Value range for hg38.ucscRetroInfo9.chromEnd
  min: 2341 max: 248937098 average: 69999568.2258