Value range for rn6.mgcFullMrna.qEnd
  min: 288 max: 7775 average: 1920.6541