Value range for rn6.mgcFullMrna.misMatches
  min: 0 max: 148 average: 0.8618