Value range for mm10.kgTxInfo.aliIdRatio
  min: 0.403261 max: 1 average: 0.9993236629109593