctcatatgtccatttctgttac---
         Bushbaby -------------------------------------------------------catttctcttac---
        Tree shrew ---------------------------------------tcca--tgtatacatgtatttttctttc---
           Pig ----------------tgtgtgtgtgt--------------------cacacacacacttctcttac---
         Dolphin ----------------tgtgtgtgtgtattcc----------a--tacatatatgcatttctcctac---
           Cow ------------tgtgtgtgtgtgtgtattcc--------ata--tatgtatatgcatttctcctac---
          Sheep --------------tgtgtgtgtgtgtattccatatatatata--tatatatatgcatttctcctac---
          Horse -------------------------------------tgtata--tgtatatgtgcatttctcatac---
     Chinese pangolin -------------------------------------tatata--tatatatatgtat-----atat---
           Dog tatatatatatatatatatatataagtgtctcatatatatgca--tatatatatgcatttctcttac---
    Hawaiian monk seal -----------------------------------tgtgtgta--tatatatgtgcatttctcttac---
         Hedgehog --------------------------------------------------ctcagcaattctcttgcctt
          Shrew --------------------------------------------------atatgtgtttgtcttaccat
         Elephant ---------------------------------------tata--t-tgtgtttacattgctcttac---
          Tenrec ---------------------------------------catg--c-aaaggtta-gttg-tgatat---
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse ------------aaata--------------------ttctaaa--------gctaattttaatgtta-c
           Rat ------------aaata--------------------ttctaaa--------gctaagtttaatttta-c
      GCF_003668045 ------------caata-------------------tttttaaa--------gctaactttaatttta-c
          Beaver ------------cagta--------------------gtcaaaa--------ggcagctttaatttta-g
         Squirrel -------------------------------------cttg-----------------------------
        Guinea pig ------------cagta--------------------ttcaaag--------ggcagctttaattttt-a
          Rabbit ------------ccata--------------------ttcaaag--------ggcagctttatttttc-a
           Pika ------------tcata--------------------tacagaa--------agaaactttcttgctc-a
          Human ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagatttattttta-a
          Chimp ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagatttattttta-a
          Bonobo ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagatttattttta-a
         Gorilla ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagatttattttta-a
          Rhesus ------------caatg--------------------ttcaaag--------ggcagatttattttta-a
         Marmoset ------------caata--------------------tttaaag--------gacagattta-gttta-a
         Tarsier ------------caaca--------------------tacaaag--------ggaagatttatctttt-a
         Bushbaby ------------tgata--------------------ctaaaag--------ggcagatttatttttg-a
        Tree shrew ------------taata--------------------ctcaatg--------ggcaattttattttta-a
           Pig ------------cagta--------------------ttcaaagggcagcttggtagctttattttttaa
         Dolphin ------------aaata--------------------ttcaaag--------ggtagttttatttttt-t
           Cow ------------aaata--------------------tttgaag--------ggtaattttatttttt-a
          Sheep ------------aaata--------------------tttgaag--------ggtaatttta----tt-a
          Horse ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagctttattttta-c
     Chinese pangolin ------------atata-----------------------------------------tatatatata-c
           Dog ------------aaata--------------------ttcaaag--------ggcaggtttattttta-a
    Hawaiian monk seal ------------caata--------------------ttcaaag--------ggcagctttattttta-a
         Hedgehog ctg-ccagtatgcaata--------------------ttcaaag--------ggcaact-----------
          Shrew atattcagatctcaaaa--------------------tttaagg--------gtggagttaattt-ta-a
         Elephant ------------cagta--------------------tttaaag--------ggcagcttta-tttta-a
          Tenrec ------------atgtagcagtttctctcacccatatttaaaag--------agcagctttgtttttt-a
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          Mouse atgt--ccaccacccccccaccactaccaca
           Rat a-----acacccccccccaaaca----cata
      GCF_003668045 aagttgccactgcccc-------------ta
          Beaver aag---tcattt-----------------tt
         Squirrel ------ttatct-----------------tt
        Guinea pig ggta--caactt-----------------tt
          Rabbit aagttttttttt-----------------tt
           Pika aag---tcattt-----------------tc
          Human aag---ttattt-----------------tt
          Chimp aag---ttattt-----------------tt
          Bonobo aag---ttattt-----------------tt
         Gorilla aag---ttattt-----------------tt
          Rhesus aag---ttattt-----------------tt
         Marmoset aag---ttattt-----------------tt
         Tarsier aag---ttattt-----------------tt
         Bushbaby aag---ttattt-----------------tt
        Tree shrew aag---ttactt-----------------tt
           Pig aag---tcattt-----------------tt
         Dolphin aag---ttatat-----------------tt
           Cow agg---ttattt-----------------tt
          Sheep agg---ttattt-----------------tt
          Horse aag---ttactt-----------------tt
     Chinese pangolin aca---tttctc-----------------tt
           Dog aaa---tcattt-----------------tt
    Hawaiian monk seal aag---ttattt-----------------tt
         Hedgehog ------ttattt-----------------tt
          Shrew agg---ttattt-----------------tt
         Elephant aag---ttattt-----------------tt
          Tenrec aag---ttgttc-----------------tt
        Zebrafish ===============================
      X. tropicalis ===============================
         Opossum ===============================
         Chicken ===============================
   Malayan flying lemur NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 26 and 27 in window
B D      Tree shrew 2bp

Alignment block 27 of 407 in window, 56749101 - 56749533, 433 bps 
B D         Mouse caaagtattg-------tcaat---at-at---------tctgataaaaa-attaac------ttaggca
B D          Rat cacagtgttg-------tcaac---at-at---------tctgataaaaa-gttaac------tcacgta
      GCF_003668045 caaagtattg-------ttagc---at-at---------tcggataaaaaggttaac------tcaggta
          Beaver taaaatgtta-------tcaat----------------------caaagc-ataaac------tcaggta
B D       Squirrel caaaatgtta-------tta------t-at---------tccaaccaaaatgtgaac------tcaggta
B D      Guinea pig ggaaatgtcg-------ttctcataat-at---------tctagccaaatgatgaac------tcaggta
B D        Rabbit cacagtgtta-------tcagc---at-at---------tccaatccaaatgtaaat------ctaggta
B D         Pika cacaatgtaa-------ccagc---at-at---------tccaactcagttgtgaac------ccaggca
B D         Human caaaatggaa-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tctggta
B D         Chimp caaaatggaa-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tctggta
B D        Bonobo caaaatggaa-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tctggta
B D        Gorilla caaaatggaa-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tctggta
B D        Rhesus caaaatggaa-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tcaggta
B D       Marmoset caaaatggtg-------tcagc---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tcaggca
B D        Tarsier caaaatgtta-------tcagc---at-at---------ttcagccaaaatgtaaac------tcaggta
B D       Bushbaby caaactgctagtacttgtcgct---gt-at---------ttcaaccaaaatgtcaat------ccaggta
B D      Tree shrew -aaaatgttt-------ttggc---ataat---------tttgaccaaaatgtaagc------tcaggtg
B D Malayan flying lemur caaaatgtta-------tcagc---at-at---------tccaaccaaaatgtaaac------tcagata
B D          Pig caaagtgtta-------tcagt---gt------------tacaacccaagtttagcc------ttgggta
B D        Dolphin caaaatgtta-------tcagc---at-atgtccatttccacaaccctagtgtaaac------ttaggta
B D          Cow caaaatgtta-------tcagc---at-atgtaagtttctacaatcctagtataaac------ttgggta
B D         Sheep caaagtgtta-------tcagc---at-atgtatgtttctacaatcctagtgtaaac------ttgggta
B D         Horse caaaatgttg-------taagc---at-atgtacatttttacaaccaaaatgtaaac------tcaggta
B D   Chinese pangolin -------------------------------------------accaatattcaaag------ggaagt-
B D          Dog caaaatgtta-------tcagc---at-aagtacacttttacaat-caaatgtaaac------ttaagta
B D  Hawaiian monk seal caaaatgtta-------tcagc---at-aagtacacttttacaacaaaaatgtaaac------ttaagaa
B D       Hedgehog aaaaatatta-------tcagc---at-atgt-tgtttttacaac-aaaatgtgaac------tcagcta
B D         Shrew caaaatatta-------taaat---at-gta--catttttacaaa-caaatataaat------tcaggta
B D       Elephant caaaacgtta-------tcagt---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaac------tcaagta
B D        Tenrec caaagtatta-------tcagt---at-at---------ttcaaccaaaatgtaaacttaaagtcaggtt
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse cca---tt-tg------cccc--------------------tgtg-------------gccagcaa-aac
           Rat cca---tt-tg------tctc--------------------tctg-------------gccagcaa-acc
      GCF_003668045 ccc---at-tg------cccc--------------------tctg-------------gccaacaa-aac
          Beaver tca---tt-tt------cctc--------------------tctgt---------ataattaataa-aac
         Squirrel aca---tt-tc------cccc--------------------tctgt---at--gaataactatcaa-aac
        Guinea pig gcc---tt-tt------tttc--------------------tctg---------tataattaacaa-aac
          Rabbit aca---tc-tc------cacc-c------------------tctg---------tatagtgagcaa-aac
           Pika aca---gc-tc------cccctt------------------tctg---------tataatgaacaa-aac
          Human aca---cg-ta--tttttccc--------------------tctgc---tt--atattatggacaataac
          Chimp aca---ca-ta--tttttccc--------------------tctgc---tt--atattatggacaaaaac
          Bonobo aca---ca-ta---ttttccc--------------------tctgc---tt--atattatggacaaaaac
         Gorilla aca---cg-ta--tttttccc--------------------tctgc---tt--atattatggacaaaaac
          Rhesus aca---ca-ta--tttttccc--------------------tctgt---tt--atattatggacaaaaac
         Marmoset aca---ca-tt-cttttttcc--------------------tcagt---tt--atattatggacaaaatc
         Tarsier aca---tg-t---ttggaaaa--------------------catgt---tt--atattatggacaa-aac
         Bushbaby aca---t------tttttcct--------------------tctgt---tt--atattttggacaa-aac
        Tree shrew tat---tcatcccctgcccct--------------------gccat---ct---taataagaacaa-agc
   Malayan flying lemur aca---tc-ccccctgccccc--------------------ccccc---ctccatattatgaacaa-aac
           Pig aga---ct-tt------tctc--------------------tat-----tt--gtattatgaacaa-aaa
         Dolphin aaa---ct-tt------tctc--------------------tat-----tt--gtattataaacaa-aaa
           Cow aca---ct-tt------tctc-----------------------------t--gtgttatgaacaa-aaa
          Sheep aca---ct-tt------tctc-----------------------------t--gtgttatgaacaa-aaa
          Horse aca---at-tt------ttct-c------------------tat-----tt--gtattatgaacaa-aat
     Chinese pangolin ------------------------------------------------------tattatgaacaa-aat
           Dog aca---tt-tc------tcct--------------------tat-----tt--gtattatgaacaa-aat
    Hawaiian monk seal aca---tt-tc------tcct-c------------------tat-----tt--gtattatgaacaa-aat
         Hedgehog aca---tt-tt------ttt---------------------tttccatctt--gtactatgaacaa-aca
          Shrew aca---ta-tt------ttct-ctatttgtatagagtaaaatttgtatttt--ctatt-tgggcaa-aat
         Elephant aca-gttt-tt------tttc--------------------tccat---tt--atattatgaacaa-act
          Tenrec acatgctt-ct------tccc--------------------tccat---tt--gtact----actc-cat
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ttgaatgtccttgag----------aaagg-aa------a---g-c------------------------
           Rat ttgaaagtcttaggg----------aaagg-ga------a---g-c------------------------
      GCF_003668045 ttaaaagcccttaac----------aaagg-aa------a---g-c------------------------
          Beaver ttgaaggtctttcgc----------a------a------a---g-c------------------------
         Squirrel ttgaaagtttttgac----------aa-----a------a---g-c------------------------
        Guinea pig ttgaaagtatttgat----------aaagg-aa------a---g-a------------------------
          Rabbit ttgaaagtctttcac----------caaaa-aa------a---g-gg---gggggaggg-----------
           Pika tttaaagcctttcac----------caaaa-aa------a---g-gaggcgggggagggaggaagaatat
          Human ttgaatgtctttggc--c-------aaaaa-aa------a---g-c------------------------
          Chimp ttgaatgtctttggc--c-------aaaaa-aa------a---g-c------------------------
          Bonobo ttgaatgtctttggc--c-------aaaaa-aa------a---g-c------------------------
         Gorilla ttgaatgtctttggc--c-------aaaaa-aa------a---g-c------------------------
          Rhesus ttgaatgtctttggc--c-------aaaaa-aa------a---atc------------------------
         Marmoset ttgaatgtctttggc--c-------aaata-aa------a---g-c------------------------
         Tarsier ttgaaagtctttggc--c-------aaaat-a-------------t------------------------
         Bushbaby ttgaaagtctttggc--c-------aaaaa-a-------g---g-c------------------------
        Tree shrew ttggaaatttttcct--caagggaaaaaaa-aa------t---g-c------------------------
   Malayan flying lemur ttgcaagtctctggc--caaaagaaaaaaa-ga------a---a-c------------------------
           Pig ttgaaagtctttg-c----------aaaaa-aa------aaaat-c------------------------
         Dolphin ttgaaagtctttggc--a-------aaaaa-aa------aaatt-c------------------------
           Cow ttgaaagtctttgacaaa-------aaaaa-aa------aaatt-c------------------------
          Sheep ttg--agtctttgac----------aaaaa-aa------aaatt-c------------------------
          Horse ttgaaagtcttcagc----------aaaaa-aa------aaatt-c------------------------
     Chinese pangolin tataaagtgtttgcc----------aaaaa-at------g---t-c------------------------
           Dog tt-aaagttttcagc----------aaaag-ag------a--tt-c------------------------
    Hawaiian monk seal ttgaaagcttttgac----------aa------------a--tt-c------------------------
         Hedgehog ttcaaagtatttagc----------aaaca-aa------g---c-t------------------------
          Shrew ttt--ggtctttggc----------aaaaataa------a---t-t------------------------
         Elephant ttgagggtctttggt--taaa----gataa-aa------a---t-c------------------------
          Tenrec ttgaaagtctttggt--taaa----aaaga-aaggaagta---t-c------------------------
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ---tg-aagaaatttgc-----------ct-gtaatgctttttgggcgtttgca-gttgtaaataattac
           Rat ---tg-aagaaatttgc-----------ct-gtgatac-ttttgggcttttgcc-gttataactaattac
      GCF_003668045 ---tgaaaaaaaatcac-----------ct-gcaatat-atttgggtgttcaca-gttataattaactac
          Beaver ---tgtaacatagttgc-----------cc-ctacaactttcagggcatttata-gttgttattaaatag
         Squirrel ---tg-aaaatttttgc-----------cc-aaaataa-tttagggcatttatg-gttgttattaaataa
        Guinea pig ---tc-aagaattttgc-----------tt-ataatactttcagggtactcaca-gttgttattaaatag
          Rabbit ---ta-aaaatgttttc-----------cc-ataatactttcagggaatttata-gtagttattaagtag
           Pika taata-aatttgcttcc-----------cctacattactttcagggcatttgca-gttgttactaagtag
          Human ---tt-taaaatttttc-----------cc------actttcagggcatttgtg-attgttattaaatag
          Chimp ---tt-taaaaattttc-----------cc------actttcagggcatttgtg-attgttattaaatag
          Bonobo ---tt-taaaaattttc-----------cc------actttcagggcatttgtg-attgttattaaatag
         Gorilla ---tt-taaaaattttc-----------cc------actttcagggcatttgtg-attgttattaaatag
          Rhesus ---tt-taaaaattttc-----------ca------actttcagagcatttgtg-attgttattaaatag
         Marmoset ---tt-taaaaattttc-----------cc------actttcagggcatttgtg-attgttattaaataa
         Tarsier ---ct-taaaaattttg-----------cccacaatactttcagggcattttta-gttgttattaactag
         Bushbaby ---ta-cagaaag-----------------------gggggaaggatatgtttacaattttattaaatag
        Tree shrew ---ta-aaaatttcttg-----------accataatacttccagggcatttatg-gttgttattaaatag
   Malayan flying lemur ---ct-aaaaatttttg-----------tccctaacttttccaaggcatttatg-attgttattaaatac
           Pig ---tc-aaaaattttgc-----------at-ataatacttttagggcatttata-gttgttactgattcg
         Dolphin ---tc-aaaatttttgc-----------ac-ataatacttttagttcatttatg-gttgttattaaatag
           Cow ---tt-aagatttttgc-----------cc-ataatacttttatggtatttatg-gttgttattaaatag
          Sheep ---tc-aagatttttgc-----------cc-ataatacttttatggtatttatg-gttgttattaaatag
          Horse ---ta-aaagtttttgc-----------ac-atagtgctttcagggcatttaca-gttgttattaaatag
     Chinese pangolin ---aa-atttttcttgc-----------at-attatactttcagggcattta----tgcttattaaatag
           Dog ---tc-aaaaattatgc-----------ac-ataatactttcagggcatttata-atttttggtaaatag
    Hawaiian monk seal ---tc-aaaaattatgc-----------ac-ataatactttcagggcacttata-atttttattaaatag
         Hedgehog ---ct-aaagattttttttttttttttgac-aaaacactttcagggcattt-ta-gttgctattgaatag
          Shrew ---ct-aaaaattttgc-----------ac-gtaacattttaagtgaattt----atcattactaaataa
         Elephant ---tt-gcaattttggc-----------ac-atgatattttcagggcatttaca----gttattaaagag
          Tenrec ----a-acatttttggc-----------ac-aca----ttttagggcatttacc-tttgttattaaaaag
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse tgtgatacc---ctttaatgctag-tttccttctggtgtgcaca--g-gggagactgagagttcagact-
           Rat tgtgttttc---ctttaatgctag-tttccttttggtgtgcaca--g-gggagattgagagttcagact-
      GCF_003668045 cgtgctatt---cttaaaagctag-tttccttttggtgcactca--gtgggggattgagagaacagact-
          Beaver tgagatatt---atgtgatatcag-tttcattttttaatataaa--ggaggaaactaaggttctcgaatg
         Squirrel tgcaaaatg---atattataccag-tttcattttagtgtataaa--ggaggaaattgagaattcagaat-
        Guinea pig cgcagtatt--------atactag-tttcattttagtatataaa--ggaggaagttgagaattcagtatc
          Rabbit tgcaatatt----tgtgatagcag-tttcattttagcatgcaaa--ggaggaaattgagacttcagagtc
           Pika agcaatagt---atgtaatacctg-tttcatttcggcatgcaaa--ggagaaaattcagatttcagaatc
          Human tgcaaaatt---atatgatactag-tttaattttattatacaaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
          Chimp tgcaaaatt---atatgatactag-tttaattttattatacaaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
          Bonobo tgcaaaatt---atatgatactag-tttaattttattatacaaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
         Gorilla tgcaaaatt---atatgatactag-tttaattttattatacaaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
          Rhesus cgcaatatt---atgtgatactag-tttaattttattatataaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
         Marmoset tgcgatact---atacgatactag-tttaattttattatataaa--gaaggaaattgagaattcagaatc
         Tarsier tacagtatt---atatgatgccag-tttag------tatataaa--ggaggaaatcaagaattcagaatc
         Bushbaby cacaatatt---atatgacgccagctttcattttagtatctgaactgaaggagactgagaacttataatc
        Tree shrew tacggtatt---atatgatatcgg-tttcat---------------------------------------
   Malayan flying lemur tgcaatatt---atatgattccag-tttcattttatcatataaa--ggaggaaattgagaattcagaatc
           Pig tgcactattataatatggtctcag-tttcattttattacatgaa--ggaggaaattgagggttcaggatc
         Dolphin tgtagtatt---atataatctcag-tttcattttagtatataaa--ggaggaaatcaagggttcaggatt
           Cow cgcactatt---acatgatctcag-tttcattttagttaataaa--ggaggaaattgagagttcaggatc
          Sheep cacactatt---atatgatctcag-tttcattttagttaataaa--ggaggaaattgagagttcaggatc
          Horse cgccatatt---gtatgatcctag-ttttattttagtatataaa--ggaagaaattgagaattcagaatc
     Chinese pangolin ttcaatatt---atatgatctcag-cttcattttagtacacaaa--ggaggaagttgagaattcagaatc
           Dog tgcaacatt---atatgagcctag-tttcaatttagtatataga--ggaggaaattgagaattcaaaatc
    Hawaiian monk seal tgcaatatt---atctgatcccag-tttcaatttagtatataga--ggaggaaattgagaattcagaatc
         Hedgehog tgcaatatg---atatgatcccag-tttcattttaacatataga--ggaggaaattgagactttagaatc
          Shrew ttcaatatt---atatgtccccag-tttagtttttatatgtaaa--ggaggatattgaaaattcagaatc
         Elephant tgcggtatt---atctaatgccag-gttcattttagtgtacaaa--ggtagaaattaagaatt-----ct
          Tenrec ggtagtctg---acatagcatcag-tttcattttg--atataaa--ggaagaaattaagaattgagagcc
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse -cagagcttagagc-gtg----ctttc---ttgggagacacctgtaaa-atggctacagaa-t-aagctg
           Rat -cagagcttagagc-atg----ttttc---ttggaagacacctgtaaa-atggctatagaa-c-aagctg
      GCF_003668045 -cagagctcagggt-ata----ttttc---ttggaagacacctgtaaa-atgaccacagaa-c-aagccg
          Beaver ataaagcttagagcaata----gcttc---tcagaagacacctgtgaa-attaccaaaggg-ctgaactg
         Squirrel -caggacttagagc-aca----ttttc---tcagaagtcccctataaa-attaccaaatgg-ctgaactg
        Guinea pig ataggacttagagc-aga----tttt----ttggaagacatttgttaa-attacca-agcc-t-gagtcg
          Rabbit acagggcttggtgc-ata----tttcc---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaaggg-ttgaattg
           Pika atagggcttcatgt-gta----ttttg---ccaggagacacctgtaaa-attaccagaggg-ttgaactg
          Human atagagcttaaagc-ata----ttttt---cttgaggacatctgtaga-attaccaaaggg-ctaaacta
          Chimp atagagcttaaagc-ata----ttttt---cttgaggacatctgtaga-attaccaaaggg-ctaaacta
          Bonobo atagagcttaaagc-ata----ttttt---cttgaggacatctgtaga-attaccaaaggg-ctaaacta
         Gorilla atagagcttaaagc-ata----ttttt---cttgaggacatctgtaga-attaccaaaggg-ctaaacta
          Rhesus atagtgcttaaagc-ata----ttttt---cctgaggacacctgtaga-attaccaagggg-ctaaacta
         Marmoset ataggatttaaagc-ata----ttttt---cctgaggacacctggaga-attaccaaaggg-ctaaacta
         Tarsier atagagcttagaac-ata----ttttc---ccaaaagacaactgtaaa-attaccataggg-ctgaactg
         Bushbaby ataaggcttagagc-ata----tttttttcccagatgacacctgtaaa-attaccaaaagg-ctgaacta
        Tree shrew ----------------------tttcc---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaaggg-atgaaata
   Malayan flying lemur ataggtcttagagc-ata----ttttt---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaaggg-ctgaactg
           Pig ataggacttaga-c-acaatc-ctttc---tcaaaagacacctgtaaattttaccaaagtatataaattg
         Dolphin atagggtttagagc-ataatc-ctttg---tcagaatatacctgtaaa-attaccagaggggctgacttg
           Cow ataggacttagagc-ataatc-ctttg---tcagaatatacctgtaaa-attacca--------------
          Sheep ataggacttagagc-ataatc-ctttg---tcagaatatacctgtaaa-attacca--------------
          Horse gtaggacttacagc-ataatc-ttttc---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaaagggctgaattg
     Chinese pangolin ataggatttcaagc-ataatc-ttttt---ccagaagacatctgtaaa-attaccaaaggggctgaattg
           Dog ataggaattagagc-ataatc-ttttc---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaagggactgaattg
    Hawaiian monk seal ctaggaattagagc-ataatc-ttttc---ccagaagacacctgtaaa-attaccaaagggactgaattg
         Hedgehog atagaactcagagc-ataatc-ttctc---ccaggggacacctgtaaa-ttaacaaagggg--tgattga
          Shrew acagtacacatggc-ata--c-ttttc---cca-gacacacctgtaaa-attaccaagggggctgaatta
         Elephant ac----ctttgaac-atg----ttttc---ttggaagacatcggtaca-attactaaagggggtgaattg
          Tenrec atagggcttagcgc-atactattttcc---caagaagacatctgtaga-attaccgaagtgggtgaattg
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse -gaacc---------------tgagcac------tgatactattggccaccatgatctagactttctatt
           Rat -gaggc---------------tgagccc------tgatactgttggttatcatgatctagactttctat-
      GCF_003668045 -gcaac---------------tgagtac------tgagtctatgggctaccatgatctagagttcctatt
          Beaver -gcaac---------------tgattat------tgatgttattgattaccataatctagaatctctatt
         Squirrel -gcaac---------------taattat------ggatcctattgattactgtaatctacagttttta--
        Guinea pig -ccagc---------------cgattat------caaaactattgattaatacaatggagagtttctgtt
          Rabbit -gcaac---------------tgattat------agattctgttcattaccataatctagagttt-tctt
           Pika -gcaac---------------caattat------agatcctattgtttagcataatgtagagtttctatt
          Human tgcaac---------------tgagtat------agatactattgattaccataatctagagtttctatt
          Chimp tgcaac---------------tgagtat------agatactattgattaccataatctagagtttctatt
          Bonobo tgcaat---------------tgagtat------agatactattgattaccataatctagagtttctatt
         Gorilla tgcaac---------------tgagtat------agatactattgattaccataatctagagtttctatt
          Rhesus cacaac---------------tgagtat------agatactattgattaccataacctagagtttctatt
         Marmoset tgcaac---------------taagtat------agatactattgattaccataatctagagtttctatt
         Tarsier -gcaac---------------tgattat------agatactattgattactgtaatctagggtttctatt
         Bushbaby ----at---------------tgattac------agatactattgattactataatctagagtttctatt
        Tree shrew -gcaac---------------tgattat------agataccgttgattatcataatctggactttctatt
   Malayan flying lemur -gcatc---------------tgattgt------agagattattgattactttaatctagaatttctatt
           Pig -acaac---------------tgatcat------aggttctattgattatcataacctagagtttctatt
         Dolphin -acaac---------------tgatcat------aggttctattgattactgtaatctagagtttctatt
           Cow -acaat---------------tgatcat------aggttttattgattactgtaatctagagtttctgtt
          Sheep -acaat---------------tgatcat------agattctattgattactatagtctagagtttctgtt
          Horse -acaac---------------tgattat------aggtactattgattactgtaatttagagtttctact
     Chinese pangolin -ataat---------------tgattgt------aggtactattgattaccgtaaactagagtttctatt
           Dog -acaac---------------tgattgt------aggtactagtgattaccgtaatctagagattctatt
    Hawaiian monk seal -acaag---------------tgattgt------aggtac--gtgattaccgtaatctagagtttctatt
         Hedgehog ---------------------tgattcc------aggtcctactgattactgtaatctagagtttttact
          Shrew -aaaac---------------tgattgc------aggtacgattgattactgtaatctagagttcctatt
         Elephant -acaac---------------tgagtac------aggtacaattaatgacagtaatcgagagtttgtatt
          Tenrec -acaactgttatgggtaaaattgattactgtaataggtacaattgattactgtcatctagagttcctatt
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ctcaa--taaac------------------------tgc----------aaagatgccc---------ga
           Rat -tcaa--taact------------------------tgc----------aaacaggtcc---------aa
      GCF_003668045 ttcaggtcagac------------------------ttc----------aaagatgact---------ga
          Beaver ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagatgcct---------ga
         Squirrel ---ag--ttaca------------------------tgg----------aaagat---------------
        Guinea pig ttcaccttaaac------------------------tgatttaagacagaaagacacct---------ga
          Rabbit tgcaacttcaac-------------------------gt------aaagaacgatgtgc---------ca
           Pika tgcagcttcaac------------------------tgt------aaagaaagatgccc---------ca
          Human ttcagcttaaac------------------------tgt------aaagacagatgtcc--------tga
          Chimp ttcagcttaaac------------------------tgt------aaagacagatgtcc--------tga
          Bonobo ttcagcttaaac------------------------tgt------aaagacagatgtcc--------tga
         Gorilla ttcagcttaaac------------------------tgt------aaagacagatgtcc--------tga
          Rhesus ttcagcttaaac------------------------tgt------agagacagatgccc--------tga
         Marmoset ttcagctt-aac------------------------tgt------aaagacagatgccc--------tga
         Tarsier ttcagcttaagc------------------------tgc------aaagaaa----------------ga
         Bushbaby tttcacttaaat------------------------cgc------aaagaaagatgtctgactcgtagga
        Tree shrew tttagacc-aac------------------------tac----------ataaatgtcc---------aa
   Malayan flying lemur tttagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagatgccc---------aa
           Pig gtcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagattccc---------aa
         Dolphin ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagatgccc---------aa
           Cow ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagttgccc---------ga
          Sheep ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagttgccc---------aa
          Horse ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagatgtct---------gc
     Chinese pangolin ttcagcttaaac------------------------tgc------aaagaaagatgcct---------ga
           Dog ttcagcttaaac------------------------gca------aaaaaaggatgact---------ga
    Hawaiian monk seal ttcagtttaaactgcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaa------aaagaaagatgcct---------ga
         Hedgehog atcagctgaaac------------------------tgt------aaaaaaagatgcct---------ga
          Shrew tttagcttaaac------------------------tgt------aaagaaagatgtcc---------ga
         Elephant ct-agcttaaac------------------------tgc------agataaagatgcct---------aa
          Tenrec ttcaacttaaac------------------------tgc------agagaaagatcctt---------gg
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ttgcc-aggaatcagaactgcatgcacatttcagccat-----atgtgtac---ctacttaaca-tgt-t
           Rat tccct-aggaattagaaatgcatgcatagttcagtcat-----acatgtac---ctcctattcactgtgt
      GCF_003668045 tcacc-aggaattagaactgtgtgcacatttcagtcat-----acccgtac---ctattcactg-tgt-t
          Beaver ttcat-aataattagaact--------atcttcgatat-----gcataagc---ttt--------tgttt
         Squirrel -------agaaagaggactgtg---------caactat-----atacatat---cttttg-----ttt-t
        Guinea pig ttctt-actagttagaattgtatgcacattttagctatgtacagtatatac---ctatattttg-ttt-t
          Rabbit ttcct-agtcattataactgtgtgcaca-tacagccac-----atgcatgcaatcttttg-----ttt-t
           Pika ttcct-ggtaattac-actgtgtgcacatttcagcaac-----atgcacaaaa-catcta-----ttt-g
          Human ttcct-agtaattaaaactgtatgcacatttcagctat-----gcatatac---ctatcttttg-tct-t
          Chimp ttcct-agtaattaaaactgtatgcacatttcagctat-----gcatatac---ctatcttttg-tct-t
          Bonobo ttcct-agtaattaaaactgtatgcacatttcagctat-----gcatatac---ctatcttttg-tct-t
         Gorilla ttcct-agtaattaaaactgtatgcacatttcagctat-----gcatatac---ctatcttttg-tct-t
          Rhesus ttcct-actaattaaaactgtatgcacatttcagctat-----gcatatag---atatcttttg-tct-t
         Marmoset ttcct-agtaattaaaacggtatgcacatttcagctat-----gcgtatac---ctatcttttg-tct-t
         Tarsier ttccc-agtaattaccatcatatgcacatttcagctat-----aaacacac---ctatcttttg-ttt-c
         Bushbaby gtccc-agtaattggaactgcgcacacatttctgctat-----acacacac---ctatcttttg-ttt-t
        Tree shrew ttcct-gctaattagaactctatgtacatttcagctat-----acagacac---ctatcttttg-tat-t
   Malayan flying lemur ttcct-agtaagtagaactgcatgcacatttcaggtat-----ctacacac---ctatcttttg-ttt-t
           Pig ttgct-agtaataataaccttataca--------------------cacat---ctatc--ttg-ttt-t
         Dolphin ttgct-agtaattagaaccttatgca--------------------cacat---ctatc--ttg-ttt-t
           Cow ttgct-agtaattagaaccttatgca--------------------cacat---ctatc--ttg-ttt-t
          Sheep ttgct-agtaattagaaccttatgca--------------------cacat---ctatc--ttg-ttt-t
          Horse ttgct-agtaattagaaccttatgcacatttcagctat-----acacacac---ctatcttttg-ttc-t
     Chinese pangolin acgct-agtaattagaaccttatgcacatttcagctat-----acgcacac---ctatcttttg-ttt-t
           Dog tcact-agtaattagaaccttatgcacatttcagctat-----agacatac---ctatcttttg-ttt-t
    Hawaiian monk seal tcgct-agtaattagaagcttatgtacatttcagctgt-----atacacac---ctatcttttg-ttt-t
         Hedgehog ct----------------ttcatgcacatttcagctat-----atgcacac-----agctcttg-ttt-t
          Shrew ttgct-agtaattagaaccttatgctcatttcagctat-----gcacatac---ctaccttttc-ttt-t
         Elephant ttcct-ggtaattataac---------atttcagccat-----acaca-tt---ttatctttgg-ttt-g
          Tenrec ttcctgggggatcaggac---------atttcagttat-----atacactc---ttatctttgg-tgt-g
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse tg-aaaat-t-agttttgaatgtctgaa-ttta---tctta
           Rat tg-aaaat-t-agttgtgaatgcccaaa-ttta---tctta
      GCF_003668045 tg-aaaat-t-agtttagaatatccaaa-ttca---tcttg
          Beaver tt-gaaat-t-agtttagaatattcaaa-tctg---tcttg
         Squirrel aa-aaaat-t-agtttagaatattaaaattttc---tctta
        Guinea pig tg-aaaat-t-agtttagaacactccta-tttgtgttctta
          Rabbit tg-aaaaa-t--gtctagaatattcaaa-tgtc---t-taa
           Pika tg-aaaat-ttagtttagaatattcaaa-tgtc---t----
          Human tg-aaaat-tcagtgtagaatattctaa-cttg---tctta
          Chimp tg-aaaat-tcagtgtagaatattctaa-cttg---tctta
          Bonobo tg-aaaat-tcagtgtagaatattctaa-cttg---tctta
         Gorilla tg-aaaat-tcagtttagaatattctaa-cttg---tctta
          Rhesus tg-aaaat-tcagtttagaatattccaa-cttg---tctta
         Marmoset tg-aaaat-ttagtttagaatattcaac-cttg---tctta
         Tarsier ag-gaaaa-ttagcttaaaatattcaaa-cttg---tctta
         Bushbaby tg-aaaaa-ttagtttacaacattcaaa-cttg---tctta
        Tree shrew tg-aaaaa-ttagtttagaatattcaaa-cttg---aatta
   Malayan flying lemur tg--aaaa-ttagtttagaatattgaaa-cttg---tctta
           Pig ta-aaaca-ttagcttagaatattcaaa-ctta---cctta
         Dolphin ta-aaaca-ttagtttagaatattcaaa-c-------tgta
           Cow ta-aaaca------ttagaatattcaaa-cttg---ttgta
          Sheep ta-aaaca------ttagaatattcaaa-cttg---ttgta
          Horse ta-aaatatctagtttagaatattcaaa-cttg---tctta
     Chinese pangolin ta-aaatg-ctagtttagaatattcaaa-cttg---tctta
           Dog tt-aaata-ctaatttagaatattcaaa-cttg---tctta
    Hawaiian monk seal ttaaaata-ctaatatagaatattcaag-cttg---tctta
         Hedgehog ta-aaaca-ctagtttagcatattcaaa-cgtg---cttta
          Shrew tg-aaa-----------------------------------
         Elephant tg-aaaca-ttagttcagaatattcaaa-cttg---tctta
          Tenrec tg-aaaca-tt-----gaaatattcaaa-ctta---tctta
        Zebrafish =========================================
      X. tropicalis =========================================
         Opossum =========================================
         Chicken =========================================

Inserts between block 27 and 28 in window
B D       Hedgehog 86bp

Alignment block 28 of 407 in window, 56749534 - 56749538, 5 bps 
B D         Mouse cacat----
B D          Rat cacat----
      GCF_003668045 cacat----
          Beaver tacat----
B D       Squirrel cacat----
B D      Guinea pig tgcat----
B D        Rabbit tacat----
B D         Pika tacat----
B D         Human catat----
B D         Chimp catat----
B D        Bonobo catat----
B D        Gorilla catat----
B D        Rhesus catat----
B D       Marmoset catat----
B D        Tarsier cacat----
B D       Bushbaby gatgt----
B D      Tree shrew tacat----
B D Malayan flying lemur cacat----
B D          Pig cac------
B D        Dolphin cac------
B D          Cow cac------
B D         Sheep cac------
B D         Horse cac------
B D   Chinese pangolin cac------
B D          Dog ctg------
B D  Hawaiian monk seal ctg------
B D       Elephant aacgttaat
B D        Tenrec aacactaat
B D       Hedgehog =========
B D       Zebrafish =========
B D     X. tropicalis =========
B D        Opossum =========
B D        Chicken =========
B D         Shrew ---------

Inserts between block 28 and 29 in window
B D      Guinea pig 171bp
B D        Rabbit 4bp
B D         Pika 4bp
B D         Pig 1bp
B D       Dolphin 1bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp
B D        Horse 1bp
B D   Chinese pangolin 1bp
B D         Dog 1bp
B D  Hawaiian monk seal 1bp

Alignment block 29 of 407 in window, 56749539 - 56749539, 1 bps 
B D         Mouse -a
B D          Rat -t
      GCF_003668045 -t
          Beaver -t
B D       Squirrel -t
B D         Human -t
B D         Chimp -t
B D        Bonobo -t
B D        Gorilla -t
B D        Rhesus -t
B D       Marmoset -t
B D        Tarsier -g
B D       Bushbaby -t
B D      Tree shrew -t
B D Malayan flying lemur -t
B D       Elephant a-
B D        Tenrec a-
B D      Guinea pig ==
B D         Sheep ==
B D  Hawaiian monk seal ==
B D          Dog ==
B D         Horse ==
B D       Hedgehog ==
B D         Pika ==
B D       Zebrafish ==
B D     X. tropicalis ==
B D          Cow ==
B D        Opossum ==
B D        Chicken ==
B D         Shrew --
B D          Pig ==
B D        Rabbit ==
B D   Chinese pangolin ==
B D        Dolphin ==

Inserts between block 29 and 30 in window
B D        Human 4bp
B D        Chimp 4bp
B D        Bonobo 4bp
B D       Gorilla 4bp
B D        Rhesus 4bp
B D       Marmoset 4bp
B D       Tarsier 4bp
B D       Bushbaby 4bp
B D      Tree shrew 95bp
B D Malayan flying lemur 4bp

Alignment block 30 of 407 in window, 56749540 - 56749575, 36 bps 
B D         Mouse tg-------agccttg--------tagctcata-----------------------tgggactcccgttc
B D          Rat aa-------tgtattg--------taactcata-----------------------tgggactcccgttc
      GCF_003668045 ca-------agc--tg--------taattcata-----------------------ttggaatcccattc
          Beaver aa------ttgcacta--------tagttgatatttttaacaatattattttaatgttttaatgcctttc
B D       Squirrel aac----actacaccc--------taattgaca-----------------------t---attattattc
B D        Rabbit -------atcacactg--------tatttaatatt---------------------ttataataccattc
B D         Pika -------ataacactt--------taattggtatt---------------------ttatagtaccataa
B D         Human --------ttacattg--------taattaatatt---------------------ttgcagtgccattc
B D         Chimp --------ttacattg--------taattaatatt---------------------ttgcagtgccattc
B D        Bonobo --------ttacattg--------taattaatatt---------------------ttgcagtgccattc
B D        Gorilla --------ttacattg--------taattaatatt---------------------ttgcagtgccattc
B D        Rhesus --------ttacattg--------taattaacatt---------------------ttgcagtgccattc
B D       Marmoset --------ttacattg--------taattaatatt---------------------ttgcactgccattc
B D        Tarsier --------ttatggtgtattacaataattaatatt---------------------ttactgtgccaatc
B D       Bushbaby --------tcacattgtaat----taattaatatt---------------------ttatagtgccaggc
B D Malayan flying lemur --------ttacactg--------tagttaatatt---------------------ttacagtgccattc
B D          Pig --ttaatattacactg--------taactgatacg---------------------ttatagtgccattc
B D        Dolphin --ttaatattacactg--------caattgatatt---------------------ttatattgccattc
B D          Cow --ttactgttatactg--------caattgatatt---------------------ttatagtgccattc
B D         Sheep --ttactgttatatta--------caattgatatt---------------------ttatattgccattc
B D         Horse --ttaatgttacactg--------caatcaatgtt---------------------atatggtgccttcg
B D   Chinese pangolin --ttaatattacactg--------ccaaggatatt---------------------ttatagtgccatgc
B D          Dog --ttaatattacattg--------aagtcaacatt---------------------tcacattgccatgc
B D  Hawaiian monk seal --ttaatactacattg--------aagtcaatatt---------------------ttatattaccattc
B D       Elephant --------ttacagag--------taactgatatt---------------------ttatagtgccattc
B D        Tenrec --------ttgcactg--------tagttaatatt---------------------ttatagtgccattc
B D      Guinea pig ======================================================================
B D      Tree shrew ======================================================================
B D       Hedgehog ======================================================================
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================
B D         Shrew ----------------------------------------------------------------------

          Mouse agaa
           Rat agaa
      GCF_003668045 agaa
          Beaver agaa
         Squirrel agaa
          Rabbit agaa
           Pika ataa
          Human agaa
          Chimp agaa
          Bonobo agaa
         Gorilla agaa
          Rhesus agaa
         Marmoset agaa
         Tarsier ggaa
         Bushbaby agaa
   Malayan flying lemur agaa
           Pig agaa
         Dolphin tgaa
           Cow agaa
          Sheep agaa
          Horse ggag
     Chinese pangolin agag
           Dog agaa
    Hawaiian monk seal agaa
         Elephant agaa
          Tenrec tgaa
        Guinea pig ====
        Tree shrew ====
         Hedgehog ====
        Zebrafish ====
      X. tropicalis ====
         Opossum ====
         Chicken ====
          Shrew ----

Alignment block 31 of 407 in window, 56749576 - 56749657, 82 bps 
B D         Mouse ctcgttgttgact-----------------aggag---------agaatatttctt----tatct---tg
B D          Rat ctctttgttaact-----------------aggat---------agaatatttatt----tatct---ta
      GCF_003668045 gtctttgttgact-----------------aggat---------agaatatttatt----tatct---ta
          Beaver gtctttattgtccaattcta----------agaac---------agaatactcatt----tattt---ta
B D       Squirrel gactttattgagtatctctg----------aagat---------agaatatttact----tcttt---ta
B D      Guinea pig gcccttatggtgtatctctg----------aagat---------agaatatttatt----tattt---ta
B D        Rabbit gtccttattgtccatctctg----------agaac---------agaatatttattttagttttt---ta
B D         Pika gtccttgttgtctatctctg-----------gaac---------agaatatttagtgt--ttttt---tt
B D         Human gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatattta--------ttt---tg
B D         Chimp gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatgttta--------ttt---tg
B D        Bonobo gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatgttta--------ttt---tg
B D        Gorilla gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatattta--------ttt---tg
B D        Rhesus gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatattta--------ttt---tg
B D       Marmoset gtccttattgtc----tctg----------aggat---------agaatattta--------ttt---tg
B D        Tarsier gtctttattgtctatatctg----------aggac---------aggatatttatt----tgttt---tg
B D       Bushbaby gtccttattgtctatctctg----------cagat---------agaatatttatt----tattt---tg
B D Malayan flying lemur gtccttattgtctgtctctg----------aggat---------agagtattgatt----tattt---tg
B D          Pig gtccttattgtctacctctg----------aggatggaagaaaaagaatatttatt----tatttaggtt
B D        Dolphin gtcc-tattgtctatcttta----------aggataggagaaaaaggatatttagt----t-------tg
B D          Cow atccttattgtctatcttt----------------------aaaaggatatttatt----t-------tt
B D         Sheep atccttattgtctatctttg----------aggatagaagaaaaaggatatttatt----t-------tt
B D         Horse tt-cttattgtctacctctg----------aggttagaagaaaaagaatacttatt----tattt---tg
B D   Chinese pangolin gt-cctattgtctacctctg----------gggatagaagaaaaagagtacatatt----tattt---tg
B D          Dog gtccttattgtctaccgttg----------aggatagaagaagaggaatacttatt----tgttt---tg
B D  Hawaiian monk seal gtacttattatctacccttt----------gggatagaagaagaagaagatttatt----tg-tt---tg
B D         Shrew -----tactgact-------------------------------------------------------ta
B D       Elephant atccatattgtctacttctgaggataaaaaaggatagaggaaagataatatttatt--------t---tg
B D        Tenrec ttccatattaccacctttgg-----------ggagagaggaaa-ataatatttact--------t---tg
B D      Tree shrew ======================================================================
B D       Hedgehog ======================================================================
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse ga----tt-at-tc---aac-----cacatttgtaagt-aaggaagtacactgagaaaag
           Rat ga----ct-tt-tc---aac-----tacatttgtaagt-aagg---------------ag
      GCF_003668045 ga--tttt-tt-tc---aac-----cacacttactatt-gggc---------------ag
          Beaver gc--cttt-ct-tc---acc-----tgtatttaatatt-gggc---------------aa
         Squirrel gc----tt-tt-cc---acc-----tacatttaatatt-gagc---------------tg
        Guinea pig gcttttct-tt-tc---act-----tccttttaatatt-ggac---------------ta
          Rabbit aa---------------atc-----tacatctaatatt-ggac---------------ta
           Pika aa---------------gcc-----ctcatgtaatatc-ggac---------------ta
          Human gc--tttt-tt-at---acc-----cacagttaatattggggc---------------ta
          Chimp gc--tttt-tt-at---acc-----cacagttaatattggggc---------------ta
          Bonobo gc--tttt-tt-at---acc-----cacagttaatattggggc---------------ta
         Gorilla gc--tttt-tc-at---acc-----cacagttaatattggggc---------------ta
          Rhesus gc--tttt-tt-aa---acc-----cacagttagtatgggggc---------------ta
         Marmoset gc--tttt-ta-aa---acc-----cacagttaatattgaggc---------------ta
         Tarsier gc--tttt-tt--c---act-----cactttttctatt-aggc---------------ta
         Bushbaby gc--tttt-tt--c---acc-----tacatttcatatt-gggc---------------ta
   Malayan flying lemur gc--tttt-ttttc---acc-----tacttttaatatt-gggc---------------ta
           Pig tt--tttt-tt--taaaacc-----caca-ttaatatt-gggc---------------ta
         Dolphin gc--tttt-tt--c---acc-----cacatttaatatt-gggc---------------ta
           Cow ac--tttt-tt--c---acc-----tacatttaatgtt-gggc---------------tc
          Sheep ac--tttt-tt--c---act-----tacatttaatgtt-gggc---------------tt
          Horse gc-ttttt-tt--c---tcc-----cgcatttaatatt-gggc---------------ta
     Chinese pangolin gc--tttt-tt--c---acc-----tacatttaatatg-tggc---------------ta
           Dog gc--tttt-tt--c---acc-----tgcatttaatatt-gggc---------------ta
    Hawaiian monk seal gc--tttt-tt--c---acc-----tgcatttaatatt-gggc---------------ca
          Shrew aa--atat-tc--c---actgattatacaattaacatt-acac---------------ag
         Elephant ac--tttt-tctcc---tct-----cacatttaatttt-gggc---------------ta
          Tenrec gc--ttttcttttt---tcc-----cacatttaatatt-gggc---------------ta
        Tree shrew ============================================================
         Hedgehog ============================================================
        Zebrafish ============================================================
      X. tropicalis ============================================================
         Opossum ============================================================
         Chicken ============================================================

Inserts between block 31 and 32 in window
B D         Pig 1bp
B D       Dolphin 1bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp
B D        Horse 1bp
B D   Chinese pangolin 1bp
B D         Dog 22bp
B D  Hawaiian monk seal 1bp
B D        Shrew 1bp

Alignment block 32 of 407 in window, 56749658 - 56749704, 47 bps 
B D         Mouse g----aaatccttagcc-----tcg-----------tctgactgtgaa-ggaaacgttg---tctacttg
B D          Rat g----aaatccttactc-----tca-----------tcttactgcgaagggaaacaatg---tttacttg
      GCF_003668045 g----aaatccttactc-----tca-----------tctacttgtgaaaggaaacaatg---ttttctat
          Beaver g----aaatccttaat--------a-----------tctcattctgaatggcagcaatg---ttctctgg
B D       Squirrel g----acat-tttaatc-----tca-----------gccaattctgaatggcaacaatg---ttccctgg
B D      Guinea pig g----aagtctttagat-----ttagtaaactattttctaattgtgaatgggcacagtt---ttgtctgg
B D        Rabbit c----aagttcttaata-----cca-----------tctaattctgaatggcaacaatg---ttctctgg
B D         Pika g----aaatctttaata-----cca-----------actaattctgaatgacaccaatg---ttttctgg
B D         Human g----aagtacttaatt-----cca-----------tttacttctgaatggcaacaatg---ttctctgc
B D         Chimp g----aagtacttaatt-----cca-----------tttacttctgaatggcaacaatg---ttctctgc
B D        Bonobo g----aagtacttaatt-----cca-----------tttacttctgaatggcaacaatg---ttctctgc
B D        Gorilla g----aagtacttaatt-----cca-----------tttacttctgaatggcaacaatg---ttctctgc
B D        Rhesus g----aagtacttaatc-----cca-----------tttgcttctgaatggcaacaatg---ttctctgg
B D       Marmoset a----aagtccttaatc-----tca-----------tttacttctgaatggcaacaatg---ttctctgg
B D        Tarsier g----aaatccctaatc-----tta-----------cttaattctgaat-gcaacaatg---ttctctga
B D       Bushbaby g----aaatccttaatctaaaatca-----------tttaattcttaatggcaacagtg---ttccctcg
B D      Tree shrew g----caatccttaatc-----tca-----------tcactttttgaatg---acagtg---ctctctgg
B D Malayan flying lemur g----aaatccttaatc-----tca-----------tttaattctgaatggcaacaatg---ttctct-g
B D          Pig -----aattctttaatc-----tca-----------tctaaccctgaatatcaacaaagctgttctcttg
B D        Dolphin -----aactctttaatc-----tca-----------tctaactctgaatgacaataatg---ttctctgg
B D          Cow -----aactctttaatc-----tca-----------tctaactctcaatgacaataatgt--ttctctgg
B D         Sheep -----aactctttaatc-----tca-----------tttaactctcagtgacaataatgt--ttctctgg
B D         Horse -----aactctttaatc-----tct-----------tctgtttt-gaatggtaacagtg---ctccctgg
B D   Chinese pangolin -----aaatctttactc-----tca-----------tctaattc-tgatggcaacaatg---ctctctgg
B D          Dog aaaaaaaatccttaaac-----tca-----------tctaattctgaatggcaaaca-----ttctctgt
B D  Hawaiian monk seal -----aaatccttaatc-----tca-----------tctaattctgaatggcaaccatg---ttctcttg
B D         Shrew -----aatttat----------------------------------------------------------
B D       Elephant g----aaatctttcatc-----tca-----------gctaattctgaatgacagcaatg---ttctctgg
B D        Tenrec g----aaatcattaatc-----tca-----------tctaattctgaatgacaacaatg---ttctctgg
B D       Hedgehog ======================================================================
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse t
           Rat t
      GCF_003668045 t
          Beaver t
         Squirrel t
        Guinea pig c
          Rabbit c
           Pika c
          Human t
          Chimp t
          Bonobo t
         Gorilla t
          Rhesus t
         Marmoset t
         Tarsier t
         Bushbaby t
        Tree shrew t
   Malayan flying lemur t
           Pig t
         Dolphin t
           Cow g
          Sheep a
          Horse t
     Chinese pangolin t
           Dog t
    Hawaiian monk seal t
          Shrew -
         Elephant c
          Tenrec t
         Hedgehog =
        Zebrafish =
      X. tropicalis =
         Opossum =
         Chicken =

Inserts between block 32 and 33 in window
B D         Pig 151bp
B D       Dolphin 15bp
B D         Cow 15bp
B D        Sheep 15bp
B D        Horse 15bp
B D   Chinese pangolin 15bp
B D         Dog 14bp
B D  Hawaiian monk seal 14bp

Alignment block 33 of 407 in window, 56749705 - 56749857, 153 bps 
B D         Mouse tct----------ttct-atgt-agtcaaatgaaagcacaaaaa-tc-tgacttaaagtgatc-aagtgg
B D          Rat tct----------ttct-attt-agtcaaatgaaagcacaaaaa-tt-tgacttgatgtgatc-aagtgg
      GCF_003668045 tga----------tttt-cttc-tgt----tgaaggcaaaaaaa-tcttgacttaatgttatc-aagtga
          Beaver ttctaatggctggtttt-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-ct-ctatggaatgcaatc-aaatgg
B D       Squirrel cct-aatgtctgattct-gttc-tgt----taaaagcataaaac-tg-ctattgaatataatc-aaatgg
B D      Guinea pig tcc----------tgatggttg-tgt----tgaaagcataaaac-ct-ctattgagtaccaac-aaatag
B D        Rabbit tcctaacagctggtttt-cttcttgt----gggaagcataatgc-tg-ctgttgaatacaaga-gaatgg
B D         Pika tcctaa-agctggtttt-cttc-tgt----ggaaagtggagtat-tg-ctgttgaatacaata-gaatgg
B D         Human tcctgatggccggttct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatggaataaaatt-gagtgg
B D         Chimp tcctgatggccggttct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatggaataaaatt-gaatgg
B D        Bonobo tcctgatggccggttct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatggaataaaatt-gaatgg
B D        Gorilla tcctgatggccggttct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatggaataaaatt-gaatgg
B D        Rhesus tccttatggctggttct-tttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatagaatacaattggaatgg
B D       Marmoset tgctgatggtgggttct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-tc-caatggaatacaattggaatgg
B D        Tarsier ttcaaatgactggttct-tttc-tgt----tgacagcataaaac-ct-ctattgaatataattgaaatgg
B D       Bushbaby ttgtaatggttggttct-attc-tgt----tgaaagcataaaat-ct-ctattaaatacaatg-gaatgg
B D      Tree shrew ttgtaatggctggctct-ctgc-tgt----tgaaagcataaaaatct-atattgaatacaatc-aaatgg
B D Malayan flying lemur tcctagtggctagttct-cttc-tgt----tgaaaggataaaaa-ct-ctaatgaaaacaatt-aaatgg
B D          Pig ---------------tc-tctc-tat---------atatacaca-ta-catatacatgtatat-atatgg
B D        Dolphin ---------------ct-tttc-tgt----ggaaaatgtaaaac-ct-ctcttgaatgcaact-gcatgg
B D          Cow ---------------ct-ttta-agt----tgaaaatataaaa--ct-ctcttgaatgcaact-gcatgg
B D         Sheep ---------------ct-tttc-tgt----tggaaatataaaa--ct-ctcttgaatgcaact-gcatgg
B D         Horse ---------------gt-cttc-tgc----tgaaagcattaaac-ct-ctattgaatgcaatt-gcatgg
B D   Chinese pangolin ---------------ct-cttc-tgt----tgaaagcataaatc-ct-tgactgaatgcaatt-gcatgg
B D          Dog ---------------ct-cttc-tgt----tgaaagcataaaac-ct-ctactgaatgcaatt-gcatgg
B D  Hawaiian monk seal ---------------ct-cttc-tgt----tgaaaac--aaaat-ct-ctactgaatgcaatt-gcatgg
B D         Shrew ----------------------------------------------------------------------
B D       Elephant tcttagtggctggttcc-cttc-tgt----tgaaagcctaaaac-cc-ctat-gaacacaatt-gcacag
B D        Tenrec tcttaat------ttat-cttc-tgt----tgaatgtctaaaag-tc-ctat-gaacataacc-acatag
B D       Hedgehog ======================================================================
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse ata-----------------aaa--------------gt-g----aga--------tggacagc-c----
           Rat ata-----------------aaa--------------at-g----aaa--------tgg-----------
      GCF_003668045 aaa-----------------aaa--------------ac-a----tgat-------tagataaa-c----
          Beaver aaa-----------------aaa--------------ag-a----acat---caaatagagaaa-c----
         Squirrel --c-----------------aaa--------------ag-a----acat---taaagagacaaa-c----
        Guinea pig --c-----------------aaa--------------ag-c----acattt-tacatagagaaa-c----
          Rabbit --c-----------------aaa--------------ag-g----atatta-----tagaaaga-a----
           Pika --c-----------------aaa--------------ag-a----acattc-----tatgaaga-a----
          Human --c-----------------caa--------------aa-a----acct---tatatagagaat-c----
          Chimp --c-----------------caa--------------aa-a----acct---tatatagagaat-c----
          Bonobo --c-----------------caa--------------aa-a----acct---tatatagagaat-c----
         Gorilla --c-----------------caa--------------aa-a----acct---tatatagagaat-c----
          Rhesus --t-----------------caa--------------aa-a----acct---catatagagaat-c----
         Marmoset --c-----------------caa--------------aaca----acct---tatatagagaat-c----
         Tarsier --c-----------------aaa--------------at-a----actt---tagatagagaat-c----
         Bushbaby --a-----------------aaa--------------aa-a----acattg-tatacaggggat-c----
        Tree shrew --c-----------------aag--------------a---------------ataaacagaaagc----
   Malayan flying lemur --c-----------------aaa--------------ag-a----acattattataaagagaaa-c----
           Pig --agagagatcgaaacagagatatcgagacaaagaaaga-gaggcagag------agagagaaa-c----
         Dolphin --c-----------------aaaacaaaacaaaaacaaa-a----acat------acagagaaa-c----
           Cow --c-------------aaaaaaaacccaacaacaaacaa-a----acat------acagagaaa-c----
          Sheep --c--------aaaaaaaaaaaaacccaacaacaaacaa-a----acat------atagagaaa-c----
          Horse --c-----------------aaa--------------aa-a----gcat------ataggaaaa-c----
     Chinese pangolin --c-----------------aaa--------------aa-a----cccc------atggaggaa-c----
           Dog --c-----------------aaa-----------------------------------gagaag-gcggc
    Hawaiian monk seal --c-----------------aaa-----------------------------------gaaaag-g----
          Shrew ----------------------------------------------------------------------
         Elephant --c-----------------aaa--------------ag-a----acat---tgtacagagaaa-t----
          Tenrec --t-----------------aaa--------------ga-a----ccat---tgtatagagaaa-c----
         Hedgehog ======================================================================
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse -------------ataggtgttgagctatatc---tgttcttttccatgaaatttggtaaaatt-aataa
           Rat -------------ataggtgttgagctgtatc---tgttcttttacatggaatttggt-aaatt-agtaa
      GCF_003668045 -------------ataggtgttgggctatatc---tgt------------aatttgga-aagtt-aataa
          Beaver -------------atagaggttggaatatgtc---tgcccttttacg-------tagt-gaatc-aatac
         Squirrel -------------a-agaggttggactatata---tgcccttttacatggaacttgtc-gaatt-aatgc
        Guinea pig -------------atgggggttgggatacatc---tgtcctttcacatgggacttagt-gagtt-gatgc
          Rabbit -------------atgaaaattggaacatatc---tgtccttcaatgtgatactt-----aatt-agagc
           Pika -------------a-------tggaatgtatc---tgtcctttattgtagtatttaga-gaatt-aaaga
          Human -------------atagggactggaatacatt---tgcccttttaggaagtatttcat-gaatt-aatgc
          Chimp -------------acagggactggaatacatt---tgcccttttaggaagtatttcat-gaatt-aatgc
          Bonobo -------------acagggactggaatacatt---tgcccttttaggaagtatttcat-gaatt-aatgc
         Gorilla -------------atagggactggaatacatt---tgcccttttaggaagtatttcat-gaatt-aatgc
          Rhesus -------------acaggggctggaatacatt---tgtccttttaggaagtctttagt-gaatt-aatgc
         Marmoset -------------ataggggctggaatacatt---tgcccttttaggaagtatttagt-gaatt-aatgc
         Tarsier -------------atagggattggagtatttc---tgcccttttgcatggtacttaat-gaatcaaatgc
         Bushbaby -------------atggggtttggaatgtatc---tgcccttttacatggtgcttagt-gaact-aatgc
        Tree shrew -------------atgtagattggaatatatc---tgcccttttatgaggtgctt-----aatt-aatac
   Malayan flying lemur -------------atggggattggaatatatc---tgctcttttacatggtacttagt-gagtt-aatgc
           Pig -------------at-gaggttggaatatatc---tactcttttacatggtactgagt-aaatt-aatgc
         Dolphin -------------at-gaggttggaatagatc---tacccttatacgtggtacttagt-gaatt-aatgc
           Cow -------------at-gaggttggaatatatc---tacccttttatatggtacttagt-gaatt-attgc
          Sheep -------------gt-gaggttggactatatc---tacccttttatatagtacttagt-gaatt-actgc
          Horse -------------at-ggggtgggaatatatc---tacccttatatgtggtacttagt-gaatc-aatgc
     Chinese pangolin -------------at-gaggttgggatatatc---taccctt-tacattgtacctagt-gaatt-aatgc
           Dog atgtggtggtggtgg-aggattgaaatatatc---tacccttttacatggtacttagt-gaatt-aatgc
    Hawaiian monk seal -------------gg-gggattggaatatatc---tacccttttacatggtacttagt-gaatt-aatgc
          Shrew -------------------att---ttatatcaggaattcctttgtctgctccatttt-aagtt-aatac
         Elephant -------------cgaggggttggaatatatc---tgccctttaaaat---------------------g
          Tenrec -------------cga------ggaatatatc---tgcctttaaaaatattatttgaa-aaatt-gatag
         Hedgehog ======================================================================
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ttg-attttattcacccagttc------------------------------------------------
           Rat ttg-atcttattcacacagttc------------------------------------------------
      GCF_003668045 ttg-attttatttacacagttc------------------------------------------------
          Beaver ctc-attttgttcaaacagttt------------------------------------------------
         Squirrel ctt-gttttattcaaacagttt------------------------------------------------
        Guinea pig ttc-attgtgttcaatcagttt------------------------------------------------
          Rabbit cta-ttttttt--agacagttt------------------------------------------------
           Pika ctt-attttttccaagtagttt------------------------------------------------
          Human ctcaattttattcaaactatat------------------------------------------------
          Chimp ctcaattttattcaaactatat------------------------------------------------
          Bonobo ctcaattttattcaaactatat------------------------------------------------
         Gorilla ctcaattttattcaaactatat------------------------------------------------
          Rhesus ttcaattttattcaagctatgt------------------------------------------------
         Marmoset ctc-attttattcaaactagat------------------------------------------------
         Tarsier ttc-atttaattcaaaa-gttt------------------------------------------------
         Bushbaby ctc-attttattcaaacagttg------------------------------------------------
        Tree shrew ctt-actttattagaagaattc------------------------------------------------
   Malayan flying lemur ccc-tttttattaaaacagttt------------------------------------------------
           Pig ctc-a-tctgtttaaacagttt------------------------------------------------
         Dolphin ctc-attct-----aacagttt------------------------------------------------
           Cow ctc-attctttttaaagagttc------------------------------------------------
          Sheep ctc-attctttttaaagagttc------------------------------------------------
          Horse ctc-gttttatttaaacagttt------------------------------------------------
     Chinese pangolin ttc-agtttatttaaagagttt------------------------------------------------
           Dog ttc-attttatttaaacagtttataaatagttgtatttttaaaaatttttttattggagttcaatttgcc
    Hawaiian monk seal ttc-atttaatttaaaaagtct------------------------------------------------
          Shrew t------------------ttc------------------------------------------------
         Elephant cct-ccttttaaaaaacagtat------------------------------------------------
          Tenrec ttt-cttttaaaaattctttcc------------------------------------------------
         Hedgehog ======================================================================
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ---------------ata
           Rat ---------------ata
      GCF_003668045 ---------------ata
          Beaver ---------------ata
         Squirrel ---------------ata
        Guinea pig ---------------aca
          Rabbit ---------------ata
           Pika ---------------gta
          Human ---------------ata
          Chimp ---------------ata
          Bonobo ---------------ata
         Gorilla ---------------ata
          Rhesus ---------------ata
         Marmoset ---------------ata
         Tarsier ---------------ata
         Bushbaby ---------------aca
        Tree shrew ---------------atc
   Malayan flying lemur ---------------ata
           Pig ---------------atc
         Dolphin ---------------ata
           Cow ---------------ata
          Sheep ---------------ata
          Horse ---------------ata
     Chinese pangolin ---------------ata
           Dog aacatatagcataacata
    Hawaiian monk seal ---------------ata
          Shrew ---------------ata
         Elephant ---------------aaa
          Tenrec ---------------aaa
         Hedgehog ==================
        Zebrafish ==================
      X. tropicalis ==================
         Opossum ==================
         Chicken ==================

Alignment block 34 of 407 in window, 56749858 - 56750053, 196 bps 
B D         Mouse aataaatgcatagt--ttatgaaaagtttag--tctatattg-gcttgtttcctc-agaa-caa-acaca
B D          Rat aatacatgtatagt--ttatggaaagttgag--tctgcact--gtgcgttccctc-agaa-caa-acaca
      GCF_003668045 aataaatgcatagt--ttttgaaaagttatc--tccaaatag-gcatgtttcctc-agaa-caa-acata
          Beaver aataaatatgtatt--tcttgaaaacctttc--taca-ataa-gcatactttctc-agaa-aaa-aatta
B D       Squirrel agtaactatattgt--tc--------ttttc--tacaaatga-atatactttctc-agaa-aaa-at---
B D      Guinea pig aataattatatggc--ccttgaaagcct----------attc-acatacttactc-caaa-aat-atgca
B D        Rabbit aataattgtgtagt--tctagaaacattttc--tactaacaggccctagtttctc-agaa-aac-a--ta
B D         Pika aacaatcttatagt--tttagcagaattttc--tacaaacagcacctactttctt-ggaa-aac-acgca
B D         Human aataattgtatagt--tcttgaaaaattttc--tacaaatgg-gcatactgtctc-aaga-aag-ataca
B D         Chimp aataattgtatagt--tcttgaaaaattttc--tacaaatgg-gcatactgtctc-aaga-aag-ataca
B D        Bonobo aataattgtatagt--tcttgaaaaattttc--tacaaatgg-gcatactgtctc-aaga-aag-ataca
B D        Gorilla aataattgtatagt--tcttgaaaaattttc--tacaaatgg-gcatactgtctc-aaga-aag-ataca
B D        Rhesus aataattgtatagt--tcttgaaaatttttc--tacaaatgg-gcatacttgctc-agga-aaa-ataca
B D       Marmoset aataattgtatagt--tcttgaaaatttttc--tacaaatga-gcatactttctc-agga-aaa-ataca
B D        Tarsier gataattgtataat----atggaaacatttc--tacaaatgg-gcaccttttctc-agaagaaa-acaca
B D       Bushbaby agtaattggatagt--tctggaaaatttatc--tacaattgg-gcatactttcta-aaaa-gat-atata
B D      Tree shrew attaattgtataga--ttttgaaaacttttc--tacaaatca-acatactttctc-agaa-tagaatatg
B D Malayan flying lemur aataattgtataat--tctagaatatttttc--tacaaatgg-gcatactttctt-tgaa-aag-gtata
B D          Pig aatagttgtagagt--tctt-aaatttttttcctataattgg-gcatgctatttc---ag-aaa-aaaaa
B D        Dolphin aacagttgtatagt--tcttgaaattttctttgtataattgg-gcatgctttctc------aga-aaaaa
B D          Cow agcagttgtatagg--tgttgaaattttcttcgtattattag-gcacactttctcaagaa-aaa-aaaaa
B D         Sheep agcagttgtatagg--tgttgaaattttctttgtattgttag-gcatactttctcaaggg-aaa-aaaaa
B D         Horse aactgttggatagt--tcttgaaaaattttc--tacagttgg-gtatactttctc-ag-a-aaa-aaaat
B D   Chinese pangolin aatagttgtacgat--ttttgaaaacttttt--tgcaattag-gcatactttcac-agaa-aaa-aaaac
B D          Dog aatagttgtatagt--tcttgaaacattttc--tacaattgg-gcatattttctc-agaa-aaa-atata
B D  Hawaiian monk seal aatagttgtatagt--tcttg--acattttc--tacaattgg-gcatactttctc-agaa-aaa-atata
B D       Hedgehog agcatatgtatagt--tgttggaagtttttc--tacggctgc-acatagtttcct-aaag-aaa-ac-ta
B D         Shrew -----------att--ctttaaaaaattttc--tac-------------tttctt-aag---------ta
B D       Elephant --tagctgtgtatagttcttgaatggttttc--tacaattgg-gcatactttctc-agaa-aaa-atata
B D        Tenrec --tagttgtgtagg---cttgaaccattttc--tacaattgg-atttactttttc-tgga-aaa-a---a
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse taccgcttacctggtaggtagg----tt-----acaggaacatgaatggtagagt-tacaaat------t
           Rat tagggcttacctgtt-----gg----ct-----acagtaacatgaatatctgagt-tacaatt------t
      GCF_003668045 t--cacttacctgct----act----ct-----agagtaatatgaatgatggctt-tacaggt------t
          Beaver ca----ttgtctggt----act----ct-----caagtaatctgagtagtataat-tat--gt------t
         Squirrel tattgcttatctggt----cct----tt-----aaagtaatctgaatggtagatt-tacaagt------t
        Guinea pig c-----ttg--tagt----act----ct-----aaaa---------------------------------
          Rabbit t--tgtaaatctggt----act--------------ctaatctggatgct--cat-tataatc------t
           Pika t--tataaatctggt----gttcaaatt-----aaactaatcctaatgct--gat-tataagc------t
          Human t--tgcatatctgat----act----ct-----aaagtaattggagtgacagatt-tataagc------t
          Chimp t--tgcatatctgat----act----ct-----aaagtaattggagtgacagatt-tataagc------t
          Bonobo t--tgcatatctgat----act----ct-----aaagtaattggagtgacagatt-tataagc------t
         Gorilla t--tgcatatctgat----act----ct-----aaagtaattggagtgacagatt-tataagc------t
          Rhesus t--tgaatatctgat----act----ct-----taagtaattggagacacagatt-tataagc------t
         Marmoset t--tgcatttctgat----act----c----------taattggagtgacagatt-tataagc------t
         Tarsier t--tgcatatctggc----att----ctaa-taaaagtaatttgagtgacagatt-tatatgc------t
         Bushbaby t--tatatagtgggt----act----ct-----aaagtaatctgactagcagatt-tataagc------t
        Tree shrew t--tgaatatattgt----act----ctag-ttaaa------tcaatg----------------------
   Malayan flying lemur t--tgtgtacctggt----act----ctaa-ttaaagtactctcaatggtagagt-tataaac------t
           Pig t--tgcatctctggt----act----c-----taaagtaatctgaatggcagatt-tataaac------t
         Dolphin a--tgaatatctggt----act----ctaa-ttaaagtcatctgaatggtagatt-tataatc------t
           Cow a--agaatatctggt----act----cgga-ttcaggtaatctgaatggtggatt-tacaagc------t
          Sheep a--agaatatctggt----act----ctga-ttcaagtaatctgaatggtggatt-tataagc------t
          Horse g--tgcatatttggt----act----ctaa-ttaaagtgatctgaatggtagatt-tataagc------c
     Chinese pangolin t--tgcatatatggt----tcc----c-----tagggtaatctgaaaagtagatt-tataagc------t
           Dog t--tgcatatctggt----act----ctaa-ctgaagtaatctgaatgttagatt-tataagc------t
    Hawaiian monk seal t--tgcatatctggt----act----ctaa-ctgaaataatctgaatgttagatt-tacaagc------t
         Hedgehog c--tgcatatctggt----ac----------ttaaagtgagtcaaatggtagata-gataaacagacgat
          Shrew g--tgcatatctgct----act----ttaa-ttaaagtagcataaatggtagacc-tacaagc------t
         Elephant t--tgcatatatggt----act----tgaagcaaaagtaatctaaatgttagatt-tataagc------t
          Tenrec t--agtatatatgat----acc----ccaagtaaaagcaatttgaatgtttgattatcctcat------t
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse cccagtatcttcattttggggttgaat-atgttaatag-agacagcaaagttattataacat-tagttag
           Rat cccaatatcttcatttaggggttgaag-atgataatgg-agacagcaaatttattatagcat-tagttag
      GCF_003668045 cccaggactttcattttgaggttgaat-atgttaatgg-ag-caagaagtttaatatgacat-tctttag
          Beaver ttcagtgtcttcattttgggtttccat-atgttaact-----tagtaattttaatataaca----gttac
         Squirrel ttcagtttcttcattttggggttgcat-atgttaact-----cagtagctttaatataacac-caattac
        Guinea pig ------gtattcattttggatttgtat-attttaagt-----cagcaagtttcatat------tagttag
          Rabbit ttctgtatcttcattttggagttgtac-atgttaactc-taacagcaatttta-catgatgc-tagctgc
           Pika ttttgcatctttcttttggagttggat-gtggtgactc-tgataacaattttg-tataatat-tagcta-
          Human ttgggtatcttcattttggggttgcag-atattaatt-----tggcaagtttaatataacac-tagctac
          Chimp ttgggtatcttcattttggggttgcag-atattaatt-----tggcaagtttaatataacac-tagctac
          Bonobo ttgggtatcttcattttggggttgcag-atattaatt-----tggcaagtttaatataacac-tagctac
         Gorilla ttgggtatcttcattttggggttgcag-atattaatt-----tggcaagtttaatataacac-tagctac
          Rhesus ttgggtatcttcattttggggttgcag-atgttaact-----tggtaagtttaatataacac-tagctac
         Marmoset ttgggtatcttcattttggggttacag-atg-----t-----tgacaagtttaatataacac-tagctac
         Tarsier ----gtatcttcattttggaattgcaa-atattaactc-ggatggcaagtttaatatgacat-tagctat
         Bushbaby ttcagcatcttcatttgggggttgcat-atgttaactc-aggaagcaagtttaatgtgatat-tagctac
        Tree shrew ------------------------cat-atgttaactt-ggacagcatg-ttagta---tgt-tagttac
   Malayan flying lemur ttgaatattttcattttgtgtttacat-atgttaattc-agatagcaaatttaatatattat-tagctac
           Pig ttgagtgtcttcattttagggtggtgtaatattaact-----cagcaaatttaatataaagt-tagctat
         Dolphin ttgagtatcttcattttggggtagtat-acgtcaactc-agacagcaagtttaatataaaat-tagctac
           Cow ttgagtatctttattttggggtagtg--aaatcaact-----cagcaagtttaatataaaat-tagctac
          Sheep ttgagtatctttattttggagtagta--aaatcaactc-agacagtaagtttaatataaaat-tagctac
          Horse ttgagtatcttcatttttggatagtgt-atattaactc-agacagcaagtttaatagaacat-tagctac
     Chinese pangolin ttgagtatcttcatttttgggtagtgt-atgttaactc-agacagcaagtttaatataacat-tagctac
           Dog tgtagtatcttcatatttgggtagtat-atgttagct----------attttaatataacat-aagctac
    Hawaiian monk seal ttgagtatctccaattttgggtagtgt-atgttaactc-agacagcaagtttaatatcacgt-tagctac
         Hedgehog ctgcat--------tttgggatagtat-gttgc--ctt-gaacttcaatttgaatataacat-tagccac
          Shrew ttgagta-------ttttggattgtgt-atg----ctc-aggcaacaagtt-aatatggcat-taactac
         Elephant ttgagtatcttcatttttggatagcat-atgttaactc-aaacagcaagtttaatatagcatttagctcc
          Tenrec ttgagtaacctcattttaggataacac-atgttaactcaaaaaaacaagtttaatatagcatctagctgt
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse caat-tgagatgtt
           Rat caat-tgagatgtt
      GCF_003668045 caat-tgagatgtc
          Beaver aaat-tgatatgtc
         Squirrel aaat-tgagatatc
        Guinea pig aaat-tgagatgtc
          Rabbit aaat-tgagatggc
           Pika --------------
          Human agac-tgagatgtc
          Chimp agat-tgagatgtc
          Bonobo agat-tgagatgtc
         Gorilla agat-tgagatgtc
          Rhesus aaac-tgggatgtc
         Marmoset aaat-tgagatgcc
         Tarsier aaat-tgagatgtg
         Bushbaby aaac-tgaaatgtc
        Tree shrew aaatctgagatac-
   Malayan flying lemur aaat-tgagatgta
           Pig aaat-tgagatatc
         Dolphin aaat-tgagatact
           Cow aaat-tgagatatc
          Sheep aaat-tgagatatc
          Horse aaat-taagatgtc
     Chinese pangolin aaat-ttagatgtc
           Dog aaat-cgagatgtc
    Hawaiian monk seal agat-tgaaatg-c
         Hedgehog agat-tcagatgtt
          Shrew a-at-ttagata-t
         Elephant aaac-tggtatgtc
          Tenrec aaac-ggatatgtt
        Zebrafish ==============
      X. tropicalis ==============
         Opossum ==============
         Chicken ==============

Inserts between block 34 and 35 in window
B D         Pig 1bp
B D       Dolphin 122bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp
B D        Horse 1bp
B D   Chinese pangolin 1bp
B D         Dog 1bp
B D  Hawaiian monk seal 1bp
B D       Hedgehog 1bp
B D        Shrew 1bp

Alignment block 35 of 407 in window, 56750054 - 56750536, 483 bps 
B D         Mouse a-----gaataga----gaacag--------tctataaatact------tgca---ct----aa--aaat
B D          Rat ag----gagtaga----gaatag--------tctataaatact------tgca---ct----aa--aaat
      GCF_003668045 ag----aaataaa----gaatag--------tc-ataaataat------tgca---ct-----a--agat
          Beaver ag----gaataga----gaac-------------ataaatact------tgaa---ct----aa--aaat
B D       Squirrel ag----aaataga----gaatag--------tctataaatgct------tgaatttct----aa--aa--
B D      Guinea pig aa----taat---------atag--------tctataaatagt------tgaa---ct----ta--aacc
B D        Rabbit ag----aaatgga----gaatag--------tctataaatat----------------------------
B D         Pika ag----aaacgga----gactgg--------tctatacatatt------tgga---ct----tt--aaaa
B D         Human ag----aaataga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttt--tt--aaaa
B D         Chimp ag----aaataga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttt--tt--aaaa
B D        Bonobo ag----aaataga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttt--tt--aaaa
B D        Gorilla ag----aaataga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttt--tt--aaaa
B D        Rhesus ag----aaataga----gaatag--------tctataaataat------tgaa---cttt--tt--aaaa
B D       Marmoset atttacaaatctt----gagaagttcaagtttctataaatacc------tgaa---cttt--ta--aaaa
B D        Tarsier ag----aaataga----gaatcg--------tttatgaatacttgtacatgta---cttt--ta--aaaa
B D       Bushbaby ag----acacaga----caataa--------tccacaaataca---------------tt--tt--aaaa
B D      Tree shrew ca----gagcaga----gaatag--------tctataaatatt------tgaa---ct--------taaa
B D Malayan flying lemur aa----aaataga----aaatag--------tctataaatatt------tgaa---cttt--aaaatata
B D          Pig -g----gaatggataatggatag--------tttataaatact------tgaa---cttaa-ga--aaaa
B D        Dolphin -g----gaatgga----gaatag--------tctataaacact------tgaa---tttat-ga--aaaa
B D          Cow -g----gaatgga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cataa-ga--aaaa
B D         Sheep -g----gaatgga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttaa-ga--aaaa
B D         Horse -g----aaatgga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---cttaa-ga--aaaa
B D   Chinese pangolin -g----aaatgga----gaatag--------tctataaatact------tgaa---tttaa-ga--aaaa
B D          Dog -g----agatggg----gaatag--------tctatgcaaact------tgaa---ctt---ga--aaaa
B D  Hawaiian monk seal -g----agatggg----gaatag--------tctatacaaact------tgaa---cttaa-ga--aaaa
B D       Hedgehog -g----atatgga----gaacag--------tctacaatcact------tgaa---cataagaa--aaaa
B D         Shrew -a----atat--a----gaagag--------tctaaaaatata------agaa---tataa-aa--aaga
B D       Elephant ag----aaatgga----gactag--------tctgtaaatact------tgaa---cttaa-ga--aaaa
B D        Tenrec ag----aaatgga----gagtag--------tctgtaaaggct------tgaa---tttaa-gc--aaaa
B D       Zebrafish ======================================================================
B D     X. tropicalis ======================================================================
B D        Opossum ======================================================================
B D        Chicken ======================================================================

          Mouse -gttct-----ga------attaagca----------------a--ctggtg-acaagagcttaatttaa
           Rat -gttct-----ga------attaagca----------------aattttgtg-agaagaacctaatttcc
      GCF_003668045 -gttca-----ga------attaaatg----------------a--attgtg-aaaaaagctgggattaa
          Beaver agttca-----ga------attaaata----------------a--gttgtgaaaaagagttgaagttaa
         Squirrel -gttca-----ga------attaaata----------------t--gttgtg-agaacagttaaatttaa
        Guinea pig agttca-----ga------attttaaa----------------a--tttgta-aagagggttgaactgaa
          Rabbit ----------------------------------------------------------------------
           Pika -agtca-----ga------attcaaca-------------------gttgtg-aaagtagttgaatttaa
          Human -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttaa
          Chimp -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttaa
          Bonobo -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttaa
         Gorilla -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttaa
          Rhesus -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttac
         Marmoset -gttca-----ga------att----a----------------a--gttgtg-aaaatagttgaatttaa
         Tarsier -gttca-----ga------tttaaaca----------------a--attatg-aaaatagttgaatttaa
         Bushbaby -gttca-----ga------attaaata----------------a--gttgta-aaaatagttgaatttaa
        Tree shrew -gttca-----ga------attatac---------------------ttgca-aaaatagctaa------
   Malayan flying lemur -gtgca-----ga------attaagca----------------a--gctgtg-aacataggtgaatttaa
           Pig -attca-----ga------gtcaaaca----------------a--gatatg-aaaa-agtttactttgg
         Dolphin -gttca-----ga------gttaaatg----------------a--gatgtg-aaaagagtttaatttgg
           Cow -gttca-----ga------gttaaatg----------------a--gatgtg-aaaagagtttaatttgg
          Sheep -gttca-----ga------gttaaatg----------------a--gatgtg-aaaagagtttaatttgg
          Horse -gttca-----ga------gttaaaca----------------a--gttgtg-aaaatagttgaattttg
     Chinese pangolin -gctca-----ga------gttaaaca----------------a--gtagtg-aaaatggttgaa-tttg
           Dog -gttta-----ac------attaaaca----------------a-----gtg-aaaatgattggatttgg
    Hawaiian monk seal -gttta-----gttttagagttaaacg----------------a--gttgtg-aaaatggttggattcgg
         Hedgehog -gttca-----aa------gttaaacatgtgaaaagaaaaaaaa--aatgtg-aaaagtactgaatttga
          Shrew -gttca-----ga------ggcaaacg----------------------gtg-aaaatacttgaatttgg
         Elephant -gttaagtattga------gttaaaca----------------a--attgtg-aaaatggttgaatttgg
          Tenrec -ataagtta--ga------gttcaaca----------------a--cttaag-aaaatggttgaatttgg
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse --aaatggagtttaac-ctaaaa-tcttata----aagtattca--------------tttgtgcatt--
           Rat --aaatgcagtttaac-ctaaaattctcata----aattattca--------------tttgtgtatt--
      GCF_003668045 --aaatgtagcttaat-ctaaat-tctcaca----aagtattca--------------tttgcacatt--
          Beaver --agatatatcttagt-ctgaaattttcata----aagcattca--------------cttgtaaattg-
         Squirrel --agaca-----tgat-ctgaaattttcaaa----aagcattcagtttgcgaaaattgtctttgaattg-
        Guinea pig --aggcatgatttaat-ctgaaattattatg----aagcattca--------------ctagtacattg-
          Rabbit -----------------ctgaaattcttatg----aagcattca--------------tttgt-------
           Pika --aggtataatttaaacctggaattctcaca----cagcattca--------------tctgc-------
          Human --agata-----taat-ctgaaattcttatg----aagcattta--------------cttgcaca-tg-
          Chimp --agata-----taat-ctgaaattcttatg----aagcattta--------------cttgcaca-tg-
          Bonobo --agata-----taat-ctgaaattcttatg----aagcattta--------------cttgcaca-tg-
         Gorilla --agata-----taat-ctgaaattcttatg----aagcattta--------------cttgcaca-tg-
          Rhesus --agata-----taat-ctgaaattcttacg----aagcattta--------------cttgtaca-tg-
         Marmoset --agaca-----taat-ctgaaattcttatg----aagcattta--------------cttataca-tgt
         Tarsier --agacaact--taat-ttgaaattcttatg----aagcattta--------------tttgttcattg-
         Bushbaby --agacaaaa--caat-ctgaaattcctatgaagcaagcattca--------------ctcatacattg-
        Tree shrew -----aataa--caat-ttgaaattcttttg----atg-actca--------------tttatgcattg-
   Malayan flying lemur --aggaataa--caat-ctgaaattcttata----aagcattca--------------tttgtacattg-
           Pig gaagatgtaaattaat-ctg-aattcttatg----aaacattca--------------tttgtacaatg-
         Dolphin --agac--aaattaat-ctgaaattcttatg----aaacattca--------------tttgtacattg-
           Cow --agacataaattaat-ctgaaattcttatg----aaacattca--------------tttgtacatta-
          Sheep --agacataaattaat-ctgaaattcttatg----aaacattca--------------tttgtacatta-
          Horse --agacataaactaat-ctgaaattcttatg----gaacattca--------------tttgtacattg-
     Chinese pangolin --ggacataaattaat-ctgaaattcttatg----aagcattca--------------ttgatatactg-
           Dog --agac--aaattaat-ctgaaatttttatg----aagcattta--------------tttgtatattg-
    Hawaiian monk seal --aggc--aaattaat-ctggaattcttacg----gaacattca--------------tttgtgtattg-
         Hedgehog --agatgtagatttat-ctg-aatttttaca----aaggattca--------------tttacacacta-
          Shrew --aga--caaattaat-ttgaaattcttaca----aagcattga--------------tttatacaatg-
         Elephant --agacaaaaattaat-ctgaaacccttatg----gtgcat--------------------------tg-
          Tenrec --aagcacaa--caat-ctg-------taag----ctgtat--------------------------tg-
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse --------atg---atgatacatttgaatcatcttgaacatgatttcc------tcttggagaattgaaa
           Rat -attttaaata---atgatacacatggatcatctggaatataatttcc------tagtgagaaattgtaa
      GCF_003668045 -actttaaatg---atgataaaaatgaatcatcttgtatacaatttcc------tagtgaaatattttaa
          Beaver tgtttgaaata---aagatactatgtcagaatcctgaatataattttc------taatgcattatcctaa
         Squirrel tctttgaattg---aagatagtact-cagaatcctgaatgtaattttc------tagtgcatt-------
        Guinea pig tgtttgaaatg---aagataatatttcagaataatgaatgtaatttta------tagtg-----------
          Rabbit -attagaaata--------aatatttcaaaattctgaacgtaattttc------tagtacaca-------
           Pika -attagaaata---aagttaatatttcagaatcctggagctaatttcc------cagcacata-------
          Human catttgaagtg---aagatagtcttctagaatcctgaatgtgattttc------tagtgtatt-------
          Chimp catttgaaggg---aagatagtcttctagaatcctgaatgtgattttc------tagtgtatt-------
          Bonobo catttgaaggg---aagatagtcttctagaatcctgaatgtgattttc------tagtgtatt-------
         Gorilla catttgaagtg---aagatagtcttctagaatcctgaatgtgattttc------tagtgtatt-------
          Rhesus catctgaaatg---aagatagtcttctagaatcctaaatgtgattttc------tagtgtatt-------
         Marmoset tatttgaagtg---aagatagtcttccagaatcctgaatgtgattttc------tagtgtgct-------
         Tarsier tatttgaaatg---aagatggtattttaaaatactgaatgtaactttc------tggtgtctt-------
         Bushbaby tattcaaaatg---aagatagtttttcagaatcctgaatataattttc------tagtgtatt-------
        Tree shrew tacttgaaata---aaaatagtatttcagaattctga--gtaattttc------tagtgcatt-------
   Malayan flying lemur tatttaaaatg---aagatagtatttcagaatccttaatgttactttc------tggtacatt-------
           Pig tatttaaaat-------gtagtatttcagcatcccgaatataactttc------tggtgcatt-------
         Dolphin tatttgaaata---aagatagtatttcagcatactgaatataattttc------tagtgcatt-------
           Cow tatttaaaat-------atagtatttc------ctgagtataattttc------tagtgcatt-------
          Sheep tatttaaaat-------atagtattgc------ctgagtataattttc------tagtgcatt-------
          Horse tatttgaaata---aagatagtacttcagaatcctgtgtataattttc------cagtgcatt-------
     Chinese pangolin ta----------------------ttcagaatcctgaatataattatc------tagtgcatt-------
           Dog tatttgaaata---aagatagtatttcagaatcctgaatataattttc------tagtgcatt-------
    Hawaiian monk seal tatttgaaata---aagatagtatttcagaatcatgaatataattttc------tagtgcatt-------
         Hedgehog tt--tgaaata---aaggtagtatttctaaatcttgaatataatttt-------tagtgcatt-------
          Shrew ta--caatgtacttgaaacagtactcctaaatctggagtataatcttcaatgtataatgtatt-------
         Elephant tgtttgaaatg---acgataatatttcacaatcatgagtgtaattttc------tagtgcattat-----
          Tenrec gatttaaaat------gatagtatttcaaaatcatgagcgtagttttc------tagtgtattat-----
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse aatattgtttgataattaaaaaacaaata-aatcca--aaaa--atttaaaactcatttttcagaacatg
           Rat aacattgtttgataattaaaaaacaaaagtagtcca--acaa--ctttataacttgtttttcaaaacaca
      GCF_003668045 aaac---tttgataatcaaaaaacaagta-agttca--aaaa--atttagaacttgtgttcctgaacata
          Beaver aa----------------------------agt------------------gtctatttttgtggacgta
         Squirrel ------------------------------atttta--aaaa--ct-----agctgtccttgggaacaca
        Guinea pig -------------catt-------------attttt--aaag--ca-----ggctgtcctcgggaacata
          Rabbit ------------------------------actttaacaaag--ct-----agtcatctttgtgaacata
           Pika ------------------------------atttta--aaaa--cc-----tgtgatctttgtgcacata
          Human ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgtccttgtggatgta
          Chimp ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgtcctcgtggatgta
          Bonobo ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgtcctcgtggatgta
         Gorilla ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgtcctcgtggatgta
          Rhesus ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgttctagcggatgta
         Marmoset ------------------------------atgtta--aaaa--ct-----ggctgtcctcatggat-ta
         Tarsier ------------------------------attttt--aaaa--at-----ggctgtccttgtggccatt
         Bushbaby ------------------------------atttaa--aaaa--ca-----ggctgtccttgaagagata
        Tree shrew ------------------------------atttta--aaaa--ct-----aac--------tggacgta
   Malayan flying lemur ------------------------------atttta--aaaa--ct-----ggctgtccttgtggacgta
           Pig ------------------------------atttaa--caaa--ct-----ggctgtccttgaagaccta
         Dolphin ------------------------------atttaa--caga--ct-----ggctgtccttgcagacaca
           Cow ------------------------------atttaa--caga-----------ctgtccttgtagacata
          Sheep ------------------------------atttga--caga-----------ctgtccttgtagacata
          Horse ------------------------------attttt--gaaa--ct-----ggccgtccttgcagacata
     Chinese pangolin ------------------------------atttta--aata--ct-----ggctgtccttgcagacata
           Dog ------------------------------atttta--aact--ct-----ggttgtccttgcagacata
    Hawaiian monk seal ------------------------------atttta--aaca--ct-----ggttgtcctt-cagacata
         Hedgehog ------------------------------gtttta--aattctct-----ctctgtccttatagacata
          Shrew ------------------------------atttta--aataaatt-----gaat---cccatgggcata
         Elephant --------------------------------ttta--aaaa--ct-----ggctgtccatatagacaca
          Tenrec --------------------------------ttta--aaaa--tt-----ggttgtctatataattaca
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse ctaacttcatgaagataaaa-aagaagctgtttggaa-ttttctt--cacaccaaacaaag-tt---aa-
           Rat ctattttcgtggagataaaatttgaagctgtgaggaa-ttttctt--tgcac----caaag-tt---aa-
      GCF_003668045 atattttcatgaagacagaa-atgaagttgcactgaa-ttttctt--cacagtaaataaag-tt---aag
          Beaver ctgttctcatgaaggtagaa-atgaagttgtgctgaa-ttttctt--catag----caaag-tt---aa-
         Squirrel tagttctcatgaaggtagaa-gtgaagttatactgaa-ttttctt--catttcaaataaag-tt---aa-
        Guinea pig ctgttctcatgaagatacaa-ataaagtcgcactgaa-ttttttc-----------tgagg-ct---aa-
          Rabbit gtgttgtcatgaagatagaa-ataaaggtgcactgaatttttctt--tatatgaaataaaa-tc---aa-
           Pika gggtgctca---------ga-atgaagttgtgctgaagttgtctt--tgttgcaaaaaaag-tt---aa-
          Human ctattctcaggaagatataa-atgatattgcactaaatttgtctt--catat----taaag-tt---aa-
          Chimp ctattctcaggaagatataa-atgatattgcactaaatttgtctt--catat----taaag-tt---aa-
          Bonobo ctattctcaggaagatataa-atgatattgcactaaatttgtctt--catat----taaag-tt---aa-
         Gorilla ctattctcaggaagatataa-atgatattgcactaaatttgtctt--catat----taaag-tt---aa-
          Rhesus ctgttctcagaaagatataa-atgatattgcactaaatttttctt--catat----taaag-tt---aa-
         Marmoset ctgttctcaggaagatataa-aagatatggaactatgtttttttt--catat----tgaag-tt---aa-
         Tarsier ctgttcttgtgaagatataa-atgaaattgcactacatttttctt--catatccaataaaa-tt---aa-
         Bushbaby ctgttttcatgacggtat-g-atgaagttgcactaaatttttctt--cgtat----caaat-t-------
        Tree shrew ctgttatcatgaagtaataa-atgaaggtgcactgaatttttctt--taattgaaataaac-tt---aa-
   Malayan flying lemur ttgttctcatgaagatataa-atgaagttgcactgaatttttctt--catatcaaatacgt-tt---aa-
           Pig ctattattgtgaaaatat-----aaagttgccctatgtttttctt--catatcaaataaag-tg---aa-
         Dolphin ctgttcttgtgaaaatataa-gtgaagttgccgtggatttttctt--catatcaaacaaag-tt---aa-
           Cow ctgttcttgtgaaaatataa-atgaagttgccctggatttttctt--catattaaataaag-tt----a-
          Sheep ctgttctt----aaatat-a-atgaagttgccctggatttttctt--cattttaaataaag-tt----a-
          Horse ctgttcttgtaaaaatataa-atgaagatgcactgggtttttctt--catagcaaataaa--tt---aa-
     Chinese pangolin ctgttctcatgaaactataa-atgaaactgcactggatttttcat--catatcaaataaag-tt---aa-
           Dog ccgttctcatgaaaatataa-atgaagttgcactgggtttttcat--catatgaaataaaagtt---aa-
    Hawaiian monk seal ctgttttcatgaaaatataa-atgaagttgcactggatttttcat--catatgaaataaagtta---at-
         Hedgehog gtactctcttgaaaatataa-ataaaattacagtggatttttaaaatcacatccaataaag-tt---aa-
          Shrew ttactctcatgaaaattaaa-atgaagttgtactggagttttcag--catatc----aagg-ct---aa-
         Elephant ttggtctcatgaaaatataa-gtgaagttgcactgaatttttctt--tatataaaataaag-ttaataa-
          Tenrec atggcctcttgaaaatataa-aagaaattgtac------tttttt--tgcagta--------tttgtaa-
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse cctt-tg-ataaattattttataactttatagagaatgaactttatagtcaaatgctagc---------g
           Rat cttt-tg-tcaaattaatttacatttttatagagaatgaaactt-taggcaaatgccaat---------g
      GCF_003668045 tttt-tg-tgaaattaatttataattttatagagaatgacattt-tagacaaattccaat---------a
          Beaver cttt-tc-ttaaa-taatttgcaattttaaagagagtgaaatct-taggcaaatgccatt---------a
         Squirrel cttt-tg-ttaaa-taatttataattttatacagaatgaaatct-tagacaaataccaat-----aaaga
        Guinea pig cttt-tg-ctaaa-taatttatgattttatagagaatgagatct-tagacaaatgcaaat---------a
          Rabbit tttt-tg-ctaaa-taatttctaatttta--------aacattt-taggttaatatcaat-----agaga
           Pika ttct-tg-t-----taacttgtggttttatagagaataacatct-ttggtaaatatcaat-------aga
          Human tttt-tg-t-aaa-taagttatga-tttatagacaatgaaatct-taggcaaatgccagc-----agagt
          Chimp tttt-tg-t-aaa-taatttatga-tttatagacaatgaaatct-taggcaaatgccagc-----agagt
          Bonobo tttt-tg-t-aaa-taatttatga-tttatagacaatgaaatct-taggcaaatgccagc-----agagt
         Gorilla tttt-tg-t-aaa-taatttatga-tttatagacaatgaaatct-taggcaaatgccagc-----agagt
          Rhesus tttt-ta-t-aaa-caatttataa-tttataaacaatgaaatct-taggcaaatgccagc-----agaat
         Marmoset tttt-tg-t-aaa-taatttatta-gtcatagagaatgaaatct-taggcaaatgccaac-----ag--t
         Tarsier tttt-tg-tcaga-taatttgtaa-tttattgagaatgaaatca-taggcaaaggtcaat-----agaa-
         Bushbaby tttt-gt-t-aga-taaggtataattttatggggagtgaaatct-taggcaaatgccatc-----agaga
        Tree shrew tttt-ta-a-aaa-taatttataattttatagaaaatgaagtct-taggcaaatgcctat-----agg--
   Malayan flying lemur tttt-tgtt-aag-taatttatagttttacagagaatgaaatct-taagcaaatgccaat-----aggga
           Pig ttttgtg-ttaaa-taatttatagttttgtggagaacgtaattt-ttggcaaatgccaat---------a
         Dolphin ctttgtg-ttaaa-taatttataattttgtagagaatgcaattt-taggcaaatgccaat---------a
           Cow ttttgtg-cta----aatttataattttatagtgaat-caattt-cagacaaatgttaat---------a
          Sheep ttttgtg-ctaaa-taatttataattttatagagaat-ctattt-caggcaaatgttaat---------a
          Horse ttttgtg-ttaga-aattttataattttgtagagaatgcaatct-taggcaaataccaat---------a
     Chinese pangolin ttctgtg-ttaag-taatttataattttgtagagaatgcagttg-taggcaaatactaat-----agaga
           Dog ttttgtc-tcaga-taatttataattttgtagagaatccaactg-taggcaaatgccaat-----ggaga
    Hawaiian monk seal ttttgtc-ttaaa-taatttataattttatagagaatccaactg-ttggcaaatgccagt-----agaga
         Hedgehog ttctgtg-taaaa-taa--cataactttatagagaat-aaaatt-gtaacatatgcctatctcagagagt
          Shrew atttatg-tagaa-taatttgtagttttgtagaaa---aaaatt-ttagaaaatgctaat----------
         Elephant ttttatg-gtaag-caatttataattttacagagaagaaaatct-taagcaaacactaat-----agaga
          Tenrec ttttact-gagaa-tta-----aatcttacagaaaataaaata--gaagccaatactaat---------a
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse gtctttgaaatttgtcatac-------ttatgaaaaagatggt-ccgatttttaattaacttt-caacca
           Rat gcctttgaaattcatcataa-------ttatgaaaaatatgat-ctgatttttaattaacttc-caacca
      GCF_003668045 gtctttgaaattcatcatat-------ttatga-------------------------------------
          Beaver gtttttgaaattcatgttat-------ctattataaaaaacat-tcttggggtcattaacttt-tagcca
         Squirrel gtgtttgaaattgataatatt-atctattatgaaaaatattat-ttga--cctggctaactttaaaacta
        Guinea pig gtctttgaaattcataatac-----tattatgaaaaatacgct-ttga--actagtctacttt-aaacca
          Rabbit gtctttgaagttcatgttat----ctattatgaaaaacatcct-ttgg--cctggttaacttt-taagta
           Pika gtctttgaaaatcacat--------tattatgaaaaacattct-ttgg--tgttgttaacttt-aa---a
          Human gtctttgaaattcataatgtt-atctgttatgaaaaacattct-ttga--cctggttacattt-taacca
          Chimp gtctttgaaattcataatgtt-atctgttatgaaaaacattct-ttga--cctggttacattt-taacca
          Bonobo gtctttgaaattcataatgtt-atctgttatgaaaaacattct-ttga--cctggttacattt-taacca
         Gorilla gtctttgaaattcataatgtt-atgtgttatgaaaaacattct-ttgc--cctggttacattt-taacca
          Rhesus gtctttgaaattcataatgtt-atctgttatgaaaaacattat-ttga--cctggttatattt-taacca
         Marmoset gtctttgacatttataatgtt-atcttttatgaaaaacattct-ttga--cctggttatattt-taacaa
         Tarsier -tctttgaaattcataatatt-atttattacaaaaaacattct-ttga--tctggttatattt-taacca
         Bushbaby gtctctgaaattcgtgatgtt-atctgttatgaaaaacattct-ttgt--cttggtt--cttt-tgagca
        Tree shrew gtctttacaattc---atatt-atgtattatgaaagtcattct-ttga--cctcattaagttt-cagcca
   Malayan flying lemur gtatttgaaatttgtaatgtt-atctactatgaaaaacattct-ttga--tctggttaactat-taacca
           Pig gtctttgaaactc---ctgtt-at----tatgaaaaatattct-ttga--cctggttagcttt-taacca
         Dolphin gtctttgaaattc---atgtt-atttattatgaaaaatattct-ttga--cctgattaacttt-taacta
           Cow gtctttgaaattc---atatt-atctactatgaaaaatattct-ttga--tctggctagtttt-taactg
          Sheep gtctttgaaattc---atatt-atctactatgaaaaatattct-ttga--tctggctagcttt-taacta
          Horse gtctttgaaattcataatgtt-atctattattaaaaacattct-ttga--tctggttagattt-taacta
     Chinese pangolin gttcttgaaattcatcatgtt-atttattatgaaaaacattct-ttga--cctggtcgacatt-taatta
           Dog cactttgaaattcatgatgtt-atctattatgaaaaacattcc-ttga--cctgggttgcttt-tattta
    Hawaiian monk seal gac-ttgaaattcatgatgtt-atctattatgaaaaacattcc-ttga--cctgggttgcttt-taacta
         Hedgehog cttattgaagtttataatgtttttctgccatgaagaacattttggggg--cctgattagcttt-acacta
          Shrew --------agcctctgatatt---------caaagaaaattct-ttga--cctggttagcttt-aaacta
         Elephant gcctttaaaaatcataatgtt-atccattctgcaaaacaccct-ttga--cctggttaacttt-taacca
          Tenrec gtctttaaaagccataatgtt-atccagcctgaaatacatcct-ttaa--cctgattgacttt-taacca
        Zebrafish ======================================================================
      X. tropicalis ======================================================================
         Opossum ======================================================================
         Chicken ======================================================================

          Mouse gtagtacttttaaacaa---acttgataataattatatatcaac--aaagtgtg-tcatgtgagata
           Rat atagtatttttaagcaa---acttattaataattatatatcaac--aaaatatg-tcatgtgagaga
      GCF_003668045 --------------caa---act---aaataattgtatgtcagt--aaaatgtg-tcatgtgaaata
          Beaver ttggtattttaaaacaa---actt-------attatataatagt--aaaatctg-tcatataaaatt
         Squirrel gtattagttttaatcaa---a----------aggata-attaag--aaatttt--------------
        Guinea pig gtcgtattttaatataa---aatta------attatctatcagt--aaaatgt---catataaaata
          Rabbit gtagtatcttttaagaa---gatgg------attacatatcaat--aaaatgtg-tcatataaaata
           Pika ctagtatcttttaaaaa---gctgg------atcacatgtcaat--aaagcatgtttctataaagtg
          Human gtagtatttcaaaataa---aattaatg---atcatgtatcagt--aaaatgta-ttgtataaaata
          Chimp gtagtatttcaaaataa---aattaatg---atcatgtatcagt--aaaatgta-ttgtataaaata
          Bonobo gtagtatttcaaaataa---aattaatg---atcatgtatcagt--aaaatgta-ttgtataaaata
         Gorilla gtagtatttcaaaataa---aattaatg---atcatatatcagt--aaaatgta-ttgtataaaata
          Rhesus ctagtatttcaaaataa---aattaatg---attatatatcagt--aaaatgtg-ttgtataaaata
         Marmoset gaagtatttcaaaataa---aattaatg---attatgtatctgt--aaaatgta-ttgtataaaatg
         Tarsier gtagt--------atga---aattaatg---atcatatgtcagc--aaagtgtg-ccatataaaata
         Bushbaby gtagtgttttaaaacaa---aattaatg---attctgtatcagt--aaaatgtg-tcacataaaata
        Tree shrew ttagtattttaaagaaa---aa--aatg---attatgtatcagt--aacatgtg-tcatatgacata
   Malayan flying lemur gttgtattttaaaacaa---aattaatg---attatgtatcagt--aaaatgta-tcagataaaata
           Pig ttagtgttt-----taaaacaattaatg---attatgtatcagt--aaaatgtg-tcatataaaatg
         Dolphin ----tgttttaaaacaa---aattaatg---attatgtatcgct--aaaatgtg-tcatataaaata
           Cow ----tgttt-----taa---aattagta---attatgtattggt--aaaacatg-tcatatgaaata
          Sheep ----tgttt-----caa---aattagta---attatgtattggt--aaaacatg-tcatatgaaata
          Horse ttagtattttaaaacaa---aatttatg---attatgtatcagt--aaaatgtg-tcatataaaata
     Chinese pangolin ttagtgtcttaaagcaa---aattaatg---attataaat-------aattatg-tttttggaa---
           Dog ttagtgtcttaaaataa---gattaatg---attatgtagtagt--aaaatgtg-tcatataaaata
    Hawaiian monk seal tttgtgtcttaaaacaa---gattaatg---attatgtagtagt--aaaatgtg-tcatataaaata
         Hedgehog tcagtgtt--aaaacaa---aattagta---actatgtatcagt--aaaatttg-tcatgtaaaata
          Shrew tcag-gtc-------------atgcatg---atgacgaatcagt--aaaccctt-ttatataaaatg
         Elephant gtagtgtgttaaggcaa---aattaatg---attatgtatcagt--aaaatgtg-tgagtagatata
          Tenrec ggagtgttttaagtcaa---aattattg---ataatgtataaataaaaaatgtg-tcagtaaaaata
        Zebrafish ===================================================================
      X. tropicalis ===================================================================
         Opossum ===================================================================
         Chicken ===================================================================

Alignment block 36 of 407 in window, 56750537 - 56750543, 7 bps 
B D         Mouse gccaaaa
B D          Rat gcaaaga
      GCF_003668045 gcaacaa
          Beaver acaagga
B D      Guinea pig ataagaa
B D        Rabbit gcaggaa
B D         Pika gcagaaa
B D         Human gcaggga
B D         Chimp gcaggga
B D        Bonobo gcaggga
B D        Gorilla gcaggga
B D        Rhesus gcaggga
B D       Marmoset gcaggga
B D        Tarsier gtggaaa
B D       Bushbaby gcaggaa
B D Malayan flying lemur gcagaaa
B D          Pig -ccaaaa
B D        Dolphin -caaaaa
B D          Cow -cc-aaa
B D         Sheep -ccaaaa
B D         Horse -ccaaa-
B D          Dog -caaaa-
B D  Hawaiian monk seal -caaaa-
B D       Hedgehog -c-----
B D         Shrew -cc----
B D       Elephant -ccagta
B D        Tenrec -ctagta
B D      Tree shrew -------
B D       Zebrafish =======
B D     X. tropicalis =======
B D        Opossum =======
B D        Chicken =======
B D       Squirrel -------
B D   Chinese pangolin -------

Inserts between block 36 and 37 in window
B D         Pig 1bp
B D       Dolphin 1bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp
B D        Horse 1bp
B D       Hedgehog 17bp
B D        Shrew 11bp

Alignment block 37 of 407 in window, 56750544 - 56750545, 2 bps 
B D         Mouse aa
B D          Rat aa
      GCF_003668045 aa
          Beaver aa
B D       Squirrel aa
B D      Guinea pig aa
B D        Rabbit aa
B D         Pika ca
B D         Human aa
B D         Chimp aa
B D        Bonobo aa
B D        Gorilla aa
B D        Rhesus aa
B D       Marmoset aa
B D        Tarsier a-
B D       Bushbaby ga
B D Malayan flying lemur aa
B D          Pig ag
B D        Dolphin aa
B D          Cow aa
B D         Sheep aa
B D   Chinese pangolin aa
B D          Dog aa
B D  Hawaiian monk seal aa
B D       Elephant aa
B D        Tenrec aa
B D         Horse ==
B D      Tree shrew --
B D       Hedgehog ==
B D       Zebrafish ==
B D     X. tropicalis ==
B D        Opossum ==
B D        Chicken ==
B D         Shrew ==

Inserts between block 37 and 38 in window
B D         Pig 1bp
B D         Cow 1bp
B D        Sheep 1bp

Alignment block 38 of 407 in window, 56750546 - 56750546, 1 bps 
B D         Mouse a
B D          Rat a
B D Malayan flying lemur g
B D       Elephant a
B D        Tenrec a
B D      Guinea pig -
B D         Sheep =
B D        Rhesus -
B D  Hawaiian monk seal -
B D          Dog -
B D         Horse =
B D       Marmoset -
B D        Gorilla -
B D        Bonobo -
B D         Chimp -
B D         Human -
B D        Tarsier -
B D      Tree shrew -
B D       Hedgehog =
B D         Pika -
B D       Zebrafish =
B D     X. tropicalis =
B D          Cow =
B D        Opossum =
B D        Chicken =
B D         Shrew =
B D       Squirrel -
B D          Pig =
B D        Rabbit -
B D   Chinese pangolin -
B D        Dolphin -
B D       Bushbaby -
         Beaver -
      GCF_003668045 -

Alignment block 39 of 407 in window, 56750547 - 56750547, 1 bps 
B D         Mouse a
B D       Elephant a
B D        Tenrec a
B D      Guinea pig -
B D         Sheep =
B D        Rhesus -
B D  Hawaiian monk seal -
B D          Dog -
B D         Horse =
B D       Marmoset -
B D        Gorilla -
B D        Bonobo -
B D         Chimp -
B D         Human -
B D        Tarsier -
B D      Tree shrew -
B D       Hedgehog =
B D         Pika -
B D       Zebrafish =
B D     X. tropicalis =
B D          Cow =
B D        Opossum =
B D        Chicken =
B D         Shrew =
B D       Squirrel -
B D          Pig =
B D        Rabbit -
B D   Chinese pangolin -
B D        Dolphin -
B D       Bushbaby -
         Beaver -
B D Malayan flying lemur -
      GCF_003668045 -
B D          Rat -

Alignment block 40 of 407 in window, 56750548 - 56750582, 35 bps 
B D         Mouse aaaaaaaaaaaaaaaaaaccctgagagttcaaaag
B D          Rat ----------------------ggtagtttaaaag
      GCF_003668045 ----------------------gatagttt-aaag
          Beaver ----------------------gataattt-aaaa
B D       Squirrel ----------------------gcttattcaaaa-
B D      Guinea pig ----------------------gataattttaaa-
B D        Rabbit ----------------------cgtagca--aaaa
B D         Pika ----------------------tgcaac----aaa
B D        Tarsier ----------------------ggtaatttaaaaa
B D       Bushbaby ----------------------ggtaa--taaaaa
B D   Chinese pangolin ----------------------------------a
B D          Dog ----------------------------------a
B D       Elephant -------------------------gg--------
B D        Tenrec -------------------------ag--------
B D         Sheep ===================================
B D        Rhesus -----------------------------------
B D  Hawaiian monk seal -----------------------------------
B D         Horse ===================================
B D       Marmoset -----------------------------------
B D        Gorilla -----------------------------------
B D        Bonobo -----------------------------------
B D         Chimp -----------------------------------
B D         Human -----------------------------------
B D      Tree shrew -----------------------------------
B D       Hedgehog ===================================
B D       Zebrafish ===================================
B D     X. tropicalis ===================================
B D          Cow ===================================
B D        Opossum ===================================
B D        Chicken ===================================
B D         Shrew ===================================
B D          Pig ===================================
B D        Dolphin -----------------------------------
B D Malayan flying lemur -----------------------------------

Inserts between block 40 and 41 in window
B D       Tarsier 5bp
B D   Chinese pangolin 17bp
B D         Dog 9bp

Alignment block 41 of 407 in window, 56750583 - 56750599, 17 bps 
B D         Mouse acctgaagctcaatg-----tc
B D          Rat actgtaaactcaagg-----ta
      GCF_003668045 actgtaaaatccaga-----tc
          Beaver attct-agttcaaaa-----ta
B D       Squirrel ------tattcaaaa-----ta
B D        Rabbit aattttaggtccaaaataacta
B D         Pika acttttagattaaaa-----ta
B D       Bushbaby -----aatgtc-----------
B D       Hedgehog -----actttcaaag-----tt
B D       Elephant ----------caatt-------
B D        Tenrec ---------tcaatt-------
B D      Guinea pig ----------------------
B D         Sheep ======================
B D        Rhesus ----------------------
B D  Hawaiian monk seal ----------------------
B D          Dog ======================
B D         Horse ======================
B D       Marmoset ----------------------
B D        Gorilla ----------------------
B D        Bonobo ----------------------
B D         Chimp ----------------------
B D         Human ----------------------
B D        Tarsier ======================
B D      Tree shrew ----------------------
B D       Zebrafish ======================
B D     X. tropicalis ======================
B D          Cow ======================
B D        Opossum ======================
B D        Chicken ======================
B D         Shrew ======================
B D          Pig ======================
B D   Chinese pangolin ======================
B D        Dolphin ----------------------
B D Malayan flying lemur ----------------------

Alignment block 42 of 407 in window, 56750600 - 56750600, 1 bps 
B D         Mouse a
B D          Rat a
      GCF_003668045 a
          Beaver g
B D       Squirrel a
B D        Rabbit a
B D         Pika a
B D      Guinea pig -
B D         Sheep =
B D        Rhesus -
B D  Hawaiian monk seal -
B D          Dog =
B D         Horse =
B D       Marmoset -
B D        Gorilla -
B D        Bonobo -
B D         Chimp -
B D         Human -
B D        Tenrec -
B D        Tarsier =
B D      Tree shrew -
B D       Hedgehog -
B D       Zebrafish =
B D     X. tropicalis =
B D          Cow =
B D        Opossum =
B D        Chicken =
B D         Shrew =
B D       Elephant -
B D          Pig =
B D   Chinese pangolin =
B D        Dolphin -
B D       Bushbaby -
B D Malayan flying lemur -

Alignment block 43 of 407 in window, 56750601 - 56750625, 25 bps 
B D         Mouse ctagatgaaaggattgt--aaatgttc
B D          Rat ct-------aggattct--aaat-ttt
      GCF_003668045 ctagatgaaagggttct--gaatgttt
          Beaver ctagaagagaggatcct--gaatgttc
B D       Squirrel ctcaaagaaaaggttct--taatgttc
B D      Guinea pig -------------ttct--gaatgttc
B D        Rabbit ctagaagagagtattct--gaatgttc
B D         Pika ttagaaggcagcaatctgggaatgttc
B D         Human --------ggtaattgc--aaattttt
B D         Chimp --------ggtaattgc--aaattttt
B D        Bonobo --------ggtaattgc--aaattttt
B D       Marmoset --------ggtaagtga--aaa-----
B D          Cow -----------ctattt--aaattt--
B D         Sheep -----------ctattt--gaattt--
B D       Elephant -----------------aaaaattttc
B D        Tenrec -----------------aagaatt---
B D        Rhesus ---------------------------
B D  Hawaiian monk seal ---------------------------
B D          Dog ===========================
B D         Horse ===========================
B D        Gorilla ---------------------------
B D        Tarsier ===========================
B D      Tree shrew ---------------------------
B D       Hedgehog ---------------------------
B D       Zebrafish ===========================
B D     X. tropicalis ===========================
B D        Opossum ===========================
B D        Chicken ===========================
B D         Shrew ===========================
B D          Pig ===========================
B D   Chinese pangolin ===========================
B D        Dolphin ---------------------------
B D       Bushbaby ---------------------------
B D Malayan flying lemur ---------------------------

Inserts between block 43 and 44 in window
B D       Marmoset 3bp

Alignment block 44 of 407 in window, 56750626 - 56750627, 2 bps 
B D         Mouse tt
B D          Rat tt
      GCF_003668045 tt
          Beaver tc
B D       Squirrel tt
B D      Guinea pig tt
B D        Rabbit tc
B D         Pika tc
B D       Marmoset tt
B D          Cow tt
B D         Sheep tt
B D        Rhesus --
B D  Hawaiian monk seal --
B D          Dog ==
B D         Horse ==
B D        Gorilla --
B D        Bonobo --
B D         Chimp --
B D         Human --
B D        Tenrec --
B D        Tarsier ==
B D      Tree shrew --
B D       Hedgehog --
B D       Zebrafish ==
B D     X. tropicalis ==
B D        Opossum ==
B D        Chicken ==
B D         Shrew ==
B D       Elephant --
B D          Pig ==
B D   Chinese pangolin ==
B D        Dolphin --
B D       Bushbaby --
B D Malayan flying lemur --

Inserts between block 44 and 45 in window
B D         Cow 2bp

Alignment block 45 of 407 in window, 56750628 - 56750629, 2 bps 
B D         Mouse t--t
B D          Rat a--a
          Beaver a--t
B D       Squirrel a-cc
B D      Guinea pig acct
B D        Rabbit a--c
B D         Pika a--t
B D         Sheep --tt
B D        Rhesus ----
B D  Hawaiian monk seal ----
B D          Dog ====
B D         Horse ====
B D       Marmoset ----
B D        Gorilla ----
B D        Bonobo ----
B D         Chimp ----
B D         Human ----
B D        Tenrec ----
B D        Tarsier ====
B D      Tree shrew ----
B D       Hedgehog ----
B D       Zebrafish ====
B D     X. tropicalis ====
B D          Cow ====
B D        Opossum ====
B D        Chicken ====
B D         Shrew ====
B D       Elephant ----
B D          Pig ====
B D   Chinese pangolin ====
B D        Dolphin ----
B D       Bushbaby ----
B D Malayan flying lemur ----
      GCF_003668045 ----

Alignment block 46 of 407 in window, 56750630 - 56750649, 20 bps 
B D         Mouse tattatcttaca----atgtctgc
B D          Rat aattatcttgtg----ctacctga
      GCF_003668045 tatgatcttatg----ttatctga
          Beaver cacaagaaaatgatgaatgtttga
B D       Squirrel caggaaatgataataaatgcttga
B D      Guinea pig caggaaatgata---aatgtttaa
B D        Rabbit cacaaagcaatgattaatgtttga
B D         Pika cacaaacgaacg---aatgttcga
B D         Sheep ------------------------
B D        Rhesus ------------------------
B D  Hawaiian monk seal ------------------------
B D          Dog ========================
B D         Horse ========================
B D       Marmoset ------------------------
B D        Gorilla ------------------------
B D        Bonobo ------------------------
B D         Chimp ------------------------
B D         Human ------------------------
B D        Tenrec ------------------------
B D        Tarsier ========================
B D      Tree shrew ------------------------
B D       Hedgehog ------------------------
B D       Zebrafish ========================
B D     X. tropicalis ========================
B D          Cow ========================
B D        Opossum ========================
B D        Chicken ========================
B D         Shrew ========================
B D       Elephant ------------------------
B D          Pig ========================
B D   Chinese pangolin ========================
B D        Dolphin ------------------------
B D       Bushbaby ------------------------
B D Malayan flying lemur ------------------------

Alignment block 47 of 407 in window, 56750650 - 56750650, 1 bps 
B D         Mouse g
B D          Rat g
      GCF_003668045 g
          Beaver g
B D       Squirrel g
B D      Guinea pig a
B D        Rabbit g
B D         Pika g
B D        Gorilla g
B D        Rhesus g
B D         Sheep -
B D  Hawaiian monk seal -
B D          Dog =
B D         Horse =
B D       Marmoset -
B D        Bonobo -
B D         Chimp -
B D         Human -
B D        Tenrec -
B D        Tarsier =
B D      Tree shrew -
B D       Hedgehog -
B D       Zebrafish =
B D     X. tropicalis =
B D          Cow =
B D        Opossum =
B D        Chicken =
B D         Shrew =
B D       Elephant -
B D          Pig =
B D   Chinese pangolin =
B D        Dolphin -
B D       Bushbaby -
B D Malayan flying lemur -

Alignment block 48 of 407 in window, 56750651 - 56750664, 14 bps 
B D         Mouse gtgactgacatttt
B D          Rat gtgattg-cactta
      GCF_003668045 atgactgacatgct
          Beaver gtgattgctgtgct
B D       Squirrel gcagtggatattct
B D      Guinea pig gtgatggatgtgca
B D        Rabbit gtactggatctgct
B D         Pika gcgctggatatatt
B D        Gorilla gtaattgca-----
B D        Rhesus gtaactgaa-----
B D          Pig gtgatttaaatttt
B D   Chinese pangolin -----------ttt
B D        Tenrec ----------tttt
B D         Sheep --------------
B D  Hawaiian monk seal --------------
B D          Dog ==============
B D         Horse ==============
B D       Marmoset --------------
B D        Bonobo --------------
B D         Chimp --------------
B D         Human --------------
B D        Tarsier ==============
B D      Tree shrew --------------
B D       Hedgehog --------------
B D       Zebrafish ==============
B D     X. tropicalis ==============
B D          Cow ==============
B D        Opossum ==============
B D        Chicken ==============
B D         Shrew ==============
B D       Elephant --------------
B D        Dolphin --------------
B D       Bushbaby --------------
B D Malayan flying lemur --------------

Inserts between block 48 and 49 in window
B