Value range for mm10.xenoRefSeqAli.matches
  min: 30 max: 91606 average: 1254.4130