Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 201 in window, 45541845 - 45541903, 59 bps 
B D          Human actacatcaagtactttact-g------ga---aaaa--------attgagagtgacac--aggta-taa
B D          Chimp actacctccagtactttact-g------ga---aaaa--------attgagagtgacac--cggta-taa
B D         Gorilla actacatcaagtactttact-g------ga---aaaa--------attgagagtgacac--aggta-taa
B D        Orangutan actacatcaagtactttatt-g------ga---aaaa--------attgagagggaaac--aggta-taa
B D         Gibbon actacatcaagtactttatt-g------ga---aaaa--------att----gtgacac--aggta-taa
B D         Rhesus attacatcatgttctttatt-g------ga---aaca--------attgagagtgacac--aggta-taa
B D   Crab-eating macaque attacatcatgttctttatt-g------ga---aaca--------attgagagtgacac--aggta-taa
B D         Baboon attacatcatgttctttatt-g------ga---aaca--------attgagagtgacac--aggta-tca
B D      Green monkey attacatcatgttctttatt-g------ga---aaca--------attgagagtgacac--aggta-taa
B D        Marmoset acttcatcaagtggttgatt-g------ga---gaaa--------atggagagtgacac--a-gta-taa
B D     Squirrel monkey acttcatcaagtactttatt-g------ga---aaaa--------attgagagtgacac--a-gta-taa
B D        Bushbaby accagaccaagcactttatt-g------gg---gaaa--------attgggagcttcac--aggt----a
     Chinese tree shrew attaaatgaagcactttatt-c------ag---aaaa--------attgggagctacac--aggtt-tgc
B D        Squirrel atgaaaccaagcactttatt-gaaaaaaaa---aaaa--------attgggagctgcac--agggg-caa
   Lesser Egyptian jerboa actaaaacaagttctttatt-g------ag---agaa--------atagggagcgaggc--aggaa-tga
        Prairie vole gtgaagcc-aatactttact-g------aa---taaa--------gttgaaggctacac--ggatg-taa
B D     Chinese hamster gtgaagccaaatactttact-g------aa---tgaa--------gttgagaacgacat--ggaaa-taa
B D          Mouse gtgaagccaaagactttact-g------aa---cgaa--------gttgagagctacat--ggaag-taa
B D           Rat gcgaagtcaaatactttact-g------aa---ccaa--------gctgagagctacat--ggaaa-caa
B D     Naked mole-rat actaaaccaagtactttatt-g------ga---aata--------aatggaagcttcag--aggga-taa
B D       Guinea pig actaaatcaagcagtttatt-g-----aaa---aaaa--------aataggagcttcag--aggga-taa
         Chinchilla actaaatcaagtactttatt-g------ga---aaaa--------aataggagcttctg--agcga-caa
B D         Rabbit actaag-caagaactttatt-g------gg---ggaa--------attgggctatacag--agaga-cag
B D          Pika gctaagccaagaactttatt-t------gg---gggagggaggggattggggcatgcac--aggga-caa
B D           Pig actaaacagagcactttatt-g------gg--gaaaa--------agagggagctatgc--aggtattaa
B D         Alpaca actaaacaaagtgctttatt-a------gggggcaaa--------agggggagcttcacctaggta-taa
       Bactrian camel actaaacaaagtgctttatt-a------gggggaaaa--------aaggggaactccacccaggta-taa
      Tibetan antelope actaaataaagtgctttatt-g------gg----aaa--------aatgagagcttcac--ag------a
B D           Cow actaaataaagtgctttatt-g------gg----gaa--------aatgagagcttcac--agata-taa
B D          Sheep actaaattaagtgctttatt-g------gg----aaa--------aatgagagcttcac--ag------a
       Domestic goat actaaattaagtgctttatt-g------gg----aaa--------aatgagagcttcac--ag------a
B D          Horse ggtaaacaga-cactttatt-g------gg---aaaa--------attggaagctacat--aggta-taa
B D    White rhinoceros actaaataga-tactttatt-g------gg---aaaa--------attgggagctacac--aggta-aaa
B D           Cat actacacaaagtactttatt-g------gg---gtaa--------attgggagctatg------------
B D           Dog actaaacagaat-cttaatt-g------gg---gaaa--------actggg-------------------
B D         Ferret  actaaacagcatactttatt-g------gg---gaaa--------actgggacatatgc--aggta-tag
B D          Panda actaaacagagtactttatt-g------gg---gaaa--------actgggagctatgc--aggta-tac
       Pacific walrus actaaacagagtaatttatt-g------gg---gaaa--------cctgggagctatgc--aggta-tag
        Weddell seal actaaacagagtactttatt-g------gg---gaaa--------cctgggagctatgc--aggta-tag
      Black flying-fox gccaaacagagtactttatt-g------ag---aaaa--------attggtagctacac--aggta-taa
B D         Megabat gccaaacagagtactttatt-g------ag---aaaa--------attgggagctacac--aggta-taa
       Big brown bat atcaaatagagtactttatt-g------gg---gaaa--------attgggagctacat--aggta-taa
    David's myotis (bat) atcaaac--agtattttatt-g------gg---aaaa--------aatgggagctacat--aggta-taa
B D        Microbat atcaaac--agtattttatt-g------gg---aaaa--------attgggagctacat--aggta-taa
B D        Hedgehog aatagacagaaggctttatt-g------gc---agaa--------aataggagcaacat--agttg-taa
B D        Elephant tctcaacaaagcactttatt-g------gg---aaaa--------actgggagttacac--agggg-taa
    Cape elephant shrew actgagtgtggcactttatt-g------gg---taaa--------acagggagtgacac--aggga-taa
B D         Manatee actcaacaaagcactttact-g------gg---aaaa--------attggaagttacac--agcaa-taa
      Cape golden mole actaagaagagcactttattgg------gg---aaaa--------attgggagctgcac--agaga-t-a
          Aardvark gctaaac--agcattttatt-g------gg---aaaa--------cttaagagctacac--agtga-taa
B D        Armadillo acgaaat--agcactttatt-g------ga---gaaa--------atcgggcgctacat--gagta-taa
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
     Brush-tailed rat ======================================================================
B D         Tenrec ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human act-gggagtt
           Chimp act-gggagtt
          Gorilla act-gggagtt
         Orangutan act-gggagct
           Gibbon act-gggagct
           Rhesus gct-gggagct
    Crab-eating macaque act-gggagct
           Baboon act-gggagct
        Green monkey act-gggagct
          Marmoset act-gggagct
      Squirrel monkey act-gggagct
          Bushbaby ata-gggagtt
     Chinese tree shrew acc-aggagct
          Squirrel aca-gggattt
   Lesser Egyptian jerboa gca-gg-agct
        Prairie vole aca-gggagtt
      Chinese hamster aca-ggaagcc
           Mouse act-gggagct
            Rat act-gggagct
       Naked mole-rat cca-gggaact
         Guinea pig cca-aggaact
         Chinchilla cca-gggaa--
           Rabbit tgg-gggagct
            Pika tga-gctggct
            Pig aca-agggatt
           Alpaca gca-aggggtt
       Bactrian camel gca-aggggtt
      Tibetan antelope aca-agcagtt
            Cow aca-agcagct
           Sheep aca-agcagtt
       Domestic goat aca-agcagtt
           Horse ata-gggggct
      White rhinoceros aca-ggg----
            Cat -ca-gggggct
            Dog -------ggct
          Ferret  aca-gggggtt
           Panda aca-gggggct
       Pacific walrus aca-ggaggct
        Weddell seal aca-ggaggct
      Black flying-fox aca-gggggct
          Megabat aca-gggggct
       Big brown bat aca-ggggttg
    David's myotis (bat) aca-gggggtg
          Microbat aca-gggggtg
          Hedgehog aga-gggga-t
          Elephant ata-ggggct-
    Cape elephant shrew ata-agtgca-
          Manatee ata-ggggct-
      Cape golden mole aca-ggggcc-
          Aardvark ata-ggggcc-
         Armadillo atagggggta-
      Green seaturtle ===========
       Painted turtle ===========
       Golden hamster -----------
          Wallaby ===========
      Star-nosed mole -----------
      Brush-tailed rat ===========
           Tenrec ===========
          Dolphin ===========

Inserts between block 1 and 2 in window
       Prairie vole 82bp

Alignment block 2 of 201 in window, 45541904 - 45541966, 63 bps 
B D          Human ctagaagttggagataa-----ag-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D          Chimp ccagaagttggagataa-----ag-----gg----gacc--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D         Gorilla ctagacgttggagataa-----ag-----gg----ggca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D        Orangutan ctagaagttggagataa-----ag-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacag
B D         Gibbon ctagaagttggagataa-----ag-----gc----gaca--------taac-gatgaaatc--aaaacgg
B D         Rhesus ctagaagttggagataa-----ag-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D   Crab-eating macaque ctagaagttggagataa-----ag-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D         Baboon ctagaagttggagataa-----ag-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D      Green monkey ctagaagttggagataa-----tg-----gg----gaca--------taaa-gatgaaatc--aaaacgg
B D        Marmoset ctagaagttggagataa-----ag-----gg----ggca--------taaa-gatgaaatc--aaaccag
B D     Squirrel monkey ctagaggccggagataa-----ag-----gg----gaca--------taag-aatgaaatc--aaaacag
B D        Bushbaby ctagaagtgagagataa-----gg-----ggatcaggca--------caag-gatgggata--aaaatgg
     Chinese tree shrew ccagaactcagagttaa-----ca-----gaatgagaca--------taaa-aatgagatc--caaatgg
B D        Squirrel ctggaagttagagatgatgggggt-----ga----ggcagag-atg----------gaatc--cacgagg
   Lesser Egyptian jerboa ctggacattggacctga-----gc-----aa----gtgaggg-atgttaga-gttggaatc--c--atag
B D     Chinese hamster cctgacggtggagctga-----gc-----cg----gggaggc-atggttag-tgatggttc--ctaagag
B D          Mouse tttgacggtggtgctga-----gcagctgag----gctagtg-atgg---------ggacc--ccaagag
B D           Rat tttgacggaggagctga-----gc-----ag----ggtag-----------------------ctaaggg
B D     Naked mole-rat ctggaagagggagatga-----ag-----gg----gtgagca-tacataga-agcaagatc--caaacag
B D       Guinea pig ctggaagatggagatgc-----ca-----gg----gtgagca-tacacaga-gatgagatc--caaacag
         Chinchilla ctagaagatggagatgc-----ag-----gg----gtgagca-cgcataga-gatgaaatc--caaacag
B D         Rabbit ca-------ggagataa-----gg-----gg----gtgaagc-gca--------tggaatc--cgactgg
B D          Pika cagaaagtgggagacaa-----ag-----gg----gcgaggc-aca---ga-gcgagagtc--ccagtgg
B D           Pig ctagaagttaggcataa-----ag-----aa----aagaggc-a---tgaa-gatgggatc--aaaccag
B D         Alpaca ctagaatttggacagaa-----ag-----ga----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaacag
       Bactrian camel ctagaatttggacagaa-----ag-----ga----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaacag
      Tibetan antelope ctagaagttggacataa-----ag-----gt----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
B D           Cow ctagaagttgtacataa-----ag-----at----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
B D          Sheep ctagaagttggacataa-----ag-----at----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
       Domestic goat ctagaagttggacataa-----ag-----gt----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
B D          Horse ctagaagttggacataa-----aa-----ta----agaaggc-g---taga-gatgggttc--aaaacaa
B D    White rhinoceros ---aaagttgtacataa-----aa-----ga----aggaggc-a---taga-gatgggatc--aaaac--
B D           Cat ctagacattggacataa-----ag-----aa----aagaagc-a---taga-gatggg-cc--aaaacag
B D           Dog ctagacatcggacataa-----ag-----ga----aagaagc-a---tagg-gatgggatc--aaaagag
B D         Ferret  ctagacattggacatat-----ag-----ga----aagaagc-a---tagg-gatggaattaaaaaaaaa
B D          Panda gtagacatccaacataa-----ag-----ga----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
       Pacific walrus ctagacatcagacatga-----ag-----ga----aagaagc-a---taga-gatgggatc--aaaagag
        Weddell seal ctagacatcagacataa-----ag-----ga----aagaagc-a---taga-gatgagatc--aaaagag
      Black flying-fox ccagaagttgaacataa-----aa-----ga----aggaggc-a---tagg-gatggcatc--aaaacag
B D         Megabat ccagaagtcgaacataa-----aa-----ga----aggaggc-a---taga-gatggcatc--aaaacag
       Big brown bat ctggaagttggatgg--------------------------------taga-aatggaatc--aaaacat
    David's myotis (bat) ctagaagttggactt--------------------------------taga-aatgggagc--aaaacag
B D        Microbat ctagaagttggactt--------------------------------taga-aatgggatc--aaaacag
B D        Hedgehog ctagaagttaaatataa-----ag-----ga----agg---------tatatgagagtatc--aaagcaa
B D        Elephant ctgaaagttagagatta-----aa-----aa----gcaaggc-a---taga-gaaggggtt--gcaaggg
    Cape elephant shrew taaaaagttggaagtaa-----ag-----gg----atgaggt-g---taga-gaaggggtc--tcaaggg
B D         Manatee ctgaaagttggagatta-----ag-----aa----gcgaggc-a---taga-gaaagggtc--acaagga
      Cape golden mole cagaaagttgaataaaa-----ag-----ga----attaggc-a---taga-gaagggacc--acaaggg
          Aardvark ctgaaagttagagataa-----ag-----ga----gtgaggcaa---taga-gaagtggtc--acaaggg
B D        Armadillo catgaagttggagataa-----aa-----gg----gtaaggc----------------------------
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
     Brush-tailed rat ======================================================================
B D         Tenrec ======================================================================
       Prairie vole ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human a------tggatattgtgcatcaa
           Chimp a------tggatattgtgcatcaa
          Gorilla g------tggatattgtgcatcaa
         Orangutan a------aggatattgtgcatcaa
           Gibbon a------aggatattgtgcatcaa
           Rhesus a------aggatattgtgcatcaa
    Crab-eating macaque a------aggatattgtgcatcaa
           Baboon a------aggatattgtgcatcaa
        Green monkey a------aggatattgtgcatcaa
          Marmoset a------aggatactgtgcatcaa
      Squirrel monkey a------cggatattgtgcatcaa
          Bushbaby a------agaatgttaggcatgaa
     Chinese tree shrew a------agaat-----gtaagaa
          Squirrel a------agg-tatcatgcataaa
   Lesser Egyptian jerboa c------cga-cattaggcatcca
      Chinese hamster g------agg-tattatg------
           Mouse g------agg-tgttatggatagc
            Rat t------agg-agttaggaatagg
       Naked mole-rat a------aga-aattatgtacgac
         Guinea pig a------aga-taccatgcatgaa
         Chinchilla a------aga-tgctctgcatgaa
           Rabbit a------agg--gttgtgcgtgaa
            Pika c------agg-tgttgtacatgaa
            Pig gatatacaggatattctgtctaaa
           Alpaca a------gggatgttatgtcaaaa
       Bactrian camel a------gggatgttatgtcgaaa
      Tibetan antelope a------aaga--ttatgtttaaa
            Cow a------aaga--ttatgtctaaa
           Sheep a------aaga--ttatgtctaaa
       Domestic goat a------aaga--ttatgtctaaa
           Horse a------aggatattatgtctgaa
      White rhinoceros a------aggatattatgtctgaa
            Cat a------atgataccatgttt---
            Dog a------attataccatgtttgaa
          Ferret  a------atgggaccatgtgtgaa
           Panda a------atgataccatgtgtaaa
       Pacific walrus a------atgataccatgtgtgaa
        Weddell seal a------atgataccatgtgtgaa
      Black flying-fox g------ctgatattgtgtatgaa
          Megabat g------ctgatattgtgtatgaa
       Big brown bat ---------gatattttatatgaa
    David's myotis (bat) ---------gatattttatatgaa
          Microbat ---------gatattttatatgaa
          Hedgehog c------aagatattgtgtctgaa
          Elephant a------aga-tgctatgtctgaa
    Cape elephant shrew a------agg-tactgtgtctgaa
          Manatee a------aaa-tattatgtctgaa
      Cape golden mole g------aga-tactatgtctgaa
          Aardvark a------aaa-tattaagtctgaa
         Armadillo ---------a-tattatgtctgaa
      Green seaturtle ========================
       Painted turtle ========================
       Golden hamster ------------------------
          Wallaby ========================
      Star-nosed mole ------------------------
      Brush-tailed rat ========================
           Tenrec ========================
        Prairie vole ========================
          Dolphin ========================

Inserts between block 2 and 3 in window
B D    Chinese hamster 3bp

Alignment block 3 of 201 in window, 45541967 - 45541977, 11 bps 
B D          Human aagagccaaa--------g
B D          Chimp aagagcccaa--------g
B D         Gorilla aagaaccaaa--------g
B D        Orangutan aagagccaaa--------g
B D         Gibbon aagagccaaa--------g
B D         Rhesus aagagccaaa--------g
B D   Crab-eating macaque aagagccaaa--------g
B D         Baboon aagagccaaa--------g
B D      Green monkey aagagccaaa--------g
B D        Marmoset aagaggc--a--------g
B D     Squirrel monkey aagaggccaa--------g
B D        Bushbaby aagatgaaaa--------g
     Chinese tree shrew aagaggtggc--------g
B D        Squirrel ----aacaggtggccacag
   Lesser Egyptian jerboa -agaagtaga--------g
        Prairie vole -agggactgg--------a
B D     Chinese hamster -aggaactgg--------a
B D          Mouse ----aactgg--------c
B D           Rat ----aactgg--------c
B D     Naked mole-rat aagaagtggg--------g
B D       Guinea pig aagaggtggg--------c
         Chinchilla aagaggtggg--------g
B D         Rabbit aagcggcagc--------t
B D          Pika aagagactga--------g
B D           Pig aagaggctga--------g
B D         Alpaca aagaggctga--------g
       Bactrian camel aagaggctga--------g
      Tibetan antelope aagaggctga--------g
B D           Cow aagaggctga--------g
B D          Sheep aagaggctga--------g
       Domestic goat aagaggctga--------g
B D          Horse aagaggctga--------g
B D    White rhinoceros aagaggctga--------g
B D           Cat aagagtctga--------g
B D           Dog aagaggctga--------g
B D         Ferret  aagaggctga--------g
B D          Panda aagaggctga--------g
       Pacific walrus acgaggctga--------g
        Weddell seal aagaggctga--------g
      Black flying-fox aggaggctga--------g
B D         Megabat aggaggctga--------g
       Big brown bat aagaggctaa--------a
    David's myotis (bat) aagagactga--------a
B D        Microbat aagagactga--------a
B D        Hedgehog a------------------
B D        Elephant aagaggctga--------g
    Cape elephant shrew aagaggctga--------g
B D         Manatee aagaggctga--------g
      Cape golden mole aagaggctga--------a
          Aardvark aagtggctga--------g
B D        Armadillo aagagg-taa--------g
 D     Green seaturtle ===================
 D     Painted turtle ===================
      Golden hamster -------------------
B D         Wallaby ===================
      Star-nosed mole -------------------
     Brush-tailed rat ===================
B D         Tenrec ===================
B D         Dolphin ===================

Alignment block 4 of 201 in window, 45541978 - 45542243, 266 bps 
B D          Human atgga-ggaagagg-a-gg--t-----agatgcaagcgttc----tgt-tc-tgggaagggctaa-----
B D          Chimp atgga-ggaagagg-a-gg--t-----agatgcaagcattc----tgt-tc-tgggaagggctaa-----
B D         Gorilla atgga-ggaagaag-a-gg--t-----agaagcaagcgttc----tgt-tc-tgggaagggctaa-----
B D        Orangutan atgga-ggaagagg-a-gg--t-----agatgcgagggttc----tgt-tt-tgggaagggctaa-----
B D         Gibbon atgga-ggaagagg-a-gg--t-----agatgcaagggttc----tgt-tt-tgggaagggctaa-----
B D         Rhesus atgga-ggaaaagg-a-gg--g-----agatgcaagggttc----tgt-tt-ggcgaagggctaa-----
B D   Crab-eating macaque atgaa-ggaaaagg-a-gg--g-----agatgcaagggttc----tgt-tt-ggcgaagggctaa-----
B D         Baboon atgaa-ggaaaagg-a-gg--g-----agatgcaagggttc----tgt-tt-ggcgaagggctaa-----
B D      Green monkey atgga-ggaaaagg-a-gg--g-----agatgcaagggttc----tgt-tt-ggcgaagggctaa-----
B D        Marmoset actgg-ggaagagg-a-gg--t-----aggtgcagggcttc----tgt-tt-caggaaaggctca-----
B D     Squirrel monkey actgg-ggaagagg-a-gg--t-----ggatgcaggcgttc----tgt-tt-tgggaaaggctag-----
B D        Bushbaby atggg-gcaaagtg-a-ag--c-----agatcctgtggttc----agc-tt-tgagaagagctac-----
     Chinese tree shrew ttgga-agaagggg-a-ga--c-----agatgt-ggagttc----agt-tt-ggagaagagctga-----
B D        Squirrel aggaa-gagggagg-a-gg--c-----agatcctggggttc----aca-gt-tgggaagctctaa-----
   Lesser Egyptian jerboa atgga-taaagggg-a-gg--c-----aggtccagggattc----act-gc-tgcgatgggctga-----
        Prairie vole gatgg-gggagggg-a-gg--c-----a--tcctggggttc----aat-gc-tgggaggacctaa-----
B D     Chinese hamster tggat-gggaaggg-atgg--c-----a--ttctgggattc----aat-gt-tgggaggacctaaggcct
B D          Mouse atggt-gggagggg-a-gg--t-----a--tcctaggaccc----cacaac-tgggaagactcaa-----
B D           Rat cgagt-gggcgggg-a-gg--c-----a--tcctagaatcc----agtaac-tgggaagacccaa-----
B D     Naked mole-rat atgaa-gtaaagga-a-gg--c-----aggtctgagggttc----act-gc-tgagaacagccaa--act
B D       Guinea pig gtgga-ggaaaggg-a-gg--c-----aggtcctagggttc----act-gt-tgagaaaagccga--act
         Chinchilla atgaa-ggagaggg-a-gg--c-----a-gtcctagagttc----act-gt-tgggaagagccat--act
B D         Rabbit atggc-agagaggg-a-gg--a-----ggagcctggggttt----ggt-tt-tgggaagagcaaa-----
B D          Pika atgg--ggggaggc-g-ga--c-----agtgcctggggttt----ggt-tt-ggggaagagagaa-----
B D           Pig atgga-ggaagtga-a-gattc-----agatcctgggattc----agt-tt-agggaagagttga-----
B D         Alpaca atgga-ggaagtgg-a-ga--c-----agatcctggggttc----agt-tt-tgtgaggagctga-----
       Bactrian camel atgga-ggaagtgg-a-ga--c-----agatcctggggttc----agt-tt-tgtgaggagctga-----
      Tibetan antelope atgga-gaaagggg-a-ga--c-----aggcaccaagatgc----agt-tt-agggaagctctca-----
B D           Cow atgga-gaaagggg-a-ga--c-----aggcaccaggattc----agt-tt-aggggagctctaa-----
B D          Sheep atgga-gaaagggg-a-ga--c-----aggcaccaggattc----agt-tt-agggacgctctca-----
       Domestic goat atgga-gaaagggg-a-ga--c-----aggcaccaggattc----agt-tt-agggaagctctca-----
B D          Horse atgga-ggaaggggga-gg--c-----agatcccggagttc----cat-tt-ttggaagagctta-----
B D    White rhinoceros aggga-ggaaggggga-gg--t-----ggatcccagagttc----agt-ct-tgggaagaggtaa-----
B D           Cat ataga-ggaaggcgaa-tg--c-----agatcctggggctc----cgt-aa-ggggaagagctga-----
B D           Dog atagg-gaaagaggaa-tg--c-----agaaaccaaggttc----tgt-ttgggggaaaacctgg-----
B D         Ferret  gtaga-gaaaggggaa-tg--c-----agatcccagaactc----tgc-ct-ggagaagagctga-----
B D          Panda ctaga-gaaaggggaa-tg--c-----acttcccggggctc----tct-ct-ggggaagaaccaa-----
       Pacific walrus ctaga-gaaaggggaa-tg--c-----agatcccagggctc----tgt-tt-gcagaagagctga-----
        Weddell seal ctaga-gaaaggggaa-tg--c-----agatcccagggctc----tgt-tt-ggggaagagctga-----
      Black flying-fox aagg--ggaaagggga-gg--c-----agaccctggcgttc----agt-tt-ggggaagggctga-----
B D         Megabat aagg--ggaaagggga-gg--c-----agaccctggggttc----agt-tt-ggggaagggctga-----
       Big brown bat atgga-agaaggggga-ag--c-----agattcaggggttc----agt-ct-tgggaagggctaa-----
    David's myotis (bat) acgga-agaagggggg-ag--c-----agatccaggggttt----agt-ct-tgggaagggctaa-----
B D        Microbat acgga-agaaggggga-ag--c-----agatccaggggttt----agt-ct-tgggaagggctaa-----
B D        Hedgehog atgaa-aggagggaca-gg--t--------tgcaggggttc----agc-tt-ttagcagagctaa-----
B D          Shrew atgaagaagaaagagg-ga--t--------tcccagggttc----agc-ct-ggagaagagcttt-----
B D        Elephant ctggg-ggaggggg-a-gg--c-----agatgcctgggttt----agc-tt-tgagaagagcc-a-----
    Cape elephant shrew ctgga-gaacaggg-a-gg--t-----agatgtcaagttca----gtt-tt-tttgaagagct-g-----
B D         Manatee ctgga-ggaggggg-a-ag--c-----agatgccagggttc----agt-tt-tgagaagagcc-a-----
      Cape golden mole ctgga-g---agag-a-gg--c-----agttgccaaggctctgaaagt-tt-ttggaaacggc-a-----
          Aardvark ctgga-ggaaaggg-a-gg--c-----agatgtctgggctc----agt-tt-ttggaagagcc-a-----
B D        Armadillo ctgga-ggcagggg-a-ga--aaccagagatcctgggtttc----agt-at-ttggaacagccaa-----
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
     Brush-tailed rat ======================================================================
B D         Tenrec ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human gatcttggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agccagtctg--gagcatcc----gtcag
           Chimp gatcttggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agccagtctg--gagcatca----gtcag
          Gorilla gatcttggaatgctga-c----agt----gaaac--tgga-agccagtctg--gagcatca----gtcag
         Orangutan gatcttggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agccaatctg--gagcatca----gtcag
           Gibbon gatcttggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agccaatctg--gagcatca----atcag
           Rhesus gatgttggaatgctgc-g----agt----gaaac--tgga-agtcaatctg--gagcatca----gtcaa
    Crab-eating macaque gatcttggaatgctgc-g----agt----gaaac--tgga-agtcaatctg--gagcatca----gtcaa
           Baboon gatcttggaatgctgc-g----agt----gaaac--tgga-agtcaatctg--gagcatca----gtcaa
        Green monkey gattttggaatgctgc-g----agt----gaaac--tgga-agtcaatatg--gagcatca----gtcaa
          Marmoset gatctcggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agttaatcta--gagcatca----gtcag
      Squirrel monkey gatctcggaatgctga-g----agt----gaaac--tgga-agtcaattta--gagcatca----gtcag
          Bushbaby agccttggaacgctga-g----agt----ggaactatgga-agccacacca--gaacatcg----gtcag
     Chinese tree shrew ggccttgggacactgt-g----agc----agaacagtgcg-agccaagccg--gagcatcagtcggtcgg
          Squirrel ggccttgcagccctga-gctgagga----gaa-cagtggg-ggtcaacctg--gagcatct------cag
   Lesser Egyptian jerboa ggccttgcagagctgg-g----agg----ggt-cgctggg-agccagcgtg--gagca--c----ggcag
        Prairie vole tgccttggagtgcctg-g----agc----agt-caccaga-aaccactctg--gaggagac----agcag
      Chinese hamster tgccttggaatattga-g----agc----agt-caccaga-agccattctg--gagaatcc----agtgg
           Mouse ggtcttgcagtgctca-a----agt----gct-ctccaga-agccagtctg--gagcacac----agcag
            Rat ggccttggagtgct----------------------caga-cgccagcctg--gagcatcc----agcag
       Naked mole-rat tttcttggagtgctag-g----agt----ggagcagtaaa-agcccatctg--gatcatca----gtcaa
         Guinea pig cttcttggagcgctgg-g----att----gggacagggga-cgcccacttg--gagcctca----gtcag
         Chinchilla cttcttagagtgctgg-g----agt----ggagcagcgga-agcccacctg--gagcctca----gtcag
           Rabbit ggccttgggccgcgga-g----agt----ggagccccgga-agtcaacctg--tcgcatcg----gtcag
            Pika ggtcttggg-cgcaga-g----tgt----ggaacagctga-catcgaccta--ttgcatcc----gtcag
            Pig gatcttgggatgctgg-g----agt----ggaccggagga-agccagcctg--gagcatct----gtcag
           Alpaca ggccttggaacgctgg-g----agt----ggatgagtgga-agccagcctg--gagcatct----gtcag
       Bactrian camel ggccttggaatgctgg-g----agt----ggacgagtgga-agccagcctg--gagcatct----gtcag
      Tibetan antelope ggccttggaacactgg-a----agt----agaacagtgga-agccagcctg--gatcgtct----g-cag
            Cow ggccttggaacactgg-a----agt----ggaacagtgga-agccagcctg--gatcatct----g-cag
           Sheep ggccttggaacactgg-a----agt----agaagagtgga-agccagcctg--gatcgtct----g-cag
       Domestic goat ggccttggaacactgg-a----agt----agaacagtgga-agccagcctg--gatcgtct----g-cag
           Horse ggccttggaacgctga-g----agt----gggacagtgga-agccaaccag--gagcatcg----gtcag
      White rhinoceros ggccttggaccgctga-g----agt----ggaacagggga-agccaacctg--gaacgtcg----ctcgg
            Cat ggtcttggaatgt--gag----agt----agaacagtgga-aaccagcgtg--gaccattg----gtcag
            Dog ggccttggaatgt--a-g----act----ggaacagtgga-acccaacgtg--gagaatca----gccag
          Ferret  gcccttggaatgt--g-g----aat----tcaagagtggagcatcaatatg--gagcatca----gtcgg
           Panda gcccttggaatgt--g-g----agt----ggaagagtgga-agccaacatg--gagcatcg----gtcag
       Pacific walrus gcccttggaatgt--g-g----agt----ggaagagtgga-cgccaacgtg--aagcatca----gtcag
        Weddell seal gcccttggaatgt--g-g----agt----ggaagagtgga-cgccaacgtg--gagcatcg----gtcag
      Black flying-fox ggccttgacatgctgg-g----agt----ggagcagtgga-aaccacccta--cagcatct----gtcgg
          Megabat ggccttgaaatgctgg-g----agt----ggagcagtgga-aaccacccta--cagcatct----gtcgg
       Big brown bat ggccttggaatgctgg-g----agt----ggagcagagga-agccaacttg--gagtgccg----atcag
    David's myotis (bat) ggccttggaatgctgg-g----agt----ggaatagagga-agccaacttg--gagtgcca----atcgg
          Microbat ggccttggaatgctgg-g----agt----ggaacagagga-agccaacttg--gagtgccg----atggg
          Hedgehog ggcctcagaacgctgg-a----agc-------------ca-ggccaggtct--tca----a----gccag
           Shrew ggtcttgggatgctgg-g----cac----ggaagagcaaa-ggccagcttg--gcacatca----gccaa
          Elephant ggcctcaaa-----------------------------ga-tgccatcttt--gagcatca----gtcag
    Cape elephant shrew gaccttggaaaac--a-g----agt----agaatggtgga-agccaactcc--aaacatca----gtcag
          Manatee ggccttggaaagctga-g----agt----ggaacagtaga-cgccatcttt--gagcagca----gtcag
      Cape golden mole ggccttgaaaagctga-g----cga----ggaacaatgga-agccaacttt--gagcatca----gtcag
          Aardvark cgtcttggaaagcaga-g----catggaaggaacagtgga-agccaacgtt--gagcatca-----tcag
         Armadillo ggacctggaaagctga-g----aat----ggaatggtaga-agccaacttttagagcatta----gtcag
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat ======================================================================
           Tenrec ======================================================================
          Dolphin ======================================================================

           Human gtacagg----a--ac--a-gt-actcagagcatgagccacattctggcagttcttcc-----------a
           Chimp gtacagg----a--ac--a-gt-actcagagcatgagccacattctggcagttcttcc-----------a
          Gorilla gtacagg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacattctggcagttcttcc-----------a
         Orangutan gtacaca----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacattctggcagctcttcc-----------a
           Gibbon ggacacg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacattctggtggctcttcc-----------a
           Rhesus gtacacg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacactctggtagttcttcc-----------a
    Crab-eating macaque gtacacg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacactctggtagttcttcc-----------a
           Baboon gtacacg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacactctggtagttcttcc-----------a
        Green monkey gtacacg----a--ac--a-gt-cctcagagcatgagccacactctggtagttcttcc-----------a
          Marmoset gtacaca----g--ac--a-gt-cttcagagcatgagccacattctggtggttcttcc-----------a
      Squirrel monkey atacacg----g--ac--a-gt-ccacagagcatgagccacattctggtggttcttcc-----------a
          Bushbaby gttcatg----g--ac--aggt-ccttggagcgtgagccaaatcctggtggttgtttc-----------t
     Chinese tree shrew gtacaca----g--------ag-cctcagagcaggagccaaacaccg---gtcacttc-----------a
          Squirrel gtgcaca----g------a-g---cctggagctggagccaaatcctggcggttgtccc-----------c
   Lesser Egyptian jerboa gggcagaggctg------a-g---cctggagcaggagcccagttgtggaggctctacc-----------a
        Prairie vole gtataca----g------a-g---ctcggaacagaagtcaaatcctgatggttttcac-----------a
      Chinese hamster atacaca----g------a-g---ctcggagcaggagcaaaatcctggtggttttccc-----------a
           Mouse gcacaca----g------a-g---cttggagcagaagccaaattctgatgattttccc-----------a
            Rat gtccata----g------a-g---cttggagcagaagccaaatcctgatgattttccc-----------a
       Naked mole-rat gtgcaca----c------a-g---tcgggagcaggagccaaatcccagtggttgttcc-----------g
         Guinea pig atgcatg----c--ag--a-g---cctggagcaggagcccaatcccagaggttgtttc-----------a
         Chinchilla gtgcaca----c--ag--a-g---tgtggagcaggagccaaatcctggtggttgttcc-----------a
           Rabbit tttcata----g-cag--a-g---ccgggtgcctgggtcagatcctggtggctgctcc-----------c
            Pika tgtccca----gacag--a-g---cctggtgcgtgagtcacatcctggtggctgctcc-----------a
            Pig gcccatg----g--ac--a-gagttttggatcatgagccagatcctggtggttgttcc-----------a
           Alpaca gaacatg----g--ac--a-gagccttgaatcacgagccaaatcctggtggttgtttc-----------g
       Bactrian camel gaacatg----g--ac--a-gagccttgaatcacgagccaaatcctggtggttgtttc-----------g
      Tibetan antelope gcacatg----g--ac--a-gcgcttgg--tcataaactgaatcccagtggcggttgc-----------a
            Cow ccacatg----g--ac--a-gcgcttgg--tcataaactgaatcccggtggcagctgc-----------a
           Sheep gcacacg----g--ac--a-gcgcttgg--tcataaactgaatcccagtggcgattgc-----------a
       Domestic goat gcacacg----g--ac--a-gcgcttgg--tcataaactgaatcccagtggcggttgc-----------a
           Horse gcacacg----g--ac--a-gagccttggctcatgagccgaatcctggttgttgttct-----------g
      White rhinoceros gcacacg----g--ac--a-gagccttggctcatgatccaaatcctggcagttgttcc-----------g
            Cat gcacaca----g--ac--a-gagccttggatcatgagccaaatcctggtggttgttca-----------g
            Dog gtgcatg----g--ac--a-caacctcagatcacgagccacctcctggtggttgttca-----------g
          Ferret  gagcacg----g--ac--a-gagccttgaatcacgagccaactcctggtggttgttca-----------g
           Panda gtgtatg----g--at--a-gagccttggatcgcgagccaactcctggtagttgttca-----------g
       Pacific walrus gtgcatg----g--ac--a-gagctttggatcacgagccaactcctggcggttgttca-----------g
        Weddell seal gtgcatg----g--ac--a-gagctttggatcacgagccaactcctggcggttgttca-----------g
      Black flying-fox gcacaca----g--acaaa-gagccttggatc-caagccaaatcctggcggttgttct-----------g
          Megabat gcacaca----g--acaaa-gagccttggacc-caagccaaatcctggcggttgttct-----------g
       Big brown bat gcacaca----g--ac--a-gagccttgagtcatgagccaaatcctggtgg-agttcc-----------g
    David's myotis (bat) gcacacg----g--ac--a-gagccttgaatcatgagccaaatcctggtgg-tgttcc-----------a
          Microbat gcacaca----g--ac--a-gagccttgaatcatgagccaaatcttggtgg-tgttcc-----------a
          Hedgehog gcacatg----c--gc--a-gtgcatcag-----------------tgaggcagtcccacagttctccgg
           Shrew gcctaca----g--ac--a-gagcactggaccatgagccaaatcctggaggctgctcc-caggtatcctg
          Elephant gtgcatg----g--ag--a-aagccttgggttctcagccaaatcctgg--gttgttcc-----------a
    Cape elephant shrew atgcaca----g--at--a-gagacttgagtcttcaaccaaatccttg--gtcattcc-----------a
          Manatee gcgcatg----g--ag--a-gagccttgggtcctcagccaaatcctgg--atcactcc-----------a
      Cape golden mole gcgcac------------a-gagtctcgggtcctcagccagatcctgg--atagttcc-----------a
          Aardvark -cacata----g--ag--a-gagcattgggtcctcagtcaaatcctgg--gttgttcc-----------a
         Armadillo gcacac--------ac--a-cagctttggatcttgggccaaatcctggttgttgctcc-----------a
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat ======================================================================
           Tenrec ======================================================================
          Dolphin ======================================================================

           Human gtgcat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgc-agag
           Chimp gcgcat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
          Gorilla gtgcat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
         Orangutan gcacat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-tgag
           Gibbon gcacat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
           Rhesus gcccat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgc-agag
    Crab-eating macaque gcccat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
           Baboon gcccat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
        Green monkey gcccat----------------------cctt-atccaatca-ggga---a----ag---cctgt-agag
          Marmoset gcgcat----------------------cttt-atccattca-ggga---a----ca---cctgt-agag
      Squirrel monkey gtgcgt----------------------gctt-atccattca-ggga---a----tg---cctgt-caag
          Bushbaby gtttgt----------------------cctt-atccattca-gggagaga----ag---cctgt-tgag
     Chinese tree shrew gggtgt----------------------cctt-atccattca-ggaa---g----aggcacctgc-tgtg
          Squirrel atgtat----------------------cttt-atccattca-ggaa---a-ccaag---cctgt-tg--
   Lesser Egyptian jerboa gtgcgt----------------------cctt-ctccagtca-ggaa---g-agcca---cctga-aggg
        Prairie vole gcatgt----------------------c----ctttcttca-gggg---g-aagag---cctgt-tgag
      Chinese hamster gcatgc----------------------t----ctctgttca-gatc---g-aaggg---cctgc-tgag
           Mouse gcgtat----------------------c----ctctgttca-ggtg---a-gactg---cctgt-tgag
            Rat gcgggt----------------------c----ccccgttca-ggtg---g-aattg---cctgt-tgtg
       Naked mole-rat gagtgtgaagagactctgcatgaagagactct-atcc-ttgt-gtga---a-gagac---tctgt-tgag
         Guinea pig ctgtgt----------------------cctt-atcc-ttga-gcga---a-gtgac---tctgt-tgag
         Chinchilla gtgtgt----------------------cctt-atcc-ttgc-gaga---a-gagat---cctgt-tgag
           Rabbit acgtat----------------------ctgc-gtccgcgca-ggag---ttaggag---cctgt-ggac
            Pika gcaagt----------------------c-----tccatgca-ggag---ctaggta---cctgc-ggag
            Pig gtgtat----------------------tctt-atgcattca-ggag---t-tagag---cctgt-tgag
           Alpaca gtatgt----------------------cctc-ata-attga-ggaa---t-tagag---cctgt-tgag
       Bactrian camel gtatgt----------------------cctc-atgcattga-ggaa---t-tagag---cctgt-tgag
      Tibetan antelope gtgtat----------------------catt-tcacattca-ggaa---t-tagag---cctgt-tgag
            Cow gtgtat----------------------cctt-tcacattca-cgaa---t-tagag---cctgt-tgag
           Sheep gtgtat----------------------catt-tcacattca-ggaa---t-tagag---cctgt-tgag
       Domestic goat gtgtat----------------------catt-tcacattca-ggaa---t-tagag---cctgt-tgag
           Horse gtgtat----------------------cctt-atgcattca-ggga---a-gtaaa---cctgt-tgag
      White rhinoceros gtgtat----------------------cctt-atgcattcg-ggga---a-tgaag---cctgt-tgag
            Cat gtacat----------------------ccttaatgcaatga-ggat---t-ataag---cctgg-agag
            Dog gtgcat----------------------cctt-atgcactga-ggaa---t-aggaa---cccgg-caag
          Ferret  gtgcat----------------------cctt-atgcactga-tgat---t-tggag---cctgg-tgag
           Panda gtgcat----------------------cctt-atgcactga-cgat---t-aggaa---cctgg-tgag
       Pacific walrus gtgcat----------------------cctt-atgcactga-cagt---t-aggag---cctgg-tgag
        Weddell seal gtgcat----------------------cctt-atgcactga-cagt---t-aggag---cctgg-tgag
      Black flying-fox gcgtat----------------------tctc-atgcatgtatagtc---t-ttaag---cctgt-tgag
          Megabat gcgtat----------------------tctc-atgcatgtatagtc---t-ttaag---cctgt-tgag
       Big brown bat gttaat----------------------tcgt-atgcattca-ggat---t-agaag---cctgt-tgag
    David's myotis (bat) gttaat----------------------ccat-atgcattca-ggat---t-agaag---cctgt-tgac
          Microbat gttaat----------------------ccgt-atgcattca-ggat---t-agaag---cctgt-tgac
          Hedgehog gtgtat----------------------cctc-atgctttca-cgaa---g-aggag---cctgt-tgaa
           Shrew atgtg------------------------ctc-ctggtgttg-agaa---g-ataag---atgag-acag
          Elephant gtgcat----------------------cctt-atcccttca-gaaa---g-aggag---cctaa-tgag
    Cape elephant shrew atgcat----------------------cctt-atcctttcc-gaaa---g-gtaag---cctagttgag
          Manatee gtgcat----------------------cctt-atccctcca-gaac---g-gggag---cctat-tgag
      Cape golden mole gagtat----------------------cttc-aaaccttca-aaaa---t-aggag---ctttt-agag
          Aardvark ttgcat----------------------cctt-acaccttca-gaaa---g-aggag---cctat-tgag
         Armadillo gtgaat----------------------cctt-atccattca-ggaa---g-aggaa---cctgt-tgag
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat ======================================================================
           Tenrec ======================================================================
          Dolphin ======================================================================

           Human aacgtaggac---agaaacagctgagca------tcttgggttcagctcatctttggag-----cttgaa
           Chimp aacgtaggac---agaaacagctgagca------tcttgggttcagctcatctttggag-----cttgaa
          Gorilla aacgtaggac---agaaacagctgagca------tcttgggttcagctcatctttggag-----cttgaa
         Orangutan aacgtaggac---agaaacagctgagca------tcttgggttcagctcatctttggag-----cttgaa
           Gibbon aacgtaggac---agaaagagctgagca------tcttgggttcagcttatctttggag-----cttgaa
           Rhesus aacgcaggac---agaaacaggtgagta------tcttgggttcagcttatctttggag-----cttgaa
    Crab-eating macaque aacgcaggac---aaaaacaggtgagta------tcttgggttcagcttatctttggag-----cttgaa
           Baboon aacgtaggac---agaaacaggtgagta------tcttgggttcagcttatctttggag-----cttgaa
        Green monkey aacgcaggac---aaaaacaggtgagta------tcttgggttcagcttatctttggag-----cttgaa
          Marmoset aacgtaggac---agaaacagttgagca------tcttgggttcagcttatctttggag-----gttgaa
      Squirrel monkey aacataggac---agaaacagttgagca------tcttgggttcaacttatctttggag-----gttgaa
          Bushbaby aatataggat---aggccca-ctaaata------tcttgggctcagcttacctctggga-----cttgaa
     Chinese tree shrew atagga-gac---aggactagctgagaa------ccttgggttcggctttgctttacaa-----cttgac
          Squirrel -----aggtaga-aaacgtagctgg---------------------------ctttgaa-----cttgag
   Lesser Egyptian jerboa aatgtggggg-a-agatgtagctgagcg------tcttggccacagcttccctttgaag-----catgaa
        Prairie vole aacacagataca-agatatagctgagaa------tcttgggctcagtttacctctggag-----cctg-a
      Chinese hamster aacacagatgca-agatacagctgagaa------tcttagactcagtttaccgcaggag-----cctg-a
           Mouse aacacagagata-agacagagctgagca------tctcgggctgggtttgtttctggag-----cctgga
            Rat aacagagagata-agagatagccacaca------tcttgggcccggcttatttctggaa-----cctgaa
       Naked mole-rat gacgtaagtgta-agatgaaactg--------------------------------gat-----tttgaa
         Guinea pig ggtggaggtaca-agattaaacca--------------------------------gct-----tttgaa
         Chinchilla gggataggtata-gaatgaaactg--------------------------------gct-----tttgaa
           Rabbit aacgctgtggtcaagataccgccgagcgtgtttctctta---ccagcctctcttcacag-----ctggga
            Pika aaggccatggtt-agatgtgactgggca------tctta---tcagcttctattaagag-----tttgaa
            Pig aatgaagaac---aggaccagctgagct------tcttgggctcagctcatcttcagaaccagtctggaa
           Alpaca aacgaaggac---aggaccagctgtgcg------tctcaggctcagcttatctccggaactagccttgaa
       Bactrian camel aatgaaggac---aggaccagctgtgca------tctcaggctcagcttatctccggaactagccttgaa
      Tibetan antelope aacagaggat---aggaccagctgagct------tctaggactcagcttattttccaaactaatcttgaa
            Cow aacggaggat---aggaccaactgagct------tctaggactcagcttattttccaaactaatcttgaa
           Sheep aacagaggat---aggaccagctgagct------tctaggactcagctttttttccaaactaatcttgaa
       Domestic goat aacagaggat---aggaccagctgagct------tctaggactcagcttattttccaaactaatcttgaa
           Horse aatataggac---aggaccagttgagca------tcatgggctcagctaatctttggaactagcctagaa
      White rhinoceros aatgtaggac---aggaccagctgagca------tcacaggctcaggttatctttggaactagtcttgaa
            Cat aatgtaggac---aggaccagttaagca-------cttgcgctcagcttatcttcagaacaagtcttgaa
            Dog aatgtaggat---gggacccactaagca------tcctgggctcagcttatcttcagtgtgagtcttgaa
          Ferret  aatgtaggac---aagacctgctaaaca------tcttggattcagcttatcttcagagtgagtc-tgaa
           Panda aatataggac---aggacctgctaagca------ccttgggctcagcttatcttcagcgcgagtcttgga
       Pacific walrus aatgtaggac---aggacccgctaagca------tcttgggctcagcttatcttcagagcgagtcttgaa
        Weddell seal aatgtaggac---aggacccactaagca------tcttgggctcagcttatcttcagagcgagtcttgaa
      Black flying-fox aatgtaagac---acgatcagctgaaca------tcttgagctcagctcatctgtggaactagtcttgaa
          Megabat aatgtaagac---acgatcagctgaaca------tcttgagctcagctcatctttggaactagtcttgaa
       Big brown bat aatgtagacc---aagaccagctgagca------tcttg-----ggcttatcttcagaactagtcttgaa
    David's myotis (bat) aatggggacc---aagaccagtcgagca------tcttg-----ggcttatcttcagaactagtcttgaa
          Microbat aatgtagacc---aagaccagctgagca------tcttg-----ggcttatcttcagaactagtcttgaa
          Hedgehog aaaggaggat---gaaatcagctggaca------tcttggacttaga-ttatttcagaacttaactaaaa
           Shrew aatcgaacgt---gagattgactgtgca------gcacaggattagctttgcttcggtcctagtcagaaa
          Elephant aatgtaggag---gggaccaggtaagca------ggttggg-tgaacttatctttggaactagtctagaa
    Cape elephant shrew aacacaggac---agaacaaattaaaca------gcttggacccagtttgtcttt------------gaa
          Manatee aatgtaggag---ag-accaggtaagca------gcttgggctgagcttatcttcagaactagtctagaa
      Cape golden mole aatggaggtg---aggactaagtaagca------gtttgggcctagcttatctttggagccagttctaaa
          Aardvark aatgtaggag---aggacaaggtaagca------acctgggcctggcttatctttagaactagtcttgat
         Armadillo aatgttggac---agaaccaggtgagca------gcttggactctgcttatctttggaactagtcttgca
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat ======================================================================
           Tenrec ======================================================================
          Dolphin ======================================================================

           Human g-ttatgtttatacatctttgcacag
           Chimp g-ttatgtttatacatctttgcacag
          Gorilla g-ttatgtttatacatctttgcacag
         Orangutan g-ttatgtttatacatctttgcacag
           Gibbon g-ttatgtttatacatctttgcacag
           Rhesus g-ttatgcttatacatctttgcacag
    Crab-eating macaque g-ttatgcttatacatctttgcacag
           Baboon g-ttatgcttatacatctttgcacag
        Green monkey g-ttatgcttatacatctttgcacag
          Marmoset g-ttacgtttatacatcttttcacag
      Squirrel monkey g-ttacatttatacatcttttcacag
          Bushbaby g-ttgtg-ttatacatcttttcacag
     Chinese tree shrew a-tt-------tttgtcttt-caaag
          Squirrel g-ttgcgttta-gcacctttctacag
   Lesser Egyptian jerboa g-ttctgtttatacatctttgcacag
        Prairie vole g-ttatgtttctacatctttccatgg
      Chinese hamster g-ctatgtttctatatctttccgtgg
           Mouse g-ttatgtttctactttttatcctag
            Rat g-ttatatttccacatcttaccgtgg
       Naked mole-rat g-ttatgtttatgcatctttttgtgg
         Guinea pig g-ttatgtttatacatatttttgtag
         Chinchilla g-ttctgtttatacatctttctgtag
           Rabbit g-gtacattcacgcatgctctcctgg
            Pika g-ctatgttggtgcat------ttgg
            Pig g-ttatgtttgtacatctttccacgg
           Alpaca g-ttatgtttgtacatcttttcatag
       Bactrian camel g-ttatgtttgtacatcttttcatag
      Tibetan antelope g-ttatgtttgtacatcttttcacag
            Cow g-ttatgtttgtacatcttttcacag
           Sheep g-ttatgtttgtacatcttttcacag
       Domestic goat g-ttatgtttgtacatcttttcacag
           Horse g-ttacgtttgtacatcttttcacag
      White rhinoceros g-ttatgtttgtacatcttttcacag
            Cat g-ttatgctcgtatatctttgcacag
            Dog g-ttatgtttgtgcttctttgcacag
          Ferret  g-tgacattcatgcatcttagcactg
           Panda g-tgacgtttgtgcatctttgcacag
       Pacific walrus a-tgacgttcatgcatctttgcacgg
        Weddell seal g-tgacgttcattcatctttgcacag
      Black flying-fox atttatgtttgtacatctttccgtag
          Megabat gtttatgtttgtacatctttccgtag
       Big brown bat g-ttgtgtttgaaca--tttccacag
    David's myotis (bat) g-ttgtgtttgaaca--tttccacag
          Microbat g-ttgtgtttgaaca--tttccacag
          Hedgehog g-ctgtatttgtacatctttacagag
           Shrew a-ttctgcttgaacatctttctacag
          Elephant a-atatgtttgtacatcttttcagag
    Cape elephant shrew a-ttatgcttgtacatcttttcacaa
          Manatee a-atatgtttgtacatcttttcacag
      Cape golden mole a-ttatgtttgtacatgttttcacag
          Aardvark a-ttatgtttgtacatcttttcacag
         Armadillo g-ttaagtttgtacatcttttcatgg
      Green seaturtle ==========================
       Painted turtle ==========================
       Golden hamster --------------------------
          Wallaby ==========================
      Star-nosed mole --------------------------
      Brush-tailed rat ==========================
           Tenrec ==========================
          Dolphin ==========================

Inserts between block 4 and 5 in window
B D      Green monkey 2bp

Alignment block 5 of 201 in window, 45542244 - 45542257, 14 bps 
B D          Human aaag-------acactaaaaa
B D          Chimp aaag-------acactaaaaa
B D         Gorilla aaac-------acactaaaaa
B D        Orangutan aaag-------acactaaaaa
B D         Gibbon aaag-------acactaaaaa
B D         Rhesus aaaa-------acactaaaaa
B D   Crab-eating macaque aaaa-------acactaaaaa
B D         Baboon aaaa-------acactaaaaa
B D      Green monkey aaaa-------acactaaaaa
B D        Marmoset aaag-------atactgaaaa
B D     Squirrel monkey aaag-------atactaaaaa
B D        Bushbaby gagg-------acattaaaag
     Chinese tree shrew gagg-------agatgaaaag
B D        Squirrel gagg-------agattca---
   Lesser Egyptian jerboa gagg-------agattaaaa-
        Prairie vole gagg-------gggttcaaag
B D     Chinese hamster gagg-------aggttcaaag
B D          Mouse gagg-------agactcaaag
B D           Rat atgg-------ggattcaaag
B D     Naked mole-rat gagg-------agatttaa--
B D       Guinea pig gatg-------agatttaa--
         Chinchilla gatg-------aggtttaa--
B D         Rabbit gagg-------agactaaa--
B D          Pika gggggcggacaagatcaca--
B D           Pig ---g-------ggattaaaag
B D         Alpaca ---g-------agattaaaag
       Bactrian camel ---g-------agattaaaag
      Tibetan antelope ---g-------agactaaaag
B D           Cow ---a-------agactaaaag
B D          Sheep ---g-------agactaaaag
       Domestic goat ---g-------agactaaaag
B D          Horse ---g-------agattaaaaa
B D    White rhinoceros ---g-------agattaaaag
B D           Cat ---c-------agattaaaac
B D         Ferret  ---g-------aagtgaaaac
B D          Panda ---g-------aggtgaaaac
       Pacific walrus ---g-------aggcaaaaac
        Weddell seal ---g-------aggcaaaaac
      Black flying-fox ---g-------acatgaaaag
B D         Megabat ---g-------acatgaaaag
       Big brown bat ---g-------acattaaaca
    David's myotis (bat) ---g-------acattaaaca
B D        Microbat ---g-------acattaaaca
B D        Hedgehog ---g-------agattaaaag
B D          Shrew ---g--------------aaa
B D        Elephant gaca-------atattaagaa
    Cape elephant shrew gaga-------a----gagga
B D         Manatee gaga-------atgttaag--
      Cape golden mole aaga-------atattaac--
          Aardvark gaga-------atattaagaa
B D        Armadillo gagg-------agattaaaag
 D     Green seaturtle =====================
 D     Painted turtle =====================
      Golden hamster ---------------------
B D         Wallaby =====================
      Star-nosed mole ---------------------
     Brush-tailed rat =====================
B D         Tenrec =====================
B D           Dog ---------------------
B D         Dolphin =====================

Inserts between block 5 and 6 in window
       Prairie vole 118bp
B D    Chinese hamster 58bp
B D         Mouse 63bp
B D          Rat 67bp

Alignment block 6 of 201 in window, 45542258 - 45542274, 17 bps 
B D          Human gtagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D          Chimp gtagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D         Gorilla gtattgggtttgc---------------------------------------------------------
B D        Orangutan gtagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D         Gibbon gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D         Rhesus gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D   Crab-eating macaque gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D         Baboon gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D      Green monkey gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D        Marmoset gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D     Squirrel monkey gaagtggatttgc---------------------------------------------------------
B D        Bushbaby gaagtgggtttcc---------------------------------------------------------
     Chinese tree shrew aaagtagatttgc---------------------------------------------------------
B D        Squirrel -cactgggctt-----------------------------------------------------------
   Lesser Egyptian jerboa ---gtgggtttggtcaggtgcggggttggcaaatatgagcaaagtaccaggataaacatttgtgaaaaac
B D     Chinese hamster ----------------------------------------------------------------------
B D          Mouse ----------------------------------------------------------------------
B D           Rat ----------------------------------------------------------------------
B D     Naked mole-rat --agtgggtttgt---------------------------------------------------------
B D       Guinea pig --agtgggtttgt---------------------------------------------------------
         Chinchilla --agtgggttggt---------------------------------------------------------
B D         Rabbit --agcgggtttgc---------------------------------------------------------
B D          Pika --agtgggcttgc---------------------------------------------------------
B D           Pig gaagtgagtctgc---------------------------------------------------------
B D         Alpaca gaagtgagtttgc---------------------------------------------------------
       Bactrian camel gaagtgagtttgc---------------------------------------------------------
      Tibetan antelope gaagtaggttt-c---------------------------------------------------------
B D           Cow gaagtgggttt-t---------------------------------------------------------
B D          Sheep gaagtaggttt-c---------------------------------------------------------
       Domestic goat gaagtaggttt-c---------------------------------------------------------
B D          Horse gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D    White rhinoceros gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D           Cat aaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D         Ferret  aaagtggattttc---------------------------------------------------------
B D          Panda aaaatgggttttc---------------------------------------------------------
       Pacific walrus aaagtgggttttc---------------------------------------------------------
        Weddell seal aaagtgggttttc---------------------------------------------------------
      Black flying-fox gaagtggtttaac---------------------------------------------------------
B D         Megabat gaaatggtttaac---------------------------------------------------------
       Big brown bat gaagtgagtttac---------------------------------------------------------
    David's myotis (bat) gaagtgagtttac---------------------------------------------------------
B D        Microbat gaagtgagtttac---------------------------------------------------------
B D        Hedgehog gaagtgggtttcc---------------------------------------------------------
B D          Shrew gcaataggcttgc---------------------------------------------------------
B D        Elephant gaagtgggttcgt---------------------------------------------------------
    Cape elephant shrew aaagtggatttgc---------------------------------------------------------
B D         Manatee -aagtgggtttgc---------------------------------------------------------
      Cape golden mole -aagtaggtttcc---------------------------------------------------------
          Aardvark gaagtgggtttgc---------------------------------------------------------
B D        Armadillo gaagcaggtttgc---------------------------------------------------------
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
     Brush-tailed rat ======================================================================
B D         Tenrec ======================================================================
B D           Dog ----------------------------------------------------------------------
       Prairie vole ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human ttt-g
           Chimp ttt-g
          Gorilla ttt-g
         Orangutan ttt-g
           Gibbon tgt-g
           Rhesus ttt-g
    Crab-eating macaque ttt-g
           Baboon ttt-g
        Green monkey ttt-g
          Marmoset ttt-g
      Squirrel monkey ttt-g
          Bushbaby tct-g
     Chinese tree shrew ttt-g
          Squirrel gca-c
   Lesser Egyptian jerboa ata-a
      Chinese hamster atc-g
           Mouse ata-g
            Rat gta-g
       Naked mole-rat gta-g
         Guinea pig gta-g
         Chinchilla tca-g
           Rabbit tcc-g
            Pika tttgg
            Pig tct-g
           Alpaca tcc-g
       Bactrian camel tct-g
      Tibetan antelope cct-g
            Cow tct-g
           Sheep cct-g
       Domestic goat cct-g
           Horse ttt-g
      White rhinoceros ttt-g
            Cat ttt-g
          Ferret  tct-g
           Panda tct-g
       Pacific walrus tcc-g
        Weddell seal tcc-g
      Black flying-fox ttt-g
          Megabat ttt-g
       Big brown bat ttt-g
    David's myotis (bat) ttt-g
          Microbat ttt-g
          Hedgehog ttt-c
           Shrew ttg-g
          Elephant ttt-a
    Cape elephant shrew ttt-g
          Manatee ttt-t
      Cape golden mole ttt-g
          Aardvark tct-g
         Armadillo ttt-g
      Green seaturtle =====
       Painted turtle =====
       Golden hamster -----
          Wallaby =====
      Star-nosed mole -----
      Brush-tailed rat =====
           Tenrec =====
            Dog -----
        Prairie vole =====
          Dolphin =====

Inserts between block 6 and 7 in window
B D        Elephant 234bp
B D        Manatee 55bp

Alignment block 7 of 201 in window, 45542275 - 45542277, 3 bps 
B D          Human ggg
B D          Chimp agg
B D         Gorilla ggg
B D        Orangutan ggg
B D         Gibbon ggg
B D         Rhesus ggg
B D   Crab-eating macaque ggg
B D         Baboon agg
B D      Green monkey ggg
B D        Marmoset ggg
B D     Squirrel monkey ggg
B D        Bushbaby ggg
     Chinese tree shrew ggc
B D        Squirrel tgg
   Lesser Egyptian jerboa tga
B D     Chinese hamster tga
B D          Mouse tga
B D           Rat tgg
B D     Naked mole-rat ggg
B D       Guinea pig ggg
         Chinchilla ggg
B D         Rabbit ggg
B D          Pika ggg
B D           Pig ggg
B D         Alpaca ggg
       Bactrian camel ggg
      Tibetan antelope g--
B D           Cow g--
B D          Sheep g--
       Domestic goat g--
B D          Horse gga
B D    White rhinoceros gga
B D           Cat ggg
B D         Ferret  ggg
B D          Panda ggg
       Pacific walrus ggg
        Weddell seal ggg
      Black flying-fox gga
B D         Megabat gga
       Big brown bat gga
    David's myotis (bat) gga
B D        Microbat gga
B D        Hedgehog agg
B D          Shrew agg
B D        Elephant ggg
    Cape elephant shrew ggg
B D         Manatee gag
      Cape golden mole gag
          Aardvark ggg
B D        Armadillo gtg
 D     Green seaturtle ===
 D     Painted turtle ===
      Golden hamster ---
B D         Wallaby ===
      Star-nosed mole ---
     Brush-tailed rat ===
B D         Tenrec ===
B D           Dog ---
       Prairie vole ===
B D         Dolphin ===

Inserts between block 7 and 8 in window
    Cape elephant shrew 645bp

Alignment block 8 of 201 in window, 45542278 - 45542278, 1 bps 
B D          Human a
B D          Chimp a
B D         Gorilla a
B D        Orangutan a
B D         Gibbon a
B D         Rhesus a
B D   Crab-eating macaque a
B D         Baboon a
B D      Green monkey a
B D        Marmoset a
B D     Squirrel monkey a
B D        Bushbaby t
     Chinese tree shrew a
B D        Squirrel g
   Lesser Egyptian jerboa a
B D     Chinese hamster a
B D          Mouse a
B D           Rat a
B D     Naked mole-rat a
B D       Guinea pig g
         Chinchilla g
B D         Rabbit a
B D          Pika a
B D           Pig a
B D         Alpaca a
       Bactrian camel a
B D          Horse a
B D    White rhinoceros a
B D           Cat a
B D         Ferret  a
B D          Panda a
       Pacific walrus a
        Weddell seal a
      Black flying-fox a
B D         Megabat a
       Big brown bat a
    David's myotis (bat) a
B D        Microbat g
B D        Hedgehog a
B D          Shrew a
B D        Elephant g
B D         Manatee a
      Cape golden mole g
          Aardvark a
 D     Green seaturtle =
 D     Painted turtle =
      Golden hamster -
B D         Wallaby =
      Star-nosed mole -
     Brush-tailed rat =
B D         Tenrec =
    Cape elephant shrew =
     Tibetan antelope -
B D           Dog -
B D          Sheep -
       Domestic goat -
B D           Cow -
       Prairie vole =
B D        Armadillo -
B D         Dolphin =

Inserts between block 8 and 9 in window
B D        Manatee 164bp

Alignment block 9 of 201 in window, 45542279 - 45542279, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D         Gorilla g
B D        Orangutan g
B D         Gibbon g
B D         Rhesus g
B D   Crab-eating macaque g
B D         Baboon g
B D      Green monkey t
B D        Marmoset g
B D     Squirrel monkey g
B D        Bushbaby g
     Chinese tree shrew g
B D        Squirrel a
   Lesser Egyptian jerboa a
B D     Chinese hamster a
B D          Mouse g
B D           Rat a
B D     Naked mole-rat g
B D       Guinea pig g
         Chinchilla g
B D         Rabbit g
B D          Pika g
B D           Pig g
B D         Alpaca g
       Bactrian camel g
B D          Horse g
B D    White rhinoceros g
B D           Cat g
B D         Ferret  g
B D          Panda g
       Pacific walrus g
        Weddell seal g
      Black flying-fox t
B D         Megabat t
       Big brown bat g
    David's myotis (bat) g
B D        Microbat g
B D        Hedgehog g
B D          Shrew t
B D        Elephant g
B D         Manatee g
      Cape golden mole a
          Aardvark g
B D        Armadillo g
 D     Green seaturtle =
 D     Painted turtle =
      Golden hamster -
B D         Wallaby =
      Star-nosed mole -
     Brush-tailed rat =
B D         Tenrec =
    Cape elephant shrew =
     Tibetan antelope -
B D           Dog -
B D          Sheep -
       Domestic goat -
B D           Cow -
       Prairie vole =
B D         Dolphin =

Inserts between block 9 and 10 in window
         Aardvark 409bp

Alignment block 10 of 201 in window, 45542280 - 45542285, 6 bps 
B D          Human ----ctctcc
B D          Chimp ----ctctcc
B D         Gorilla ----ctctcc
B D        Orangutan ----ctctcc
B D         Gibbon ----ctctcc
B D         Rhesus ----ctctcc
B D   Crab-eating macaque ----ctctcc
B D         Baboon ----ctctcc
B D      Green monkey ----ctctcc
B D        Marmoset ----ttctcc
B D     Squirrel monkey ----ttctcc
B D        Bushbaby ----ttatta
     Chinese tree shrew ----ctacct
B D        Squirrel ----gctgtc
   Lesser Egyptian jerboa ----ctcatt
B D     Chinese hamster ----ctcggt
B D          Mouse ----tttgtt
B D           Rat ----cttgcc
B D     Naked mole-rat ----ctatca
B D       Guinea pig ----ctgtga
         Chinchilla ----ctgtca
B D         Rabbit ----ctacgg
B D          Pika ----cttttg
B D           Pig ----ctccag
B D         Alpaca ----tgctaa
       Bactrian camel ----tgctaa
      Tibetan antelope ---------a
B D           Cow --------aa
B D          Sheep --------aa
       Domestic goat --------aa
B D          Horse ----ctatta
B D    White rhinoceros ----ctataa
B D           Cat ----ctatgg
B D         Ferret  ----ctatag
B D          Panda ----ctata-
       Pacific walrus ----ctatag
        Weddell seal ----ctatag
      Black flying-fox ----ctataa
B D         Megabat ----ctataa
       Big brown bat ----ctatac
    David's myotis (bat) ----ctatac
B D        Microbat ----ctatac
B D        Hedgehog ----ctatat
B D          Shrew ----ctatat
B D        Elephant ----tt----
B D         Manatee ----ct----
      Cape golden mole ----tt----
B D         Tenrec cccttt----
B D        Armadillo ----ct----
 D     Green seaturtle ==========
 D     Painted turtle ==========
      Golden hamster ----------
B D         Wallaby ==========
      Star-nosed mole ----------
     Brush-tailed rat ==========
    Cape elephant shrew ==========
B D           Dog ----------
       Prairie vole ==========
B D         Dolphin ==========
         Aardvark ==========

Inserts between block 10 and 11 in window
B D        Bushbaby 3bp
B D       Armadillo 4bp

Alignment block 11 of 201 in window, 45542286 - 45542287, 2 bps 
B D          Human at
B D          Chimp at
B D         Gorilla at
B D        Orangutan at
B D         Gibbon at
B D         Rhesus at
B D   Crab-eating macaque at
B D         Baboon at
B D      Green monkey at
B D        Marmoset aa
B D     Squirrel monkey gt
B D        Bushbaby gt
     Chinese tree shrew gt
B D        Squirrel ag
   Lesser Egyptian jerboa at
B D     Chinese hamster gt
B D          Mouse at
B D           Rat ac
B D     Naked mole-rat gt
B D       Guinea pig gg
         Chinchilla gg
B D         Rabbit gt
B D          Pika gt
B D           Pig at
B D         Alpaca at
       Bactrian camel at
      Tibetan antelope aa
B D           Cow aa
B D          Sheep aa
       Domestic goat aa
B D          Horse at
B D    White rhinoceros at
B D           Cat c-
B D         Ferret  ct
B D          Panda ct
       Pacific walrus ct
        Weddell seal ct
      Black flying-fox at
B D         Megabat at
       Big brown bat at
    David's myotis (bat) at
B D        Microbat at
B D        Hedgehog at
B D          Shrew ct
B D        Elephant at
B D         Manatee at
      Cape golden mole at
B D         Tenrec ct
          Aardvark ac
B D        Armadillo gt
 D     Green seaturtle ==
 D     Painted turtle ==
      Golden hamster --
B D         Wallaby ==
      Star-nosed mole --
     Brush-tailed rat ==
    Cape elephant shrew ==
B D           Dog --
       Prairie vole ==
B D         Dolphin ==

Inserts between block 11 and 12 in window
B D          Cat 3bp
B D        Ferret 3bp
B D         Panda 3bp
      Pacific walrus 3bp
       Weddell seal 3bp
B D        Elephant 4bp
B D        Manatee 4bp
     Cape golden mole 1063bp

Alignment block 12 of 201 in window, 45542288 - 45542288, 1 bps 
B D          Human c
B D          Chimp c
B D         Gorilla c
B D        Orangutan t
B D         Gibbon c
B D         Rhesus c
B D   Crab-eating macaque c
B D         Baboon c
B D      Green monkey c
B D        Marmoset c
B D     Squirrel monkey c
B D        Bushbaby c
     Chinese tree shrew c
B D        Squirrel t
   Lesser Egyptian jerboa t
B D     Chinese hamster t
B D          Mouse t
B D           Rat t
B D     Naked mole-rat t
B D       Guinea pig t
         Chinchilla t
B D         Rabbit g
B D          Pika t
B D           Pig c
B D         Alpaca c
       Bactrian camel c
      Tibetan antelope c
B D           Cow c
B D          Sheep c
       Domestic goat c
B D          Horse c
B D    White rhinoceros c
B D           Cat c
B D         Ferret  g
B D          Panda t
       Pacific walrus c
        Weddell seal c
      Black flying-fox c
B D         Megabat c
       Big brown bat c
    David's myotis (bat) c
B D        Microbat c
B D        Hedgehog c
B D          Shrew c
B D        Elephant t
B D         Manatee c
B D         Tenrec c
          Aardvark c
B D        Armadillo c
 D     Green seaturtle =
 D     Painted turtle =
      Golden hamster -
B D         Wallaby =
      Star-nosed mole -
     Brush-tailed rat =
    Cape elephant shrew =
B D           Dog -
       Prairie vole =
B D         Dolphin =
     Cape golden mole =

Inserts between block 12 and 13 in window
B D        Squirrel 1bp
  Lesser Egyptian jerboa 6bp
B D    Chinese hamster 40bp
B D         Mouse 43bp
B D          Rat 43bp

Alignment block 13 of 201 in window, 45542289 - 45542290, 2 bps 
B D          Human tc
B D          Chimp tc
B D         Gorilla tc
B D        Orangutan tc
B D         Gibbon tc
B D         Rhesus tt
B D   Crab-eating macaque tc
B D         Baboon tc
B D      Green monkey tc
B D        Marmoset tt
B D     Squirrel monkey tc
B D        Bushbaby tc
     Chinese tree shrew tc
B D        Squirrel tc
   Lesser Egyptian jerboa gc
        Prairie vole tc
B D     Chinese hamster tc
B D          Mouse cc
B D           Rat tc
B D     Naked mole-rat tc
B D       Guinea pig tc
         Chinchilla tc
B D         Rabbit tc
B D          Pika tc
B D           Pig tc
B D         Alpaca tc
       Bactrian camel tc
      Tibetan antelope tc
B D           Cow tc
B D          Sheep tc
       Domestic goat tc
B D          Horse tc
B D    White rhinoceros tc
B D           Cat tc
B D         Ferret  tc
B D          Panda cc
       Pacific walrus tc
        Weddell seal tc
      Black flying-fox tc
B D         Megabat tc
       Big brown bat tc
    David's myotis (bat) tt
B D        Microbat tc
B D        Hedgehog ac
B D          Shrew ct
B D        Elephant tc
B D         Manatee tc
B D         Tenrec tc
          Aardvark tc
B D        Armadillo tc
 D     Green seaturtle ==
 D     Painted turtle ==
      Golden hamster --
B D         Wallaby ==
      Star-nosed mole --
     Brush-tailed rat ==
    Cape elephant shrew ==
B D           Dog --
B D         Dolphin ==
     Cape golden mole ==

Alignment block 14 of 201 in window, 45542291 - 45542311, 21 bps 
B D          Human cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D          Chimp cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D         Gorilla cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D        Orangutan cttcaagga----------------a--aaa--c-------gaatagg
B D         Gibbon cttcaagga----------------a--aaa--c-------gaatagg
B D         Rhesus cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D   Crab-eating macaque cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D         Baboon cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D      Green monkey cttcaagga----------------a--aaa--c-------aaatagg
B D        Marmoset cttcaagga----------------a--aaa--t-------gaatag-
B D     Squirrel monkey cttcaaaga----------------a--aaa--t-------gaatag-
B D        Bushbaby cttcagggg----------------a--aag--t-------gaacggg
     Chinese tree shrew cttcgtgga----------------g--aaa--t-------gaatggg
B D        Squirrel tttcaagga----------------a--caa--g-------gaatgag
   Lesser Egyptian jerboa tcatgaaaaataataataataaaata--aaa--t-------gaacaaa
        Prairie vole tttcaagga----------------a--aaa--t-------ggacaga
B D     Chinese hamster tctggagga----------------a--aaa--t-------gagcaga
B D          Mouse ttctgaaga----------------g--aaa--t-------ggataga
B D           Rat gctcaaaga----------------g--aaa--t-------ggataga
B D     Naked mole-rat tttcaagga----------------a--aac--t-------gagtgag
B D       Guinea pig tttgaagga----------------a--aac--t-------gagtgag
         Chinchilla tttgaagga----------------a--aac--c-------gagtgag
B D         Rabbit tcttcaaga--------------------------------gaatggg
B D          Pika ctttaaaga----------------t--aaa--t-------gaatggg
B D           Pig cttaaagaa-------------------aaa--tgggatgtggacggg
B D         Alpaca ctttaagga----------------aaaaaa--taggagatggatggg
       Bactrian camel ctttaagga----------------aaaaaa--taggaggtggatggg
      Tibetan antelope t---------------------------gaa--tgggatgtggctggg
B D           Cow t---------------------------gaa--tgggatgtggctggg
B D          Sheep t---------------------------gaa--tgggatgtggctggg
       Domestic goat t---------------------------aaa--tgggatgtggctggg
B D          Horse cttaaagga----------------a--aaaaatgggttgtagatggg
B D    White rhinoceros tttaaagga----------------a--aaatttgggatgtggatggg
B D           Cat cttaaaagt----------------g--gaa--ttggatgtggttggg
B D         Ferret  cttatagga----------------g--aac--ggagctgtggtagag
B D          Panda cttacagga----------------g--aaa--agggatgtggtcggg
       Pacific walrus cttacagga----------------g--aaa--caggatgtggtcggg
        Weddell seal cttacagga----------------g--aaa--caggatgtggttggg
      Black flying-fox cttaaagaa----------------a--aaa--tgggatgtggataag
B D         Megabat cttaaagaa----------------a--aaa--tgggatatgggtaag
       Big brown bat cttaaagga----------------a--aaa--t-ggatgtggatggg
    David's myotis (bat) cttagagga----------------a--aaa--t-ggatgtggatggg
B D        Microbat cttagagga----------------a--aaa--t-ggatgtggatggg
B D        Hedgehog cttaaaggg----------------a--aaa--c--------ggagag
B D          Shrew cc-----ga----------------g--aat--c--------tttggg
B D        Elephant cttaaagga----------------g--aaa--g-------aaatgag
    Cape elephant shrew cctaaagga----------------a--aaa--c-------aaatgag
B D         Manatee cttaaagga----------------a--aaa--c-------aaatggg
B D         Tenrec cttaaagga----------------g--aac--c-------aagtgga
          Aardvark cttaaagga----------------a--aag--c-------gaatggg
B D        Armadillo cttaaagga----------------a--aaa--c-------aaatgga
 D     Green seaturtle ================================================
 D     Painted turtle ================================================
      Golden hamster ------------------------------------------------
B D         Wallaby ================================================
      Star-nosed mole ------------------------------------------------
     Brush-tailed rat ================================================
B D           Dog ------------------------------------------------
B D         Dolphin ================================================
     Cape golden mole ================================================

Inserts between block 14 and 15 in window
B D        Hedgehog 235bp
B D         Shrew 5bp

Alignment block 15 of 201 in window, 45542312 - 45542313, 2 bps 
B D          Human ag
B D          Chimp ag
B D         Gorilla ag
B D        Orangutan ag
B D         Gibbon ag
B D         Rhesus ag
B D   Crab-eating macaque ag
B D         Baboon ag
B D      Green monkey ag
B D        Bushbaby ac
     Chinese tree shrew ag
B D        Squirrel at
   Lesser Egyptian jerboa ac
        Prairie vole ac
B D     Chinese hamster at
B D          Mouse ac
B D           Rat at
B D     Naked mole-rat gt
B D       Guinea pig gc
         Chinchilla gt
B D         Rabbit ag
B D          Pika ag
B D           Pig ag
B D         Alpaca ag
       Bactrian camel ag
      Tibetan antelope ag
B D           Cow ag
B D          Sheep ag
       Domestic goat ag
B D          Horse ag
B D    White rhinoceros ag
B D           Cat ag
B D         Ferret  a-
B D          Panda a-
       Pacific walrus a-
        Weddell seal a-
      Black flying-fox ag
B D         Megabat ag
       Big brown bat ag
    David's myotis (bat) ag
B D        Microbat ag
B D          Shrew gg
B D        Elephant tg
    Cape elephant shrew aa
B D         Manatee tg
B D         Tenrec ag
          Aardvark ag
B D        Armadillo aa
 D     Green seaturtle ==
 D     Painted turtle ==
      Golden hamster --
B D         Wallaby ==
      Star-nosed mole --
     Brush-tailed rat ==
B D        Hedgehog ==
B D           Dog --
B D        Marmoset --
B D     Squirrel monkey --
B D         Dolphin ==
     Cape golden mole ==

Alignment block 16 of 201 in window, 45542314 - 45542327, 14 bps 
B D          Human tgaatcgc-tgccaa
B D          Chimp tgaatcgc-tgccaa
B D         Gorilla tgaatcgc-tgccaa
B D        Orangutan tgaatcgc-tgccaa
B D         Gibbon tgaatcac-tgccaa
B D         Rhesus tgacttgc-tggcaa
B D   Crab-eating macaque tgacttgc-tggcaa
B D         Baboon tgacttgc-tggcaa
B D      Green monkey tgacttgc-tggcaa
B D        Marmoset -gaattgc-tggcaa
B D     Squirrel monkey -gaattgc-tggcaa
B D        Bushbaby tgaattgc-tggcaa
     Chinese tree shrew taggtcgc-tggcaa
B D        Squirrel tggattg--aggcaa
   Lesser Egyptian jerboa tgtatttc-tgacaa
        Prairie vole tggattgc-tggcaa
B D     Chinese hamster tggattgc-tggcaa
B D          Mouse tggcttgg-tggcaa
B D           Rat tggcctgg-aggcca
B D     Naked mole-rat tgtattgc-tcgcaa
B D       Guinea pig tggattgc-tacaaa
         Chinchilla cgcattgt-tgccaa
      Brush-tailed rat tgtatggc-tgccaa
B D         Rabbit gggatcgc-tggcaa
B D          Pika cggatctt-aggcca
B D           Pig tggattgcttggaga
B D         Alpaca tggattgc-tggcaa
       Bactrian camel tggattgc-tggaaa
      Tibetan antelope tgggttgc-tggcga
B D           Cow tgggttgc-tggcga
B D          Sheep tgggttgc-tggcaa
       Domestic goat t--gttgc-ttgtga
B D          Horse tgggttgc-tggcga
B D    White rhinoceros tggattgc-tggcga
B D           Cat cagattgc-tggcaa
B D         Ferret  tagagtgc-tgatga
B D          Panda tagagtgc-tggcga
       Pacific walrus tagagtgc-tggtga
        Weddell seal tagagtgc-tggcaa
      Black flying-fox tggattgc-tagcaa
B D         Megabat tggattgc-tagcaa
       Big brown bat tagattac-tagcaa
    David's myotis (bat) tggattac-tagcaa
B D        Microbat tggattac-tagcaa
B D          Shrew tggagcca-tgatga
B D        Elephant tggattgc-tggtga
    Cape elephant shrew cgggttgc-tggtga
B D         Manatee tggattgc-tgctaa
B D         Tenrec tggattgc-tggtga
          Aardvark tggattgc-tggtga
B D        Armadillo tggattgc-tggtga
 D     Green seaturtle ===============
 D     Painted turtle ===============
      Golden hamster ---------------
B D         Wallaby ===============
      Star-nosed mole ---------------
B D        Hedgehog ===============
B D           Dog ---------------
B D         Dolphin ===============
     Cape golden mole ===============

Inserts between block 16 and 17 in window
    Chinese tree shrew 1283bp

Alignment block 17 of 201 in window, 45542328 - 45542340, 13 bps 
B D          Human agagt----tgtgttga
B D          Chimp agagt----tgtgttga
B D         Gorilla agagt----tgtgttga
B D        Orangutan agagt----tgtgttga
B D         Gibbon agagt----tgtgttga
B D         Rhesus acagc----tatgttga
B D   Crab-eating macaque agagc----tatgttga
B D         Baboon agagc----tatgttga
B D      Green monkey atagc----tatgttga
B D        Marmoset agagt----tgtattga
B D     Squirrel monkey agagt----tttattga
B D        Bushbaby agacc----tgtgttga
     Chinese tree shrew aaagc----tgtgatat
B D        Squirrel agacctctctctgatga
   Lesser Egyptian jerboa agagc-------aatga
        Prairie vole aatgg-------ggtga
B D     Chinese hamster aagga-------ggtaa
B D          Mouse aagga-------agtga
B D           Rat aagta-------ag-ga
B D     Naked mole-rat agagc----tgtgatga
B D       Guinea pig agagc----tgtgacaa
         Chinchilla agagc----tgggatga
      Brush-tailed rat agagc----tgtgatga
B D         Rabbit agggc----tgtgacga
B D          Pika agagc----cacagtga
B D           Pig agagt----tgcaa-ga
B D         Alpaca agagc----tgtaa-ga
       Bactrian camel agagc----tgtga-ga
      Tibetan antelope agagt----catga-gg
B D           Cow agact----catga-gg
B D          Sheep agagt----catga-gg
       Domestic goat agagt----catga-gg
B D          Horse agagt----tgtgatga
B D    White rhinoceros agagt----tgtgatga
      Black flying-fox agagc----tgtaatga
B D         Megabat agagc----tgtaatga
       Big brown bat ggcat----tgtaataa
    David's myotis (bat) aatat----tgtaatga
B D        Microbat aacat----tgtaatga
B D        Elephant agtgt----tgtgatga
    Cape elephant shrew ggtgt----tatgatga
B D         Manatee agcat----tgtgatga
B D         Tenrec agggt----tgtgatga
          Aardvark cgtgt----tgtgatga
B D        Armadillo agggt----tgtgatga
 D     Green seaturtle =================
 D     Painted turtle =================
B D          Shrew -----------------
      Golden hamster -----------------
B D         Wallaby =================
      Star-nosed mole -----------------
B D        Hedgehog =================
B D          Panda -----------------
      Pacific walrus -----------------
B D           Dog -----------------
B D           Cat -----------------
B D         Ferret  -----------------
B D         Dolphin =================
     Cape golden mole =================
       Weddell seal -----------------

Inserts between block 17 and 18 in window
B D        Marmoset 1bp
B D    Squirrel monkey 1bp
B D        Bushbaby 1bp
    Chinese tree shrew 3bp
B D        Squirrel 1bp
  Lesser Egyptian jerboa 3bp
       Prairie vole 1bp
B D    Chinese hamster 1bp
B D         Mouse 1bp
B D          Rat 1bp
B D     Naked mole-rat 1bp
B D       Guinea pig 1bp
        Chinchilla 1bp
     Brush-tailed rat 1bp
B D         Rabbit 1bp
B D          Pika 1bp
B D          Pig 1bp
B D         Alpaca 1bp
      Bactrian camel 1bp
     Tibetan antelope 1bp
B D          Cow 1bp
B D         Sheep 1bp
       Domestic goat 1bp
B D         Horse 1bp
B D    White rhinoceros 1bp
     Black flying-fox 1bp
B D        Megabat 1bp
B D        Microbat 1bp

Alignment block 18 of 201 in window, 45542341 - 45542400, 60 bps 
B D          Human -gacattg-atggcttagaag-----------ggttggttggtcaac-gtgtc-----tta------agt
B D          Chimp -gacaatg-atggcttagaag-----------ggttggttggtcaac-gtgtc-----tta------agt
B D         Gorilla -gacattg-atggcttagaag-----------ggttggttggtcagc-gtgtc-----tta------agt
B D        Orangutan -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcaac-gtgtc------ta------cgt
B D         Gibbon -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcaac-gtgtc------ta------ggt
B D         Rhesus -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcagc-gtgtc------ta------ggt
B D   Crab-eating macaque -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcagc-gtgtc------ta------ggt
B D         Baboon -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcagc-gtgtc------ta------ggt
B D      Green monkey -gacattg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcagc-gtgtc------ta------ggt
B D        Marmoset -gacactg-atggcttggaag-----------ggttggttggtcaac-acatc------ta------ggt
B D     Squirrel monkey -gacatcg-atggcttggaag-----------agttgattggtcaac-ctatc------ta------gct
B D        Bushbaby -gaagttg-atggcttgggag-----------ggttggttga-----------------ca---------
     Chinese tree shrew -gaaaccg-atggcctggaag-----------ggttggttggtcaat-gcatccagcgcta------ggc
B D        Squirrel -aaaaccc-atggcaaggtac-----------gacgggctggtcagc-gtgac------cg-gagccagg
   Lesser Egyptian jerboa -gcaattc-aacattctgagt-----------ggtcggttggtccat-atgcc------catggctaact
        Prairie vole -gaagttg-ctggcctgggat-----------ggctccctggccagc-gtgcc------ca-ggtggggc
B D     Chinese hamster -gaagttg-atggcctgggat-----------ggttccctgctcagt-gtgcc------ca-ggcggggc
B D          Mouse -gaagttg--agtcttgggat-----------ggttcgttggaaaga-gtgcc------tg-ggtggggc
B D           Rat -ggagttgttatgcttggggt-----------ggttccttggtagga-gtgtg------ca-tgtagggc
B D     Naked mole-rat -gaagttg-atgtcctggaat-----------tgttggttggtcaat-gtgtc------cagtacaaggc
B D       Guinea pig -gaatttg-atgacctggagt-----------agttgattggccacc-gttcc------cagtacaaggc
         Chinchilla -gaatttg-atgacctggaat-----------agttgctcggccaac-atgcc------cagtacaaggc
      Brush-tailed rat -aaatttg-atgaccccaagt-----------agttggctggccagg-a---------------------
B D         Rabbit -ggcacgg-atggccgggacc-----------cattggtgggtcagt-gcgcc------ca-gggtcggc
B D          Pika -gacacag-atggcccggaaa-----------agctggttgctcagt-gt-cc------ag-tgttcagc
B D           Pig -gaaatta-atggcctggaag------------ggtggttggtcagc-ctgtc------caacaccaggc
B D         Alpaca -gaaatta-atggcctagaag-----------gagtgatgggttgac-atgtc------cagcactaggc
       Bactrian camel -gaaatta-atggcctagaag-----------gggtgatgggttgac-atgtc------cagcactaggc
      Tibetan antelope -gaaattg-atggcctagaag-----------gggtgattggtccac-ctgtc------cagcactaggc
B D           Cow -gaaattg-atggcctggaag-----------gggtgattggtccac-ctctc------cagcactaggc
B D          Sheep -gaaattg-atggcctagaag-----------ggttgattggtccgc-ctgtc------cagcactaggc
       Domestic goat -gaaattg-gtggcctagaag-----------tggtgattggtccac-ctgtc------cagcactaggc
B D          Horse -gaaatta-acggcctggaag-----------gggtggttagtcaac-atgtc------cagtgctaggc
B D    White rhinoceros -aaaatta-atggcctggaag-----------ggctggttgctcaac-aagtc------cagcgctaggc
B D           Cat ---------------------------------------------------tc------cagcactaatc
B D         Ferret  ---------------------------------------------------tc------cagtcctaggc
B D          Panda ---------------------------------------------------tc------cagcactagac
       Pacific walrus ---------------------------------------------------tc------caacactaggt
        Weddell seal ---------------------------------------------------tc------caacactaggc
      Black flying-fox -aaaattg-atggcctggaaattgacggcctggggtggatggtcaac-atatc------cagcgcgagag
B D         Megabat -aaaattg-atgggctggaaatcgacggcctggggtggatggtcaac-atatc------cagtgagagag
       Big brown bat ----------------ggaaattaatgggct-gggtggttggtcaac-atgcc------cagcgctaggc
    David's myotis (bat) ----------------ggaaattaatggcct-gggtggttggtcaac-atgcc------cagtgctaggc
B D        Microbat -gaaatta-atggtctggaaattaatggcct-gggtggttggtcaac-atgcc------cagtgcgaggc
B D        Hedgehog -gaagttg-aaggcatgcagg-----------cagtggttggtcagc-atgtc------cagtgctaga-
B D          Shrew ----------------gcggt-----------gacccgctggttagc-ctgcc------cag-gctgaac
B D        Elephant ggaagcga-gtggcctggaat-----------ggtgggttggtcaataatatc------tggt-ctgggc
    Cape elephant shrew gtaaatca-gtggcctggaaa-----------gatgggttggtcaattacgct------ccat-ctaggc
B D         Manatee ggaagtga-atggcctggaat-----------ggtgggttggtcagtaatgtc------tggt-ctgggc
B D         Tenrec ggaaatga-gtggtctggaag-----------ggtaggttgctcagtaatgcc------tcat-caaagc
          Aardvark ggaaatga-gtggcctggaat-----------ggtgggttggtcaataaagtc------tagt-ctaggc
B D        Armadillo ggcaatgg-atgacctct----------------ttggttggtcaac-atgtc------cagtgctaggc
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
B D           Dog ----------------------------------------------------------------------
B D         Dolphin ======================================================================
     Cape golden mole ======================================================================

           Human ttagcgtcctgtgc----c
           Chimp ttagcgtcctgtgc----c
          Gorilla ttagcatcctgtgc----c
         Orangutan ttaacatcctgtgc----c
           Gibbon ttagcgtcctgtgc----c
           Rhesus ttaacgtcctgtgc----c
    Crab-eating macaque ttaacgtcctgtgc----c
           Baboon ttaacgtcctgtgc----c
        Green monkey ttaacatcctgtgc----c
          Marmoset ttaacgtcctgcac----c
      Squirrel monkey ttaacgtcctgtgc----c
          Bushbaby -------cctgtga----c
     Chinese tree shrew tggatgtcctatgt----c
          Squirrel tgggtgctctgtgg----c
   Lesser Egyptian jerboa tggatgctcttggagtttt
        Prairie vole tggaca----cgga----t
      Chinese hamster tggaca--ctctga----t
           Mouse tggacgctctttga----t
            Rat tggacactctttga----c
       Naked mole-rat tggacattctgtga----t
         Guinea pig tggacattctggg------
         Chinchilla tgggcattctgtga----t
      Brush-tailed rat ---------cgtga----t
           Rabbit tga---------gc----c
            Pika tggatatccggtgc----t
            Pig tggatatcctgtga----c
           Alpaca tggatgccctggga----c
       Bactrian camel tgggtgccctgggg----c
      Tibetan antelope tggatatcctgtga----t
            Cow tggatgtcctgtga----t
           Sheep tggatgtcctgtga----t
       Domestic goat tgaatgtcctgtga----t
           Horse tgaatgtcctgtga----c
      White rhinoceros tggatgtcctgtga----c
            Cat tggacgtcttgtga----c
          Ferret  tggatgtcctgtga----c
           Panda tggatgtcctgtga----c
       Pacific walrus tggatgtcctgtga----c
        Weddell seal tggatgtcctgtga----c
      Black flying-fox tggctgtcctgtga----c
          Megabat tggctgtcctgtaa----c
       Big brown bat tgggtgtcatgtga----c
    David's myotis (bat) tgggtgtcatgtga----t
          Microbat tgggtgtcatgtga----t
          Hedgehog --------ctggag----a
           Shrew t-------cttgga----c
          Elephant t------------------
    Cape elephant shrew t------------------
          Manatee t------------------
           Tenrec t------------------
          Aardvark t------------------
         Armadillo a------------------
      Green seaturtle ===================
       Painted turtle ===================
       Golden hamster -------------------
          Wallaby ===================
      Star-nosed mole -------------------
            Dog -------------------
          Dolphin ===================
      Cape golden mole ===================

Inserts between block 18 and 19 in window
B D        Elephant 9bp
    Cape elephant shrew 8bp
B D        Manatee 9bp
B D         Tenrec 9bp
         Aardvark 8bp
B D       Armadillo 14bp

Alignment block 19 of 201 in window, 45542401 - 45542533, 133 bps 
B D          Human tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D          Chimp tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D         Gorilla tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D        Orangutan tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D         Gibbon tc------ttctacaatt-ta--tctctgaga--------------------------------------
B D         Rhesus tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D   Crab-eating macaque tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D         Baboon tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D      Green monkey tc------ttctgcaatt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D        Marmoset tc------ttctgcagtt-ca--tctctggga--------------------------------------
B D     Squirrel monkey tc------ttctgcagtt-ca--tctctgaga--------------------------------------
B D        Bushbaby cc------ctctgcaata-gg--tttctgaga--------------------------------------
     Chinese tree shrew ctatgccattctgcagct-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D        Squirrel c--------tttctagtt-gg--tttctgaga----------------------------------ttgc
   Lesser Egyptian jerboa tg------ttttgttttt-gccatacttggggtgtaacccaagttttctcacatgctacacaagtgctgt
        Prairie vole ca------ttttgcagtt-gg--tctttagga--------------------------------------
B D     Chinese hamster ca------ttttgcagtt-agtctctttggga--------------------------------------
B D          Mouse ca------ttttgcagtc-tg--tcttgggga--------------------------------------
B D           Rat cg------gtttgcagat-gg--tctcgggga--------------------------------------
B D     Naked mole-rat cc------ttctgcagtg-gg--cctcagaga--------------------------------------
B D       Guinea pig -----------------g-gg--tctctgaga--------------------------------------
         Chinchilla cc------ttctgttctg-gg--tctctgggg--------------------------------------
      Brush-tailed rat cc------tcctgtggtg-gg--tctctaagg--------------------------------------
B D         Rabbit cc------ttctgcaggt-gt--tctctgaga--------------------------------------
B D          Pika ct------ttctgttatg-gt--cctctgagg--------------------------------------
B D           Pig tt------ccctgaagct-gg--tctctggga--------------------------------------
B D         Alpaca at------ctctgaagtt-gg--tctctgaga--------------------------------------
       Bactrian camel ct------ctctgaagtt-gg--tctctgaga--------------------------------------
      Tibetan antelope ct------ctctgaagct-gg--tctctgtga--------------------------------------
B D           Cow ct------ctctgaagtt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D          Sheep ct------ctctgaagtt-ag--tctctgaga--------------------------------------
       Domestic goat ct------ctctga---------------gga--------------------------------------
B D          Horse ct------ctctgaagtt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D    White rhinoceros ct------ctctgaagtt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D           Cat ct------ctctgaagtt-gg--tctctggga--------------------------------------
B D         Ferret  ct------ctctggagct-gg--tctctggga--------------------------------------
B D          Panda ct------ctctggagtt-gg--tctctggca--------------------------------------
       Pacific walrus ct------ctgtggagct-gg--tctctggga--------------------------------------
        Weddell seal ct------ctgtggagct-gg--tctctggga--------------------------------------
      Black flying-fox ct------ctctgaagctggg--tctctgaga--------------------------------------
B D         Megabat ct------ctctgaagctggg--tctctgaga--------------------------------------
       Big brown bat ct------ctgtgaagttagg--tctctgaga--------------------------------------
    David's myotis (bat) ct------ctctgaagttggg--tctctgata--------------------------------------
B D        Microbat ct------ctctgaagttggg--tctctgata--------------------------------------
B D        Hedgehog tt------ctgtgatctt-cc--ccccc------------------------------------------
B D          Shrew ct------ctgagacatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D        Elephant -c------ttctggaatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
    Cape elephant shrew -c------ttc-agaatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D         Manatee -c------ttctggaatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
      Cape golden mole tc------ttcttgaatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D         Tenrec -c------ttcaggaatt-gg--tctctgaga--------------------------------------
          Aardvark tc------ttctagaact-gg--tctctgaga--------------------------------------
B D        Armadillo cc------ttctgaaatt-tg--tgtctgaga--------------------------------------
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
      Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
B D           Dog ----------------------------------------------------------------------
B D         Dolphin ======================================================================

           Human -----------------------------------------tttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
           Chimp -----------------------------------------tttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
          Gorilla -----------------------------------------tttcagcac--ttctacacccttcc-tt-
         Orangutan -----------------------------------------tttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
           Gibbon -----------------------------------------tttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
           Rhesus -----------------------------------------cttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
    Crab-eating macaque -----------------------------------------cttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
           Baboon -----------------------------------------cttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
        Green monkey -----------------------------------------cttcaccac--ttctacacccttcc-tc-
          Marmoset -----------------------------------------tttcaccac--ttccgtacccttcc-tc-
      Squirrel monkey -----------------------------------------tttcaccac--ttctgtacccttcc-tc-
          Bushbaby -----------------------------------------tttctgccc--ttttctaccctccc-tc-
     Chinese tree shrew -----------------------------------------tttcaccac---tccgcatcctccc-tc-
          Squirrel accacc-----------------------------------tccttc--------------cttcc-tt-
   Lesser Egyptian jerboa accactaaggtacatccccggcagactggattctccttgttcccttgtca--t-------tctccc-at-
        Prairie vole -----------------------------------------cccttctat--g-------tcccct-tc-
      Chinese hamster -----------------------------------------ctcttctac--a-------tccccc-tcc
           Mouse -----------------------------------------cccttctac--a-------tccccc-tt-
            Rat -----------------------------------------cccttctac--a-------tccccc-tt-
       Naked mole-rat -----------------------------------------ttttgccac--ctttgcattcttac-tc-
         Guinea pig -----------------------------------------ttttgtcac--t--------tttgc-at-
         Chinchilla -----------------------------------------ttttgccat--c--------cttac-tc-
      Brush-tailed rat -----------------------------------------tcttgccgt--c--------cttac-tt-
           Rabbit -----------------------------------------ttccgccgc--c--------tcgac-cc-
            Pika -----------------------------------------tcctaccac--c--------tctg-----
            Pig -----------------------------------------tttcatcat--gtctgcatcctccc-tc-
           Alpaca -----------------------------------------tttcgccat--gtttgcatcctccc-tc-
       Bactrian camel -----------------------------------------tttcgccat--gtttgcatcctccc-tc-
      Tibetan antelope -----------------------------------------cctcaccat--gtctgcatcctctc--c-
            Cow -----------------------------------------cctcactat--gtctgcatcctctc--c-
           Sheep -----------------------------------------cctcaccat--gtctgcatcctctc--c-
       Domestic goat -----------------------------------------cctcaccat--gtctgcatcctctc--c-
           Horse -----------------------------------------tttcaccac--atctgcatcctccc-tc-
      White rhinoceros -----------------------------------------ttttaccac--gtctgcatcctccc-tc-
            Cat -----------------------------------------tttcatcat--gtctgcatcctcct-tc-
          Ferret  -----------------------------------------gttcaccat--gtttgcatcctccc-tc-
           Panda -----------------------------------------ttccaccat--gtctgcatcctccc-tc-
       Pacific walrus -----------------------------------------tttcaccat--gtctgcatcctccc-tg-
        Weddell seal -----------------------------------------tttcaccat--gtatgtatgctccc-tc-
      Black flying-fox -----------------------------------------ttttatcaa--gtctgcatcttccc-tc-
          Megabat -----------------------------------------ttttagcaa--gtctgcatcttccc-tc-
       Big brown bat -----------------------------------------tttcaccac--atctgcaccctccc-tc-
    David's myotis (bat) -----------------------------------------tttcaccac--atctgcaccctccc-tc-
          Microbat -----------------------------------------tttcaccac--atctgcaccctccc-tc-
          Hedgehog -----------------------------------------ccccaaagttgctctgcattctacc-tc-
           Shrew -----------------------------------------tcccaccat--ctctgcaccttccc-tc-
          Elephant -----------------------------------------tttcaccac--ttctgcatcctcct-tc-
    Cape elephant shrew -----------------------------------------ttttgccat--ttctgcctcatcctctt-
          Manatee -----------------------------------------tttcaccac--ttctgcatcctcc--tt-
      Cape golden mole -----------------------------------------ttttgccac--gtctgcatcctcct-tc-
           Tenrec -----------------------------------------tatggcctc--ttctgccttctcct-tc-
          Aardvark -----------------------------------------ttttgccac---tctgcatcctcct-tc-
         Armadillo -----------------------------------------tttcatcac--ttctgcaacctccc-tc-
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
            Dog ----------------------------------------------------------------------
          Dolphin ======================================================================

           Human -cacccctcctaattccc---ctcatact-tgccagcattg--------att-act-tctac------a-
           Chimp -caccactcctaattccc---ctcatact-tgccagcattg--------att-act-tctac------a-
          Gorilla -cacccctcctaattccc---ctcatact-tgccagcattg--------att-act-tctac------a-
         Orangutan -cacccctcccaattccg---ctcatact-tgccagcattg--------att-act-tctac------a-
           Gibbon -cacccctcctaactccc---ctcatact-tgccagcattg--------att-act-tctac------a-
           Rhesus -cagccctcctaactccc---cccatact-tgccagccttg--------att-act-tctac------a-
    Crab-eating macaque -cagccctcctaactccc---ctcatact-tgccagccttg--------att-act-tctac------a-
           Baboon -cagccctcctaactccc---ctcatact-tgccagccttg--------att-act-tctac------a-
        Green monkey -cagccctcctaactccc---ctcatact-tgccagccttg--------att-act-tctac------a-
          Marmoset -tacccctcctaactccc---ctcatact-tgccaatattg--------att-act-tctac------a-
      Squirrel monkey -taccccgcctaactccc---ctcatact-tgccaacattg--------att-act-tctac------g-
          Bushbaby -caccccttctcactctc---ctcatgct-tgccatcttta--------attcacc-tccat------g-
     Chinese tree shrew -aatccctcctaactact---ctcatact-taccagctttg--------attcagt-tc--c------a-
          Squirrel -caggctgccggaatccc---ctgatgct-tgctggcattg--------attca-c-ctcct------g-
   Lesser Egyptian jerboa -cactcctcccaaacccagtcttcatatt-ggttaac--------------------cccat------g-
        Prairie vole -ca-cccccctaaatccc---tttttgtt-tgctaac------------------t-ccccc------a-
      Chinese hamster aca-ccctcctaaatccc----ttctgtt-tgctaac------------------t-cctcc------a-
           Mouse -cacccctcctaaatccg---ttcttgtt-tgctaac------------------t-ccccc------a-
            Rat -catccctcctaaatccg---tccttgtt-tgttacc------------------cgccccc------a-
       Naked mole-rat -cacccctcctaagtccc---atcatact-tgctagctttg--------cttcatc-tccac------a-
         Guinea pig -ccttact--------cc---accctcct-tgttagccttg--------cttcatc-tccac------a-
         Chinchilla -cacccctcctaagtccc---atcatact-tgctagctttg--------cttcatc-tccac------a-
      Brush-tailed rat -ctcccctcccatgcccc---atcctact-tgctagctttg--------cttcatc-tccac------a-
           Rabbit -cgcccccc-----gcca---ctgcccct-ggccagctttg--------ctccacc-ttcac------g-
            Pika -cacctccc-----tcca---tggctcct-cgccagccctgagtca---ctccatc-ttcat--------
            Pig -ca------------ctt---gtcatact-caccagctttg--------attcaca-actgc------g-
           Alpaca -tg------------ccc---cttatact-tgccaggtttg--------attcatg-accat------g-
       Bactrian camel -tg------------ccc---cttatact-tgccaggtttg--------attcatg-accat------g-
      Tibetan antelope -ta------------ctc---ctaatact-tgccagctttg--------atccaca-accac------a-
            Cow -ca------------ctc---ctaatact-tgccagctttg--------atccaca-accac------a-
           Sheep -ta------------------ctaatact-tgccagctttg--------atccaca-accac------a-
       Domestic goat -ta------------ctc---ctaatact-tgccagctttg--------atccaca-accac------g-
           Horse -ca------------ccc---ctcatgcattgtcacctttg--------attcatg-accac------a-
      White rhinoceros -ca------------ccc---ctcatgca-tgtcacctttg--------agtcatg-accac------a-
            Cat -ca------------tcc---ctcatact-tgccagctttg--------attcatg-accac------g-
          Ferret  -ca------------ccc---ctcatact-tgccagctttg--------a-tcatg-gccac--------
           Panda -ca------------ccc---ctcatact-tgccagctttg--------attcatg-accacgctggga-
       Pacific walrus -ca-----------cccc---ctcatact-tgccagctttg--------a-tcatg-agcac------a-
        Weddell seal -ca------------ccc---ctcatact-tgccagctttg--------a-tcatg-agcat------a-
      Black flying-fox -ca------------ccc---gtcatcct-tgccagctttg--------attcaca--------------
          Megabat -ca------------ccc---ctcatcct-tgccagctttg--------attcaca--------------
       Big brown bat -ca------------ctc---ctcacact-tgccagctttg--------attcatg-accac------g-
    David's myotis (bat) -ca------------ctc---ctcatact-tgccagctttg--------gttcatg-gccac------g-
          Microbat -ca------------ctc---ctcatact-ggccagctttg--------attcatg-accac------gt
          Hedgehog -tg------------ccc---ctcacatt-tactagcttt------------ccca-aaccc------ct
           Shrew -tg------------cct---ctcatact-taccagatttt--------tgccacg-aatac------c-
          Elephant -cactcctcttagctccc---cttaccct-ggccagttttg--------attaatc-accac------c-
    Cape elephant shrew -tgcacctcttacctccc---cttttagt-ggccattttta--------attaatg-actat------c-
          Manatee -tacccctcttagctccc---ctgacaat-tcccctccttgactgtattattaata-accac------c-
      Cape golden mole -cacccttcttagctccc---ttcatact-ggccagttttg--------actaatg-gccat------c-
           Tenrec -cacccctcttaatgccc---ctcctact-ggccagttttg--------atgagtg-accac------t-
          Aardvark -cactcctcttagctccc---ctcatatt-gaccagttttg--------attaatt-actac------t-
         Armadillo -cacccct-------------------aa-atccagtttta--------attaatg-gccat------t-
      Green seaturtle ======================================================================
       Painted turtle ======================================================================
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
            Dog ----------------------------------------------------------------------
          Dolphin ======================================================================

           Human -----tcccttctcatcctcag-------ttcctcatactcagaaagt--a
           Chimp -----tcccttctcatcctcag-------ttcctcatactcagaaagt--a
          Gorilla -----tcccttctcatcctcag-------ttcctcatactcagaaagt--a
         Orangutan -----tcccttctcatcctcag-------ttcctcatactcagaaagt--a
           Gibbon -----tcccttctcatcctcag-------ttcctcatactcagaaagt--a
           Rhesus -----tcccttctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
    Crab-eating macaque -----tcccttctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
           Baboon -----tcccttctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
        Green monkey -----tcccttctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
          Marmoset -----tccc-tctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
      Squirrel monkey -----tccc-tctcatcctcag-------ttcc-------cagaaagt--a
          Bushbaby -----tcccgtttgatcttaag-------ttcc-------taggaagc--c
     Chinese tree shrew -----tgcccttccatcctcaa-------tccc-------ca---------
          Squirrel -----tgcctc-ccaccctcag-------ttcc-------tgggaagc--c
   Lesser Egyptian jerboa -----taccttactgtctttgg-------ttcc-------cagaaggc--t
        Prairie vole -----taccttcccacctccag-------tttc-------cagagggc--c
      Chinese hamster -----taccttcccatct-----------------------------t--c
           Mouse -----tatcttcccagcttcag-------tttc-------caggaggt--c
            Rat -----tatctt-ccagcttcac-------tttc-------taggaggt--c
       Naked mole-rat -----tcctttctcatgcttag-------ttcc-------ccaaa-gt--c
         Guinea pig -----tcccttcccaacctcag-------ttcc-------caaaaagt--c
         Chinchilla -----ttccttcccatcctcac-------tccc-------caaaaggt--c
      Brush-tailed rat -----ttccatcccaacctcag-------ttcc-------caaaaagt--c
           Rabbit -----ttcctgcccgccctcac-------tcac-------cagaaagc--c
            Pika ---------------cctcaag-------ttcc-------cagaaaac--c
            Pig -----tcccttcccaacctcag-------ttcc-------cagaaagc---
           Alpaca -----tccctgctcaacctcag-------ttcc-------cagaaagc---
       Bactrian camel -----tccctgcccaatctcag-------ttcc-------cagaaagc---
      Tibetan antelope -----tctcctcccaacctcag------tttcc-------caacaagc---
            Cow -----ccccctcccaacctcag------tttcc-------cagcaagc---
           Sheep -----tcccctcccaacctcag------tttcc-------caacaagc---
       Domestic goat -----tcccctcccaacctcag------ttttc-------caacaagc---
           Horse -----tccactcccaatctcag-------ttcc-------cagaaag----
      White rhinoceros -----ttccttcccaatctcaa-------ttcc-------cagaaagc---
            Cat -----tcccttcccaaactcaa-------ttcc-------cagaaagct--
          Ferret  -----gaccttcccaacctcag-------ttcc-------cagaatacc--
           Panda -----tcccttcccaacctcag-------ttcc-------cataatgtg--
       Pacific walrus -----tcccttcccaacctcag-------ttcc-------cagaatgcc--
        Weddell seal -----tcccttcccaacctcag-------ttcc-------cagaatgcc--
      Black flying-fox -----tcccttcctaacttcag-------cgtc-------cag-aaac---
          Megabat -----tcccttcctaacttcag-------catc-------cag-aaac---
       Big brown bat -----ttttttcccagtctcag-------ttcc-------cagaaagc---
    David's myotis (bat) -----ttttttcccagtctcag-------ttcc-------cactaagc---
          Microbat -----ttttttcccagtctcag-------ttcc-------cactaagc---
          Hedgehog ccctatacttccccaaactcag-------ttcc-------cagaaaac-c-
           Shrew -----cactttcccagtttcagcctcagtttcc-------caggaggc-c-
          Elephant -----tttctccccagcctcag-------ttcc-------tagaaagc--c
    Cape elephant shrew -----ttcctccctggcctcag-------ttcc------------------
          Manatee -----ttcctccctagcctcag-------atcc-------cagaaa-c--t
      Cape golden mole -----ttctttcccagcttcag-------tttc-------tagaaagc--c
           Tenrec -----ttcctccccagcctcag-------gtcc----cattataacgc--c
          Aardvark -----ttcttttccagcctcag-------ttcc-------tggaaagt--t
         Armadillo -----tctgttcccatcctcag-------ttcc-------cagaaagc--c
      Green seaturtle ===================================================
       Painted turtle ===================================================
       Golden hamster ---------------------------------------------------
          Wallaby ===================================================
      Star-nosed mole ---------------------------------------------------
            Dog ---------------------------------------------------
          Dolphin ===================================================

Alignment block 20 of 201 in window, 45542534 - 45542553, 20 bps 
B D          Human actttgtcttgccttttgcc
B D          Chimp actttgtctagccttttgcc
B D         Gorilla actttgtctagccttttgcc
B D        Orangutan acttggtctagccttttgcc
B D         Gibbon actttgtctagccttttgcc
B D         Rhesus gctttgtctaccgctttgcc
B D   Crab-eating macaque gctttgtctaccgctttgcc
B D         Baboon gctttgtctaccgctttgcc
B D      Green monkey gctttgtctaccgctttgcc
B D        Marmoset actttgtctgtccctttgcc
B D     Squirrel monkey actttgtctacccctttgcc
B D        Bushbaby acgttgtctgtccctttaca
     Chinese tree shrew -ctctgtctacccctctgcg
B D        Squirrel -c--taact-cccctctgca
   Lesser Egyptian jerboa gc--tggct-cagctctgca
        Prairie vole ac------------------
B D     Chinese hamster ac------------------
B D     Naked mole-rat ac--tatct-cctttctgca
B D       Guinea pig ac--tgtct-cccttctgca
         Chinchilla ac--tgtct-ccctcctgca
      Brush-tailed rat at--catct-cccttctgca
B D         Rabbit accccgtctaccccttggaa
B D          Pika accccgtctacttctgggaa
B D           Pig -cactgtccaaccctctgca
B D         Alpaca -caccatccgaccctctaca
       Bactrian camel -caccatccgaccctctgca
      Tibetan antelope -catcctcccaccctctgca
B D           Cow -catggtcccaccctctgca
B D          Sheep -catggtcccaccctctgca
       Domestic goat -catcatcgcaccctctgca
B D          Horse -------ccagccctctgca
B D    White rhinoceros c-attgtccaaccctctgca
B D           Cat --gctatccaaccctctgcc
B D           Dog cctctatcgacccctctaca
B D         Ferret  --gccgtccatccctctgcc
B D          Panda --gcagtccaaccctctgcc
       Pacific walrus --gctgtccatccctctgcc
        Weddell seal --actgtccatccctctgcc
      Black flying-fox -cactgtctaaccctctgtg
B D         Megabat -cactgtctaaccctctgtg
       Big brown bat -ccctgtccaaccctctgtg
    David's myotis (bat) -ccctgtccagccctctgtg
B D        Microbat -ccctgtccaaccctctgtg
B D        Hedgehog --actgtgccaccctcgggg
B D          Shrew --acttttctgcg-------
B D        Elephant actctgcctacccctttgca
    Cape elephant shrew ---ctggtaactgctctgca
B D         Manatee attctgcctacccctctgca
      Cape golden mole actctgtctagccctctgtg
B D         Tenrec actctgctcacccttcttgg
          Aardvark actcgacctacccctctttg
B D        Armadillo attttgcctactgctcagca
 D     Green seaturtle ====================
 D     Painted turtle ====================
      Golden hamster --------------------
B D           Rat --------------------
B D         Wallaby ====================
      Star-nosed mole --------------------
B D          Mouse --------------------
B D         Dolphin ====================

Alignment block 21 of 201 in window, 45542554 - 45542568, 15 bps 
B D          Human aggtgcattct-----tacc
B D          Chimp aggtgcattct-----tacc
B D         Gorilla aggtgcattct-----tacc
B D        Orangutan aggtgcattct-----tacc
B D         Gibbon aggtgcattct-----tacc
B D         Rhesus aggtgtattct-----cacc
B D   Crab-eating macaque aggtacatttt-----tacc
B D         Baboon aggtgcattct-----cacc
B D      Green monkey aggtgcattct-----cacc
B D        Marmoset aggtgcattct-----gatc
B D     Squirrel monkey aggtgcattct-----gacc
B D        Bushbaby aggtgca-tct-----tacc
     Chinese tree shrew gggtacattct-----tacc
B D        Squirrel aggtgcagtcc-----tctc
   Lesser Egyptian jerboa agatgcgttct-----tacc
        Prairie vole -agtaccgtcctgtcttccc
B D     Chinese hamster -aatgccgccc-----ctcc
B D          Mouse -----ccgtct-----ctct
B D           Rat -----ctgtct-----cccc
B D     Naked mole-rat aggtgaattct-----tact
B D       Guinea pig aagcaaattct-----tact
         Chinchilla aggcaaattct-----tatt
      Brush-tailed rat gggtgaattct-----tact
B D         Rabbit aggcgctttat-----tacc
B D          Pika agatgtatctt-----acac
B D           Pig agacaccttct-----tccc
B D         Alpaca aggtgaattct-----tacc
       Bactrian camel aggtgaattct-----tacc
      Tibetan antelope aggctcatgct-----tacc
B D           Cow aggctcattct-----tacc
B D          Sheep aggctcattct-----tacc
       Domestic goat aggttcattct-----tacc
B D          Horse aggagcattct-----tacc
B D    White rhinoceros aggcacattct-----tacc
B D           Cat aggtgcatact-----tacc
B D           Dog aggtgcattct-----tacc
B D         Ferret  aggtgcatgct-----catc
B D          Panda aggtgcacgct-----cacc
       Pacific walrus aggtgcatgct-----cacc
        Weddell seal aggtgcatgct-----cacc
      Black flying-fox agatgtattct-----tg-c
B D         Megabat agatgtattct-----tgcc
       Big brown bat agatgtattct-----ttcc
    David's myotis (bat) agatatattct-----tacc
B D        Microbat agatgtattct-----tacc
B D        Hedgehog agctacat------------
B D          Shrew tggtgtattct-----tacc
      Star-nosed mole aggtgcattct-----cacc
B D        Elephant aggtgcattct-----cacc
    Cape elephant shrew aggtgtagtct-----ggtc
B D         Manatee aggtgcattct-----cacc
      Cape golden mole atgtgcattct-----cacc
B D         Tenrec agatgcgtccc-----cttc
          Aardvark aggtgcatttt-----cacc
B D        Armadillo aggtgtattct-----tact
 D     Green seaturtle ====================
 D     Painted turtle ====================
      Golden hamster --------------------
B D         Wallaby ====================
B D         Dolphin ====================

Inserts between block 21 and 22 in window
       Prairie vole 16bp
B D    Chinese hamster 9bp

Alignment block 22 of 201 in window, 45542569 - 45542643, 75 bps 
B D          Human tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D          Chimp tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D         Gorilla ccctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D        Orangutan tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcaccacgtctgccaaagatgtag-ct
B D         Gibbon tcctgatc-------------ggagctggt------tctgtcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D         Rhesus tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcagcaggtctgccaaagatgtag-ct
B D   Crab-eating macaque tcgtgatc-------------agagctggt------tctgtcagcagcaggtctgccaaagacgtag-ct
B D         Baboon tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcagcaggtctgccaaagatgtag-ct
B D      Green monkey tcctgatc-------------agagctggt------tctgtcagcagcaggtctgccaaagatgtag-ct
B D        Marmoset tcccgatt-------------ggagctggt------tctgtcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D     Squirrel monkey tcctggtt-------------ggagctggt------tctatcagcaccaggtctgccaaagatgtag-ct
B D        Bushbaby ccccactt-------------ggagctggc------tctgttagtaccaggtctgccaaggatggag-c-
     Chinese tree shrew tccagact-------------ggagctgga------tctgtcaacaccaggtctgccaagaacattg-ct
B D        Squirrel tcctggtt-------------ggagcgggt------tctgttg-gcactggtctgccaaggacacag-ct
   Lesser Egyptian jerboa acctgacc-------------acagcaaga------tctttc---------------aagggcaaag-ct
        Prairie vole tcctgagc-------------agacctaat------tctgcca------ggtctgagaaggacctag-ct
B D     Chinese hamster tcctgatc-------------agttctagt------tctgtca------ggtctgagaagggcatag-ct
       Golden hamster tcctgacc-------------ggttccaat------tctgtca------agtatgagaaggacacag-ct
B D          Mouse ccctgatc-------------agatgtagc------tctgtca------ggtcagagaaagacacag-ct
B D           Rat tcctgatc-------------aaatggagt------cctgtca------ggtctgagaaagacacag-ct
B D     Naked mole-rat tcctgatt-------------acagctggt------gctgtag-cactgggtctgccaaggaaatgg-ct
B D       Guinea pig tcctggtt-------------caagctggt------gctgtag-ctgtggatcagcccaggaaatgg-ct
         Chinchilla tcctgatt-------------agagctggt------gctatag-cactgggtctgccaaggaaatgg-ct
      Brush-tailed rat tcctgcat-------------agaactggt------gctatga-cactgggtctgccaaccaaatgg-ct
B D         Rabbit tcccgccc-------------------------------gcag-c-ccaggtttgccaaggacaaa----
B D          Pika tcccacctccattccagctggggagctgga------ttggcag-caccaggtttgccaaggacaca----
B D           Pig tcctgatg-------------ggagttggt---------------------tccctcaaggatgtaa-cc
B D         Alpaca tcctggtc-------------agagttggt------tctgtctgcacctggtctgtcaaggatgtaa-cc
       Bactrian camel tcctggta-------------agagttggt------tctgtctgcacctggtctgtcaaggacgtaa-cc
      Tibetan antelope tgctgatc-------------agagctggtcagttcctggtcttcacctggtctgtcaaggatgcag-ct
B D           Cow tgctgatc-------------gtggctggtcagttcctgatcttcacttggtctgtcaaggatgcaa-ct
B D          Sheep tgctgatc-------------agagctggtcagttcctggtcttcacctggtctgtcaaggatgcaa-ct
       Domestic goat tgctgatc-------------ggagctggtcagttcctggtcttcacctggtctgtcaaggatgcaa-ct
B D          Horse tcctgatg-------------ggagctcgt------tctatcagcatgtaatctgccaaggatataa-cc
B D    White rhinoceros tcctgatg-------------ggagctggt------tctatcagcacctagtctgccaaggatgcag-cc
B D           Cat ccccaagt-------------ggagctggc------tctgccagca-ctggtctgccaaggacgtag-cc
B D           Dog ttgtgatt-------------gga-cttgt------tctatttgccccaggcctgccaacttcctggaat
B D         Ferret  t-ccaagt-------------ggagttggc------tctgtcagcacctggcttgtcaaggctatggccc
B D          Panda tcccaagt-------------ggagttggc------actgtcagcacctggcctgccaagactgtgg-cc
       Pacific walrus tcccaagt-------------ggagctggc------tctgtcagcacctggcctgccaaggctgtgg-cc
        Weddell seal tcccaagt-------------ggagctggc------cctgccagcacctggcctgccaaggctgtgg-cc
      Black flying-fox tcctgaat-------------ggagctggt------tctgtcagctcctggtctgccgaggatgtgg-ct
B D         Megabat tcctgaat-------------ggagctggt------tctgtcagctcctggtctgccgaggatgtgg-ct
       Big brown bat tcctgctt-------------ggagctgat------tgtgtcagcacctagtcagccaaggatgcag-cc
    David's myotis (bat) tcctggtt-------------gaagctgat------tgt---------------gccaaggatgcag-cc
B D        Microbat tcctgatt-------------gaagctgat------tgt---------------gccaaggatgcag-cc
B D        Hedgehog ----gaac-------------agagctggc------tctggtagcacctgttctgcctagattgtca-cc
B D          Shrew t-cctggt-------------cggggccga------tgctttggcacctggtcctccaaga-aggca-cc
      Star-nosed mole t-ctggat-------------tggactggt------tctacctgccccagaccctgccag----------
B D        Elephant ccctgatg-------------ggagctgc-------tctgtcagcaccaggtctg-cgaggtcataa-cc
    Cape elephant shrew ctctga--------------------------------cgtcggggccaggtcagcctcggtcctag-cc
B D         Manatee ccc-gatg-------------ggagctgg-------tctgtcagcaccaggtctgccgaggtcatag-cc
      Cape golden mole ctgtgatg-------------ggagatgc-------tctgtcagcaccaggtctgccaaggtcataa-tc
B D         Tenrec ccttgatg-------------ggcgctgg-------tctgtcagcatc-gctatggtgagctcacag-tc
          Aardvark cctttatg-------------ggaattgg-------tctgtcattgccaagtctgctgaggtcatag-cc
B D        Armadillo ccctgatt-------------agagctggt------tctgtcaggaccaggactg-tcaggttgtag-ct
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human g-tcctggaatgga-cc----agcc-aacacc
           Chimp g-tcctggaatgga-cc----agcc-aacacc
          Gorilla g-tcctggaatgga-cc----agcc-aacacc
         Orangutan g-tcctggaatgga-cc----agcc-aacacc
           Gibbon g-tcctggaatgga-ct----agcc-aacacc
           Rhesus g-tcctggaaagga-cc----agtc-aacacc
    Crab-eating macaque g-tcctggaaagga-cc----agtc-aacacc
           Baboon g-tcctggaaagga-cc----agtc-aacacc
        Green monkey g-tcctggaaagga-cc----agtc-aacacc
          Marmoset g-tcc-ggaatg-a-cc----agca-aacacc
      Squirrel monkey g-tcctgaaatgaa-cc----agcc-aacacc
          Bushbaby -------gaatgga-cc----aacc-aacacc
     Chinese tree shrew c-tcttggaacaga-cc----agcc-atcccc
          Squirrel c-ccttgggacgga-tc----aatc-aacatc
   Lesser Egyptian jerboa a-tctgca-atgat-cc----agct-agcacc
        Prairie vole g-ctttag-acagg-cc----aacc-------
      Chinese hamster a-ccttgggacagg-cc----aaccacacccc
       Golden hamster g-cctaggcacaga-cc----gacc-cacgcc
           Mouse g-ccttgggacagg-tc----aacc-cacacc
            Rat g-ccttgggacagg-cc----aacc-cacacc
       Naked mole-rat a-tcctgcaatgga-cc----agcc-aacacc
         Guinea pig a-ccctggaatgga-cc----agcc-aagacc
         Chinchilla a-tcctggaatgga-cc----agcc-aatact
      Brush-tailed rat a-tcctggaatgga-cc----aacc-aacact
           Rabbit ---------gcagg-tg----agcc-agcgcg
            Pika ---------acagg-tg----agcc-aatgc-
            Pig a-tcccagaaggga-cc----aagg-gacacc
           Alpaca a-tcctggaatgga-cc----aacc-aacacc
       Bactrian camel a-tcctggaatgga-cc----aacc-aacacc
      Tibetan antelope a-tcctggaatggg-cc----aagc-aacact
            Cow a-ttctggtatggg-cc----aagc-aacacc
           Sheep a-tcctggaatggg-cc----aagc-aacact
       Domestic goat a-tcctggaatggg-cc----aagc-aacact
           Horse a-tcttggaacaga-cc----agcc-aacacc
      White rhinoceros a-tcctggaatgga-cc----agcc-aacacc
            Cat a-accctgaacaaa-gc----aacc-aacacc
            Dog g-ggcc----------c----gcca--acacc
          Ferret  a-tgcctgaacaaa-gc----agct--gcaca
           Panda a-tgcctgaacaaa-gc----agcc--acaca
       Pacific walrus g-tgcctgaacaaa-gc----agct--acaca
        Weddell seal a-tgcctgaacaaa-gc----acct--acaca
      Black flying-fox c-tcctggaacgga-cc----tgcc-aacacc
          Megabat c-tcctggaacgga-cc----tgcc-aacacc
       Big brown bat a-t-ttagaatgga-ct----agcc-aacacc
    David's myotis (bat) a-tcctagagtgga-ct----agcc-aacacc
          Microbat a-tcctagaatgga-ct----agcc-aacacc
          Hedgehog a-ccccagaggaca-ct----ctcc-agcacc
           Shrew a-accctgaaggga-cc----agcc-aatatc
      Star-nosed mole ----tctccaggaa-cctgcgggcc-aacact
          Elephant a-tcctggaatgag-tc----gacc-agcacc
    Cape elephant shrew a-tacagaaatgga-tc----actc-agcact
          Manatee a-tcctggaatggg-tc----accc-agcacc
      Cape golden mole t-tcctggcatggg-ct----gagc-atcacc
           Tenrec a-tcctgggaggggtca----gcgc-a----c
          Aardvark a-tcctagaatggg-tc----aacc-agcacc
         Armadillo gttcctagaataga-ct----aatc-aacacc
      Green seaturtle ================================
       Painted turtle ================================
          Wallaby ================================
          Dolphin ================================

Alignment block 23 of 201 in window, 45542644 - 45542653, 10 bps 
B D          Human cagacctcc------c
B D          Chimp cagacctcc------c
B D         Gorilla cagacctcc------c
B D        Orangutan cagacctcc------c
B D         Gibbon cagacctcc------c
B D         Rhesus cagacctcc------c
B D   Crab-eating macaque cagacctcc------c
B D         Baboon cagacctcc------c
B D      Green monkey cagacctcc------c
B D        Marmoset cagacctcc------c
B D     Squirrel monkey cagacctcc------c
B D        Bushbaby cagacctcc------c
     Chinese tree shrew ctaatctcc------c
B D        Squirrel cagacctcc------c
   Lesser Egyptian jerboa cacacatcc------c
        Prairie vole cacacctcc------c
B D     Chinese hamster cacacctcc------c
       Golden hamster cacacctcc------c
B D          Mouse cacatttcc------g
B D           Rat aatgcttcc------c
B D     Naked mole-rat cagacctcc------t
B D       Guinea pig caaatctct------t
         Chinchilla cagatctct------t
      Brush-tailed rat cagatcttt------t
B D         Rabbit cagccctcc------c
B D          Pika ---cctcct------c
B D           Pig aagaccacc------c
B D         Alpaca cagaactct------c
       Bactrian camel cagaactct------c
      Tibetan antelope ccaactccc------c
B D           Cow cacactccc------c
B D          Sheep ccgactccc------c
       Domestic goat ccaactccc------c
B D          Horse cagacttcc------c
B D    White rhinoceros cagacctcc------c
B D           Cat cagaccttt------c
B D           Dog cagatctcc------c
B D         Ferret  caggcctgt------c
B D          Panda ca-gcctgc------c
       Pacific walrus caggtctgc------t
        Weddell seal caggtctgc------t
      Black flying-fox cagacatcc------c
B D         Megabat cagacatcc------c
       Big brown bat cagacct-c------c
    David's myotis (bat) cagaccg-c------c
B D        Microbat cagacct-c------c
B D        Hedgehog cagatctcc------c
B D          Shrew ----cctccctta--c
      Star-nosed mole -ggacctcggtgagcc
B D        Elephant cagacctcc------c
    Cape elephant shrew ccacgctct------c
B D         Manatee cagacctcc------c
      Cape golden mole cagacctcc------c
B D         Tenrec cagacctcc------c
          Aardvark cagacctcc------c
B D        Armadillo cagacctcc------c
     Southern platyfish caggccgac------a
 D     Green seaturtle ================
 D     Painted turtle ================
B D         Wallaby ================
B D         Dolphin ================

Inserts between block 23 and 24 in window
B D         Mouse 73bp
B D          Rat 241bp
B D     Naked mole-rat 1bp
B D       Guinea pig 1bp
        Chinchilla 1bp
     Brush-tailed rat 1bp

Alignment block 24 of 201 in window, 45542654 - 45542656, 3 bps 
B D          Human ggc
B D          Chimp agc
B D         Gorilla agc
B D        Orangutan aac
B D         Gibbon agc
B D         Rhesus agc
B D   Crab-eating macaque agc
B D         Baboon agc
B D      Green monkey agc
B D        Marmoset agc
B D     Squirrel monkey agc
B D        Bushbaby agc
     Chinese tree shrew agc
B D        Squirrel agt
   Lesser Egyptian jerboa tga
        Prairie vole a-g
B D     Chinese hamster agg
       Golden hamster agg
B D          Mouse agg
B D           Rat agg
B D     Naked mole-rat agc
B D       Guinea pig agc
         Chinchilla agt
      Brush-tailed rat agc
B D           Pig ccc
B D         Alpaca agc
       Bactrian camel agc
      Tibetan antelope cgc
B D           Cow ccc
B D          Sheep ctc
       Domestic goat ccc
B D          Horse agc
B D    White rhinoceros agt
B D           Cat agc
B D           Dog act
B D         Ferret  aga
B D          Panda agc
       Pacific walrus ggc
        Weddell seal ggc
      Black flying-fox cgc
B D         Megabat cgc
       Big brown bat cac
    David's myotis (bat) cac
B D        Microbat cac
B D        Hedgehog aac
B D          Shrew aat
      Star-nosed mole cag
B D        Elephant agg
    Cape elephant shrew agc
B D         Manatee agg
      Cape golden mole aac
B D         Tenrec agc
          Aardvark agc
B D        Armadillo gac
     Southern platyfish ggc
 D     Green seaturtle ===
 D     Painted turtle ===
B D         Wallaby ===
B D          Pika ---
B D         Rabbit ---
B D         Dolphin ===

Alignment block 25 of 201 in window, 45542657 - 45542658, 2 bps 
B D          Human a------t
B D          Chimp a------t
B D         Gorilla a------t
B D        Orangutan a------t
B D         Gibbon a------t
B D         Rhesus a------t
B D   Crab-eating macaque a------t
B D         Baboon a------t
B D      Green monkey a------t
B D        Marmoset c------t
B D     Squirrel monkey c------t
B D        Bushbaby g------t
     Chinese tree shrew a------c
B D        Squirrel g------t
   Lesser Egyptian jerboa a------t
        Prairie vole a------t
B D     Chinese hamster a------c
       Golden hamster a------c
B D          Mouse a------c
B D           Rat agtgaagc
B D     Naked mole-rat a------t
B D       Guinea pig a------t
         Chinchilla a------t
      Brush-tailed rat a------t
B D           Pig g------c
B D         Alpaca a------t
       Bactrian camel a------t
      Tibetan antelope c------t
B D           Cow t------c
B D          Sheep t------c
       Domestic goat a------c
B D          Horse g------t
B D    White rhinoceros g------t
B D           Cat a------t
B D           Dog g------g
B D         Ferret  a------g
B D          Panda a------g
       Pacific walrus a------g
        Weddell seal a------g
      Black flying-fox a------t
B D         Megabat a------t
       Big brown bat g------t
    David's myotis (bat) g------t
B D        Microbat g------t
B D        Hedgehog a------t
B D          Shrew a------t
      Star-nosed mole a------g
B D        Elephant g------t
    Cape elephant shrew a------t
B D         Manatee g------t
      Cape golden mole a------t
B D         Tenrec g------t
          Aardvark a------a
B D        Armadillo a------t
   Yellowbelly pufferfish a------c
     Southern platyfish a------g
 D     Green seaturtle ========
 D     Painted turtle ========
B D         Wallaby ========
B D          Pika --------
B D         Rabbit --------
B D         Dolphin ========

Inserts between block 25 and 26 in window
B D          Pig 5bp
     Tibetan antelope 6bp
B D          Cow 5bp
B D         Sheep 5bp
       Domestic goat 49bp

Alignment block 26 of 201 in window, 45542659 - 45542661, 3 bps 
B D          Human -ggg
B D          Chimp -ggg
B D         Gorilla -ggg
B D        Orangutan -ggg
B D         Gibbon -ggg
B D         Rhesus -gag
B D   Crab-eating macaque -gag
B D         Baboon -gag
B D      Green monkey -gag
B D        Marmoset -ggc
B D     Squirrel monkey -ggc
B D        Bushbaby -cgt
     Chinese tree shrew -ggc
B D        Squirrel -ggc
   Lesser Egyptian jerboa -gcc
        Prairie vole -ggc
B D     Chinese hamster -agc
       Golden hamster -agc
B D          Mouse -gtg
B D           Rat -gtg
B D     Naked mole-rat -ggt
B D       Guinea pig -ggt
         Chinchilla -ggt
      Brush-tailed rat -gat
B D           Pig -aac
B D         Alpaca -ggg
       Bactrian camel -ggg
      Tibetan antelope -gac
B D           Cow -ggc
B D          Sheep -gac
B D          Horse -ggt
B D    White rhinoceros -ggt
B D           Cat -ggc
B D           Dog -tg-
B D         Ferret  -ggc
B D          Panda -ggc
       Pacific walrus -ggc
        Weddell seal -ggc
      Black flying-fox -ggc
B D         Megabat -ggc
       Big brown bat -ggc
    David's myotis (bat) -ggc
B D        Microbat -ggc
B D        Hedgehog -gac
B D          Shrew -gac
      Star-nosed mole -gtg
B D        Elephant -g-g
    Cape elephant shrew -gct
B D         Manatee -ggt
      Cape golden mole -gac
B D         Tenrec -ggc
          Aardvark -ggc
B D        Armadillo -ggc
   Yellowbelly pufferfish agt-
     Southern platyfish aga-
 D     Green seaturtle ====
 D     Painted turtle ====
B D         Wallaby ====
B D          Pika ----
       Domestic goat ====
B D         Rabbit ----
B D         Dolphin ====

Alignment block 27 of 201 in window, 45542662 - 45542687, 26 bps 
B D          Human ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D          Chimp ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D         Gorilla ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---tgg------------------
B D        Orangutan ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gat---cgg------------------
B D         Gibbon ac-------tggagaa--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D         Rhesus ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D   Crab-eating macaque ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D         Baboon ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D      Green monkey ac-------tggagag--g--a-t-gaa--a------------gac---cgg------------------
B D        Marmoset ac-------tggagaa--g--a-c-gaa--a------------gag---tgg------------------
B D     Squirrel monkey ac-------tggagaa--g--a-t-gaa--c------------gag---cgg------------------
B D        Bushbaby cc-------tggtga----------------------------gac---cct------------------
     Chinese tree shrew cc-------tagtgag--g--a-t-ggg--a------------gcc---tgg------------------
B D        Squirrel tc-------cggtgac--a--a-g-ggg--a------------aac---ggg------------------
   Lesser Egyptian jerboa tc-------tggtaag--a--a-t-gga--a------------aac---cag------------------
        Prairie vole cc-------tggcggg--g--a-t-att--a------------gat---ggc------------------
B D     Chinese hamster tc-------tggtgag--g--a-t-ttt--a------------ggt---ggg------------------
       Golden hamster tc-------gggcgag--g--a-t-ttt--a------------ggt----gg------------------
B D          Mouse cg-------tggtgtg--g--g-g-gtt--g------------gga---gggct----------------
B D           Rat tg-------cggggtg--g--g-gcgtt--gcgggatgggggcggg---aggcg----------------
B D     Naked mole-rat tc-------tggttaa--a--a-t-gag--a------------gac---tgg------------------
B D       Guinea pig tc-------tggttaa--c--a-t-aga--a------------gac---tgg------------------
         Chinchilla tc-------tggttaa--g--a-t-ggg--a------------gac---tgg------------------
      Brush-tailed rat tc-------tggttca--a--a-a-ggg--a------------gat---agg------------------
B D         Rabbit ----------------------------------------------------cacgtggccctgccgagg
B D          Pika ----------------------------------------------------ca----------------
B D           Pig cc-------tggcgag--g--a-c-agg--a------------gac---tgg------------------
B D         Alpaca tc-------cagcgaa--g--a-t-ggg--a------------tac---tgg------------------
       Bactrian camel cc-------cagcgaa--g--a-t-ggg--a------------ggc---tgg------------------
      Tibetan antelope cc-------tggcaaa--g--a-t-gag--a------------gac---tgg------------------
B D           Cow cc-------tggcaag--g--a-t-gag--a------------gac---tgg------------------
B D          Sheep cc-------tggcaag--g--a-t-gag--a------------gac---tgg------------------
B D          Horse gc-------tagcaag--a--a-t-ggg--a--------------c---tgg------------------
B D    White rhinoceros gc-------tgacaaa--a--a-t-gggata--------------c---tgg------------------
B D           Cat cc-------taatgag--g--t-t-ggg--a---------------------------------------
B D           Dog -c-------aggtgag--c--a-t-ggg--a------------g-a---cgg------------------
B D         Ferret  cc-------gagtgag--g--a-t-ggg--a---------------------------------------
B D          Panda cc-------cagtgag--g--a-c-ggg--a---------------------------------------
       Pacific walrus cc-------tagtgag--g--a-c-ggg--a---------------------------------------
        Weddell seal cc-------aagtgag--g--a-c-agc--a---------------------------------------
      Black flying-fox tc-------tggtgag--agca-t-ggg--a------------gcc---tgg------------------
B D         Megabat tc-------tggtgag--agca-t-ggg--a------------gcc---tgg------------------
       Big brown bat cc-------tggtgag--g--a-t-ggg--a------------tat---cgg------------------
    David's myotis (bat) cc-------tggggag--g--a-t-ggg--a------------ggt---caa------------------
B D        Microbat cc-------tggtgag--g--a-t-ggg--a------------ggt---cga------------------
B D        Hedgehog cc-------ccccagt--g----t-gag--a------------cac---aag------------------
B D          Shrew cc-------tcccggg--a--att-ggg--g------------cac---agg------------------
      Star-nosed mole ccaggggggctgcggg--a--ccc-ggt--g------------ccc---ggg------------------
B D        Elephant ct-------tggtgag--g--a-t-gga--a------------gac---tgg------------------
    Cape elephant shrew cc-------cggtcag--g--a-c-ggg--a------------gac---tgg------------------
B D         Manatee cc-------tggtgag--g--a-t-gga--a------------gac---tgg------------------
      Cape golden mole cc-------tgatgag--a--a-t-gag--a------------gac---tgg------------------
B D         Tenrec cc-------tggtcag--a--a-c-ggg--a------------aac---tgg------------------
          Aardvark cc-------tgggaag--g--a-tagga--a------------gac---tga------------------
B D        Armadillo cc-------tggcatg--g--a-t-ggg--a------------tcc---tgg------------------
B D          Fugu -------attagagga--a--a-t-cag--g------------tgc---tgc------------------
   Yellowbelly pufferfish -------attagagga--a--a-t-cag--g------------cgc---tgc------------------
     Southern platyfish -----------gcggacgg--c-t-cag--c------------cacacaggc------------------
 D     Green seaturtle ======================================================================
 D     Painted turtle ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
       Domestic goat ======================================================================
B D         Dolphin ======================================================================

           Human ----------ggcc
           Chimp ----------ggcc
          Gorilla ----------ggcc
         Orangutan ----------ggcc
           Gibbon ----------ggcc
           Rhesus ----------ggcc
    Crab-eating macaque ----------ggcc
           Baboon ----------ggcc
        Green monkey ----------ggcc
          Marmoset ----------ggcc
      Squirrel monkey ----------gacc
          Bushbaby ----------gacc
     Chinese tree shrew ----------ggcc
          Squirrel ---------gggcc
   Lesser Egyptian jerboa ----------ggcc
        Prairie vole ----------gcct
      Chinese hamster ----------gcct
       Golden hamster ----------gcct
           Mouse ---------tggat
            Rat ---------tggat
       Naked mole-rat ----------ggcc
         Guinea pig ----------ggcc
         Chinchilla ----------ggcc
      Brush-tailed rat ----------ggcc
           Rabbit gcgcggcactggcc
            Pika ------------cc
            Pig ----------ggcc
           Alpaca ----------gccc
       Bactrian camel ----------gccc
      Tibetan antelope ----------ggcc
            Cow ----------ggcc
           Sheep ----------ggcc
           Horse ----------gtcc
      White rhinoceros ----------ggcc
            Cat ----------agcc
            Dog ----------gacc
          Ferret  ----------tgcc
           Panda ----------tgcc
       Pacific walrus ----------cgcc
        Weddell seal ----------cgcc
      Black flying-fox ----------ggcc
          Megabat ----------ggcc
       Big brown bat ----------gccc
    David's myotis (bat) ----------ggcc
          Microbat ----------ggcc
          Hedgehog ----------gacc
           Shrew ----------ggtc
      Star-nosed mole ----------aggc
          Elephant ----------ggtc
    Cape elephant shrew ----------ggtt
          Manatee ----------ggtc
      Cape golden mole ----------ggtc
           Tenrec ----------tgtc
          Aardvark ----------tgtt
         Armadillo ----------ggcc
            Fugu ----------tgcc
   Yellowbelly pufferfish ----------tgcc
     Southern platyfish ----------ctct
      Green seaturtle ==============
       Painted turtle ==============
          Wallaby ==============
       Domestic goat ==============
          Dolphin ==============

Inserts between block 27 and 28 in window
B D         Shrew 1bp
      Star-nosed mole 7bp

Alignment block 28 of 201 in window, 45542688 - 45542709, 22 bps 
B D          Human ccta----g-----gacttacgtttat----t-ctt
B D          Chimp ccta----g-----gacttacgtttat----t-ctt
B D         Gorilla ccta----g-----gacttacgtttat----t-cct
B D        Orangutan ccta----g-----gactcacgttttt----t-ctt
B D         Gibbon ccta----g-----gactcacgtttat----t-ctt
B D         Rhesus ccta----g-----gactcacgtttat----t-ctt
B D   Crab-eating macaque ccta----g-----gactcacgtttat----t-ctt
B D         Baboon ccta----g-----gactcacgtttat----t-ctt
B D      Green monkey ccta----g-----gactcacgtttat----t-ctt
B D        Marmoset ccta----g-----gactcacgttttt----t-ctt
B D     Squirrel monkey ccca----g-----gactcacgttttt----t-cct
B D        Bushbaby cc-a----g-----gactcacgttttt----t-acg
     Chinese tree shrew t-------g-----gactcacgtttct----g-ggg
B D        Squirrel cc-a----g-----gactcacgttttt----tgttg
   Lesser Egyptian jerboa ca-g----a-----gactcacggcttt----t-gta
        Prairie vole cc-a----c-----gactcacttgttt----t-ttg
B D     Chinese hamster cc-a----a-----gactcactttttt----t-ttt
       Golden hamster cc-a----a-----gactcactttttt----t-ttt
B D          Mouse cc-a----a-----gactcactttttt----t-ttc
B D           Rat cc-a----a-----gactcactttttt----t-ttc
B D     Naked mole-rat cc-a----a-----gactcacttttct----t--cc
B D       Guinea pig cc-a----a-----gacttacttttct----t--tt
         Chinchilla cc-g----a-----cactcacttttct----t--tt
      Brush-tailed rat cc-c----a-----aactcacttttct----t--tg
B D         Rabbit cc-g----a-----gactcacggggtt----t-ctg
B D          Pika cc-c----c-----aactcacctgttt----t-ctg
B D           Pig cctg----g-----gactcaccttttttgcg-----
B D         Alpaca cctg----a-----gactcactttttt---------
       Bactrian camel cctg----g-----gactcactttttt---------
      Tibetan antelope cctg----g-----gactcaccctttg---------
B D           Cow cctg----g-----gactcaccctttg---------
B D          Sheep cctg----g-----gactcaccctttg---------
B D          Horse cctg----g-----gactcaccttttc----t-tga
B D    White rhinoceros cctg----g-----gactcacgttttt----t-ggg
B D           Cat ccag----g-----gactcacgttttt----t-gga
B D           Dog cctg----g-----gacttacatattt----c-tgg
B D         Ferret  ccgg----ggactcgactcacggttgc----t-ggg
B D          Panda ccag----g-----gactcacgattgc----t-ggg
       Pacific walrus gcag----g-----gactcacgattgc----t-ggg
        Weddell seal ccag----g-----aactcacgattgc----t-ggg
      Black flying-fox cttg----g-----gactcacggtttt----t-gag
B D         Megabat cttg----g-----gactcacgttttt----t-gag
       Big brown bat cttg----g-----gactcacgttttt----t-gga
    David's myotis (bat) cttg----g-----tactcacgttttt----t-gga
B D        Microbat cttg----g-----tactcacgttttt----t-gga
B D        Hedgehog ccac----a-----gactcacttctca----a-ggg
B D          Shrew ccag----g-----aactcacatttgg----g-gga
      Star-nosed mole cctg----g-----tacttacatcttt----t-ctg
B D        Elephant cctg----g-----gactcacctctct----t-cg-
    Cape elephant shrew cctg----g-----gacttaccctttt----t-tg-
B D         Manatee tctg----g-----gactcacctgttt----t-tg-
      Cape golden mole cttg----g-----gactcacgtcttt----t-tg-
B D         Tenrec ccta----g-----gactcacctcttt----t-tg-
          Aardvark tct-----g-----gactcacctcttt----t-tg-
B D        Armadillo cccg----g-----gactcacgtggct----tatg-
B D         Wallaby ccag----g-----gccttacatgtct----t-cct
B D          Fugu ggca----g-----gacttactgacgc----t-gct
   Yellowbelly pufferfish ggca----g-----gacttactgacgc----t-gct
     Southern platyfish gtcacatca-----gacttacagttgt----a-aac
 D     Green seaturtle ====================================
 D     Painted turtle ====================================
       Domestic goat ====================================
B D         Dolphin ====================================

Inserts between block 28 and 29 in window
B D         Alpaca 5bp
      Bactrian camel 5bp
     Tibetan antelope 4bp
B D          Cow 4bp
B D         Sheep 4bp

Alignment block 29 of 201 in window, 45542710 - 45542710, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D         Gorilla g
B D        Orangutan g
B D         Gibbon g
B D         Rhesus g
B D   Crab-eating macaque g
B D         Baboon g
B D      Green monkey g
B D        Marmoset g
B D     Squirrel monkey g
B D        Bushbaby g
     Chinese tree shrew g
B D        Squirrel g
   Lesser Egyptian jerboa g
        Prairie vole g
B D     Chinese hamster g
       Golden hamster g
B D          Mouse g
B D           Rat a
B D     Naked mole-rat a
B D       Guinea pig g
         Chinchilla g
      Brush-tailed rat g
B D         Rabbit g
B D          Pika g
B D           Pig g
B D         Alpaca a
       Bactrian camel a
B D         Dolphin g
        Killer whale g
      Tibetan antelope a
B D           Cow g
B D          Sheep a
B D          Horse g
B D    White rhinoceros g
B D           Cat g
B D           Dog g
B D         Ferret  g
B D          Panda g
       Pacific walrus g
        Weddell seal g
      Black flying-fox g
B D         Megabat g
       Big brown bat g
    David's myotis (bat) g
B D        Microbat g
B D        Hedgehog g
B D          Shrew a
      Star-nosed mole g
B D        Elephant g
    Cape elephant shrew g
B D         Manatee g
      Cape golden mole g
B D         Tenrec g
          Aardvark g
B D        Armadillo g
B D         Wallaby a
B D          Fugu g
   Yellowbelly pufferfish g
     Southern platyfish g
 D     Green seaturtle =
 D     Painted turtle =
       Domestic goat =

Alignment block 30 of 201 in window, 45542711 - 45542711, 1 bps 
B D          Human c
B D          Chimp c
B D         Gorilla c
B D        Orangutan c
B D         Gibbon c
B D         Rhesus c
B D   Crab-eating macaque c
B D         Baboon c
B D      Green monkey c
B D        Marmoset c
B D     Squirrel monkey c
B D        Bushbaby c
     Chinese tree shrew c
B D        Squirrel c
   Lesser Egyptian jerboa c
        Prairie vole c
B D     Chinese hamster c
       Golden hamster c
B D          Mouse c
B D           Rat c
B D     Naked mole-rat c
B D       Guinea pig c
         Chinchilla c
      Brush-tailed rat c
B D         Rabbit c
B D          Pika c
B D           Pig c
B D         Alpaca c
       Bactrian camel c
B D         Dolphin c
        Killer whale c
      Tibetan antelope c
B D           Cow c
B D          Sheep c
B D          Horse c
B D    White rhinoceros c
B D           Cat c
B D           Dog c
B D         Ferret  c
B D          Panda c
       Pacific walrus c
        Weddell seal c
      Black flying-fox c
B D         Megabat c
       Big brown bat c
    David's myotis (bat) c
B D        Microbat c
B D        Hedgehog c
B D          Shrew c
      Star-nosed mole c
B D        Elephant c
    Cape elephant shrew c
B D         Manatee c
      Cape golden mole c
B D         Tenrec c
          Aardvark c
B D        Armadillo c
B D         Opossum c
B D          Fugu c
   Yellowbelly pufferfish c
     Southern platyfish c
 D     Green seaturtle =
 D     Painted turtle =
B D         Wallaby -
       Domestic goat =

Alignment block 31 of 201 in window, 45542712 - 45542719, 8 bps 
B D          Human aggtgttc
B D          Chimp aggtgttc
B D         Gorilla aggtgttc
B D        Orangutan aggtgttc
B D         Gibbon aggtgttc
B D         Rhesus aggtgttc
B D   Crab-eating macaque aggtgttc
B D         Baboon aggtgttc
B D      Green monkey aggtgttc
B D        Marmoset aggtgttc
B D     Squirrel monkey aggtgttc
B D        Bushbaby acatgttc
     Chinese tree shrew agatgctc
B D        Squirrel aggcattt
   Lesser Egyptian jerboa aggtgttc
        Prairie vole agacgttc
B D     Chinese hamster aggtgttc
       Golden hamster agatgttc
B D          Mouse aggcgttc
B D           Rat aggcattc
B D     Naked mole-rat agaagttc
B D       Guinea pig agaagttc
         Chinchilla agaaactc
      Brush-tailed rat agaaactc
B D         Rabbit aggcgtcc
B D          Pika aggcattc
B D           Pig agaacctc
B D         Alpaca agaagttc
       Bactrian camel agaagttc
B D         Dolphin aggtcttc
        Killer whale aggtcttc
      Tibetan antelope aggcactc
B D           Cow aggcgctc
B D          Sheep aggcactc
       Domestic goat aggcactc
B D          Horse agatgttc
B D    White rhinoceros agatattc
B D           Cat acatgttc
B D           Dog agatggcc
B D         Ferret  acatgttc
B D          Panda acatgttc
       Pacific walrus acatgttc
        Weddell seal acatgttc
      Black flying-fox acatgttc
B D         Megabat acatgttc
       Big brown bat acatattc
    David's myotis (bat) acatattc
B D        Microbat acatattc
B D        Hedgehog agatgttc
B D          Shrew aggcattc
      Star-nosed mole agatgtcc
B D        Elephant aaaagttc
    Cape elephant shrew agaagttc
B D         Manatee agaagttc
      Cape golden mole agaagttc
B D         Tenrec agaagttc
          Aardvark agaagttc
B D        Armadillo aggtggcc
B D         Opossum aggtctgc
B D          Fugu agacagac
   Yellowbelly pufferfish agacagac
     Southern platyfish acatgttg
 D     Green seaturtle ========
 D     Painted turtle ========
B D         Wallaby --------

Alignment block 32 of 201 in window, 45542720 - 45542787, 68 bps 
B D          Human aggcagttggctttggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaacatggagca
B D          Chimp aggcagttggctttggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaacatggagca
B D         Gorilla aggcagttggctttggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaacatggagca
B D        Orangutan aggcagttggctttggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaacatggagca
B D         Gibbon aggcagttggctttggattggaagttgttattgtttcccgggcagccaccatagacaaacatggagca
B D         Rhesus aggcagttggcttcggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaatgtggagca
B D   Crab-eating macaque aggcagttggcttcggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaatgtggagca
B D         Baboon aggcagttggcttcggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaatgtggagca
B D      Green monkey aggcagttggcttcggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagacaaatgtggagca
B D        Marmoset aggcagttggttttggattggaagttgttattgtttccctggcaaccaccatagataaagatggagca
B D     Squirrel monkey aggcagttggtttcagattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagataaagatagagca
B D        Bushbaby aggcacaggtctatgctttggaagttgttattgtttcccaggcagccaccgtagatgaagatggagca
     Chinese tree shrew tggcagacagtttgggattggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagatgaaggtggagca
B D        Squirrel tggcagatgctcttggtctggaagttgttgttgtttccttggcagccgccatacacgaagccatagca
   Lesser Egyptian jerboa tcacacatggctttggtttggaagttgttgttgtttccacggcagccaccgtagatgaacttgtagca
        Prairie vole tggcataggctttgggattggaagttgttgttgttcccctggcaaccaccgtagatgaagagctggca
B D     Chinese hamster tggcatatggcttgggtttggaagttgttattgtttccctggcagcctccatagatgaagagttcgca
       Golden hamster tggcatgtgccttgggtttggaagttgttattgtttccctggcagcctccatagatgaagagttcgca
B D          Mouse tggcatatactttgggattggaagttgttattgtttccttggcagccaccatagatgaagacttggca
B D           Rat tggcatatactttgggactggaagttgttattgtttccctggcaaccaccatagatgaagagttggca
B D     Naked mole-rat tggcagatgcctttggtttggaagttgttactgtttccacggcagccaccatagatgaagaggtcaca
B D       Guinea pig tcgcacatggattcagtttggaagttgttattgtttccctggcaaccaccatagatgaacatgtcaca
         Chinchilla tggcagatggatttggtttggaagttgttattgtttccctggcagccaccatagatgaagatgtcgca
      Brush-tailed rat tggcagatgcttttggtttggaagttgttattgttcccctggcagccaccatagatgaagaggtcaca
B D         Rabbit tggcagatggcctgggtctggaagttgttgttgttccccaggcagcctccatagacgaagctgtagca
B D          Pika tggcagatggcttgggtctggaagttgttgttgtttcccaggcagccaccatagatgaagttgtagca
B D           Pig tggcacatgtcttgggattggaagttgttatggttccctttgcagccaccatagatgaagatggagca
B D         Alpaca tcgcatatggcttgggattggaagttgttattgtttcctttgcagccaccgtagatgaagatggagca
       Bactrian camel tcgcatatggcttgggattggaagttgttattgtttcctttgcagccaccgtagatgaagatggagca
B D         Dolphin atgcagtcctgtgctgttgggaagttgttcttcttccctcggcagccgccgtatataaacatgtcgca
        Killer whale atgcagtcctgtgctgttgggaagttgttcttcttccctcggcagccgccgtatataaacatgtcgca
      Tibetan antelope tggcacacagcttgggattggaagttgttattgtttcctctacaaccaccatagatgaagctggagca
B D           Cow tggcacacggcttgggattggaaattgttattgtttcctctacaaccaccatagatgaagctggagca
B D          Sheep tggcacacggcttgggattggaagttgttattgtttcctctacaaccaccatagatgaagctggagca
       Domestic goat tggcacacggcttgggattggaagttgttattgtttcctctacaaccaccatagatgaagctggagca
B D          Horse tggcacacggctttgctttggaagttgttattgtttccttggcagccaccatagatgaaggtggagca
B D    White rhinoceros tggcacatggccttggtttggaagttgttattgtttccttggcagccaccatatatgaagctggagca
B D           Cat tggcacatgtctttggtttggaagttgttattgtttcctttgcagccaccatagatgaacctggagca
B D           Dog ctgcagacagcttcagattggaagttgttattgttcccactgcaaccaccatagttgaatctgtagca
B D         Ferret  tggcacatggctttggactgaaagttgttgttgttcccttggcagccaccatagatgaatttggagca
B D          Panda tggcacatggctttggactggaagttgttgttgtttcctttgcagccaccatagatgaaactggagca
       Pacific walrus tggcacatggctttggactggaaattgttgttgtttcctttgcagccaccatagatgaacctggagca
        Weddell seal tggcacatggctttggactggaaattgttgttgtttcctttgcagccaccatagatgaaactggagca
      Black flying-fox tggcatatgtctttggtttggaagttgttactgtttccttgacagccgccgtagatgaagctgaagca
B D         Megabat tggcatatgtctttggtttggaagttgttattgtttccttgacagccgccatagatgaagctgaagca
       Big brown bat tgacacaggtctttggtttggaagttgttgttgtttccttggcagccaccatagatgaagatggaaca
    David's myotis (bat) tgacacaggtctttggtttggaagttgttattgtttccttggcagccaccatagatgaacatggaaca
B D        Microbat tgacacaggtctttggtttggaagttgttattgtttccttggcagccaccatagatgaaagtggaaca
B D        Hedgehog tgacatatggatttagactggaagttgttgttgtttccttgacagccaccatagatgaagctggagca
B D          Shrew tggcatatgtctttggactggaagttgtttttatttcctttgcagccaccatagatgaagccgaagca
      Star-nosed mole tggcagatagcttcagactggaagctgttactgtttccttggcagccaccgtagatgaatctagagca
B D        Elephant tggcagagggctttggattggaagttgttgttgttcccatgacagccaccgtagatgaagctggaaca
    Cape elephant shrew tggcagagggttttggattggaagttgttgctgttcccctggcagccaccatagatgaacatggagca
B D         Manatee tggcagagggatttggattggaagttgttgttgttcccatggcagccaccgtagatgaagctgctaca
      Cape golden mole tggcaaagggcttcggtttggaagttgttgttgttcccctggcaaccaccatagatgaagatggagca
B D         Tenrec tggcagagggctttggtctggaaattgttgctgttcccttggcagccaccatagatgaaactggcaca
          Aardvark tggcagagtgttttggactggaagttgttgttgttcccctggcagccaccatagatgaagctggagca
B D        Armadillo tcgcagatggctttggattggaagttgttattgttcccctggcagccaccatagataaaactgaagca
B D         Opossum ttgcaaacctcacgagactggaagttgtttttgctttctatgcagtcactgaaattgaagggaaagca
B D         Wallaby ---cagatctcccgggtctgaaagttgttgttatttccctcacagcccccatagaagaatttggcaca
 D     Painted turtle agacattctgtttgggtcgcaaagttgttcttgttcccatcacaacctccataggtgaattgctcaca
B D          Fugu aggcagtactcctctgactcaaagttattcctgttgcctccgcagccaccgtagataaactgagcaca
   Yellowbelly pufferfish aggcagtactcctctgactcaaagttattcctgttgcctccgcagccaccgtagataaactgagcaca
     Southern platyfish atgcaatgaaaccatgagtggaaattgttttcgttgccacggcagccaccgtaaacaaagggcaaaca
 D     Green seaturtle ====================================================================

Alignment block 33 of 201 in window, 45542788 - 45542869, 82 bps 
B D          Human agtattatctttcttgtcataccaccaatgaagaaaataagccaggcaggggccagtttcttttggcatt
B D          Chimp agtattatttttcttgtcataccaccaacgaagaaaataagccagacaggggccagtttcttttggcatt
B D         Gorilla actattgtttttcttgtcataccaccaacgaagaaaataagccaggcagggcccagtttcttttggcatt
B D        Orangutan agtattatttttcttgtcataccaccaacgaagaaaataagccaggcaggggccagtttcttttggcatt
B D         Gibbon agtattatttttcttgtcataccaccaacgaagaaaataagccaggcaggggccagtttcttttggcatt
B D         Rhesus agtattatttttcttgtcataccaccaccgaataaaaaaagccaggcaggggccagtttcatttggcatt
B D   Crab-eating macaque agtattatttttcttgtcataccaccaccgaataaaaaaagccaggcaggggccagtttcatttggcatt
B D         Baboon agtattatttttcttgtcataccaccaccgaataaaaaaagccaggcaggggccagtttcatttggcatt
B D      Green monkey agtattatttttcttgtcataccaccaccgaataaaaaaagccaggcaggggccagtttcatttggcatt
B D        Marmoset agtatcatttttcttgtcataccaccaacgacgaaaaaaagccatgcaggggccagtttcttttggcatt
B D     Squirrel monkey agtatcatttttcttgtcataccaccaacgacggaaaaaagccatgcaggggccagtttctttcggcatt
B D        Bushbaby ggtattatttttcttattataccaccaacgttcaaaaaaagccatgcaggggccaggttcttttggcata
     Chinese tree shrew ggttttattttctttattgtaccaccaacgacggaaataagccatacaggggcccgattctttcggcatg
B D        Squirrel ggtgttattgttcttactgtaccaccagcggcggaacagagccatgcagggcccgctttcttttggcaga
   Lesser Egyptian jerboa ggtattattttccttactataccaccaacgtggaaaataagccaggcagagaccagtttctttcggcaga
        Prairie vole cgtgctgttttctttattgtaaaaccagcgagggaaataagccaaacagtagccagagtccttcggcagg
B D     Chinese hamster cgtgctattttccttattgtaccaccagcgagggaaataagccatgcagtagccagagtcttttggtagg
       Golden hamster cgtgctgttttccttattataccaccagcgagggaaatacgccaagcagtagccagagtctttcggtagg
B D          Mouse cgtgctattttctttattaaaccaccaacgacgaaagtaagccatacagtagccggagtctttcggcagg
B D           Rat cgtgccgtttttcttattataccaccaacgagggaagtaagccatgcagtagccagagtcttttggtagg
B D     Naked mole-rat ggtattattttccttattataccaccaacgacgaaaataagccatgcagaggcccttttcttttggcaga
B D       Guinea pig ggtattatttttctcattataccaccaccgacggaaaaaggccatgcagaaacccgtttcttttggcaga
         Chinchilla ggtattattttccttgttataccaccaacgccgaaaagcagccatgcagaggcctgtttcttttggcaga
      Brush-tailed rat ggtgttattttccttattgtaccaccagcgatgaaaagcagccatgcagaggcctgcttctttgggcaga
B D         Rabbit ggtgttgttttccttactgtaccaccaccgaataaaataagccatgcaggggccggagtcttttgggagt
B D          Pika agtgttgttttcctgactgtaccaccagcggggaaagaaagccatgcaggggcccgagtcctttggtaac
B D           Pig ggtattatttgtcttatcataccaccaacgatggaaaaaggcaaggcaggggccaggttctttgggcatg
B D         Alpaca cgaattactggtcttgttataccaccaacgacggagaaaagccatgcagggaccaggttctgtgggcatg
       Bactrian camel cgtattactggtcttgttataccaccaacgatggagaaaagccatgcagggaccaggttctgtgggcatg
      Tibetan antelope agtattatttgtcttatcataccaccaacgatggaaaagagccatgcaggggccagcttctttgggcata
B D           Cow agaattatttgtcttatcataccaccaacgatggaaaagagccatgcaggggccagcttctttgggcatg
B D          Sheep agtattatttgtcttatcataccaccaacgatggaaaagagccatgcatgggccagcttctttgggcata
       Domestic goat agtattatttgtcttatcataccaccaacgatggaaaagagccatgcaggggccagcttctttgggcata
B D          Horse ggtatcatatttcttatcataccaccaacgttggaaaagacccaggcaggggccagtttcttttggcatt
B D    White rhinoceros ggtgttatttttcttatcataccaccaacgacggaaaaaacccatgcaggggccaggttcttttgccata
B D           Cat ggtacccttttccttgtcataccaccaacgatgaaaaaaggccatgcaggggccagtttctttgggcata
B D           Dog gcgtttgtattccttattgtaccaccagcgtggaatgagggccaggcagaggcccacattcattggcaaa
B D         Ferret  ggtattcttctccttatcgtaccaccaacggtggaaaaatgccatacaggggccaggttctttgggcata
B D          Panda ggtattcttctccttatcgtaccaccaacgatgaaaaaacgccatgcaggggccaggttctttaggcatg
       Pacific walrus ggtattcttctccttatcgtaccaccaacgaggaaaaaatgccatgcaagggccaggttctttgggcatg
        Weddell seal ggtattcttctccttatcgtaccaccaacgacgaaaaaatgccatgcaagggccaggttctttgggcatg
      Black flying-fox ggtatcattatggttatcataccaccaacgacgaaaaaaagccatgcaggggccagagtcttttggcatc
B D         Megabat ggtatcattatggttatcataccaccaacgacgaaaaaaagccatgcaggggccggagtcttttggcatc
       Big brown bat ggtatcatttttcttatcataccaccagcgacgaaaaaaagccatgcagggaccaggatttttcggcaaa
    David's myotis (bat) ggtatcattcttcttatcataccaccaacgacgaaaaaaagccatgcagggaccaggatttttcggcaaa
B D        Microbat ggtatcatttttcttatcataccaccaacgacgaaaaaaagccatgcagggcccaggatttttcggcaaa
B D        Hedgehog ggtattattttccttatcataccaccaacgacgaaaataagccatacagggaccagatacttttggcata
B D          Shrew ctgttgacgttctttattataccaccagcgataaaaataagcccagcaggggccagacaccttgggcaaa
      Star-nosed mole gacatccttttctttatcgtaccaccagcgtggaatgtaggccaggcaggggccagcggcctctggcaaa
B D        Elephant ggtgttattttctttatcataccaccagcgaggaaaataagccatgcagaggccagcatcttttggcaat
    Cape elephant shrew ggtgttattttccttatcataccaccagcgtcgaaaataagccatgcagacgccagtttcttttggcaat
B D         Manatee ggtgttattttccttatcataccaccagcgacgaaaataagccatgcagaggccagcttcttttggcaat
      Cape golden mole ggtgttattttccttatcgtaccaccagcgtcgaaaataagccatgcaaaggccagtttctttgggcaat
B D         Tenrec ggtgttcttttccttatcataccaccagcgacggaagtaagccaggcacaggccagtctccttcggcaaa
          Aardvark ggtgttattttccttatcataccaccagcgacgaaaataagccatacagtagccagtgtcttttggcaat
B D        Armadillo ggtatcatttcccttatcataccaccagcgacgaaaataagccatgcatggaccagcattttttggcatc
B D         Opossum gtcattgtcttgcacgctgtaataccaacgggtccgagtggaagaacaggagacgggactcacaggatgt
B D         Wallaby gtctttgatgtcatcatcatatgcccagcgcgtcatagaagccagacaatgtccacgatctgccggcagc
 D     Painted turtle cttcttggcctgccagttgtagaaccagcgagggatcatggcataacaggacccggggtcagcagggagt
B D          Fugu gcgaccatcctcgcggtcaaagtaccagcggggcagcaaggcccggcatggaccagtctctgcgttggcc
   Yellowbelly pufferfish gcgaccatcctcgcggtcaaagtaccagcggggcagcaaggcccggcatggaccagtctctgcgttggcc
     Southern platyfish gtcatgcctctccacgtcgaagtaccatcgaggaaagtaggcgcgacagggacccgtctcactcggaagg
 D     Green seaturtle ======================================================================

           Human tcgcatacatct
           Chimp ttgcatacatct
          Gorilla tcacatacatct
         Orangutan tcgcatacatct
           Gibbon tcgcatacatct
           Rhesus tcacatacatct
    Crab-eating macaque tcacatacatct
           Baboon tcacatacatct
        Green monkey tcacatacatct
          Marmoset tcgcatacatct
      Squirrel monkey tcgcacacatct
          Bushbaby gtgcatacatct
     Chinese tree shrew ttgcatacatct
          Squirrel gtgcatatgtct
   Lesser Egyptian jerboa ctgcatacatct
        Prairie vole ctgcatatatct
      Chinese hamster ctgcatatgtct
       Golden hamster ctgcatatgtct
           Mouse ctgcagatatct
            Rat ctgcaaatatct
       Naked mole-rat ctgcatacatct
         Guinea pig ctgcatacatct
         Chinchilla ctgcacacatct
      Brush-tailed rat ctgcacacatct
           Rabbit ttgcatatatct
            Pika tgacatacatct
            Pig ctgcatatgtct
           Alpaca ctgcatatgtct
       Bactrian camel ctgcatatgtct
      Tibetan antelope ctgcatatgtct
            Cow ctgcatatgtct
           Sheep ctgcatatgtct
       Domestic goat ctgcatatgtct
           Horse ttgcatacgtct
      White rhinoceros ttgcatatgtct
            Cat tcacatatgtct
            Dog gtgcatatgtct
          Ferret  gagcatatatct
           Panda gtgcatacgtct
       Pacific walrus gtgcatatatct
        Weddell seal gtgcatatgtct
      Black flying-fox ttgcatacatct
          Megabat ttgcatacatct
       Big brown bat ctgcatatatct
    David's myotis (bat) ctgcatatatct
          Microbat ctgcagatatct
          Hedgehog ctgcatatatct
           Shrew ctgcatatgtct
      Star-nosed mole ctgcacaggtct
          Elephant ttgcatatgtct
    Cape elephant shrew tggcatatgtct
          Manatee ttgcatatgtct
      Cape golden mole ttgcatatgtct
           Tenrec ctgcagatatct
          Aardvark ttgcatatgtct
         Armadillo ttgcatacgtct
          Opossum tcacatgggtct
          Wallaby ttgcatatgact
       Painted turtle ctacaaaggtct
            Fugu cagcacacatct
   Yellowbelly pufferfish cagcacacatct
     Southern platyfish gagcagatat--
      Green seaturtle ============

Alignment block 34 of 201 in window, 45542870 - 45542876, 7 bps 
B D          Human gcagaga
B D          Chimp gcagaga
B D         Gorilla gcagaga
B D        Orangutan gcagaga
B D         Gibbon gcagaga
B D         Rhesus gcagaaa
B D   Crab-eating macaque gcagaaa
B D         Baboon gcagaaa
B D      Green monkey gcagaaa
B D        Marmoset gcagaga
B D     Squirrel monkey gcagaga
B D        Bushbaby gccaaga
     Chinese tree shrew gcagaga
B D        Squirrel gcagaga
   Lesser Egyptian jerboa gtagaga
        Prairie vole gcagaga
B D     Chinese hamster gcaggga
       Golden hamster gcaggga
B D          Mouse gcagagg
B D           Rat gcggagg
B D     Naked mole-rat gtaggga
B D       Guinea pig gcagaaa
         Chinchilla gcagaga
      Brush-tailed rat gcagaga
B D         Rabbit gcagag-
B D          Pika gcagaaa
B D           Pig gcagggg
B D         Alpaca gcaggga
       Bactrian camel gcaggga
      Tibetan antelope gcaggga
B D           Cow gcaggga
B D          Sheep gcaggga
       Domestic goat gcaggga
B D          Horse gcaggga
B D    White rhinoceros gcaggga
B D           Cat gtaggga
B D           Dog gcaagaa
B D         Ferret  gtaggga
B D          Panda gtaggga
       Pacific walrus gtaggga
        Weddell seal gtaggga
      Black flying-fox gcaggaa
B D         Megabat gcgggaa
       Big brown bat gcaggga
    David's myotis (bat) gcaggga
B D        Microbat gcaggga
B D        Hedgehog gaaagga
B D          Shrew gcaatga
      Star-nosed mole gcaggga
B D        Elephant gcaggga
    Cape elephant shrew gcaggga
B D         Manatee gtaggaa
      Cape golden mole gtaaggg
B D         Tenrec acaggga
          Aardvark gcagaga
B D        Armadillo gcaggga
B D         Opossum gaaagga
B D         Wallaby g--agga
 D     Painted turtle gaggag-
    Southern platyfish -------
 D     Green seaturtle =======

Inserts between block 34 and 35 in window
      Star-nosed mole 6157bp

Alignment block 35 of 201 in window, 45542877 - 45542879, 3 bps 
B D          Human -ga-c
B D          Chimp -ga-c
B D         Gorilla -ga-c
B D        Orangutan -ga-c
B D         Gibbon -ga-c
B D         Rhesus -ga-c
B D   Crab-eating macaque -ga-c
B D         Baboon -ga-c
B D      Green monkey -ga-c
B D        Marmoset -ga-c
B D     Squirrel monkey -ga-c
B D        Bushbaby -ga-c
     Chinese tree shrew -ga-a
B D        Squirrel -ga-c
   Lesser Egyptian jerboa -ga-c
        Prairie vole -ga-g
B D     Chinese hamster -ga-g
       Golden hamster -ga-g
B D          Mouse -gacc
B D           Rat -aa-c
B D     Naked mole-rat -aa-c
B D       Guinea pig -ga-c
         Chinchilla -ga-c
      Brush-tailed rat -ga-g
B D          Pika -ga-c
B D           Pig -ga-c
B D         Alpaca -ga-c
       Bactrian camel -ga-c
      Tibetan antelope -ga-t
B D           Cow -ga-t
B D          Sheep -ga-t
       Domestic goat -ga-t
B D          Horse -ga-c
B D    White rhinoceros -ga-c
B D           Cat -ga-c
B D           Dog -ga-t
B D         Ferret  -ga-c
B D          Panda -ga-c
       Pacific walrus -ga-c
        Weddell seal -ga-c
      Black flying-fox -aa-c
B D         Megabat -ga-c
       Big brown bat -ga-t
    David's myotis (bat) -ga-t
B D        Microbat -ga-t
B D        Hedgehog -aa-t
B D          Shrew -ga-c
B D        Elephant -ga-g
    Cape elephant shrew -ga-g
B D         Manatee -ga-g
      Cape golden mole -aa-g
B D         Tenrec -ga-g
          Aardvark -aa-g
B D        Armadillo -ga-c
B D         Opossum -ga-a
B D         Wallaby -ga-a
     Southern platyfish ag---
 D     Green seaturtle =====
 D     Painted turtle -----
      Star-nosed mole =====
B D         Rabbit -----

Inserts between block 35 and 36 in window
B D        Wallaby 4387bp

Alignment block 36 of 201 in window, 45542880 - 45542886, 7 bps 
B D          Human tccagag
B D          Chimp tccagag
B D         Gorilla ttcagag
B D        Orangutan tccagag
B D         Gibbon tccggag
B D         Rhesus tccagag
B D   Crab-eating macaque tccagag
B D         Baboon tccagag
B D      Green monkey tccagag
B D        Marmoset tccagag
B D     Squirrel monkey tccagag
B D        Bushbaby -ccgggg
     Chinese tree shrew tccagag
B D        Squirrel ctcggag
   Lesser Egyptian jerboa ctccgaa
        Prairie vole cccaggg
B D     Chinese hamster cccaggg
       Golden hamster cccaggg
B D          Mouse cccagag
B D           Rat cccagag
B D     Naked mole-rat cccagag
B D       Guinea pig cacaggg
         Chinchilla cccaggg
      Brush-tailed rat cccaggg
B D         Rabbit ---agag
B D          Pika cccagag
B D           Pig cccaaag
B D         Alpaca cccagag
       Bactrian camel cccagag
      Tibetan antelope gccagag
B D           Cow gccagag
B D          Sheep gccagag
       Domestic goat gccagag
B D          Horse cccagaa
B D    White rhinoceros cccagaa
B D           Cat cccagag
B D           Dog ggcagag
B D         Ferret  accagac
B D          Panda cccagac
       Pacific walrus cccagac
        Weddell seal cccagac
      Black flying-fox cccagag
B D         Megabat cccagag
       Big brown bat cccagag
    David's myotis (bat) cccagag
B D        Microbat cccagag
B D        Hedgehog cccagag
B D          Shrew cccagag
B D        Elephant cccagag
    Cape elephant shrew cccagag
B D         Manatee cctagag
      Cape golden mole agcagag
B D         Tenrec cccagag
          Aardvark cccagag
B D        Armadillo cccagaa
B D         Opossum cccagca
 D     Painted turtle --cagag
     Southern platyfish ttcaggg
 D     Green seaturtle =======
B D         Wallaby =======
      Star-nosed mole =======

Inserts between block 36 and 37 in window
B D          Dog 6528bp

Alignment block 37 of 201 in window, 45542887 - 45542897, 11 bps 
B D          Human ---------ttgaaaactca---
B D          Chimp ---------ttgaaaactca---
B D         Gorilla ---------ttgaaaactca---
B D        Orangutan ---------ttgaaaactca---
B D         Gibbon ---------ttgaaaactca---
B D         Rhesus ---------ttgaaaactca---
B D   Crab-eating macaque ---------ttgaaaactca---
B D         Baboon ---------ttgaaaactca---
B D      Green monkey ---------ttgaaaactca---
B D        Marmoset ---------ttgaaaactca---
B D     Squirrel monkey ---------ttgaaaactca---
B D        Bushbaby ---------ttgagaactca---
     Chinese tree shrew ---------ttgagaactcc---
B D        Squirrel ---------ttgagaactca---
   Lesser Egyptian jerboa ---------ctgaaaactca---
        Prairie vole ---------ttgtgaactca---
B D     Chinese hamster ---------tggagaactca---
       Golden hamster ---------atgagaactca---
B D          Mouse ---------ttgagaactca---
B D           Rat ---------ttgagagctca---
B D     Naked mole-rat ---------ttgagatttca---
B D       Guinea pig ---------ctgagagttca---
         Chinchilla ---------atcaggctgcg---
      Brush-tailed rat ---------ttgggatttca---
B D         Rabbit ---------ttgagacctca---
B D          Pika ---------ttgagacctcg---
B D           Pig ---------ctgagaattta---
B D         Alpaca ---------ttaagaacttg---
       Bactrian camel ---------ttaagaatttg---
      Tibetan antelope ---------ttgagatttta---
B D           Cow ---------ttgagatttta---
B D          Sheep ---------ttgagatttta---
       Domestic goat ---------ttgagatttta---
B D          Horse ---------ttgagaactta---
B D    White rhinoceros ---------tcgagaagata---
B D           Cat ---------ttgagaaataa---
B D         Ferret  ---------ttgagcaatat---
B D          Panda ---------ttgagcaatac---
       Pacific walrus ---------ttgagcaatac---
        Weddell seal ---------ttgagcaatac---
      Black flying-fox ---------ttgaaagctta---
B D         Megabat ---------ttgaaagctta---
       Big brown bat ---------ttgagaactta---
    David's myotis (bat) ---------ttgagaactta---
B D        Microbat ---------ttgagaactta---
B D        Hedgehog ---------ttgtgtactta---
B D          Shrew ---------ctcagaattca---
B D        Elephant --------------tactca---
    Cape elephant shrew ---------ttgaatactca---
B D         Manatee ---------ttgagtactca---
      Cape golden mole ---------ttaagttctca---
B D         Tenrec ---------tggagaactca---
          Aardvark ---------ttgagtactca---
B D        Armadillo ---------ttgagtactta---
B D         Opossum ---------ttgggagatca---
 D     Painted turtle ---------cagagagagaa---
     Southern platyfish ctgaaacgattaatcgttaatct
 D     Green seaturtle =======================
B D         Wallaby =======================
      Star-nosed mole =======================
B D           Dog =======================

Inserts between block 37 and 38 in window
B D        Squirrel 1bp
  Lesser Egyptian jerboa 1bp
       Prairie vole 1bp
B D         Mouse 1bp
B D          Rat 1bp
B D        Opossum 1009bp

Alignment block 38 of 201 in window, 45542898 - 45542922, 25 bps 
B D          Human g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D          Chimp g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D         Gorilla g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D        Orangutan g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D         Gibbon g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D         Rhesus g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D   Crab-eating macaque g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D         Baboon g-tgtgcccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D      Green monkey g-tgtacccactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D        Marmoset g-agcgcctactcc----------agaa-ata--aa----------------ca--g
B D     Squirrel monkey g-agtgcctactcc----------agaa-atg--aa----------------ca--g
B D        Bushbaby g-agtacccacctc----------ggaa-aaaagaa----------------ca--t
     Chinese tree shrew g-agtgcccagcct----------gggataaa--aa----------------ga--g
B D        Squirrel c-a--gctcagctt-----------gga-aca--aa----------------ac--a
   Lesser Egyptian jerboa g-agtgttcgttcc-----------aga-acc--ac----------------ac--a
        Prairie vole g-agtgtgcgaccc-----------aaa-aca--ga----------------acaaa
B D     Chinese hamster ---gtgtgcaaccc-----------caa-aca--ga----------------ac--g
       Golden hamster g-ggtgtgcaaccg-----------caa-aca--ga----------------gc--g
B D          Mouse g-aatgcgcagccc-----------gaa-aca--aa----------------ac--a
B D           Rat g-agtgcacaaccc-----------gaa-aca--aa----------------at--a
B D     Naked mole-rat ---gtgcttactcc-----------aga-aca--aa----------------ag--g
B D       Guinea pig ---gtgtttactcc-----------aga-gca--aa----------------aa--g
         Chinchilla ---gtgcttactcc-----------aga-aca--aa----------------ga--g
      Brush-tailed rat ---gtgcttactcc-----------aga-----------------------------
B D         Rabbit g-agtgccccccttcccca-----agaa-acc--ag----------------ta--g
B D          Pika g-catgcccaccac----------agca-gcc--ag----------------ta--g
B D           Pig g-agtgcccatatcaaaaaaga--aaaa-gaa--aagaaaaaaaaaaaaaagca--g
B D         Alpaca g-agagcccacaccaaaaagaaagaaag-aaa--aa------------aaagca--g
       Bactrian camel g-agagcccacaccaaaaagaa--aaaa-aaa--aa------------aaagca--g
      Tibetan antelope a-agtgcccacaccaaaaaaaa--aaaa-aaa--aa-aaaaaaaaaaaccagca--g
B D           Cow a-agtgcccacacc----------aaaa-aaa--aa------------aaagca--g
B D          Sheep a-agtgcccacacacacacaca--caaa-aaa--aa------------acagca--g
       Domestic goat a-agtgcccacaccaaaaaaaa--aaaa-aaa--aa-----cacacacacagca--g
B D          Horse g-agtgcccacccc----------caaa-a-a--at----------------ct--t
B D    White rhinoceros c-agtgcccaccct----------gaaa-aga--ag----------------ca--a
B D           Cat g-agtgcccacccc----------tcaa-aaa--ag----------------ga--g
B D         Ferret  g-agtgtccagccc----------c--a-tga--ac----------------ca--a
B D          Panda g-agtgctcaaccc----------ccaa-gaa--ag----------------ca--g
       Pacific walrus g-agtgtccacccc----------tcaa-gaa--ag----------------ca--g
        Weddell seal g-agtgcccacccc----------tcaa-gaa--ag----------------ca--g
      Black flying-fox g-agtgcctatctc----------gaaa-aaa--tg----------------ca--g
B D         Megabat g-agtgcctatctc----------gaaa-aaa--tg----------------ca--g
       Big brown bat g-agtgcccaccct----------gaaa-aaa--ta----------------ca--a
    David's myotis (bat) g-agtgcccacctg----------gaaa-aaa--ta----------------ca--a
B D        Microbat g-agtgcccaccct----------gaaa-aaa--ta----------------ca--a
B D        Hedgehog g-aaattctccttc----------caaa-g----------------------ag--g
B D          Shrew g-aacctc----tc----------aaaa-g----------------------tg--g
B D        Elephant g-agtgct--gcct----------agga-aag--aa----------------ca--g
    Cape elephant shrew atggtgct--gcct----------ggga-aaa--ac----------------ca--g
B D         Manatee g-ggtgct--gtct----------agga-aag--aa----------------ca--g
      Cape golden mole --agtgtt--gtct----------gggt-aag--aa----------------ca--a
B D         Tenrec g-agtgct--gcct----------gggc-aaa--ac----------------ca-ca
          Aardvark g-aatgct--gcct----------ggaa-aag--aa----------------ca--g
B D        Armadillo t-tgtgcccgccct----------ggaa-aaa--aa----------------ta--g
     Southern platyfish g-agtttacacacc----------ggga-aaa--aa----------------aa--g
 D     Green seaturtle =========================================================
 D     Painted turtle ---------------------------------------------------------
B D         Wallaby =========================================================
      Star-nosed mole =========================================================
B D         Opossum =========================================================
B D           Dog =========================================================

Alignment block 39 of 201 in window, 45542923 - 45543017, 95 bps 
B D          Human ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D          Chimp ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D         Gorilla ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D        Orangutan ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D         Gibbon ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D         Rhesus ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D   Crab-eating macaque ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D         Baboon ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D      Green monkey ttg--------------ttatt-attc-t---------------------ccca-gacaac---------
B D        Marmoset gtg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-gaaaac---------
B D     Squirrel monkey gtg--------------ttatt-attc-t---------------------ccct-gaaaac---------
B D        Bushbaby ttg--------------tcatt-gttc-c---------------------ccc--attggc---------
     Chinese tree shrew ctg--------------ttctt-cttc-c---------------------ccct-ggccac---------
B D        Squirrel gct--------------gccgt-gttc-t---------------------cctt-cgcaac---------
   Lesser Egyptian jerboa --g--------------tcatg-gttc-t---------------------ccct-ggcaactgctat---
        Prairie vole atg--------------ccatt-cctt-t---------------------cccc-gagag----------
B D     Chinese hamster atg--------------ccatc-cctt-t---------------------cccc-gagagccactgtaaa
       Golden hamster atg--------------tcact-cctt-t---------------------ctcc-gagagccactgtaaa
B D          Mouse atg--------------ccttt-cctt-c---------------------ctct-gagagc---------
B D           Rat atgagagccaccttccccttct-cctt-c---------------------ccct-tggagc---------
B D     Naked mole-rat -tg--------------ttgat-gttc-t---------------------ccct-ggcaac---------
B D       Guinea pig ctt--------------ttaat-gtta-t---------------------ctct-agaaac---------
         Chinchilla ctg--------------ttaat-ggtc-t---------------------ccct-ggcaac---------
      Brush-tailed rat -----------------tcaac-gttc-c---------------------ctct-ggcaaa---------
B D         Rabbit ctg--------------ctgtt-gtctcc---------------------ccct-ggtggc---------
B D          Pika ctg--------------ccatc-actt-----------------------ccct-ggtgac---------
B D           Pig cag--------------ttatt-gtc--c---------------------ccc--ggcaac---------
B D         Alpaca cca--------------ttact-gtc--c---------------------ccct-ggcaac---------
       Bactrian camel cca--------------ttatt-gtc--c---------------------ccct-ggcaac---------
      Tibetan antelope ctg--------------ttatt-gtc--t---------------------ccct-agtaac---------
B D           Cow ctg--------------ttatt-gtc--c---------------------ccct-agtaac---------
B D          Sheep ctg--------------ttatt-gtc--c---------------------ccct-agtaac---------
       Domestic goat ctg--------------ttatt-gtc--c---------------------ccct-agtaac---------
B D          Horse ctg--------------ttatt-gtct-c---------------------tgct-ggcaac---------
B D    White rhinoceros ctg--------------ttact-gccc-ccttccgccccccctgcccccacacc-ggcaac---------
B D           Cat ctg--------------ttatt-gtta-c---------------------ccct-ggacac---------
B D         Ferret  ctg--------------atatt-gtta-c---------------------ccct-gcaaac---------
B D          Panda ctg--------------atatt-gtta-t---------------------ccct-ggaaac---------
       Pacific walrus ctg--------------atgtt-atta-c---------------------ccct-gcagac---------
        Weddell seal ctg--------------atatt-gtta-c---------------------ccct-gcaaat---------
      Black flying-fox ctg--------------ttaat-gtc--c---------------------cacg-agcaac---------
B D         Megabat ccg--------------ttatt-gtc--c---------------------cacc-agcaac---------
       Big brown bat ctg--------------ttatt-gtc--c---------------------cttt-ggcaac---------
    David's myotis (bat) ctg--------------ttact-gtc--c---------------------cttt-ggcaac---------
B D        Microbat ctg--------------ttact-gtc--c---------------------cttt-ggcaac---------
B D        Hedgehog tga--------------atatc-att--c---------------------ct---aacagt---------
B D          Shrew ctg--------------ttatt-gtt--t---------------------ctctgagcaaa---------
B D        Elephant ttg--------------ttcttcgttc-c---------------------ccct-ggcaac---------
    Cape elephant shrew cgg--------------gtctttgcgc-c---------------------tgat--gcaat---------
B D         Manatee ttg--------------ttattcattc-c---------------------ccct-ggcaac---------
      Cape golden mole ctg--------------ttctt----------------------------------ac--c---------
B D         Tenrec ctc--------------tccct----------------------------------gcagc---------
          Aardvark ctg--------------ttctttgttt-c---------------------cctg--gcaac---------
B D        Armadillo cca--------------ttatt-gctc-c---------------------cctt-ggcaac---------
 D     Painted turtle ---------------------------gt---------------------gtct-gaaagg---------
 D     Green seaturtle ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
B D           Dog ======================================================================

           Human --tg-ctatag-a--------------ag--aaac-tggag--taggct-------c-c-ttttctctta
           Chimp --ta-ctatag-a--------------tg--aaac-tggaa--taggct-------c-c-tttaccctta
          Gorilla --ta-ctatag-a--------------tg--aaac-cggaa--taggct-------c-c-ttttccctta
         Orangutan --ta-ccatag-a--------------tg--aaac-cagaa--taggct-------c-c-ttttccctta
           Gibbon --ta-ctatag-a--------------tg--aaac-cggaa--taggct-------c-c-ttttccctta
           Rhesus --ca-ctatag-a--------------tg--aaac-cggaa--taggct-------c-c-ttttccctta
    Crab-eating macaque --ca-ctatag-a--------------tg--aaac-cggaa--taggct-------c-c-ttttccctta
           Baboon --ca-ctatag-a--------------tg--gaac-cggaa--ttggct-------c-c-ttttccctta
        Green monkey --ca-ctatag-a--------------tg--aaac-cacta--taga-------------ttttccctta
          Marmoset --ct-ctatag-a--------------tg--aaac-tggaa--ttggct-------c-c--tttcccttg
      Squirrel monkey --cg-ctatag-a--------------tg--aaat-tggaa--taggct-------c-c-ttttcccttg
          Bushbaby --cc-ccatcg-a--------------tgaaaaac-tggaa--taggcc-------c-c-ttttcctgtg
     Chinese tree shrew --ca-ccgtag-c--------------ta--aaat-cagga----aact-------c-c-tttccaccta
          Squirrel --ca-ccccgg-a--------------tg--accc-tggaa--ct-gct-------c-c-ttttcccta-
   Lesser Egyptian jerboa --tg-ctacaa-a--------------cg--aaac-caaaa--cggggt-------cct-tttgccctc-
        Prairie vole ----------------------------------------------att---------c-ctcttcctc-
      Chinese hamster gcca-ccacga-a--------------tg--aatt-tggaa--cagatt-------c-c-ctttccctc-
       Golden hamster gtca-ccacga-a--------------tg--aatc-tggaa--cataat---------c-ctctcctcc-
           Mouse --ca-ccataa-g--------------tg--aagt-tgga------att-------cgt-tttttcccc-
            Rat --------------------------------------aa------act-------c-t-ttctccccc-
       Naked mole-rat --ca-gcctaa-a--------------tg--aaat-tggaa--caggct-------c-t-ctttcccta-
         Guinea pig --ca-gtctaa-a--------------cg---acc-tggaa--caggct-------t-t-ctttccctt-
         Chinchilla --ca-gcctga-a--------------tg--aaac-cggaa--caggct-------c-c-ctttccctt-
      Brush-tailed rat --ca-gcctaa-a--------------ag--aaac-tgcaa--caggct-------c-c-ctttccctt-
           Rabbit --cg-ccattg-g--------------tg--aaca-cgaag--cagagt-------c-c----tccctt-
            Pika --ca-ccactg-----------------------a-cgaag--cagagt-------c-c-tgttcctgt-
            Pig --ca-tgacag-a--------------tg--aaat-tgaa---caggat-------c-c-tttcatcttt
           Alpaca --ta-ccatag-a--------------tg---aac-tgag---caggct-------t-c-tttcaccttt
       Bactrian camel --ta-ccatag-a--------------ag---aac-tgag---caggct-------c-c-tctcaccttt
      Tibetan antelope --ta-gcacag-a--------------tg--aaac-caaa---caggctccctttac-c-ttttaccttt
            Cow --ta-gcacag-a--------------cg--aaac-caaa---caggct-------c-c-ttttaccttt
           Sheep --ta-gcacag-a--------------cg--aaac-caaa---caggctccttttac-c-ttttaccttt
       Domestic goat --ta-gcacaa-a--------------cg--aaac-caaa---caggttccttttac-c-ttttaccttt
           Horse --ca-ccatgg-a--------------tg--aaac-tgag---tgggct-------c-c-ttccactatg
      White rhinoceros --ca-ccatag-a--------------tg--agac-cgaa---caggct-------c-c-tttcacctta
            Cat --ca-ccagag-a--------------tg--aaac-tgag---caggct-------c-c-tttcaccttt
          Ferret  --ta-ccagac-a--------------tg--gaac-agag---caggct-------t-c-tttcccctta
           Panda --ca-ccagac-a--------------tg--gaat-ggag---caggct-------c-c-tttcccctta
       Pacific walrus --ca-ccagac-a--------------tg--gaat-ggag---caggct-------c-t-tttcccctta
        Weddell seal --ca-ccagac-a--------------tg--gaat-ggag---caagct-------c-t-tttcccctta
      Black flying-fox --tg-ccatag-a--------------tg--aaac-tgag---caggct-------c-c-ttacgcctta
          Megabat --tg-ccatag-a--------------tg--aaac-tgag---taggct-------c-c-ttacgcctta
       Big brown bat --cc-ccatagga--------------tg--aaac-tgag---caggct-------c-cttttcacctta
    David's myotis (bat) --cc-ctgtagaa--------------ta--aaac-cgaa---ccgtct-------c-cacttcacctga
          Microbat --cc-ccatagga--------------ta--aaac-cgag----cgtct-------c-ctttgcatctta
          Hedgehog --tg-ctatag-a--------------tg--aaaa-tgag---taggtt-------c-c-ttttacctta
           Shrew --ca-ccatc--a--------------gg--gaga-tgagt--tgggct-------c-c-tgtcactttg
          Elephant --ca--catag-a--------------ca--agac-agagg--caggct-------c-c-ttgtccctta
    Cape elephant shrew --caactacag-a--------------tg--agat-gagaa--caggca-------t-c-ccctccctcg
          Manatee --ca-ccatag-a--------------ca--agac-aggag--tgggct-------c-c-ttttccctta
      Cape golden mole --ca------------------------g--gaaaaaaaag--caggct-------c-c-ttttcctttc
           Tenrec --ca-ctactg-a--------------tg--agatggggag--caggct-------c-c-tttgccctta
          Aardvark --ca-ccaca------------------g--agat-gggag--caggct-------c-t-tttgctccta
         Armadillo --ca-ccatac-a--------------tg--aaac-tggag--taggct-------c-c-ttttctctta
       Painted turtle --ca-gagcaa-agccactctgagctggg--aagc-agaaaacgagggt-------t-t-ctcctccgtc
      Green seaturtle ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ======================================================================
          Opossum ======================================================================
            Dog ======================================================================

           Human tcac-------a----tggcaggagcacagctccactgacatat--t
           Chimp tcac-------a----tggcaggagcacagctccactgacatat--t
          Gorilla tcac-------a----tggcaggagcacagctccactgacatat--t
         Orangutan tcac-------a----tggcaggagcacagctccattgacatat--t
           Gibbon tcac-------a----tggcaggagcacagctccattgacatat--t
           Rhesus tcac-------a----cggcaggagcacagctccactgacatat--t
    Crab-eating macaque tcac-------a----cggcaggagcacagctccactgacatat--t
           Baboon tcac-------g----cggcaggagcacagctccactgacatat--t
        Green monkey tcac-------a----cggcaggagcacagctccactgacatat--t
          Marmoset tcac-------a----cagcaggagtacagctccactgacatat--t
      Squirrel monkey tcac-------a----cagcaggagtacagctccactgacatac--t
          Bushbaby --------------------------acagctccactgacat----t
     Chinese tree shrew cc------------------------ccaactccaatgatgtat--t
          Squirrel accc-------a----ctgtgggagc-cggctctggggacatat--g
   Lesser Egyptian jerboa tcac-------a----ccacagggggtgagcaccatggacatat--t
        Prairie vole tcac-------a----ctcgagggctttagcaccacaaacacac--t
      Chinese hamster tcat-------a----ctctagaggttcaaaaccacaaccatgt--t
       Golden hamster tcac-------a----ctctaggggctcaacaccacaaccatat--c
           Mouse tcgc-------g----ctccagcggttcaacaccccaaacacggcgc
            Rat tccc-------g----ctccagtggttcaacacctgaaacat----t
       Naked mole-rat tcac-------a----ctgtgggagcccagctccatgaacatac--t
         Guinea pig tcac-------a----ctgcaggag-ccagatccctgaacata---c
         Chinchilla gcac-------c----ttgtgggagcccagatctacgaacata---t
      Brush-tailed rat tcac-------a----ttgtgggaacccagatccatgaacata---t
           Rabbit accg-------t----gcccgggagctaagctc-----ctctcc--g
            Pika atta-------t----ggcatgcaa--aagtgc-----atatct---
            Pig tcac-------a----cctcgggatcccagctccactgatgtat--c
           Alpaca tcac-------a----cctggggaccccagttccgctgatgtat--t
       Bactrian camel tcac-------a----cctggggaccccagttccgttgatgtat--t
      Tibetan antelope tcac-------a----cctcgggagcccagttccattgatatat--t
            Cow tcac-------a----ccttgggagcccagttccattgatatat--t
           Sheep tcac-------a----cctcgggagcccagttccattgatatat--t
       Domestic goat tcac-------a----cctcgggagcccagttccattgatatat--t
           Horse tgac-------a----cctcaggagcccagctccattgatatat--t
      White rhinoceros tcac-------a----ccttaggagcccagctccattgatgtat--t
            Cat tcac-------a----tctcaggagcccagacccattggtatat--t
          Ferret  ttac-------a----ccacaggagcccagctccactggtgtat--g
           Panda tcac------------actcaggagcccagatctactggtgtat--g
       Pacific walrus tcac-------------------agcccagctccactggagtat--g
        Weddell seal tcac-------a----cctcaggagcccagctccactggagtat--g
      Black flying-fox ttac-------acatacctcggaggcccagcttcaatgatgcat--c
          Megabat ttac-------acatacctcggaggcccagcttcaatgatgcat--c
       Big brown bat tcac-------a-----ccttggggc------ccattgatgtat--t
    David's myotis (bat) tcac-------a-----ccgtggggcccaaccccatttatgtat--t
          Microbat tcac-------a-----ccgtggggcccagctccatttatgtat--t
          Hedgehog ttgc-------a----tcttgaaagtctagctctattgctatgt--t
           Shrew tcac-------g-----ctcaggagtcaaagcctttgacagagt--t
          Elephant tcat-------a-----------atcctagtagctttgacatat--t
    Cape elephant shrew ttac-------a-----------agcctagcagctctgacatgt--t
          Manatee tcat-------g-----------agcctagtagctttaatgcat--t
      Cape golden mole tcct-------a-----------agcctcacagctttgacatat--t
           Tenrec tcat-------a-----------agcctagcggctttgatatcg--t
          Aardvark ccag-------a-----------agcttagcagttttgacatat--t
         Armadillo ccattccatggg-----------aacccagctcctttgacatat--t
       Painted turtle cccc-------g----gtcc---cttccccctccactgcctgct---
      Green seaturtle ===============================================
          Wallaby ===============================================
      Star-nosed mole ===============================================
          Opossum ===============================================
            Dog ===============================================

Inserts between block 39 and 40 in window
B D        Elephant 1bp
    Cape elephant shrew 386bp
B D        Manatee 1bp
     Cape golden mole 1bp
B D         Tenrec 1bp
         Aardvark 1bp

Alignment block 40 of 201 in window, 45543018 - 45543028, 11 bps 
B D          Human gcacacatttg
B D          Chimp gcacacatttg
B D         Gorilla gcacacatttg
B D        Orangutan gcacacatttg
B D         Gibbon gcatacatttg
B D         Rhesus gcacacatgtg
B D   Crab-eating macaque gcacacatgtg
B D         Baboon gcacacatgtg
B D      Green monkey gcacacatgtg
B D        Marmoset gcacacatttg
B D     Squirrel monkey gtacacatttg
B D        Bushbaby gcacatgttgc
     Chinese tree shrew gcacacctttg
B D        Squirrel acgtgcatttg
   Lesser Egyptian jerboa gcatacattgg
        Prairie vole gcacctgcttg
B D     Chinese hamster gcacgtccttg
       Golden hamster acaagtccttg
B D          Mouse gcgtgcacttg
B D           Rat tcgtgtacttg
B D     Naked mole-rat gcacctactta
B D       Guinea pig gcaggtatttg
         Chinchilla gcacatatttg
      Brush-tailed rat gcacatatttg
B D         Rabbit gcgcac-tttg
B D           Pig -tacacacttg
B D         Alpaca -tgcagatttg
       Bactrian camel -tgcagatttg
      Tibetan antelope -tgcccatttg
B D           Cow -tgcccatttg
B D          Sheep -tgcccatttg
       Domestic goat -tgcccatttg
B D          Horse gtgcacatttg
B D    White rhinoceros gtgcacatttg
B D           Cat gtgcaca-ttg
B D         Ferret  gtacaga-ttg
B D          Panda gtgcaca-ttg
       Pacific walrus gtacaca-ttg
        Weddell seal gtataca-ttg
      Black flying-fox gtgcacgtttg
B D         Megabat gtgcacgtttg
       Big brown bat gtgcacatttg
    David's myotis (bat) gtgcacattt-
B D        Microbat gtgcacctttg
B D        Hedgehog gtgtccatctg
B D          Shrew g-gtttacttt
B D        Elephant gcatgtatttg
B D         Manatee gcatagatttg
      Cape golden mole acatatatttg
B D         Tenrec gtagctattta
          Aardvark gcatatatttg
B D        Armadillo gcatatatttg
 D     Painted turtle gcccacactta
 D     Green seaturtle ===========
B D         Wallaby ===========
      Star-nosed mole ===========
B D          Pika -----------
    Cape elephant shrew ===========
B D         Opossum ===========
B D           Dog ===========

Inserts between block 40 and 41 in window
         Aardvark 308bp

Alignment block 41 of 201 in window, 45543029 - 45543030, 2 bps 
B D          Human ca
B D          Chimp ca
B D         Gorilla ca
B D        Orangutan ca
B D         Gibbon ca
B D         Rhesus ca
B D   Crab-eating macaque ca
B D         Baboon ca
B D      Green monkey ct
B D        Marmoset ca
B D     Squirrel monkey ca
B D        Bushbaby ca
     Chinese tree shrew ca
B D        Squirrel cc
   Lesser Egyptian jerboa cc
        Prairie vole ct
B D     Chinese hamster cc
       Golden hamster tc
B D          Mouse ct
B D           Rat -t
B D     Naked mole-rat ca
B D       Guinea pig ca
         Chinchilla ca
      Brush-tailed rat ca
B D         Rabbit ca
B D           Pig ca
B D         Alpaca ca
       Bactrian camel ca
      Tibetan antelope ta
B D           Cow ta
B D          Sheep ta
       Domestic goat ta
B D          Horse ca
B D    White rhinoceros ca
B D           Cat ta
B D         Ferret  ta
B D          Panda ca
       Pacific walrus ca
        Weddell seal ca
      Black flying-fox ca
B D         Megabat ca
       Big brown bat ca
    David's myotis (bat) ca
B D        Microbat ca
B D        Hedgehog ca
B D          Shrew ca
B D        Elephant ca
B D         Manatee ca
      Cape golden mole ca
B D         Tenrec ca
B D        Armadillo ca
 D     Painted turtle c-
 D     Green seaturtle ==
B D         Wallaby ==
      Star-nosed mole ==
B D          Pika --
    Cape elephant shrew ==
B D         Opossum ==
B D           Dog ==
         Aardvark ==

Inserts between block 41 and 42 in window
     Cape golden mole 9439bp
B D         Tenrec 1696bp

Alignment block 42 of 201 in window, 45543031 - 45543046, 16 bps 
B D          Human aggaga------c-----cccagagtg
B D          Chimp aggaga------c-----cccagagtg
B D         Gorilla aggaga------c-----cccagagtg
B D        Orangutan aggaga------c-----cccagagtg
B D         Gibbon aggaga------c-----cccagagtg
B D         Rhesus aggaga------c-----cccagagtg
B D   Crab-eating macaque aggaga------c-----cccagagtg
B D         Baboon aggaga------c-----cccagagtg
B D      Green monkey aggaga------c-----cccagagtg
B D        Marmoset aggaga------c-----cccagagtg
B D     Squirrel monkey aagaga------c-----cccaggatg
B D        Bushbaby aggaga------c-----cctggagtg
     Chinese tree shrew ---aga------t-----cccagagtc
B D        Squirrel aagaga------t-----cccagaaca
   Lesser Egyptian jerboa tggtga------c-----tctgtggtc
        Prairie vole gggaga------c-----acgatggtg
B D     Chinese hamster aggaga------t-----ggtatggtg
       Golden hamster gggaga------t-----ggtgtggtg
B D          Mouse ggagga------t-----gttacggtg
B D           Rat ggaaga------t-----gctacggag
B D     Naked mole-rat aggaga------c-----cccagaggg
B D       Guinea pig aggaga------cactcacccataaca
         Chinchilla gggaga------cacccacccagaatg
      Brush-tailed rat aggaga------cacccaccaagagag
B D         Rabbit aggaga------c-----tccg-----
B D           Pig gggaca------c-----cccagagtg
B D         Alpaca aggaga------c-----cccagagtg
       Bactrian camel aggaga------c-----cccagagtg
      Tibetan antelope gag-----------------cagagca
B D           Cow gac-----------------cagaaca
B D          Sheep gag-----------------cagagca
       Domestic goat gag-----------------cagagca
B D          Horse gagaga------c-----cccagagtg
B D    White rhinoceros gagaga------c-----cccagggtg
B D           Cat gggaga------c-----cccagagtg
B D         Ferret  gggaga------c-----cccagagtg
B D          Panda gggaga------c-----cccagagcg
       Pacific walrus gggaga------c-----cccagagca
        Weddell seal gggaga------c-----cccagagca
      Black flying-fox gggggg------c-----tccaaagtg
B D         Megabat gggggg------c-----tccaaagtg
       Big brown bat gggaga------c-----cctaaagtg
    David's myotis (bat) cggaga------c-----cgtaaagtg
B D        Microbat gggaga------c-----cctaaagtg
B D        Hedgehog ggga--------c-----aacggagta
B D          Shrew ggggaac-----c-----cccagagtg
B D        Elephant -------------------------ta
B D         Manatee -------------------------ta
B D        Armadillo gggaga------c-----ctcagagta
 D     Painted turtle ------ccccagc-----cgcaggg--
 D     Green seaturtle ===========================
B D         Wallaby ===========================
      Star-nosed mole ===========================
B D          Pika ---------------------------
B D         Tenrec ===========================
    Cape elephant shrew ===========================
B D         Opossum ===========================
B D           Dog ===========================
         Aardvark ===========================
     Cape golden mole ===========================

Inserts between block 42 and 43 in window
B D          Pig 10bp
B D         Alpaca 10bp
      Bactrian camel 10bp
     Tibetan antelope 10bp
B D          Cow 10bp
B D         Sheep 10bp
       Domestic goat 10bp
B D         Horse 10bp
B D    White rhinoceros 10bp
B D          Cat 10bp
B D        Ferret 10bp
B D         Panda 10bp
      Pacific walrus 10bp
       Weddell seal 10bp
     Black flying-fox 10bp
B D        Megabat 10bp
       Big brown bat 10bp
   David's myotis (bat) 10bp
B D        Microbat 10bp
B D        Hedgehog 10bp
B D         Shrew 1106bp
B D        Elephant 7bp
B D        Manatee 7bp
B D       Armadillo 10bp

Alignment block 43 of 201 in window, 45543047 - 45543059, 13 bps 
B D          Human ggcatctgcatcc
B D          Chimp ggcatctgcatcc
B D         Gorilla ggcatctgcatcc
B D        Orangutan ggcatctgcatcc
B D         Gibbon ggcatctgcatcc
B D         Rhesus ggcatctgcatcc
B D   Crab-eating macaque ggcatctgcatcc
B D         Baboon ggcatctgcatcc
B D      Green monkey ggtatctgcatcc
B D        Marmoset ggcagctgtatcc
B D     Squirrel monkey ggcagctgtatcc
B D        Bushbaby ggt----------
     Chinese tree shrew aaggtttatgtcc
B D        Squirrel ggtgcccgagtcc
   Lesser Egyptian jerboa agcgtctgtatcc
        Prairie vole agtatctacatcc
B D     Chinese hamster agtatctgcagcc
       Golden hamster agtatctgcagcc
B D          Mouse gctatctgcatcc
B D           Rat gatatccgcgtcc
B D     Naked mole-rat ggtgtctgcatcc
B D       Guinea pig ggtgtctgcatac
         Chinchilla ggtgtccgcaacc
      Brush-tailed rat gatgtctgcatcc
B D         Rabbit ---gctgctttca
B D          Pika -------ctatcc
B D           Pig ggtgtctgcgtcc
B D         Alpaca ggtgtcttcatcc
       Bactrian camel ggtgtcttcatcc
      Tibetan antelope gctatctgcatcc
B D           Cow gctatctgcatcc
B D          Sheep gctgtctgcatcc
       Domestic goat gctgtctgcatcc
B D          Horse gatgtccatatcc
B D    White rhinoceros gatgtctgcaccc
B D           Cat ggtgtctgcatcc
B D         Ferret  gggttctgcagcc
B D          Panda tgtgtctgcaggc
       Pacific walrus ggtgtctgcaggc
        Weddell seal ggtgtctgcaggc
      Black flying-fox ggtgtcaacatcc
B D         Megabat ggtgtcaacatcc
       Big brown bat ggcatctgcctcc
    David's myotis (bat) ggcaactgcctcc
B D        Microbat ggcaactgcctcc
B D        Hedgehog ggtgtctgcctcc
B D        Elephant ggcatctgcctcc
B D         Manatee ggcatctgcctcc
B D        Armadillo ggttcctgccttc
 D     Painted turtle agcagctgggccc
 D     Green seaturtle =============
B D          Shrew =============
B D         Wallaby =============
      Star-nosed mole =============
B D         Tenrec =============
    Cape elephant shrew =============
B D         Opossum =============
B