>XM_017234972.2_prot length=555
MANENKRLPEEVQARLPDFNFVRDKLQKFQSKMLYDFEQRLSCTVEDVLR
DLRQRELRDHEFPNFDRSDPKSTWNNRVTSKSVPDVSDSPNGNANGSSTS
PTQHTAENPRPKKRTLPEKVFVARESYLTALLQVEHMRTIYHIFYIILVM
FLLNVIFYDYFVEGRIDLGLGTFQGGLRRLHWVMGVWVLEHVFVLALYYA
FRGWALVRHKLKPQSALQRFWTHTCLILYISSQMVFCYVSSSLCLKFDLP
FVSACVLLLESTRLLMKMHAFVRYNAGRVVAGKAKTEDKEEEAAGPPFIP
PLHCYTYFLFAPTLIYRDAYPRTPEIRWKFALNRLLEVVAVAFLYAFIHE
RHIHAHFGQFGLEPMGAPQLILKLFGMMLPSAVIFLCGFYLILHSWLNFT
SELLRFGDRMFYKDWWTAHTYDGYYRNWNVVVHDWLYEYVYKDMYTHVFR
GSKIAASLSVFLISALVHEQILGFALQMFFPVMFVFFGGVGVSLVFLMRR
APKVFGNIFLWFSLILGNGLLISLYAMEYYAKKNCNLNYQSWTDHLLPAV
WRCYN