>g6076.t1_prot length=579
MLYDFEQRLSCTVEDVLRDLRQRELRDHEFPNFDRSDPKSTWNNRVTSKS
VPDVSDSPNGNANGSSTSPTQHTAENPRPKKRTLPEKVFVARESYLTALL
QVEHMRTIYHIFYIILVMFLLNVIFYDYFVEGRIDLGLGTFQGGLRRLHW
VMGVWVLEHVFVLALYYAFRGWALVRHKLKPQSALQRFWTHTCLILYISS
QMVFCYVSSSLCLKFDLPFVSACVLLLESTRLLMKMHAFVRYNAGRVVAG
KAKTEDKEEEAAGPPFIPPLHCYTYFLFAPTLIYRDAYPRTPEIRWKFAL
NRLLEVVAVAFLYAFIHERHIHAHFGQFGLEPMGAPQLILKLFGMMLPSA
VIFLCGFYLILHSWLNFTSELLRFGDRMFYKDWWTAHTYDGYYRNWNVVV
HDWLYEYVYKDMYTHVFRGSKIAASLSVFLISALVHEQILGFALQMFFPV
MFVFFGGLGVETHRTQYPIMNASLIYEILMYLNSFYFGLYATFEVGVGVL
KAIHLNYGENVLSREASILLSLCIIETLRIVFGRKSSLSDRAVDAPRCRC
CRHVNYQNRDQEHSSTSAYRRIGRNNGYT