Value range for hg38.mgcFullMrna.matches
  min: 79 max: 13690 average: 1977.5098