>g26.t3_prot length=285
MWLNGALENEICQFSSRNRYSLAREIDQRNYRRDQPAEGEKCVVCDYQTW
TGEQVSESSELNMALSTNQLSCRATDRHSARRRDDITQHIGTDIKTNGIW
QHNGSKVADRISVEVRNAHPVTTTRLMDIDILIGADQYWNYVGNHKVRGI
FPNHFAGRDGSFSMAASIRPVMSLASILLRFLKNIRQIHREHTQNRHNVV
KSVRETHRPQGINYEAKRTNFGNSTRRQLCDVFDDIHDDSRVKIRSHLGD
RASYTQSDLPFFSEMVLRMFSDYSPFYGIYRDVPK