>PRIM1-209_prot length=459
METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLK
DDIYIRYQSFNNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQ
AQEKELVFDIDMTDYDDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDF
GFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESVRKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKK
KVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESWDKILALVPET
IHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIMLQY
CFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTESHSVTQAGVQWRDLGSLQPLPS
RFKQFSASPSQVAGITGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTISFICRELDAIS
TNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGELL
KKSDLQKDF