>PRIM1-208_prot length=185
METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLK
DDIYIRYQSFNNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQ
AQEKELVFDIDMTDYDDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKGKT
LDLSIVSGYILEGEVFIVGSVMNQLENCLLQYVLG