>NM_001043485_prot length=66
SRYSPAWRWLTAVLSLQWVTATRLLEAMVALWVVYLAAVSRLEVVTVVPV
SEVVLEALEDSVAPAA