>PRIM1-206_prot length=327
METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGGDGVIKNYFQHREFSF
TLKDDIYIRYQSFNNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLG
AFQAQEKELVFDIDMTDYDDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALK
EDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESVRKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQD
VKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESWDKILALV
PETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIM
LQYCFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVH