>PRIM1-204_prot length=152
RKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESWDKILALVPEKSFQKSHNSLQRW
EHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIMLQYCFPRLDINVSKGINHLLKS
PFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTISFICRELDAISTNEEEKEE
NE