>ABO-203_prot length=354
MAEVLRTLAGKPKCHALRPMILFLIMLVLVLFGYGVLSPRSLMPGSLERG
FCMAVREPDHLQRVSLPRMVYPQPKVLTPCRKDVLVVTPWLAPIVWEGTF
NIDILNEQFRLQNTTIGLTVFAIKKYVAFLKLFLETAEKHFMVGHRVHYY
VFTDQPAAVPRVTLGTGRQLSVLEVGAYKRWQDVSMRRMEMISDFCERRF
LSEVDYLVCVDVDMEFRDHVGVEILTPLFGTLHPSFYGSSREAFTYERRP
QSQAYIPKDEGDFYYMGAFFGGSVQEVQRLTRACHQAMMVDQANGIEAVW
HDESHLNKYLLRHKPTKVLSPEYLWDQQLLGWPAVLRKLRFTAVPKNHQA
VRNP