Value range for rn6.mgcFullMrna.qBaseInsert
  min: 0 max: 1964 average: 5.3301