Value range for mm10.xenoRefSeqAli.tSize
  min: 14945 max: 195471971 average: 136942959.9858