>g8589.t1_prot length=686
MPSYTVTVATGSQWFAGTDDYIYLSLVGSTGCSEKHLLDKAFYNDFERGA
VDSYDVTVDEELGDIQLIRIEKRKYWIHDDWYLKVSVAEPNGKPIDAIYF
LHLQGQDRVEGGSRVAKRSCLWSSTLFPAKLARDDQIHILKQHRRKELET
RQKQYRWMEWNPGFPLSIDARCHKDLPRDIQFDSEKGVDFVLNYSKAMEN
LFINRFMHMFQSSWSDFADFEKIFVKISNTISERVMKHWQEDLMFGYQFL
NGCNPVLIRRCSELPEKLPVTTEMVECSLERQLSLEQEVQQGNIFIVDYE
LLDGIDANKTDPCTHQFLAAPICLLYKNLANKIVPIAIQLNQTPGEENPI
FLPSDAKYDWLLAKIWVRSSDFHVHQTITHLLRTHLISEVFGIAMYRQLP
AVHPIFKLLVAHVRFTIAINTKAREQLICEYGLFDKANATGGGGHVQMVQ
KAMKDLTYASLCFPAAIKARGMESTEDIPYYFYRDDGLLVWDAIQTFTSE
VVSIYYESDQVVEEDQELQDFVKDVYMYGMRGKKASGFPKSIKTREKLSE
YLTVVIFTASAQHAAVNFGQYDWCSWIPNAPPTMRAPPPTAKGVVNIEQI
VDTLPDRGRSCWHLGAVWALSQFQENELFLGMYPEEHFIEKPVKEAMARF
RKNLEAIVSVIAERNKNKKLPYYYLSPDRIPNSVAI