>g4788.t1_prot length=594
MNDTSLTVVGSGITIEIPSPFQYKSEKAVPWNYECNILEAHRNVLLKVLN
QAYVAHDISVEKLDHIVGNITVGNFIAFNDEEIPSGGRGNNKALHITIKC
KDHAIPRMLTDNGSALNVMPRSTLTRLPIDMTHMRASHMIVRAFDGTKRE
VVGDKEILVKIGPCMFKVQFQVKFIIENQLISISAEEDILAIQSSSALYV
EEMEEVPECSFKSFDFVNATYVGEGAMIPTLCLSAATKMEVKQTVGRGCR
ADEKYYPATTRLNFNYTNNVAKYEALVMGLQAAIAIKVDTIKVYKDSALM
KCQMREEPDGKPWSYDIMQYIKHQVYLENATENDKRFLKRLAMGFYLNEE
ILYKRNRDQILLICVDAVEANKIMEEVHEGSCRAHTNGHMLARQIMRAEY
YWLTLEANCINFARKCHKCQIYADKIHAPPSPLLVFTTPWPFSIWGMDVI
GLITPKASNGHRFILVAIDYFTKWVEVASYSNVMQKVVCNTMVREICAKF
KIKHHNSTTYRPKMNGVVEAANKNIKRIIEKMTEIYKDWHEKLPFALHAY
RTSVRTSTGATPYSLIYGTEAVLPIEVEIPSLRVLMETKLEEAE