Schema for Protein Alignments - UCSC alignment of full-length SwissProt proteins to genome
  Database: wuhCor1    Primary Table: unipCov2AliSwissprot Data last updated: 2023-06-21
Big Bed File Download: /gbdb/wuhCor1/uniprot/unipAliSwissprotCov2.bb
Item Count: 16
The data is stored in the binary BigBed format.

Format description: bigPsl pairwise alignment
fieldexampledescription
chromNC_045512v2Reference sequence chromosome or scaffold
chromStart265Start position in chromosome
chromEnd21552End position in chromosome
nameP0DTD1-1UniProt isoform seq. ID
score1000Score (0-1000)
strand++ or - indicates whether the query aligns to the + or - strand on the reference
thickStart265Start of where display should be thick (start codon)
thickEnd21552End of where display should be thick (stop codon)
reserved12,12,120RGB value (use R,G,B string in input file)
blockCount2Number of blocks
blockSizes13200,8085Comma separated list of block sizes
chromStarts0,13202Start positions relative to chromStart
oChromStart0Start position in other chromosome
oChromEnd21288End position in other chromosome
oStrand++ or -, - means that psl was reversed into BED-compatible coordinates
oChromSize21288Size of other chromosome.
oChromStarts0,13203,Start positions relative to oChromStart or from oChromStart+oChromSize depending on strand
oSequenceMESLVPGFNEKTHVQLSLPVLQVRDVLVRGFGDSVEEVLSEARQHLKDGTCGLVEVEKGVLPQLEQPYVFIKRSDARTAPHGHVMVELVAELEGIQYGRSGETLGVLVPHVGEIPVAYRKVLLRKNGNKGAGGHSYGADLKSFDLGDELGTDPYEDFQENWNTKHSSGVTRELMRELNGGAYTRYVDNNFCGPDGYPLECIKDLLARAGKASCTLSEQLDFIDTKRGVYCCREHEHEIAWYTERSEKSYELQTPFEIKLAKKFDTFNGECPNFVFPLNSIIKTIQPRVEKKKLDGFMGRIRSVYPVASPNECNQMCLSTLMKCDHCGETSWQTGDFVKATCEFCGTENLTKEGATTCGYLPQNAVVKIYCPACHNSEVGPEHSLAEYHNESGLKTILRKGGRTIAFGGCVFSYVGCHNKCAYWVPRASANIGCNHTGVVGEGSEGLNDNLLEILQKEKVNINIVGDFKLNEEIAIILASFSASTSAFVETVKGLDYKAFKQIVESCGNFKVTKGKAKKGAWNIGEQKSILSPLYAFASEAARVVRSIFSRTLETAQNSVRVLQKAAITILDGISQYSLRLIDAMMFTSDLATNNLVVMAYITGGVVQLTSQWLTNIFGTVYEKLKPVLDWLEEKFKEGVEFLRDGWEIVKFISTCACEIVGGQIVTCAKEIKESVQTFFKLVNKFLALCADSIIIGGAKLKALNLGETFVTHSKGLYRKCVKSREETGLLMPLKAPKEIIFLEGETLPTEVLTEEVVLKTGDLQPLEQPTSEAVEAPLVGTPVCINGLMLLEIKDTEKYCALAPNMMVTNNTFTLKGGAPTKVTFGDDTVIEVQGYKSVNITFELDERIDKVLNEKCSAYTVELGTEVNEFACVVADAVIKTLQPVSELLTPLGIDLDEWSMATYYLFDESGEFKLASHMYCSFYPPDEDEEEGDCEEEEFEPSTQYEYGTEDDYQGKPLEFGATSAALQPEEEQEEDWLDDDSQQTVGQQDGSEDNQTTTIQTIVEVQPQLEMELTPVVQTIEVNSFSGYLKLTDNVYIKNADIVEEAKKVKPTVVVNAANVYLKHGGGVAGALNKATNNAMQVESDDYIATNGPLKVGGSCVLSGHNLAKHCLHVVGPNVNKGEDIQLLKSAYENFNQHEVLLAPLLSAGIFGADPIHSLRVCVDTVRTNVYLAVFDKNLYDKLVSSFLEMKSEKQVEQKIAEIPKEEVKPFITESKPSVEQRKQDDKKIKACVEEVTTTLEETKFLTENLLLYIDINGNLHPDSATLVSDIDITFLKKDAPYIVGDVVQEGVLTAVVIPTKKAGGTTEMLAKALRKVPTDNYITTYPGQGLNGYTVEEAKTVLKKCKSAFYILPSIISNEKQEILGTVSWNLREMLAHAEETRKLMPVCVETKAIVSTIQRKYKGIKIQEGVVDYGARFYFYTSKTTVASLINTLNDLNETLVTMPLGYVTHGLNLEEAARYMRSLKVPATVSVSSPDAVTAYNGYLTSSSKTPEEHFIETISLAGSYKDWSYSGQSTQLGIEFLKRGDKSVYYTSNPTTFHLDGEVITFDNLKTLLSLREVRTIKVFTTVDNINLHTQVVDMSMTYGQQFGPTYLDGADVTKIKPHNSHEGKTFYVLPNDDTLRVEAFEYYHTTDPSFLGRYMSALNHTKKWKYPQVNGLTSIKWADNNCYLATALLTLQQIELKFNPPALQDAYYRARAGEAANFCALILAYCNKTVGELGDVRETMSYLFQHANLDSCKRVLNVVCKTCGQQQTTLKGVEAVMYMGTLSYEQFKKGVQIPCTCGKQATKYLVQQESPFVMMSAPPAQYELKHGTFTCASEYTGNYQCGHYKHITSKETLYCIDGALLTKSSEYKGPITDVFYKENSYTTTIKPVTYKLDGVVCTEIDPKLDNYYKKDNSYFTEQPIDLVPNQPYPNASFDNFKFVCDNIKFADDLNQLTGYKKPASRELKVTFFPDLNGDVVAIDYKHYTPSFKKGAKLLHKPIVWHVNNATNKATYKPNTWCIRCLWSTKPVETSNSFDVLKSEDAQGMDNLACEDLKPVSEEVVENPTIQKDVLECNVKTTEVVGDIILKPANNSLKITEEVGHTDLMAAYVDNSSLTIKKPNELSRVLGLKTLATHGLAAVNSVPWDTIANYAKPFLNKVVSTTTNIVTRCLNRVCTNYMPYFFTLLLQLCTFTRSTNSRIKASMPTTIAKNTVKSVGKFCLEASFNYLKSPNFSKLINIIIWFLLLSVCLGSLIYSTAALGVLMSNLGMPSYCTGYREGYLNSTNVTIATYCTGSIPCSVCLSGLDSLDTYPSLETIQITISSFKWDLTAFGLVAEWFLAYILFTRFFYVLGLAAIMQLFFSYFAVHFISNSWLMWLIINLVQMAPISAMVRMYIFFASFYYVWKSYVHVVDGCNSSTCMMCYKRNRATRVECTTIVNGVRRSFYVYANGGKGFCKLHNWNCVNCDTFCAGSTFISDEVARDLSLQFKRPINPTDQSSYIVDSVTVKNGSIHLYFDKAGQKTYERHSLSHFVNLDNLRANNTKGSLPINVIVFDGKSKCEESSAKSASVYYSQLMCQPILLLDQALVSDVGDSAEVAVKMFDAYVNTFSSTFNVPMEKLKTLVATAEAELAKNVSLDNVLSTFISAARQGFVDSDVETKDVVECLKLSHQSDIEVTGDSCNNYMLTYNKVENMTPRDLGACIDCSARHINAQVAKSHNIALIWNVKDFMSLSEQLRKQIRSAAKKNNLPFKLTCATTRQVVNVVTTKIALKGGKIVNNWLKQLIKVTLVFLFVAAIFYLITPVHVMSKHTDFSSEIIGYKAIDGGVTRDIASTDTCFANKHADFDTWFSQRGGSYTNDKACPLIAAVITREVGFVVPGLPGTILRTTNGDFLHFLPRVFSAVGNICYTPSKLIEYTDFATSACVLAAECTIFKDASGKPVPYCYDTNVLEGSVAYESLRPDTRYVLMDGSIIQFPNTYLEGSVRVVTTFDSEYCRHGTCERSEAGVCVSTSGRWVLNNDYYRSLPGVFCGVDAVNLLTNMFTPLIQPIGALDISASIVAGGIVAIVVTCLAYYFMRFRRAFGEYSHVVAFNTLLFLMSFTVLCLTPVYSFLPGVYSVIYLYLTFYLTNDVSFLAHIQWMVMFTPLVPFWITIAYIICISTKHFYWFFSNYLKRRVVFNGVSFSTFEEAALCTFLLNKEMYLKLRSDVLLPLTQYNRYLALYNKYKYFSGAMDTTSYREAACCHLAKALNDFSNSGSDVLYQPPQTSITSAVLQSGFRKMAFPSGKVEGCMVQVTCGTTTLNGLWLDDVVYCPRHVICTSEDMLNPNYEDLLIRKSNHNFLVQAGNVQLRVIGHSMQNCVLKLKVDTANPKTPKYKFVRIQPGQTFSVLACYNGSPSGVYQCAMRPNFTIKGSFLNGSCGSVGFNIDYDCVSFCYMHHMELPTGVHAGTDLEGNFYGPFVDRQTAQAAGTDTTITVNVLAWLYAAVINGDRWFLNRFTTTLNDFNLVAMKYNYEPLTQDHVDILGPLSAQTGIAVLDMCASLKELLQNGMNGRTILGSALLEDEFTPFDVVRQCSGVTFQSAVKRTIKGTHHWLLLTILTSLLVLVQSTQWSLFFFLYENAFLPFAMGIIAMSAFAMMFVKHKHAFLCLFLLPSLATVAYFNMVYMPASWVMRIMTWLDMVDTSLSGFKLKDCVMYASAVVLLILMTARTVYDDGARRVWTLMNVLTLVYKVYYGNALDQAISMWALIISVTSNYSGVVTTVMFLARGIVFMCVEYCPIFFITGNTLQCIMLVYCFLGYFCTCYFGLFCLLNRYFRLTLGVYDYLVSTQEFRYMNSQGLLPPKNSIDAFKLNIKLLGVGGKPCIKVATVQSKMSDVKCTSVVLLSVLQQLRVESSSKLWAQCVQLHNDILLAKDTTEAFEKMVSLLSVLLSMQGAVDINKLCEEMLDNRATLQAIASEFSSLPSYAAFATAQEAYEQAVANGDSEVVLKKLKKSLNVAKSEFDRDAAMQRKLEKMADQAMTQMYKQARSEDKRAKVTSAMQTMLFTMLRKLDNDALNNIINNARDGCVPLNIIPLTTAAKLMVVIPDYNTYKNTCDGTTFTYASALWEIQQVVDADSKIVQLSEISMDNSPNLAWPLIVTALRANSAVKLQNNELSPVALRQMSCAAGTTQTACTDDNALAYYNTTKGGRFVLALLSDLQDLKWARFPKSDGTGTIYTELEPPCRFVTDTPKGPKVKYLYFIKGLNNLNRGMVLGSLAATVRLQAGNATEVPANSTVLSFCAFAVDAAKAYKDYLASGGQPITNCVKMLCTHTGTGQAITVTPEANMDQESFGGASCCLYCRCHIDHPNPKGFCDLKGKYVQIPTTCANDPVGFTLKNTVCTVCGMWKGYGCSCDQLREPMLQSADAQSFLNRVCGVSAARLTPCGTGTSTDVVYRAFDIYNDKVAGFAKFLKTNCCRFQEKDEDDNLIDSYFVVKRHTFSNYQHEETIYNLLKDCPAVAKHDFFKFRIDGDMVPHISRQRLTKYTMADLVYALRHFDEGNCDTLKEILVTYNCCDDDYFNKKDWYDFVENPDILRVYANLGERVRQALLKTVQFCDAMRNAGIVGVLTLDNQDLNGNWYDFGDFIQTTPGSGVPVVDSYYSLLMPILTLTRALTAESHVDTDLTKPYIKWDLLKYDFTEERLKLFDRYFKYWDQTYHPNCVNCLDDRCILHCANFNVLFSTVFPPTSFGPLVRKIFVDGVPFVVSTGYHFRELGVVHNQDVNLHSSRLSFKELLVYAADPAMHAASGNLLLDKRTTCFSVAALTNNVAFQTVKPGNFNKDFYDFAVSKGFFKEGSSVELKHFFFAQDGNAAISDYDYYRYNLPTMCDIRQLLFVVEVVDKYFDCYDGGCINANQVIVNNLDKSAGFPFNKWGKARLYYDSMSYEDQDALFAYTKRNVIPTITQMNLKYAISAKNRARTVAGVSICSTMTNRQFHQKLLKSIAATRGATVVIGTSKFYGGWHNMLKTVYSDVENPHLMGWDYPKCDRAMPNMLRIMASLVLARKHTTCCSLSHRFYRLANECAQVLSEMVMCGGSLYVKPGGTSSGDATTAYANSVFNICQAVTANVNALLSTDGNKIADKYVRNLQHRLYECLYRNRDVDTDFVNEFYAYLRKHFSMMILSDDAVVCFNSTYASQGLVASIKNFKSVLYYQNNVFMSEAKCWTETDLTKGPHEFCSQHTMLVKQGDDYVYLPYPDPSRILGAGCFVDDIVKTDGTLMIERFVSLAIDAYPLTKHPNQEYADVFHLYLQYIRKLHDELTGHMLDMYSVMLTNDNTSRYWEPEFYEAMYTPHTVLQAVGACVLCNSQTSLRCGACIRRPFLCCKCCYDHVISTSHKLVLSVNPYVCNAPGCDVTDVTQLYLGGMSYYCKSHKPPISFPLCANGQVFGLYKNTCVGSDNVTDFNAIATCDWTNAGDYILANTCTERLKLFAAETLKATEETFKLSYGIATVREVLSDRELHLSWEVGKPRPPLNRNYVFTGYRVTKNSKVQIGEYTFEKGDYGDAVVYRGTTTYKLNVGDYFVLTSHTVMPLSAPTLVPQEHYVRITGLYPTLNISDEFSSNVANYQKVGMQKYSTLQGPPGTGKSHFAIGLALYYPSARIVYTACSHAAVDALCEKALKYLPIDKCSRIIPARARVECFDKFKVNSTLEQYVFCTVNALPETTADIVVFDEISMATNYDLSVVNARLRAKHYVYIGDPAQLPAPRTLLTKGTLEPEYFNSVCRLMKTIGPDMFLGTCRRCPAEIVDTVSALVYDNKLKAHKDKSAQCFKMFYKGVITHDVSSAINRPQIGVVREFLTRNPAWRKAVFISPYNSQNAVASKILGLPTQTVDSSQGSEYDYVIFTQTTETAHSCNVNRFNVAITRAKVGILCIMSDRDLYDKLQFTSLEIPRRNVATLQAENVTGLFKDCSKVITGLHPTQAPTHLSVDTKFKTEGLCVDIPGIPKDMTYRRLISMMGFKMNYQVNGYPNMFITREEAIRHVRAWIGFDVEGCHATREAVGTNLPLQLGFSTGVNLVAVPTGYVDTPNNTDFSRVSAKPPPGDQFKHLIPLMYKGLPWNVVRIKIVQMLSDTLKNLSDRVVFVLWAHGFELTSMKYFVKIGPERTCCLCDRRATCFSTASDTYACWHHSIGFDYVYNPFMIDVQQWGFTGNLQSNHDLYCQVHGNAHVASCDAIMTRCLAVHECFVKRVDWTIEYPIIGDELKINAACRKVQHMVVKAALLADKFPVLHDIGNPKAIKCVPQADVEWKFYDAQPCSDKAYKIEELFYSYATHSDKFTDGVCLFWNCNVDRYPANSIVCRFDTRVLSNLNLPGCDGGSLYVNKHAFHTPAFDKSAFVNLKQLPFFYYSDSPCESHGKQVVSDIDYVPLKSATCITRCNLGGAVCRHHANEYRLYLDAYNMMISAGFSLWVYKQFDTYNLWNTFTRLQSLENVAFNVVNKGHFDGQQGEVPVSIINNTVYTKVDGVDVELFENKTTLPVNVAFELWAKRNIKPVPEVKILNNLGVDIAANTVIWDYKRDAPAHISTIGVCSMTDIAKKPTETICAPLTVFFDGRVDGQVDLFRNARNGVLITEGSVKGLQPSVGPKQASLNGVTLIGEAVKTQFNYYKKVDGVVQQLPETYFTQSRNLQEFKPRSQMEIDFLELAMDEFIERYKLEGYAFEHIVYGDFSHSQLGGLHLLIGLAKRFKESPFELEDFIPMDSTVKNYFITDAQTGSSKCVCSVIDLLLDDFVEIIKSQDLSVVSKVVKVTIDYTEISFMLWCKDGHVETFYPKLQSSQAWQPGVAMPNLYKMQRMLLEKCDLQNYGDSATLPKGIMMNVAKYTQLCQYLNTLTLAVPYNMRVIHFGAGSDKGVAPGTAVLRQWLPTGTLLVDSDLNDFVSDADSTLIGDCATVHTANKWDLIISDMYDPKTKNVTKENDSKEGFFTYICGFIQQKLALGGSVAIKITEHSWNADLYKLMGHFAWWTAFVTNVNASSSEAFLIGCNYLGKPREQIDGYVMHANYIFWRNTNPIQLSSYSLFDMSKFPLKLRGTAVMSLKEGQINDMILSLLSKGRLIIRENNRVVISSDVLVNNSequence on other chrom (or edit list, or empty)
oCDSCDS in NCBI format
chromSize29903Size of target chromosome
match7095Number of bases matched.
misMatch0 Number of bases that don't match
repMatch0 Number of bases that match but are part of repeats
nCount0 Number of 'N' bases
seqType20=empty, 1=nucleotide, 2=amino_acid
transListno transcript: direct BLAT to genomeMapped to genome through these transcripts
accP0DTD1UniProt record accession
uniprotNameR1AB_SARS2UniProt record name
statusManually reviewed (Swiss-Prot)UniProt status
accListP0DTD1UniProt previous and alternative accessions
isoIdsAll UniProt sequence isoform accessions
protFullNamesReplicase polyprotein 1abUniProt protein name
protShortNamespp1abUniProt protein short name
protAltFullNamesORF1ab polyproteinUniProt alternative names
protAltShortNamesUniProt alternative short names
geneNamerepUniProt gene name
geneSynonymsORF1a-1bUniProt gene synonyms
functionText
 • Molecule 'Replicase polyprotein 1ab': Multifunctional protein involved in the transcription and replication of viral RNAs. Contains the proteinases responsible for the cleavages of the polyprotein.
 • Molecule 'Host translation inhibitor nsp1': Inhibits host translation by associating with the open head conformation of the 40S subunit (PubMed:33479166, PubMed:33080218, PubMed:32680882, PubMed:32908316). The C-terminus binds to and obstructs ribosomal mRNA entry tunnel (PubMed:33479166, PubMed:33080218, PubMed:32680882, PubMed:32908316). Thereby inhibits antiviral response triggered by innate immunity or interferons (PubMed:33080218, PubMed:32680882, PubMed:32979938). The nsp1-40S ribosome complex further induces an endonucleolytic cleavage near the 5'UTR of host mRNAs, targeting them for degradation (By similarity). Viral mRNAs less susceptible to nsp1-mediated inhibition of translation, because of their 5'-end leader sequence (PubMed:32908316, PubMed:33080218).
 • Molecule 'Non-structural protein 2': Enhances mRNA repression of the 4EHP-GYF2 complex in the host, thereby inhibiting the antiviral response and facilitating SARS-CoV-2 replication. Possibly acts in cooperation with nsp1, which induces ribosome stalling on host mRNA, triggering mRNA repression by the host 4EHP-GYF2 complex which is enhanced by nsp2.
 • Molecule 'Papain-like protease nsp3': Responsible for the cleavages located at the N-terminus of the replicase polyprotein. Participates together with nsp4 in the assembly of virally-induced cytoplasmic double-membrane vesicles necessary for viral replication (PubMed:35551511). Antagonizes innate immune induction of type I interferon by blocking the phosphorylation, dimerization and subsequent nuclear translocation of host IRF3 (PubMed:32733001). Prevents also host NF-kappa-B signaling (By similarity). In addition, PL-PRO possesses a deubiquitinating/deISGylating activity and processes both 'Lys-48'- and 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains from cellular substrates (PubMed:32726803). Cleaves preferentially ISG15 from antiviral protein IFIH1 (MDA5), but not RIGI (PubMed:33727702). Can play a role in host ADP-ribosylation by ADP-ribose (PubMed:32578982). Plays a role in the formation and maintenance of double membrane vesicles (DMVs) replication organelles (PubMed:35551511). DMVs are formed by nsp3 and nsp4, while nsp6 zippers ER membranes and connects to lipid droplets (PubMed:35551511).
 • Molecule 'Non-structural protein 4': Plays a role in the formation and maintenance of double membrane vesicles (DMVs) replication organelles (PubMed:35551511). DMVs are formed by nsp3 and nsp4, while nsp6 zippers ER membranes and connects to lipid droplets (PubMed:35551511).
 • Molecule '3C-like proteinase nsp5': Cleaves the C-terminus of replicase polyprotein at 11 sites (PubMed:32321856). Recognizes substrates containing the core sequence [ILMVF]-Q-|-[SGACN] (PubMed:32198291, PubMed:32272481). May cleave human NLRP1 in lung epithelial cells, thereby activating the NLRP1 inflammasome pathway (PubMed:35594856). May cleave human GSDMD, triggering alternative GSDME-mediated epithelial cell death upon activation of the NLRP1 inflammasome, which may enhance the release interleukins 1B, 6, 16 and 18 (PubMed:35594856). Also able to bind an ADP-ribose-1''-phosphate (ADRP) (PubMed:32198291, PubMed:32272481).
 • Molecule 'Non-structural protein 6': Plays a role in the formation and maintenance of double membrane vesicles (DMVs) replication organelles (PubMed:35551511). DMVs are formed by nsp3 and nsp4, while nsp6 zippers ER membranes and connects to lipid droplets (PubMed:35551511). LDs are consumed during DMV formation (PubMed:35551511). Binds to host TBK1 without affecting TBK1 phosphorylation; the interaction with TBK1 decreases IRF3 phosphorylation, which leads to reduced IFN-beta production (PubMed:32979938).
 • Molecule 'Non-structural protein 7': Plays a role in viral RNA synthesis (PubMed:32358203, PubMed:32277040, PubMed:32438371, PubMed:32526208). Forms a hexadecamer with nsp8 (8 subunits of each) that may participate in viral replication by acting as a primase. Alternatively, may synthesize substantially longer products than oligonucleotide primers (By similarity).
 • Molecule 'Non-structural protein 8': Plays a role in viral RNA synthesis (PubMed:32358203, PubMed:32277040, PubMed:32438371, PubMed:32526208). Forms a hexadecamer with nsp7 (8 subunits of each) that may participate in viral replication by acting as a primase. Alternatively, may synthesize substantially longer products than oligonucleotide primers (By similarity). Interacts with ribosome signal recognition particle RNA (SRP) (PubMed:33080218). Together with NSP9, suppress protein integration into the cell membrane, thereby disrupting host immune defenses (PubMed:33080218).
 • Molecule 'RNA-capping enzyme subunit nsp9': Catalytic subunit of viral RNA capping enzyme which catalyzes the RNA guanylyltransferase reaction for genomic and sub-genomic RNAs (PubMed:35944563). The kinase-like NiRAN domain of NSP12 transfers RNA to the amino terminus of NSP9, forming a covalent RNA-protein intermediate (PubMed:35944563). Subsequently, the NiRAN domain transfers RNA to GDP, forming the core cap structure GpppA-RNA (PubMed:35944563). The NSP14 and NSP16 methyltransferases then add methyl groups to form functional cap structures (PubMed:35944563). Interacts with ribosome signal recognition particle RNA (SRP) (PubMed:33080218). Together with NSP8, suppress protein integration into the cell membrane, thereby disrupting host immune defenses (PubMed:33080218).
 • Molecule 'Non-structural protein 10': Plays a pivotal role in viral transcription by stimulating both nsp14 3'-5' exoribonuclease (By similarity) and nsp16 2'-O-methyltransferase activities (PubMed:35944563). Therefore plays an essential role in viral mRNAs cap methylation.
 • Molecule 'RNA-directed RNA polymerase nsp12': RNA-directed RNA polymerase that catalyzes the transcription of viral genomic and subgenomic RNAs. Acts in complex with nsp7 and nsp8 to transcribe both the minus and positive strands of genomic RNA (PubMed:32277040, PubMed:32358203, PubMed:32438371, PubMed:32526208). Subgenomic RNAs (sgRNAs) are formed by discontinuous transcription: The polymerase has the ability to pause at transcription-regulating sequences (TRS) and jump to the leader TRS, resulting in a major deletion (PubMed:35706445). This creates a series of subgenomic RNAs that are replicated, transcribed and translated (PubMed:35706445). In addition, Nsp12 is a subunit of the viral RNA capping enzyme that catalyzes the RNA guanylyltransferase reaction for genomic and sub-genomic RNAs (PubMed:35944563). The kinase-like NiRAN domain of NSP12 transfers RNA to the amino terminus of NSP9, forming a covalent RNA-protein intermediate (PubMed:35944563). Subsequently, the NiRAN domain transfers RNA to GDP, and forms the core cap structure GpppA-RNA (PubMed:35944563).
 • Molecule 'Helicase nsp13': Plays a role in viral RNA synthesis (PubMed:33232691). Multi-functional protein with a zinc-binding domain in N-terminus displaying RNA and DNA duplex-unwinding activities with 5' to 3' polarity. Activity of helicase is dependent on magnesium (By similarity). Binds to host TBK1 and inhibits TBK1 phosphorylation; the interaction with TBK1 decreases IRF3 phosphorylation, which leads to reduced IFN-beta production (PubMed:32979938).
 • Molecule 'Guanine-N7 methyltransferase nsp14': Plays a role in viral RNA synthesis through two distinct activities. The N7-guanine methyltransferase activity plays a role in the formation of the cap structure GpppA-RNA (PubMed:35944563). The proofreading exoribonuclease reduces the sensitivity of the virus to RNA mutagens during replication (By similarity). This activity acts on both ssRNA and dsRNA in a 3'-5' direction (By similarity).
 • Molecule 'Uridylate-specific endoribonuclease nsp15': Plays a role in viral transcription/replication and prevents the simultaneous activation of host cell dsRNA sensors, such as MDA5/IFIH1, OAS, and PKR (By similarity). Acts by degrading the 5'-polyuridines generated during replication of the poly(A) region of viral genomic and subgenomic RNAs (PubMed:33504779, PubMed:33564093). Catalyzes a two-step reaction in which a 2'3'-cyclic phosphate (2'3'-cP) is first generated by 2'-O transesterification, which is then hydrolyzed to a 3'-phosphate (3'-P) (PubMed:33504779, PubMed:33564093). If not degraded, poly(U) RNA would hybridize with poly(A) RNA tails and activate host dsRNA sensors (By similarity). May bind genomic dsRNA in association with the replication-transcription complex (RTC), and play a role in nsp12 discontinous transcription (PubMed:34562452, PubMed:35706445).
 • Molecule '2'-O-methyltransferase nsp16': Methyltransferase that mediates mRNA cap 2'-O-ribose methylation to the 5'-cap structure of viral mRNAs (PubMed:35944563). N7-methyl guanosine cap is a prerequisite for binding of nsp16 (PubMed:35944563). Therefore plays an essential role in viral mRNAs cap methylation which is essential to evade immune system (PubMed:35944563). May disrupt host mRNA splicing in nucleus by interacting with pre-mRNA Recognition Domains ofthe U1 and U2 snRNAs (PubMed:33080218).
UniProt function
hgncSymHGNC Gene Symbol
hgncIdHGNC IDs
refSeqRefSeq Transcript IDs
refSeqProtRefSeq Protein IDs
entrezGeneNCBI Gene IDs
ensGeneEnsembl Gene IDs
ensProtEnsembl Protein IDs
ensTransEnsembl Transcript IDs
isMainprimary sequenceIs this sequence the primary isoform?

Sample Rows
 
chromchromStartchromEndnamescorestrandthickStartthickEndreservedblockCountblockSizeschromStartsoChromStartoChromEndoStrandoChromSizeoChromStartsoSequenceoCDSchromSizematchmisMatchrepMatchnCountseqTypetransListaccuniprotNamestatusaccListisoIdsprotFullNamesprotShortNamesprotAltFullNamesprotAltShortNamesgeneNamegeneSynonymsfunctionTexthgncSymhgncIdrefSeqrefSeqProtentrezGeneensGeneensProtensTransisMain
NC_045512v226521552P0DTD1-11000+2652155212,12,120213200,80850,13202021288+212880,13203,MESLVPGFNEKTHVQLSLPVLQVRDVLVRGFGDSVEEVLSEARQHLKDGTCGLVEVEKGVLPQLEQPYVFIKRSDARTAPHGHVMVELVAELEGIQYGRSGETLGVLVPHVGEIPVAYRKVLLRKNGN ...2990370950002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTD1R1AB_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTD1Replicase polyprotein 1abpp1abORF1ab polyproteinrepORF1a-1bMolecule 'Replicase polyprotein 1ab': Multifunctional protein involved in the transcription and replication of viral RNA ...primary sequence
NC_045512v22156225381P0DTC21000+215622538112,12,12013819003819+38190,MFVFLVLLPLVSSQCVNLTTRTQLPPAYTNSFTRGVYYPDKVFRSSVLHSTQDLFLPFFSNVTWFHAIHVSGTNGTKRFDNPVLPFNDGVYFASTEKSNIIRGWIFGTTLDSKTQSLLIVNNATNVVI ...2990312730002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC2SPIKE_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC2Spike glycoproteinS glycoproteinE2; Peplomer proteinSORF2Molecule 'Spike protein S1': Attaches the virion to the cell membrane by interacting with host receptor, initiating the ...primary sequence
NC_045512v22539226217P0DTC31000+253922621712,12,120182500825+8250,MDLFMRIFTIGTVTLKQGEIKDATPSDFVRATATIPIQASLPFGWLIVGVALLAVFQSASKIITLKKRWQLALSKGVHFVCNLLLLFVTVYSHLLLVAAGLEAPFLYLYALVYFLQSINFVRIIMRLW ...299032750002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC3AP3A_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC3ORF3a proteinORF3aAccessory protein 3a; Protein 3a; Protein U274; Protein X1ORF3aPlays a role in viral egress via lysosomal trafficking (PubMed:33157038, PubMed:33422265). Forms homotetrameric ion chan ...primary sequence
NC_045512v22545625579P0DTG11000+254562557912,12,120112300123+1230,MLLLQILFALLQRYRYKPHSLSDGLLLALHFLLFFRALPKS29903410002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTG1ORF3C_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTG1ORF3c proteinORF3cORF3h proteinORF3hMay play a role in host modulation.primary sequence
NC_045512v22552325694P0DTG01000+255232569412,12,120117100171+1710,MAYCWRCTSCCFSERFQNHNPQKEMATSTLQGCSLCLQLAVVVCNSLLTPFARCCWP29903570002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTG0ORF3D_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTG0Putative ORF3d proteinPutative ORF3d proteinprimary sequence
NC_045512v22624426469P0DTC41000+262442646912,12,120122500225+2250,MYSFVSEETGTLIVNSVLLFLAFVVFLLVTLAILTALRLCAYCCNIVNVSLVKPSFYVYSRVKNLNSSRVPDLLV29903750002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC4VEMP_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC4Envelope small membrane proteinE; sM proteinEORF4Plays a central role in virus morphogenesis and assembly. Acts as a viroporin and self-assembles in host membranes formi ...primary sequence
NC_045512v22652227188P0DTC51000+265222718812,12,120166600666+6660,MADSNGTITVEELKKLLEQWNLVIGFLFLTWICLLQFAYANRNRFLYIIKLIFLWLLWPVTLACFVLAAVYRINWITGGIAIAMACLVGLMWLSYFIASFRLFARTRSMWSFNPETNILLNVPLHGTI ...299032220002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC5VME1_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC5Membrane proteinME1 glycoprotein; Matrix glycoprotein; Membrane glycoproteinORFMComponent of the viral envelope that plays a central role in virus morphogenesis and assembly via its interactions with ...primary sequence
NC_045512v22720127384P0DTC61000+272012738412,12,120118300183+1830,MFHLVDFQVTIAEILLIIMRTFKVSIWNLDYIINLIIKNLSKSLTENKYSQLDEEQPMEID29903610002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC6NS6_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC6ORF6 proteinORF6Accessory protein 6; Non-structural protein 6; Protein X3ns6ORF6Disrupts bidirectional nucleocytoplasmic transport by interacting with the host RAE1-NUP98 complex (PubMed:33360543, Pub ...primary sequence
NC_045512v22739327756P0DTC71000+273932775612,12,120136300363+3630,MKIILFLALITLATCELYHYQECVRGTTVLLKEPCSSGTYEGNSPFHPLADNKFALTCFSTQFAFACPDGVKHVYQLRARSVSPKLFIRQEEVQELYSPIFLIVAAIVFITLCFTLKRKTE299031210002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTC7NS7A_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTC7ORF7a proteinORF7aAccessory protein 7a; Protein U122; Protein X4ORF7aPlays a role as antagonist of host tetherin (BST2), disrupting its antiviral effect (PubMed:33930332). Acts by binding t ...primary sequence
NC_045512v22775527884P0DTD81000+277552788412,12,120112900129+1290,MIELSLIDFYLCFLAFLLFLVLIMLIIFWFSLELQDHNETCHA29903430002no transcript: direct BLAT to genomeP0DTD8NS7B_SARS2Manually reviewed (Swiss-Prot)P0DTD8ORF7b proteinORF7bAccessory protein 7bORF7bprimary sequence

Protein Alignments (unipCov2AliSwissprot) Track Description
 

Description

This track shows protein sequence annotations from the UniProt/SwissProt database, mapped to genomic coordinates. It shows how the protein sequences in this database map to the genome. This mapping was used to "lift" the UniProt protein annotations to the SARS-CoV-2 genome. The protein annotation themselves have been curated from scientific publications by the UniProt/SwissProt staff.

Display Conventions and Configuration

Genomic locations of UniProt/SwissProt annotations are labeled with a short name for the type of annotation (e.g. "glyco", "disulf bond", "Signal peptide" etc.). A click on them shows the full annotation and provides a link to the UniProt/SwissProt record for more details.

Mouse-over a feature to see the full UniProt annotation comment. For variants, the mouse-over will show the full name of the UniProt disease acronym.

Methods

UniProt sequences were aligned to UCSC/Gencode transcript sequences first with BLAT, filtered with pslReps (93% query coverage, within top 1% score), lifted to genome positions with pslMap and filtered again. UniProt annotations were obtained from the UniProt XML file. The annotations were then mapped to the genome through the alignment using the pslMap program. This mapping approach draws heavily on the LS-SNP pipeline by Mark Diekhans. For human and mouse, the alignments were filtered by retaining only proteins annotated with a given transcript in the Genome Browser table kgXref. Like all Genome Browser source code, the main script used to build this track can be found on GitHub.

Data Access

The raw data can be explored interactively with the Table Browser or the Data Integrator. For automated analysis, the genome annotation is stored in a bigBed file that can be downloaded from the download server. The exact filenames can be found in the track configuration file. Annotations can be converted to ASCII text by our tool bigBedToBed which can be compiled from the source code or downloaded as a precompiled binary for your system. Instructions for downloading source code and binaries can be found here. The tool can also be used to obtain only features within a given range, for example:

bigBedToBed http://hgdownload.soe.ucsc.edu/gbdb/wuhCor1/uniprot/unipAliSwissprotCov2.bb -chrom=NC_045512v2 -start=0 -end=29903 stdout

Please refer to our mailing list archives for questions or our Data Access FAQ for more information.

Credits

This track was created by Maximilian Haeussler at UCSC, with help from Chris Lee, Mark Diekhans and Brian Raney, feedback from the UniProt staff and Alejo Mujica, Regeneron Pharmaceuticals. Thanks to UniProt for making all data available for download.

References

UniProt Consortium. Reorganizing the protein space at the Universal Protein Resource (UniProt). Nucleic Acids Res. 2012 Jan;40(Database issue):D71-5. PMID: 22102590; PMC: PMC3245120

Yip YL, Scheib H, Diemand AV, Gattiker A, Famiglietti LM, Gasteiger E, Bairoch A. The Swiss-Prot variant page and the ModSNP database: a resource for sequence and structure information on human protein variants. Hum Mutat. 2004 May;23(5):464-70. PMID: 15108278