Value range for hg19.hgIkmc.chromEnd
  min: 16670 max: 249143714 average: 74938283.9801