Value range for hg38.mgcFullMrna.qBaseInsert
  min: 0 max: 783 average: 0.7671