Value range for hg38.ucscRetroInfo9.score
  min: 510 max: 1920 average: 880.2902