>XM_021729084.2_prot length=702
MPSYTVTVATGSQWFAGTDDYIYLSLVGSTGCSEKHLLDKAFYNDFERGA
VDSYDVTVDEELGDIQLIRIEKRKYWIHDDWYLKYITLKTPHGDYIEFPC
YRWITGAPGFLQRQCAEGHSGRKHEHWTLLPFFLRLFYTYSSFTAKLARD
DQIHILKQHRRKELETRQKQYRWMEWNPGFPLSIDARCHKDLPRDIQFDS
EKGVDFVLNYSKAMENLFINRFMHMFQSSWSDFADFEKIFVKISNTISER
VMKHWQEDLMFGYQFLNGCNPVLIRRCSELPEKLPVTTEMVECSLERQLS
LEQEVQQGNIFIVDYELLDGIDANKTDPCTHQFLAAPICLLYKNLANKIV
PIAIQLNQTPGEENPIFLPSDAKYDWLLAKIWVRSSDFHVHQTITHLLRT
HLISEVFGIAMYRQLPAVHPIFKLLVAHVRFTIAINTKAREQLICEYGLF
DKANATGGGGHVQMVQKAMKDLTYASLCFPAAIKARGMESTEDIPYYFYR
DDGLLVWDAIQTFTSEVVSIYYESDQVVEEDQELQDFVKDVYMYGMRGKK
ASGFPKSIKTREKLSEYLTVVIFTASAQHAAVNFGQYDWCSWIPNAPPTM
RAPPPTAKGVVNIEQIVDTLPDRGRSCWHLGAVWALSQFQENELFLGMYP
EEHFIEKPVKEAMARFRKNLEAIVSVIAERNKNKKLPYYYLSPDRIPNSV
AI