Value range for mm10.kgTxInfo.genomicFrameShift
  min: 0 max: 1 average: 0.0006