>NM_001012694_prot length=91
MLRFDEGDLLQTETTIGLSSYQQKSVSLYRGNCRPLRFEPPMLDFHEQPV
GMPKMEKVYLHNPSSEETITLVSISATTSHFHVQEGIRPLM