Value range for mm10.xenoRefSeqAli.qBaseInsert
  min: 0 max: 20405 average: 448.6996