Value range for hg38.mgcFullMrna.qEnd
  min: 111 max: 13733 average: 1988.9405