Value range for hg38.mgcFullMrna.misMatches
  min: 0 max: 131 average: 2.4464