>g357.t1_prot length=410
MNDITLLASSSILYDVDSNKTDSENVYYETANTSKPNETQHEFADDEFIF
DRTDIRAIFITLYTIVFCCCFFDVPVRSLAELHGVHFHPCGDLHGEVLCH
NSSNHVQANSDVIKITAGDIRRLDNERRVQCAQVYMGGDHHQRPGRRADG
DDLYPAPYEVQLRDLRYGELRAVVRDPAVCDDAGKLLCRYGPKPSTYQIL
YTRIAVGLWKSSHGLGQIAHGQCCGAQYRDKSPNCNVEPQKTFMGNPDTK
VTTKSTSKRCKSFHSHDGRRCHHLSHLSRNVLRARRGVVRMLIVVVLTFA
VCNLPFHARKMWQYWSTGYRGTSDFSALLTPLTFLITYFNSGINPLLYAF
LSKNFRKGMRELLFCNFHGKKKAENLILLNRVGGAGLQRSSTRSTRANCS
TVTMAPNAES