Value range for hg19.gold.ix
  min: 1 max: 2301 average: 662.3439