>ABO-202_prot length=374
MAEVLRTLAGKPKCHALRPMILFLIMLVLVLFGYGVLSPRSLMPGSLERG
FCMAVREPDHLQRVSLPRMVYPQPKVLTPCRKDVLVVTPWLAPIVWEGTF
NIDILNEQFRLQNTTIGLTVFAIKKYVAFLKLFLETAEKHFMVGHRVHYY
VFTDQPAAVPRVTLGTGRQLSVLEVGAYKRWQDVSMRRMEMISDFCERRF
LSEVDYLVCVDVDMEFRDHVGVEILTPLFGTLHPSFYGSSREAFTYERRP
QSQAYIPKDEGDFYYMGAFFGGSVQEVQRLTRACHQAMMVDQANGIEAVW
HDESHLNKYLLRHKPTKVLSPEYLWDQQLLGWPAVLRKLRFTAVPKNHQA
VRRERLPGALGGLPAAPSPSRPWF