>NM_001136573_prot length=92
MWDDVEDEQPRLVNVYFNFRPKFSTYNYLYEFQKNYYDDLIHYIDRRNRG
LPVERPVPQTWGERALRTYLLLHHISVGAKFQRAHTKSLISR