>PRIM1-201_prot length=420
METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLK
DDIYIRYQSFNNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQ
AQEKELVFDIDMTDYDDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDF
GFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESVRKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKK
KVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESWDKILALVPET
IHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIMLQY
CFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTI
SFICRELDAISTNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLE
NLDKSRKGELLKKSDLQKDF