Value range for mm10.xenoRefSeqAli.misMatches
  min: 0 max: 12813 average: 222.1870