Value range for hg38.ucscRetroInfo9.posConf
  min: 0 max: 132 average: 7.787747724485185