Value range for mm10.xenoRefSeqAli.tNumInsert
  min: 0 max: 380 average: 11.4111