>NM_135767_prot length=419
REEARKMFYHAYNAYMENAYPADELMPLSCKGRWKGVTPSRGDMDDALGN
FSLTLVDSLDTLAVMGDFSEFSRAIKLVIRDVTFDHDIVVSVFETNIRMG
LLSAHVLATYLQHDVPALHWYNGELLAMAEDLGKRLLPSFNTSTGIPHSR
ETCTACAGTMILEMAALSRLTGNPIYEQKAHKAMDRLWKIRHRTSDLMGT
VINIHSGDWVRKDAGVGAGIDSYYEYCLKAYILLGDEKYLARFNRHYNAV
MKYISRGPVMLAVHMHRPHLQSRNFMDALLAFWPGLQVLLGDVRPAVETH
EMLYQVMQRHTFIPEAFTSDFQIHWGQHPLRPEFLESTYFLHRATEDDHY
LQVGKTVLKALQQYTRVPCGYAAVNDVRTRIHEDRMDSFVLAETFKYLYM
LFFAMSGDGKDDIEIPAVF