Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 629 in window, 65425675 - 65428286, 2612 bps 
B D   Human agaagaactaactatcctaaataca----tat---gcacccaacatgagagtacccagattcatataaca
B D Orangutan --aagaactaactatcctaaatacacgagtatttaggatactacatgagagtacccagattcatataaca
B D  Gorilla ----------------------------------------------------------------------
B D   Chimp ======================================================================

     Human agttcctagagatcttcaaagagacttagacaccctcactttaatagtgagagattttaacacaccactg
   Orangutan agttcctagagatctccaaagagacttagacaccctcactttaatagtgagagattttaacacaccactg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human acaatattagacagatcattgagacagaaaattaacaaagatattcaggacctgaacttagctctggata
   Orangutan acaa---tagacagatcattgagacagaaaattaacaaagatattcaggacttgaacttagctctggatc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aaatggatgtgatagatatttacagaactatcta-ccccaaatagcagaatacattcttctcatcaccac
   Orangutan aaatggatgtgatagatatttacagaactatctacccccaaatagcagaatacattcttcttgtcaccac
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human atggcacatttgctgaaatcagccacatagttggaagtaaaacactcctcagcaaatacaaagaactaaa
   Orangutan atggcacattcactgaaatcagccacatagttggaagtaaaacactcctcagcaaatgcaaagaactaaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human attataataaatagtgtctcagactgcagcacaatcaaattagaactcaagactaataaatttactgtaa
   Orangutan attataataaacagtgtctcagactgcagcacaatcaaattagtactcaagactaataaatttactgaaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human accataaaattacacggaaattgaaaaacctgctcctgaattaattttgaataaataatgaaattaaggc
   Orangutan accataaaattacatggaaattaaataacctgctcctgaattaattttgaataaataatgaaattaaggc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tagtatcgagaagttctctgaaaccaatgagaacaaagacaaaacataccagaatctctgggacacagct
   Orangutan tagtatcaagaagttctttgaaaccaatgagaacaaagacaaaacatatcagaatctctgggacacagct
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aaggcagtattaagaggaaaatttatagcactaaatgcccacattaaaaagctagaaagatcccaagtta
   Orangutan aaggcagtattaagaggaaaatttatatcactaaatgcccacattaaaaagctagaaagatcccaag---
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agaacttaacaacacaactaaaataactacagaaaaaagagcaaagaaatcctagagctaccagaagaca
   Orangutan -----ttaacaacacaactaaaataactacagaaacaagaacaaagaaatcttagagctaccagaagaca
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agaaataactaaaatcagagttgaactcaaggaaataaagacatgagaaaccattcagaagatcaacaaa
   Orangutan agaaataactaaaatcagagttgaactgaaggaaataaagacatgagaaaccattcagaagatcaacaaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ttcaagagctga--tttttttaaaccaataaagtagatagaccactagatagactaacaagaaagaaaag
   Orangutan ttcaggggctgatttttttttaaaccaataaagtagatagaccactagatagactaacaagaaagaaaag
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ataaaaaattcaaataaacacagtcagaaataatagaggttaccactgactccacagaaataaaaataac
   Orangutan ataaaaaattcaaataaacacaatcagaaataataggggttaccactgactccacagaaataaaaataac
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tattagagaatattataaacaactctatgcacataagctgaaaatccagtagaaatggataaatgtctgg
   Orangutan tattagagaatattagaaacaactctatgcacataagctgaaaatctagtagaaatggataaatttctgg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ccacacacaccctttcaagactaaaccaggaataaatttaatccctgaaaagacaaaaaacaggctctga
   Orangutan ccacacacaccctttcaagactaaaccaggaataaatttaatccctgaaaagacaaataacaggctctga
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aattgaggcagtaataaatagcataaccacaaaaagcacaggaccagaaagattaatggttgaatcctac
   Orangutan aattgaggcaataataaatagcataaccacaaaaagcacaggaccagaaagattaatggctgaatcctac
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cagatttacaaagaactggaacaattcctactaaaactatttcaaaaacttgaaacagagggttttctcc
   Orangutan cagatttacaaagaactggaacaattcctactaaaactatttcaaaaacttgaaacagagggttttctcc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ctaactctttctatgagacaagcatcatcctggtaccaaaacccggcagagacacaagaaaaaaagaaaa
   Orangutan ctaactctttctatgagacaagcatcatcctggtaccaaaacctggcagagacacaagaaaaaaagaaaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cttcaggccaatattcctgatgaacattgatgcaaaaattctcaaaaaagtactggcaaaccaaaaccag
   Orangutan cttcaggccaatattcctgatgaacattgatgcaaaaattctcaaaaaagtactggcaaaccaaatccag
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cagaatatcaaaaatcttatccaccacaatcaagtaggcttcatctgtgggatgcaagtttggttcaaca
   Orangutan cagaatatcaaaaatcttatccaccacaatcaagtaggcttcatctgtgggatgcaagtatggttcaaca
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tctacaaatcaatatgtgattcatcacataaacagaactaaagaaaaaaatcccacatgattatctcaat
   Orangutan tctacaaatcaatatgtgattcatcacataaacagaactaaagaaaaaaatcccacatgattatctcaat
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agatgcagaaaaatctttcaataaaattcaacatccattcatgttaaaaaccctcaataaactaagtatt
   Orangutan agacgcagaaaaagctttcaataaaattcaacaaccattcatgttaaaaactctcaataaactaagtgtt
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human gaaaaaacatacctcaaaataataagaaccatatatgacaaacccacagccaacatcatactgaaagggc
   Orangutan gaaaaaacatacctcaaaataataagaaccatatatgacaaacccacagccaacatcatactgaaagggc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aaaagctgaaagcattcccctttgaaacccctataagataaggatgccctcttccaccacttctatttga
   Orangutan aagagctgaaagcattcccctttaaaacccctataagataaggatgccctcttccaccactcctatttaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human gatagtattggaagttactggccagagcaatcaggcaagagaaagaaataaaaggcattcaaattgaaag
   Orangutan gatagtattggaagttactggccagagcaatcaggcaagagaaagaaataaaaggcattcaaattgaaag
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agaggaagttaaactacacctgatgttacataacatgatcctatatccagaaaatcctatcgtctcagcc
   Orangutan agaggaagttaaacaacacctgatgttacataacacgatcctatatctagaaaatcctatcatctcagcc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ccaaagcttcttaagctgataaacatctttagcaaagtctcaagatacaaaatccatgtgcaaaaatcac
   Orangutan ccaaagcttcttaagctgataaacatctttggcaaagtctcaagatatgaaatcaatgtgcaaaaatcac
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human taggattcttatacaccaacaacagtcaagctgagagtaaaatcgtaaatgaactcccattcacaattgc
   Orangutan tagcattcttatacaccaacaacagtcaagccgagagtaaaatcatgaatgaactcccattcacaattgc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cac-aaaagaataaaatacctaggaatgcatctaacaagggaagtgaacatttctacaaggagaactata
   Orangutan cacaaaaagaataaaatacctaggaatgcatctaacaagggaagtgaaaatttctacaaggagaactata
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aactcagataaatcagatatgacataaacaaatggaaaaacatttcatgcttacagataggaagaattca
   Orangutan aactcaaataaatcagatatgacataaacaaatggaaaaacatttcatgcttacagataggaagaattca
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tattgttaaaatagccatgctaacccccaaaatttatagagttaatactattctcattaaactaccactg
   Orangutan tattgttaaaatagccatgctaacccccaaaatttatagagttaatactattctcattaaactaccactg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human acatttttcacaaaactagaaaaatctattttaaaacttatatggaaccaaaaaattgcctgaatagtca
   Orangutan acatttttcacaaaactagaaaaatctattttaaaacttatatggaaccaaaaaattgcctgaatagtga
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agacaatcctaaggaaaaaagaacaaagctggagacattatgctctccaacttcaaactacactacgggg
   Orangutan agacaatcctaagggaaaaagaacaaagctggagacattatgctctccaacttcaaactatgctacgggg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ctatagtaaccaaaacagcatggtactggtacaagaacagacacatatactaatgaaaaagaataaagaa
   Orangutan ctatagtaacctaaacagcacggtactggtacaaaaacagacacatatactaatgaaaaagaataaagaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tgcagaaataagactgcacagctacaactatctgatctttgacaaacctgacaaaaacaagcaatggaaa
   Orangutan tgcagaaataagactgcacacctacaactatctgatttttgacaaacctgacaaaaacaagcaatggaaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human atgactacctattcaataaatggtgctgggataactggctagccatatgcagaaaattgaaacagaaccc
   Orangutan atgactccctattcaataaatggtgctgggataactggctagccatatgcagaaaattgaaacagaaccc
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cttcctccatcatcctcagcaaactaacacaggaacagaaaaccaaacagcacgttctcactcataagtg
   Orangutan cttcctccatcatcctcagcaaactaacacaggaacagaaaaccaaacagcatgttctcactcataagtg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human gaagttgaacaataagaatacatggacactggg
   Orangutan ggagttgaacaataagaatacatggacactggg
    Gorilla ---------------------------------
     Chimp =================================

Alignment block 2 of 629 in window, 65428287 - 65428499, 213 bps 
B D   Human gtggggggaaaacaatacacaccgggggctagtcgggggttgggggtgaggggagggagagcattaggac
B D Orangutan NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D  Gorilla ----------------------------------------------------------------------
B D   Chimp ======================================================================

     Human aaacagctaatgcatgcagggcttgaagcctggatgatgggttgataagtgcagcaattcaccatggcac
   Orangutan NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human acatatacctatgtaacaaacctacacgttctgcacttgtatcccagaaattaaactaaaattaaaaaac
   Orangutan NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human aaa
   Orangutan NNN
    Gorilla ---
     Chimp ===

Alignment block 3 of 629 in window, 65428500 - 65429437, 938 bps 
B D   Human aaagaaactgaattccttccttacaccctatagaaaaatttactcaagatagtttaatgagttaaatgca
B D Orangutan aaagaaaatgaattccttccttacactgtatacaaaaatttactcaagatagtttaacgagttaaatgca
B D  Gorilla ----------------------------------------------------------------------
B D   Chimp ======================================================================

     Human aaacctaaaattataaaaattttagaagacaacctaggcaataccataggcatgggcaaatattatataa
   Orangutan aaacctaaaattataaaaattttagaagacaacctaagcaataccataggcatgggcaaatattatg--a
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tgaagatgccaaagcaattgcaacaaaggaaacattgacagatgggttctaattaaactaaagagcttct
   Orangutan tgaagatgccaaagcaattggaacaaaggaaacattgacagatgggttctcattaaactaaagagcttct
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human gcacagcaaaagaaactatcaacagagtaaacagacaatatacagaatgggagaaaatttttgtgaacta
   Orangutan gcacagcaaaagaaactatcgacagagtaaacaaacaatatagagaatgggagaaaatttttgcaaacta
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tgcatctgacaaagatctaattttcagcatctataagggacttaaatttacaagaaaaaaacaaccttat
   Orangutan tgcatctgacaaagatctaatttctagcatctataagggacttaaatttataagaaaaaaacaaccttat
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human taaaaagtgggcaaaggacatgaagagacacttttcaaaagaagacatacatgcagccaataa-------
   Orangutan taaaaagtgggcaaag-acatgaagagacacttttcaaaagaagacatacatgcagccaataagtgtatg
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human ------aatttcaccatcactgatcattagggaaatgcaaatccaaaccacaatgagataccattttata
   Orangutan aaaaaaaagtttaccatcactgatcattagggaaatgcaaatccaaaccacaatgagataccattttata
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human acaatcaaaatggctattactaaaaagtcaaaaaataacagatgctggcaaagttgtggcgaaaaaggaa
   Orangutan tcaatcaaaatggctattactaaaaagtcaaaaaataacagatgttggcaaagttgtggcaaaaaaggaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human cgtttttaccctgttggtggaagtgtaaatgagttcaaccattgtggaagacagcgtggtgattcttcaa
   Orangutan tgtttttaccctgttggtggaagtgtaaatgagttcaacgattgtggaagacagcatggtgattcttcaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agatctaaagacaaaaataccatttgaccaagcaatctcattactgggtatatacccaaagcaatataag
   Orangutan agatctaaagacaaaaataccatttgaccaagcaatctcattattcggtatatacccaaagcaatgtaag
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tcattctattataaagacacatgcacacacaaattcattggagccctattcataatagcaaagacatcaa
   Orangutan tcattctattataaagacacatgcacacacaaattcattggagccctattcataatagcaaagacatcaa
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human atcaacccacatgttcatctgtaatagactggatgaagaaaatgtagtacatatacaccatggagtacta
   Orangutan atcaacccacatgttcatcaataatagactggatgaagaaaatgtagtacatatacaccatggagtacta
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human tgtagccataaaaaagaacaagatcatatcctttgaagggacgtgaatggagctggagaccattatcctt
   Orangutan tgtagccataaaaaagaacaagatcatatcctttgtagggacatggatggagctggagaccattattctt
    Gorilla ----------------------------------------------------------------------
     Chimp ======================================================================

     Human agcaaataaacacatgaacaggaaacccaacaccacatgtt
   Orangutan agcaaataaacacacgaacagaaaacccaacaccacatgtt
    Gorilla -----------------------------------------
     Chimp =========================================

Alignment block 4 of 629 in window, 65429438 - 65429447, 10 bps 
B D   Human ctcacttata
B D Orangutan ctcacttata
B D  Platypus cctgctcatg
B D  Gorilla ----------
B D   Chimp ==========

Alignment block 5 of 629 in window, 65429448 - 65429512, 65 bps 
B D   Human agtgggagctagatgatgggagaac--acag-------acacatagaagggagcagcatgca------ct
B D Orangutan agtgggagctagatgatgggagcac--acag-------acacatagaggggaacagcatgca------ct
B D  Platypus catgggagagagggaaggggagaa------------------atggaagggggtcagaagaagggaatcc
B D  Lamprey agagagagacagacagagagagcacagacagagagagcacagacagagagagacagacagag--------
B D  Gorilla ----------------------------------------------------------------------
B D   Chimp ======================================================================

     Human ggggcctatc
   Orangutan ggggcctatc
   Platypus tggtcccatg
    Lamprey agagac----
    Gorilla ----------
     Chimp ==========

Alignment block 6 of 629 in window, 65429513 - 65429525, 13 bps 
B D    Human aggaggtggaggg
B D  Orangutan aggaagtggaggg
B D   Platypus agaaggtgaaggc
B D Stickleback aggaaacaaggga
B D   Lamprey agacagagagaga
B D   Gorilla -------------
B D    Chimp =============

Alignment block 7 of 629 in window, 65429526 - 65429549, 24 bps 
B D    Human tgggaggaggaa------gagaaa---cagaaa
B D    Chimp tgggaggaggaa------gagaaa---cagaac
B D  Orangutan tgggaggaggaa------gagaaa---cagaaa
B D   Platypus ----aggaaaga------aagaaagtccagagc
B D Stickleback tgagaggaggaaaccagggaggag---cggagg
B D   Lamprey cagacagaggga------gacaga---cagaga
B D   Gorilla ---------------------------------

Inserts between block 7 and 8 in window
B D  Platypus 2bp

Alignment block 8 of 629 in window, 65429550 - 65429591, 42 bps 
B D    Human aaataa--ctgatggttagtaggcttaatgcctgggtgataaaa-
B D    Chimp atataa--ctaatggttagtaggcttaatgcctgggtgataaaa-
B D  Orangutan aaataa--ctaatggttagtaggcttaatgcctgggtgataaaa-
B D   Platypus cagcag--cagctgatctgtggccctggtga--gagtcagaagg-
B D Stickleback aaacaagggtaaagaggaggaaacaagggatgtgaggaagaaac-
B D   Lamprey agacac--ctgacgtgtgagacacctggtac--gtgtgagacacc
B D   Gorilla ---------------------------------------------

Alignment block 9 of 629 in window, 65429592 - 65429593, 2 bps 
B D    Human ta
B D    Chimp ta
B D  Orangutan ta
B D   Platypus tc
B D  Budgerigar tg
B D Stickleback -a
B D   Lamprey ta
B D   Gorilla --

Inserts between block 9 and 10 in window
B D Stickleback 2bp

Alignment block 10 of 629 in window, 65429594 - 65429615, 22 bps 
B D    Human atgtgtacaaacaacctttatg
B D    Chimp atctgtacaaacaacctttatg
B D  Orangutan atctgtacaaacaacctttatg
B D   Platypus aagagttctaattccagctctg
 D Rock pigeon acgcgcgtgtgcgacacgtgtg
B D  Budgerigar --ataggtacgggacatgtatg
B D Stickleback tgatagagaagagacaggcatg
B D   Lamprey acgcgtgtgagacacctg----
B D   Gorilla ----------------------

Inserts between block 10 and 11 in window
B D Budgerigar 2bp

Alignment block 11 of 629 in window, 65429616 - 65429618, 3 bps 
B D    Human aca
B D    Chimp aca
B D  Orangutan aca
B D   Platypus cca
 D Rock pigeon cga
 D    Parrot --a
B D Stickleback aga
B D   Lamprey acg
B D  Budgerigar ===
B D   Gorilla ---

Alignment block 12 of 629 in window, 65429619 - 65429640, 22 bps 
B D    Human c--gtttaacac----------------acacatt---------taagt
B D    Chimp c--atttattac----------------acacatt---------taagt
B D  Orangutan catgtctaacac----------------atacatt---------tgagt
B D   Platypus cttgtctgctgtggggagatgtgggggaagggatc---------gtagc
 D Rock pigeon c--acctgacac----------------gcgcgtg---------tgtga
B D  Budgerigar ----------------------------ataggta---------tggga
 D    Parrot t--acgtgttac----atacgtg-----ctgcgta---------tgggt
B D Stickleback ----cagataag----------------agacaca---------taaga
B D  Zebrafish ----catgtaat----------------tgacatagttagtgtgtagtt
B D   Lamprey --tgtgtgacac--------ctg-----gtacgtg---------tgaga
B D   Gorilla -------------------------------------------------

Inserts between block 12 and 13 in window
B D Stickleback 3bp
B D  Zebrafish 3bp

Alignment block 13 of 629 in window, 65429641 - 65429641, 1 bps 
B D        Human t
B D        Chimp t
B D      Orangutan t
B D       Platypus t
 D     Rock pigeon c
B D Medium ground finch t
B D      Budgerigar t
 D        Parrot t
B D       Lamprey c
B D      Zebrafish =
B D     Stickleback =
B D       Gorilla -

Inserts between block 13 and 14 in window
B D Medium ground finch 4bp
B D     Budgerigar 2bp
 D       Parrot 2bp

Alignment block 14 of 629 in window, 65429642 - 65429648, 7 bps 
B D        Human acgtgtc--
B D        Chimp gcatgtc--
B D      Orangutan acatgtc--
B D       Platypus gattgtc--
 D     Rock pigeon acctg----
 D Collared flycatcher gtgtg----
B D Medium ground finch gcctg----
B D      Budgerigar atatg----
 D        Parrot gtatg----
B D     Stickleback aggc-----
B D      Zebrafish gtgt-----
B D       Lamprey acctg--ac
B D       Gorilla ---------

Alignment block 15 of 629 in window, 65429649 - 65429649, 1 bps 
B D        Human a
B D        Chimp a
B D      Orangutan a
B D       Platypus a
 D     Rock pigeon a
 D Collared flycatcher t
B D Medium ground finch g
B D      Budgerigar g
 D        Parrot t
B D       Chicken a
B D     Stickleback a
B D      Zebrafish a
B D       Lamprey g
B D       Gorilla -

Inserts between block 15 and 16 in window
 D     Rock pigeon 2bp

Alignment block 16 of 629 in window, 65429650 - 65429650, 1 bps 
B D        Human -g
B D        Chimp -g
B D      Orangutan -g
B D       Platypus -g
 D     Saker falcon -g
 D Collared flycatcher -c
B D Medium ground finch -t
B D      Budgerigar -g
 D        Parrot -g
B D       Chicken -g
B D     Stickleback -t
B D      Zebrafish -g
B D       Lamprey t-
 D     Rock pigeon ==
B D       Gorilla --

Alignment block 17 of 629 in window, 65429651 - 65429672, 22 bps 
B D        Human gt-----gg-------cacagacgtgtc----acac--gt-----
B D        Chimp gt-----gg-------cacagacgtgtc----acac--gt-----
B D      Orangutan gt-----gg-------cacagatgtgtc----acac--gt-----
B D       Platypus ctaagtggg-------cactgg-gggat----acac--gc-----
 D     Rock pigeon ----------------cgcgcgcatgcg----acac--gt-----
 D     Saker falcon tt-----ga-------cacgggagtgac----acgg--g------
 D   Peregrine falcon gt-----ga-------cacgggattgac----acgg--g------
 D Collared flycatcher --------acagtgtgcacaggcgtgtc----acag--gt-----
B D Medium ground finch --------gtggggcgcacacgcgtgtc----acag--gg-----
B D      Budgerigar --------a-------catggacaggac----acat--at-----
 D        Parrot --------c-------tacatacatgcc----atct--at-----
B D       Chicken -----------gtgt-cattgacgtgtcgttaacat---------
B D     Stickleback -----gaga-------cacataagagac----acataa-------
B D      Zebrafish -----ttgg-------tgtataattgac----gtat---------
B D       Lamprey ---------------------gtgtgac----acct--ggtacgt
B D       Gorilla ---------------------------------------------

Inserts between block 17 and 18 in window
 D    Saker falcon 3bp
 D  Peregrine falcon 3bp
B D     Budgerigar 22bp
 D       Parrot 2bp

Alignment block 18 of 629 in window, 65429673 - 65429679, 7 bps 
B D        Human --gtcactc
B D        Chimp --gtcac--
B D      Orangutan --gtcactc
B D       Platypus --ttagatc
 D     Rock pigeon --gacgcgc
 D     Saker falcon --gacacgg
 D   Peregrine falcon --gacacgg
 D Collared flycatcher --cacacac
B D Medium ground finch --agcacgg
B D      Budgerigar --gggacag
 D        Parrot --gttacat
 D    Scarlet macaw --gacacgc
B D       Chicken --gtcacaa
B D     Stickleback --gagacag
B D      Zebrafish ------tga
B D       Lamprey gtgagac--
B D       Gorilla ---------

Alignment block 19 of 629 in window, 65429680 - 65429690, 11 bps 
B D        Human -----acatg-tc------------ggtg
B D        Chimp -------atg-tc------------ggtc
B D      Orangutan -----acatg-tc------------ggtc
B D       Platypus -----acgtgagc------------agca
 D     Rock pigeon -----tcgtg-tgacgcgt----------
 D     Saker falcon -----ggttg-a-----------------
 D   Peregrine falcon -----ggttg-a-----------------
 D Collared flycatcher -----atgtg-tc----------------
B D Medium ground finch -----gtgtg-tc----------------
B D      Budgerigar -----gtatg-gg----------------
 D        Parrot -----gcatg-tt----------------
 D    Scarlet macaw -----gtgtg-cg----------------
B D       Chicken -----gcatg-tc------attggc----
B D    X. tropicalis -----gggt--------------------
B D     Stickleback -----gcatg-ag----------------
B D      Zebrafish -----gcatg-ta----------------
B D       Lamprey acctgacgt--------------------
B D       Gorilla -----------------------------

Inserts between block 19 and 20 in window
B D      Platypus 15bp
 D     Rock pigeon 7bp
 D    Saker falcon 1bp
 D  Peregrine falcon 1bp
 D Collared flycatcher 20bp
B D Medium ground finch 20bp
B D     Budgerigar 2bp
 D       Parrot 2bp
 D    Scarlet macaw 2bp
B D       Chicken 22bp
B D     Stickleback 4bp
B D      Zebrafish 4bp

Alignment block 20 of 629 in window, 65429691 - 65429692, 2 bps 
B D        Human aa
B D        Chimp aa
B D      Orangutan aa
B D       Opossum ag
B D       Platypus aa
B D    X. tropicalis aa
B D     Stickleback -g
B D      Zebrafish -a
B D       Lamprey --
B D Medium ground finch ==
B D       Chicken ==
 D    Scarlet macaw ==
 D        Parrot ==
 D   Peregrine falcon ==
 D     Saker falcon ==
 D     Rock pigeon ==
B D      Budgerigar ==
 D Collared flycatcher ==
B D       Gorilla --

Inserts between block 20 and 21 in window
B D    X. tropicalis 2bp
B D     Stickleback 1bp
B D      Zebrafish 1bp

Alignment block 21 of 629 in window, 65429693 - 65429703, 11 bps 
B D          Human gtgt------ctcacat
B D          Chimp gtgt------ctca--t
B D        Orangutan gtgt------ctcacat
B D         Opossum gttt------cttatct
B D        Platypus gggcacgtg-ctcatcc
 D       Rock pigeon ac---------------
 D      Saker falcon ac---------------
 D    Peregrine falcon ac---------------
 D   Collared flycatcher ac---------------
 D White-throated sparrow at---------------
B D   Medium ground finch at---------------
B D       Budgerigar at---------------
 D         Parrot at---------------
 D      Scarlet macaw gt---------------
B D         Chicken at---------------
B D      X. tropicalis g----------------
B D       Stickleback ---------------ac
B D        Zebrafish ---------------gt
B D         Lamprey ------gtgtgacacct
B D         Gorilla -----------------

Inserts between block 21 and 22 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D      Saker falcon 17bp
 D    Peregrine falcon 17bp
 D  Collared flycatcher 17bp
 D White-throated sparrow 3bp
B D  Medium ground finch 6bp
B D       Budgerigar 4bp
 D         Parrot 4bp
 D     Scarlet macaw 8bp
B D      Stickleback 2bp
B D       Zebrafish 15bp

Alignment block 22 of 629 in window, 65429704 - 65429756, 53 bps 
B D          Human gtcacac-atgtgtcag-----------tcatat-----------------gtcacac--gtcagtca--
B D          Chimp gtcacac-----gtcag-----------tcacat-----------------gtcacac--gtcagtca--
B D        Orangutan gtcatgc-atatgtcag-----------tcacgt-----------------gccacacatgtcagtca--
B D         Opossum accctat-ctgaactga-----------tgattt-----------------ctaaagc--ctttataa--
B D        Platypus gccacga-tcacgtcgg-----------tggcactggctgagatcaggtaggcgacacaagatcatga--
 D       Rock pigeon gacacgc-gtgtgcgac-------------acgt-----------------gtgtgac---------acc
 D      Saker falcon gacacgg-gagtggcctgggacaa----acatgg-----------------gacaaac---------a--
 D    Peregrine falcon gacacgg-gattgacacggggttg----acacgg-----------------gagtgac---------a--
 D   Collared flycatcher cacacccagtgccacccagtgc------cacctc-----------------ctgtcac------------
 D White-throated sparrow -agacgt-gtgtgacag-------------gtgt-----------------gtgtgac---------a--
B D   Medium ground finch cacacgt-gtgtcacagtgcgc------acacgc-----------------gtgtcac---------a--
B D       Zebra finch cacacct-gtgtgacac-------------acct-----------------gtgacac---------a--
B D       Budgerigar ggaacat-atatgggac-------------aggt-----------------atgggat---------a--
 D         Parrot gacacac-gtgtgatag-------------atgg-----------------gggttac---------a--
 D      Scarlet macaw gacaccc-atg--------------------ggg-----------------gtgtcac---------a--
B D         Chicken gttctgg-atgtgtcatcgtggggtccccaaagt-----------------gtcccca---------a--
B D       Stickleback gacacat-aagagacag---------------gc-----------------atgagac---------c--
B D        Zebrafish ggcgtgt-aattgacat-----------------------------------tttgcc---------t--
B D         Lamprey ggtgcgt-gtgagacac----------ctgacgt-----------------gtgtgac--acctggta--
B D      X. tropicalis ----------------------------------------------------------------------
B D         Gorilla ----------------------------------------------------------------------

           Human -------ct-------t-gttagtcacgtgt
           Chimp -------ct-------t-gttagtcacatgt
         Orangutan -------ct-------t-gttagtcacgtgt
          Opossum -------at-------t-gtttg---cgtgc
          Platypus -------ag-------c-ggcagtcatgtga
        Rock pigeon tgacaagcg-------c-gtgtgacgcgtgt
        Saker falcon -------cg-------g-gactgacacggga
      Peregrine falcon -------cg-------g-gattgacacggga
    Collared flycatcher ----------------c-tcctgtcacctgc
   White-throated sparrow -------tg-------t-gtgtgacacgtgt
    Medium ground finch -------ggctccacat-gtgtgtcacgggt
        Zebra finch -------cc-------t-gtgatacacctgt
         Budgerigar -------tg-------t-atgagatatgtat
           Parrot -------ta-------c-gtgttacatgcat
       Scarlet macaw -------ca-------cggggtcacacgcac
          Chicken -------ag-------g-gtctccaaagtgt
        Stickleback -------gg-------t-acgagacacataa
         Zebrafish -------tg-------t-agttggcatgtaa
          Lamprey -------cg-------t-gtgagacacctga
       X. tropicalis -------------------------------
          Gorilla -------------------------------

Inserts between block 22 and 23 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D  Collared flycatcher 11bp
 D White-throated sparrow 7bp
B D  Medium ground finch 11bp
B D      Zebra finch 11bp
B D       Budgerigar 11bp
 D     Scarlet macaw 4bp

Alignment block 23 of 629 in window, 65429757 - 65429773, 17 bps 
B D          Human catacatgcatcaccca-------
B D          Chimp catacatgcgtcaccca-------
B D        Orangutan catacatgcgtcaccca-------
B D         Opossum caggaacg----acaca-------
B D        Platypus tcagcacggcgtgagca-------
 D       Rock pigeon --gacacctgacaagcg-------
 D      Saker falcon --ttgacacggggttga-------
 D    Peregrine falcon --ttgacacggggttga-------
 D   Collared flycatcher --gtcac-------ccc-------
 D White-throated sparrow --tacag-------gga-------
B D   Medium ground finch --tgcac-------gcg-------
B D       Zebra finch --tacacctgtgataca-------
B D       Budgerigar -----------gggata-------
 D         Parrot -----------catcca-------
 D      Scarlet macaw --------------ccg-------
B D         Chicken --------------ccc-------
B D      X. tropicalis ----------tgaatca-------
B D       Stickleback --gagacaggcatgata-------
B D        Zebrafish --ttgacgtatttggtg-------
B D         Lamprey ------cgtgtgtgacacctggtg
B D         Gorilla ------------------------

Inserts between block 23 and 24 in window
B D     X. tropicalis 4bp
B D      Stickleback 11bp
B D       Zebrafish 9bp

Alignment block 24 of 629 in window, 65429774 - 65429787, 14 bps 
B D          Human tgtattattcacgt--------------
B D          Chimp tgtattattc------------------
B D        Orangutan cgtattattcacgt--------------
B D         Opossum catgcaattc------------------
B D        Platypus catggatggcaagg--------------
 D       Rock pigeon cgtgt-----------------------
 D      Saker falcon cacgg-----------------------
 D    Peregrine falcon cacgg-----------------------
 D   Collared flycatcher catgt-----------------------
 D White-throated sparrow cctgg-----------------------
B D   Medium ground finch cgtgt-----------------------
B D       Zebra finch cctgt-----------------------
B D       Budgerigar ggtat-----------------------
 D         Parrot tgcat-----------------------
 D      Scarlet macaw ggtgt-----------------------
B D         Chicken catgg-----------------------
 D     Green seaturtle tgtgt-----------------------
B D      X. tropicalis tgtgt-----------------------
B D       Stickleback cacat-----------------------
B D        Zebrafish agtgt-----------------------
B D         Lamprey cgtgt---------gagacacctgacgt
B D         Gorilla ----------------------------

Inserts between block 24 and 25 in window
 D      Rock pigeon 5bp
 D      Saker falcon 11bp
 D    Peregrine falcon 11bp
 D  Collared flycatcher 3313bp
 D White-throated sparrow 11bp
B D  Medium ground finch 14bp
B D      Zebra finch 6bp
B D       Budgerigar 18bp
 D         Parrot 13bp
 D     Scarlet macaw 14bp
B D        Chicken 23bp
 D    Green seaturtle 15bp
B D     X. tropicalis 5bp

Alignment block 25 of 629 in window, 65429788 - 65429794, 7 bps 
B D          Human gtctgtc
B D          Chimp gtgtgtc
B D        Orangutan gtctgtc
B D         Opossum --ccaac
B D        Platypus agctatg
 D       Rock pigeon gtgtgtg
 D      Saker falcon gactgac
 D    Peregrine falcon gagtgac
 D White-throated sparrow agccggt
B D   Medium ground finch gtgtgtc
B D       Zebra finch ccctgtt
B D       Budgerigar gtatgag
 D         Parrot -----cc
 D      Scarlet macaw --acgtg
B D         Chicken gtcatta
 D     Green seaturtle ttttggg
B D      X. tropicalis gtgtgtg
B D       Stickleback ---aaga
B D        Zebrafish ---agtt
B D         Lamprey gtgtgac
 D   Collared flycatcher =======
B D         Gorilla -------

Inserts between block 25 and 26 in window
B D      Stickleback 6bp

Alignment block 26 of 629 in window, 65429795 - 65429847, 53 bps 
B D          Human acatgtt---------ggtaatgcgtgttac---------acaa-------gactgtcatgtg--ac---
B D          Chimp acatgtt---------ggtaatgcgtgttac---------acaa-------gacagtcatgtg--ac---
B D        Orangutan ac--gtt---------ggtaatgtgtgttac---------acaa-------gactgtcacgtg--ac---
B D         Opossum acatgt-----------gtcctttccgacac---------acat-------aacggggaaat---ac---
B D        Platypus acgatgt---------gatcatgtgagtggc---------acag-------g------------------
 D       Rock pigeon acacctg---------acgcgcgcgtgcgac---------acgt-------gtgtgacacctg--ac---
 D      Saker falcon acgggag--tggcctgggacaaacatgggacaaac-----acgg-------gactg---------ac---
 D    Peregrine falcon acggggt--tgacacgggggtgacacgggattgac-----acgg-------gattg---------ac---
 D White-throated sparrow acaaggt------gagagacacacgtgtgac---------acgt-------gtgtg---------ac---
B D   Medium ground finch acaggtc---------acacacacctgtgcca-gcgtgt-acgg-------gtgtgtcgtggggcac---
B D       Zebra finch acacctg---------tgtcacacctgtgatacacctgtcatac-------ctgtg---------at---
B D       Budgerigar acatgta-------tgggaaacatgtggaac---------acat-------atggg---------at---
 D         Parrot acatgta-----------acccacatgtaac---------gcgt-------gtgta---------ac---
 D      Scarlet macaw acatgtt-----------acacacgtgttac---------atgtgacatacgtgtg---------ac---
B D         Chicken acatgtc-----------attagcatgtcattagc-----gtgt-------ccttc---------ac---
 D     Green seaturtle tcatttt------ttgtgcgtgacgtgcgac---------gtgc-------gcgtg---------ac---
B D      X. tropicalis gcttgtt------------------tgtagc---------ctgt-------gtgta---------gc---
B D       Stickleback -catgagaccagtaagagacacataagagac---------aggc-------atgag---------ac---
B D         Lamprey ---------------acctgacgtgtgtgac--acctg--acgt-------gcgag---------acacc
 D   Collared flycatcher ======================================================================
B D         Gorilla ----------------------------------------------------------------------

           Human --tcgca------------tgt--gacat
           Chimp --ttgca------------tgt--gacat
         Orangutan ----aca------------cgt--gacat
          Opossum ----aca------------tgt--gacat
          Platypus ----gta------------tgt--gacat
        Rock pigeon --acgcg------------cgt--g----
        Saker falcon --acggg------------att--gacac
      Peregrine falcon --acggg------------gtt--gacac
   White-throated sparrow --acacg------------tgt--g--ac
    Medium ground finch --acacg------------tgt--gtcac
        Zebra finch --acacc------------tgt--gatac
         Budgerigar --atgta------------tgg--ggtaa
           Parrot --ctgtc------------tgt--aacgt
       Scarlet macaw --atgttatgcatgtgctatgt--tacgt
          Chicken --atgtt------------cct--gatgt
      Green seaturtle --acgtg------------cctccgtcgc
       X. tropicalis --tcgtg------------tgt--gactt
        Stickleback --cggta------------cga--gacac
          Lamprey tgacgtg------------tgt--gac--
    Collared flycatcher =============================
          Gorilla -----------------------------

Inserts between block 26 and 27 in window
B D        Chicken 77bp
 D    Green seaturtle 2bp
B D      Stickleback 6bp

Alignment block 27 of 629 in window, 65429848 - 65429848, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D        Orangutan g
B D         Opossum a
B D        Platypus g
 D      Saker falcon g
 D    Peregrine falcon g
 D White-throated sparrow a
B D   Medium ground finch a
B D       Zebra finch a
B D       Budgerigar g
 D         Parrot g
 D      Scarlet macaw g
 D     Green seaturtle g
B D      X. tropicalis g
B D       Stickleback g
B D         Lamprey a
B D         Chicken =
 D       Rock pigeon -
 D   Collared flycatcher =
B D         Gorilla -

Inserts between block 27 and 28 in window
 D      Saker falcon 2bp
 D    Peregrine falcon 2bp
B D  Medium ground finch 2bp
 D     Scarlet macaw 1bp

Alignment block 28 of 629 in window, 65429849 - 65429850, 2 bps 
B D          Human ac-
B D          Chimp ac-
B D        Orangutan ac-
B D         Opossum ct-
B D        Platypus tc-
 D      Saker falcon gt-
 D    Peregrine falcon gt-
B D   Medium ground finch -c-
B D       Zebra finch gc-
B D       Budgerigar -t-
 D         Parrot -c-
 D      Scarlet macaw -c-
 D     Green seaturtle ac-
B D      X. tropicalis -t-
B D       Stickleback ac-
B D         Lamprey -cc
 D White-throated sparrow ---
B D         Chicken ===
 D       Rock pigeon ---
 D   Collared flycatcher ===
B D         Gorilla ---

Inserts between block 28 and 29 in window
B D  Medium ground finch 1bp
B D      Zebra finch 3bp
B D       Budgerigar 1bp
 D         Parrot 1bp
 D     Scarlet macaw 1bp
 D    Green seaturtle 1bp
B D     X. tropicalis 1bp

Alignment block 29 of 629 in window, 65429851 - 65429852, 2 bps 
B D          Human tg
B D          Chimp tg
B D        Orangutan tg
B D         Opossum tg
B D        Platypus ac
 D       Rock pigeon tg
 D      Saker falcon tg
 D    Peregrine falcon tg
 D White-throated sparrow -t
B D   Medium ground finch -g
B D       Zebra finch -g
B D       Budgerigar tg
 D         Parrot tg
 D      Scarlet macaw tg
 D     Green seaturtle t-
B D      X. tropicalis tg
B D       Stickleback ag
B D        Zebrafish tg
B D         Lamprey tg
B D         Chicken ==
 D   Collared flycatcher ==
B D         Gorilla --

Inserts between block 29 and 30 in window
 D White-throated sparrow 1bp
B D  Medium ground finch 1bp
B D      Zebra finch 1bp
 D         Parrot 6bp
 D     Scarlet macaw 7bp
B D     X. tropicalis 2bp

Alignment block 30 of 629 in window, 65429853 - 65429861, 9 bps 
B D          Human acat---gtgtg-------
B D          Chimp ac-----gtgtg-------
B D        Orangutan ac-----ttgtg-------
B D         Opossum acat---gtatg-------
B D        Platypus atgt---tcata-------
 D       Rock pigeon --ac---acgtg-------
 D      Saker falcon --ac---acggg-------
 D    Peregrine falcon --ac---atgag-------
 D White-throated sparrow acat---gtgag-------
B D   Medium ground finch acac---gtgtg-------
B D       Zebra finch ccat---ccctg-------
B D       Budgerigar acat---atgtg-------
 D         Parrot --gt---atgta-------
 D      Scarlet macaw --gt---acgtt-------
 D     Green seaturtle gcat---gtgtg-------
B D      X. tropicalis gcct---gtgtg-------
B D       Stickleback gcatgagac----------
B D        Zebrafish acat---at----------
B D         Lamprey acgt---gtgagacacctg
B D         Chicken ===================
 D   Collared flycatcher ===================
B D         Gorilla -------------------

Inserts between block 30 and 31 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D    Peregrine falcon 6bp
 D    Green seaturtle 2bp
B D     X. tropicalis 4bp

Alignment block 31 of 629 in window, 65429862 - 65429870, 9 bps 
B D          Human atgt-g----cgtg
B D          Chimp atgt-g----cgtg
B D        Orangutan atgt-g----tgtg
B D         Opossum cctt-t----cctg
B D        Platypus atgc-t----gcga
 D       Rock pigeon acgc-g----tgtg
 D      Saker falcon atgg-g----attg
 D    Peregrine falcon acgg-g----gttg
 D White-throated sparrow acgt-g----tgtg
B D   Medium ground finch ttgcag----cgtg
B D       Zebra finch atgc-a----cctg
B D       Budgerigar atag-g----tacg
 D         Parrot acct-g----tata
 D      Scarlet macaw catt-tcaactgtt
 D     Green seaturtle acgt-g----ca--
B D      X. tropicalis tcgt-g----tgtg
B D       Stickleback cggt-a----cgag
B D        Zebrafish atgt-t----tctg
B D         Lamprey acgt-g----tgtg
B D         Chicken ==============
 D   Collared flycatcher ==============
B D         Gorilla --------------

Inserts between block 31 and 32 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D White-throated sparrow 2bp
B D       Budgerigar 2bp
 D         Parrot 2bp
 D     Scarlet macaw 2bp

Alignment block 32 of 629 in window, 65429871 - 65429904, 34 bps 
B D          Human acacatg--------------ggtgatacgtgactgaca-----tatgtgtga--
B D          Chimp acacatg--------------ggtgatacgtgactgaca-----tatgtgtga--
B D        Orangutan atacatg--------------ggtgatacgtgactaac-------atgtgtga--
B D         Opossum gcacgtg--------------tgcatgatggtccaggcg-----catgtgtca--
B D        Platypus ctatgtg--------------ggcagccccctatgatc---------acgtga--
 D       Rock pigeon acatgtgacatgcgtgacacctgacacgcgtatgcaaca-----cgtgtgtga--
 D      Saker falcon acacggg--------------gttgacacgggagtgaca-----cgggattga--
 D    Peregrine falcon acacggg--------------gttgacacgggataaaca-----tgggactga--
 D White-throated sparrow aggtgtg--------------tgtgacatgtg----------------tgtga--
B D   Medium ground finch acatgtgg----------ggctgggacatgtgtgtgaca------ggctgtga--
B D       Zebra finch ---agtg-----------atctctgacacacctgtgaca-----cacctgtga--
B D       Budgerigar acatgta--------------tgtgataggtatgggata-----catatggga--
 D         Parrot acatgga--------------cgtcacatgtatgcagca-----cgcatgtaa--
 D      Scarlet macaw gcatgg----------------gttacatacatgtagca-----tacatgtta--
 D     Green seaturtle acatgcg--------------tccgacacgcgacatgca-----acgttgc----
B D      X. tropicalis acttgtg--------------tgtagctcgtgtgtgact-----tgtgtgta---
B D       Stickleback -------------------------acacataagagaca-----ggcat------
B D        Zebrafish -------------------------acatatatgtg--------gacat------
B D         Lamprey ------------------acacctggtacgtgtgagacacctgacgtgtgtgaca
B D         Chicken =======================================================
 D   Collared flycatcher =======================================================
B D         Gorilla -------------------------------------------------------

Inserts between block 32 and 33 in window
 D      Rock pigeon 1bp
 D      Saker falcon 1bp
 D    Peregrine falcon 1bp
 D White-throated sparrow 1bp
B D  Medium ground finch 1bp
B D      Zebra finch 1bp
B D       Budgerigar 1bp
 D         Parrot 1bp
 D     Scarlet macaw 1bp

Alignment block 33 of 629 in window, 65429905 - 65429928, 24 bps 
B D          Human atg----------------ggcttgacaagt-----------gacagacac
B D          Chimp atgacacct--gtgtcacgggcttgacaagt-----------gacagacat
B D        Orangutan atgacacct--gtgtcatgggcttgacaagt-----------gacagacat
B D         Opossum at-------------------cctggcatgttcacccttcccagcacgcat
B D        Platypus gcgacacttgagtgtcatgtgctttgcacac-----------aactgtcat
 D       Rock pigeon ----------------acc---------tga-----------cgcgcgtgt
 D      Saker falcon ----------------acggggttgacacgg-----------gataaacat
 D    Peregrine falcon ----------------acgggagtggcctgg-----------gacaaacat
 D White-throated sparrow ----------------acg-------tgtga--------------------
B D   Medium ground finch ----------------acg-------tgtga-----------cacc----t
B D       Zebra finch ----------------acc-------tgtga-----------tacacctgt
B D       Budgerigar ----------------atg-------gacag-----------gacacatat
 D         Parrot ----------------acg-------tatgt-----------aacccgcat
 D      Scarlet macaw ----------------atgcg--ttacatgt-----------tgcacacat
B D         Turkey ----------------atgggatctacatgg-----------gattaacat
 D     Green seaturtle ----------------atgcattttgtgtga-----------agt------
B D      X. tropicalis ---------------------cctcgtgtgt-----------gactcgtgt
B D       Stickleback ------------------gagaccggtacga-----------gacacataa
B D        Zebrafish ---------------------atttgtttct-----------ggcatatat
B D         Lamprey ---------------------cctggtgcgt-----------gtgagacac
B D         Chicken ===================================================
 D   Collared flycatcher ===================================================
B D         Gorilla ---------------------------------------------------

Alignment block 34 of 629 in window, 65429929 - 65429975, 47 bps 
B D          Human gtgactggta---tgtgactgacgtg-tgt--gaatcgtg---------------ac-------------
B D          Chimp gtgactggta---tgtgactgacgtg-tgt--gaatcgtg---------------ac-------------
B D        Orangutan gtgactggta---tgtgactgacgtg-tgt--gaatcgtg---------------ac-------------
B D         Opossum gccagtgcta---------gcatgtg-tgt--tgttcctg---------------ac-------------
B D        Platypus atgctcggcaccctgcga-tgatgtg-tgt----atcatg---------------ct-------------
 D       Rock pigeon --------------gcgacacgtgtgtga---cacctgac---------------ac-------------
 D      Saker falcon --------------gggactgacacg-ggagtggcctggg---------------ac-------------
 D    Peregrine falcon --------------gggactgacacg-ggactgacacggg---------------actgacatgggattg
 D White-throated sparrow -----------------ggggttaca-gg---gacctgga---------------gg-------------
B D   Medium ground finch --------------gccacgcgtgta-gg---ggactggg---------------ac-------------
B D       Zebra finch --------------gcccatctctga-ta---cacctgtg---------------tg-------------
B D       Budgerigar --------------gggacatggat--gg---gatatgtatgggacaggtatgggat-------------
 D         Parrot --------------gtcacc------------cgtatgta---------------ac-------------
 D      Scarlet macaw --------------gttacattcat--gg---catatgtt---------------ac-------------
B D         Chicken --------------gccattgacgtg-tgcttaacgtgtc---------------at-------------
B D         Turkey --------------gggatcaacatg-gggtggacatggg---------------at-------------
 D     Green seaturtle --------------gtgttgtgtgtg-tg---atcttgtg---------------tg-------------
B D      X. tropicalis --------------gtcactcgtgtg-tgacttgtgtgta---------------tc-------------
B D       Stickleback --------------gagacaggcatg-ataccagtaagag---------------ac-------------
B D        Zebrafish --------------gtgacatatatg-tttc-------ag---------------ac-------------
B D         Lamprey ------------------ctgacgtg-tgt--gacacctg---------------gt-------------
 D   Collared flycatcher ======================================================================
B D         Gorilla ----------------------------------------------------------------------

           Human -----------agacg-------tgac----------------------aa-------------------
           Chimp ---------tgagacg-------tgac----------------------aa-------------------
         Orangutan ---------tgagatg-------tgac----------------------aa-------------------
          Opossum ---------atgggtgtcccttctggc----------------------ac-------------------
          Platypus ---------cagcacc-------ctgt----------------------ga-------------------
        Rock pigeon ---------gcgtgtg-------tgac----------------------ac-------------------
        Saker falcon ---------aaacatg-------ggac----------------------aa-------------------
      Peregrine falcon acacgggataaacatg-------ggaccgacacaggagtgacacgggataa-------------------
   White-throated sparrow ---------atctgt----------ac----------------------ag-------------------
    Medium ground finch ---------atgtgcg-------tgac----------------------ag-------------------
        Zebra finch ---------atctgtg-------atac----------------------ac-------------------
         Budgerigar ---------atgtatg-------gaac----------------------at-------------------
           Parrot ---------ccatatg-------taac----------------------ac-------------------
       Scarlet macaw ---------acatata-------ttgc----------------------at-------------------
          Chicken ---------tggcgtg-------ttct----------------------tg-------------------
           Turkey ---------cgacatg-------ggat----------------------ta-------------------
      Green seaturtle ---------agtcgtg-------tttt----------------------gt-------------------
       X. tropicalis ---------tcgtgtg-------agac----------------------tt-------------------
        Stickleback ---------acataag-------agac----------------------ag-------------------
         Zebrafish ---------atatatg-------tgac----------------------at-------------------
          Lamprey ---------acgtgtg-------agac----------------------acctgacgtgtgtgacacctg
    Collared flycatcher ======================================================================
          Gorilla ----------------------------------------------------------------------

Inserts between block 34 and 35 in window
B D      Stickleback 22bp

Alignment block 35 of 629 in window, 65429976 - 65429990, 15 bps 
B D          Human --ac---------acgtga---c-------------tgacac
B D          Chimp --ac---------acgtga---c-------------tgacac
B D        Orangutan --ac---------acttga---c-------------tgacac
B D         Opossum --ac---------atgtcattcc-------------tggcac
B D        Platypus --tt---------atgtgc---a-------------tgccat
 D       Rock pigeon --ctgacgcgcgtgtgcga---cacgtgtgtg----acacct
 D      Saker falcon --ac---------acggga---c-------------tgacac
 D    Peregrine falcon --ac---------atggga---c-------------tgacac
 D White-throated sparrow --cc-----------ggta---ca------------aggtga
B D   Medium ground finch --cc----------tggaa---cacccgtgtgg---ggctgt
B D       Zebra finch --ct---------gtgata---cacctgtacca---atccct
B D       Budgerigar --at---------atggga---caggtatggga--tatgtat
 D         Parrot --ac---------acgtga---cccgaatgcaa--caggcat
 D      Scarlet macaw --ac---------acgttt---c----atatta--cattcat
B D         Chicken --ac---------gtgttc---t-------------tgacat
B D         Turkey --ac---------atggga---t-------------tgacat
 D     Green seaturtle --gt---------gtcttt---tttgtgtgtcaatttttttt
B D      X. tropicalis --gt---------gtgaag---ctcgtgtg------tgactc
     Southern platyfish --ac---------atgtga---a-------------tgacat
B D       Stickleback --at---------aagaga---c-------------aggcat
B D        Zebrafish --at---------atgttt---c-------------agacat
B D         Lamprey acgt---------gtgaga---cacc----------tgacgt
 D   Collared flycatcher ==========================================
B D         Gorilla ------------------------------------------

Inserts between block 35 and 36 in window
B D        Platypus 3bp

Alignment block 36 of 629 in window, 65429991 - 65429997, 7 bps 
B D          Human gtgatag-----
B D          Chimp gtgatag-----
B D        Orangutan atgatag-----
B D         Opossum gagatac-----
B D        Platypus atga--------
 D       Rock pigeon --gacac-----
 D      Saker falcon --gggat-----
 D    Peregrine falcon --gggat-----
 D White-throated sparrow --gagac-----
B D   Medium ground finch --gacac-----
B D       Zebra finch --gatac-----
B D       Budgerigar --gagat-----
 D         Parrot --gtaac-----
 D      Scarlet macaw --gtaat-----
B D         Chicken --gttct-----
B D         Turkey --ggggt-----
 D     Green seaturtle --g---------
B D      X. tropicalis gtgtagc-----
     Southern platyfish --gtaaa-----
B D       Stickleback --gagac-----
B D         Lamprey gtgagacacctg
B D        Zebrafish ------------
 D   Collared flycatcher ============
B D         Gorilla ------------

Inserts between block 36 and 37 in window
 D      Saker falcon 4bp
 D    Peregrine falcon 37bp
B D       Budgerigar 1bp
 D         Parrot 1bp
 D     Scarlet macaw 1bp
B D        Chicken 2bp
B D         Turkey 2bp
    Southern platyfish 2bp
B D      Stickleback 2bp

Alignment block 37 of 629 in window, 65429998 - 65429999, 2 bps 
B D          Human at
B D          Chimp at
B D         Gorilla at
B D        Orangutan at
B D         Opossum at
B D        Platypus -t
 D       Rock pigeon gc
 D      Saker falcon ac
 D    Peregrine falcon gt
 D   Collared flycatcher ac
 D White-throated sparrow ac
B D   Medium ground finch ac
B D       Zebra finch ac
B D       Budgerigar -t
 D         Parrot -c
B D      X. tropicalis -c
     Southern platyfish at
B D       Stickleback gt
B D        Zebrafish at
B D         Lamprey ac
B D         Turkey ==
B D         Chicken ==
 D      Scarlet macaw ==
 D     Green seaturtle --

Inserts between block 37 and 38 in window
B D        Gorilla 67bp
B D        Platypus 1bp
B D     X. tropicalis 1bp

Alignment block 38 of 629 in window, 65430000 - 65430048, 49 bps 
B D          Human gtgtgtg-----a---------------catgtg------actt---agacgtgt-------gacaca--
B D          Chimp gtgtgtg-----a---------------catgtg------actt---agacgtgt-------gacaca--
B D        Orangutan gtgtgtg-----a---------------catgtg------actt---agacatgt-------gtcacg--
B D         Opossum gtctataattaca---------------cattgc------attt---acgcttgt-------tttata--
B D        Platypus ------------a---------------tgtgcg------cttc---acatgctt-------agcata--
 D       Rock pigeon gtgtgtg---------------------------------acac---gtgtgtga-------cacc----
 D      Saker falcon ggggttg-----a---------------cacggg------ataa---acatggga-------c-------
 D    Peregrine falcon gggaccg-----a---------------cacggg------ataa---acatggga-------c-------
 D   Collared flycatcher gtgtgtc-----g---------------ca----------gtgt---gtatg----------ggtgtg--
 D White-throated sparrow acgtgtg-----a---------------cacgtgtgtgacacac---gtgtgaca-------ggtgtg--
B D   Medium ground finch gcgtgtg-----a---------------cacctg------acac---gtgtgtga-------gccctg--
B D       Zebra finch ctgtgtg-----a---------------tctctg------atac---acctgtgt-------gatctc--
B D       Budgerigar gtatggg---------------------------------acag---gtatggga-------taggta--
 D         Parrot gtatgta---------------------------------acat---gtatgtaa-------gccata--
 D      Scarlet macaw ---tatt---------------------------------acat---gcatgt-----------------
B D         Chicken --atgtg-----gcgc------------cattgg------atcc---ccattggg-------tctcca--
B D         Turkey --atgtg-----gggtt---------tacatggg------attg---acatggga-------ttaacatg
 D     Green seaturtle ---tgtg-----gtgttttgtgtgtctttttttt------gtgt---acttgtgg-------tacctt--
B D      X. tropicalis ----------------------------------------------------------------------
     Southern platyfish -----------------------------gtgaa------tcac---atgtaaaagcacatgtataca--
B D       Stickleback -----------------------------acgag------acac---ataagaga-------caggca--
B D        Zebrafish -----------------------------atgtg------acat---atatgttt-------cagaca--
B D         Lamprey ---------------------------gtgtgtg------acacctgacgtgtga-------gacacc--
B D         Gorilla ======================================================================

           Human ----tg----ac-----------------------------------tgatacgtgact---g
           Chimp ----tg----ac-----------------------------------tgatacgtgact---g
         Orangutan ----tg----actgacaagtgattgacatgtgatggccaca--tgtgtgacacgtgact---g
          Opossum ----at----ac----------------------------------------tgtctct---a
          Platypus ----tt----ga-------------------gattgccaca------tgtcacatgccc---c
        Rock pigeon ----tg----ac--------------------------acgcgcgtgtgacacctgacg---c
        Saker falcon ----tg----ac--------------------------acg--ggagtggcctgggaca---a
      Peregrine falcon ----tg----ac--------------------------acg--ggagtgacacgggatt---g
    Collared flycatcher ----tc----ac--------------------------ggg-----------tcagaca---c
   White-throated sparrow ----tg----at--------------------------gtg-----------tatgaca---c
    Medium ground finch ----tg----ac--------------------------acgcctgtgcacactgcgaca---c
        Zebra finch ----tg----at--------------------------acacctgagtgatctctgtca---c
         Budgerigar ----tgggacac--------------------------ata-----------tgggata---g
           Parrot ----tg---ca---------------------------acg-----------agcaaca---c
       Scarlet macaw ----tg---cat--------------------------aca-----------tgtgaca---c
          Chicken -aattg----tc--------------------------------------------cct---t
           Turkey gaatgg----tc--------------------------atg--ggattgacatgggatt---t
      Green seaturtle ----ag----ag--------------------------actaaccaatttatttgagca---t
       X. tropicalis -------------------------------------------------ttgtgtgact---c
     Southern platyfish ----tg----gg--------------------------at----------tttggaacatttc
        Stickleback ----tg----ag--------------------------acc-------ggtacgagaca---c
         Zebrafish ----ta--------------------------------------------tatgtgaca---t
          Lamprey ----tg----gt--------------------------gcg-----------tgtgag-----
          Gorilla ===============================================================

Inserts between block 38 and 39 in window
    Southern platyfish 7bp
B D      Stickleback 7bp
B D       Zebrafish 11bp

Alignment block 39 of 629 in window, 65430049 - 65430094, 46 bps 
B D          Human a----cac-ct---------gtgagacaagtgact-----------------------------gaca-c
B D          Chimp a----cac-ct---------gtgagacaagtgact-----------------------------gaca-c
B D        Orangutan a----cac-ct---------gtgagacacgtgact-----------------------------gaca-c
B D         Opossum g----cat-c--------------aacatgtgaat------------------------------aca-c
B D        Platypus a----cgtgct---------gtg-atcatgtgtac-----------------------------atca-c
 D       Rock pigeon a----cgt-gt---------gcgacacctgacgcg-----------------------------cacg-c
 D      Saker falcon a----cat-gg---------gacaaacacgggact-----------------------------gaca-c
 D    Peregrine falcon a----cat-gg---------gactgacacgggaca-----------------------------caca-c
 D   Collared flycatcher a----cgt-gtcacgggctggacacgtgtgtcacg-----------------------------g----t
 D White-throated sparrow a----tgt-gt---------gacaagtgtgtgaca-----------------------------gatg-t
B D   Medium ground finch g----cct-gtacagccccaaacaggcgtgtg-ca-----------------------------gcc--t
B D       Zebra finch a----cct-gt---------gacacacctgtacca-----------------------------atctct
B D       Budgerigar g----tat-ga---------gacatgtatgggaaa-----------------------------catg-t
 D         Parrot a----tat-gt---------aacacacatgtaacc-----------------------------cgta-t
 D      Scarlet macaw a----cat-gc---------tacatacatgttgca-----------------------------caca-t
B D         Chicken g----cgt-gt---------cacagacacgtgact-----------------------------aaca-t
B D         Turkey a----cat-gg---------gatcggcatcagatc-----------------------------aaca-t
 D     Green seaturtle aagctttt-gt---------gagctacagctcact-----------------------------tcat-c
B D      X. tropicalis g----tg---------------------------------------------------------------
     Southern platyfish ---------------------aaacctatgtgatccccatgttttcaagtgtatcacgttttcacatg-t
B D       Stickleback ---------------------acaggcatgagacc-----------------------------ggta-c
B D      Atlantic cod -----------------------atacctgagaca-----------------------------cagg-t
B D        Zebrafish ---------------------acatatatgtgaca-----------------------------tata-t
B D         Lamprey ----------------acacctgacgtgtgtgaca--------------------------cctgacg-t
B D         Gorilla ======================================================================

           Human atgatcaacacataaatgat-----
           Chimp atgatcaacacataaatgat-----
         Orangutan atgatcaacac--aaatgat-----
          Opossum gtgttcggcat-caattaa------
          Platypus atgctcaggtccttgctatt-----
        Rock pigeon gtgcgacac----------------
        Saker falcon gggattgac----------------
      Peregrine falcon gggattgac----------------
    Collared flycatcher gtg-cacag----------------
   White-throated sparrow gtgacacac----------------
    Medium ground finch gggacacac----------------
        Zebra finch gttacacct----------------
         Budgerigar ggaacacat----------------
           Parrot gtaacccac----------------
       Scarlet macaw gctacagac----------------
          Chicken gtcacgagc----------------
           Turkey gggattaac----------------
      Green seaturtle gg-----------------------
       X. tropicalis -------------------------
     Southern platyfish gatacaaat----------------
        Stickleback gagacacat----------------
        Atlantic cod gagccaggt----------------
         Zebrafish gtttcagac----------------
          Lamprey gtgagacac-----------ctgac
          Gorilla =========================

Inserts between block 39 and 40 in window
 D      Rock pigeon 11bp
 D      Saker falcon 2bp
 D    Peregrine falcon 2bp
 D  Collared flycatcher 11bp
 D White-throated sparrow 11bp
B D  Medium ground finch 11bp
B D      Zebra finch 11bp
B D       Budgerigar 35bp
 D         Parrot 13bp
 D     Scarlet macaw 19bp
 D    Green seaturtle 2bp
    Southern platyfish 4bp
B D      Stickleback 9bp
B D      Atlantic cod 9bp
B D       Zebrafish 4bp

Alignment block 40 of 629 in window, 65430095 - 65430100, 6 bps 
B D          Human atgtga
B D          Chimp atgtga
B D        Orangutan atgtga
B D        Platypus atgtg-
 D       Rock pigeon --gtgt
 D      Saker falcon --gggg
 D    Peregrine falcon --ggga
 D   Collared flycatcher --gtca
 D White-throated sparrow --gtga
B D   Medium ground finch --gtga
B D       Zebra finch --ctga
     Tibetan ground jay --gggc
B D       Budgerigar --ggga
 D         Parrot --gtaa
 D      Scarlet macaw --gtta
 D     Green seaturtle --gcag
B D      X. tropicalis -tgtag
     Southern platyfish acgtga
B D       Stickleback gcatga
B D      Atlantic cod gtgaga
B D        Zebrafish atgtga
B D         Lamprey gtgtga
B D         Turkey ------
B D         Chicken ------
B D         Opossum ------
B D         Gorilla ======

Inserts between block 40 and 41 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D      Saker falcon 1bp
 D    Peregrine falcon 2bp
 D  Collared flycatcher 2bp
 D White-throated sparrow 2bp
B D  Medium ground finch 2bp
B D      Zebra finch 2bp
    Tibetan ground jay 2bp
B D       Budgerigar 2bp
 D         Parrot 2bp
 D     Scarlet macaw 2bp
 D    Green seaturtle 2bp

Alignment block 41 of 629 in window, 65430101 - 65430102, 2 bps 
B D          Human ca
B D          Chimp ca
B D         Gorilla ca
B D        Orangutan ca
B D         Opossum ca
 D       Rock pigeon ca
 D    Peregrine falcon aa
 D   Collared flycatcher ca
 D White-throated sparrow ca
B D   Medium ground finch ca
B D       Zebra finch ca
     Tibetan ground jay ca
B D       Budgerigar tg
 D         Parrot ca
 D      Scarlet macaw ca
B D         Chicken -g
B D         Turkey -a
 D     Green seaturtle ca
B D      X. tropicalis ct
     Southern platyfish aa
B D       Stickleback ga
B D      Atlantic cod ca
B D        Zebrafish ca
B D         Lamprey ga
 D      Saker falcon ==
B D        Platypus --

Inserts between block 41 and 42 in window
    Southern platyfish 17bp
B D      Stickleback 13bp
B D      Atlantic cod 13bp
B D       Zebrafish 17bp

Alignment block 42 of 629 in window, 65430103 - 65430261, 159 bps 
B D          Human ---------catgac--tg--acacg---------tgactg---------agacctg-tg--tgaca---
B D          Chimp ---------catgac--tg--acacg---------tgactg---------agacctg-tg--tgaca---
B D        Orangutan ---------catgac--tg--acaca---------tgactg---------agacctg-tg--tgaca---
B D         Opossum ---------tgtgaa--tg--tcatg---------agactg---------aaataca-ct--ggaca---
B D        Platypus ---------cttggc--t----tgct---------gcaatc---------aggtgtg-ca--tcatg---
 D       Rock pigeon ---------cgtgtg--cg--acacc---------tgac-----------gcgcgtg-tg--cgacgcgc
 D      Saker falcon -----------------tg--acacg---------ggat-----------aaacatg-ggaccg------
 D    Peregrine falcon ---------catgggactg--acacg---------ggattggaatgggacaaacatg-ggattgacc---
 D   Collared flycatcher ---------catgtg--tc--acggg---------ctgt-----------acacatg-tg--ttaca---
 D White-throated sparrow ---------cgtgtg--ag--gggttacagggacctgga-----------ggatctg-ta--cagccggt
B D   Medium ground finch ---------cgtgta--ca--gcctg---------tgac-----------acacatg-ta--cagcc---
B D       Zebra finch ---------cctgag--tg--acctg---------tgat-----------acacctg-tg--tgatc---
     Tibetan ground jay ---------cgtggg--gg--acacg---------tggg-----------acacctg-gg--agaccccc
B D       Budgerigar ---------tatggg--at--acaga---------tgg-------------gacatg-ta--tgggacat
 D         Parrot ---------tacgta--ac--ccat--------------------------agcatg-ta--cgagcc--
 D      Scarlet macaw ---------catgtc--ac--acacg---------ttat-----------gagcatgtta--tgaac---
B D         Chicken ---------tgtcct--tg--acgtg---------ttcc-----------taacgtg-tccttgccg---
B D         Turkey ---------tgggat--ca--atatg---------ggct-----------gaacatg-ggattaaca---
 D     Green seaturtle ---------cgaaagc-tt--acgct---------caaa-----------taaattg-gt--tagtctct
B D      X. tropicalis ---------cgtgtg--tg--acttg---------tgtgta---------gctcgtg-tg--tgactcg-
     Southern platyfish ---------catatt--tt-cacatg---------tgta-----------ttccata-ta--aattatg-
B D       Stickleback ---------cataag--ag--acagg---------catg-----------agacaca-ta--a-------
B D      Atlantic cod ---------cagggg--ag--ccagg---------tggt-----------agacagg-tg--agacatgt
B D        Zebrafish ---------tatgtg--acatatatg---------tttc-----------tgacata-ta--t-------
B D         Lamprey cacctggtacgtgtg--tg--acacc------------------------tgacgtg-tg--tgaca---
B D         Gorilla ======================================================================

           Human --------cg-----------tgacacttg-------------tgtgacacctga--------taggca-
           Chimp --------ca-----------tgacacttg-------------tgtgacacctga--------taggca-
         Orangutan --------cgtgtgtgacacatgacacttg-------------tgtgacacctga--------taggca-
          Opossum --------tg-----------caattgcca-------------tgtaatcagtaatctacatctagaca-
          Platypus --------tg-----------caagacatg-------------ctccacatgctg--------tgatca-
        Rock pigeon -gtgcacgcg-----------tgtgacgcg-------------tgtgcgacacct--------gacacg-
        Saker falcon ---------------------------aca-------------cgggagtgacac--------gggata-
      Peregrine falcon --------tg-----------ggacaaacg-------------tgggaccgacac--------gggata-
    Collared flycatcher --------gg-----------gtgcacggg-------------tgtgtcacgggc--------tgtaca-
   White-throated sparrow -aca-aggtg-----------agagacacg-------------tgtgacatgtgt--------gtgaca-
    Medium ground finch --------tg-----------ggacacacg-------------tgtgtgacccgt--------gacaca-
        Zebra finch --------tt-----------tgacacacc-------------tgagtgatctct--------gacaca-
     Tibetan ground jay --------tg-----------ggac-cacc-------------tgagaccccccc--------cg-----
         Budgerigar -gta----tg-----------ggataagca-------------tgggacaggcat--------gggaca-
           Parrot --ta----tg-----------catcacgtg-------------tgtaacatgcag--------gttaca-
       Scarlet macaw ---a----tg-----------ctacagaca-------------tgtcacacacat--------gctgca-
          Chicken --------tg-----------tccctgccg-------------tgtccttgatgt--------gttcct-
           Turkey --------tg-----------gggtcaacg-------------tgggctttacat--------gggatt-
      Green seaturtle aggg----tg-----------ccacaagtcctccttttctttttgcgaatacaga--------ctaaca-
       X. tropicalis --------tg-----------tagcccttg-------------tgtgactcatgt--------gtagct-
     Southern platyfish --------gg-----------atgcacatg-------------tg---catgtga--------tataca-
        Stickleback ---------g-----------agacacat--------------------aagaga--------caggca-
        Atlantic cod gtc-----ag-----------agacacagg-------------ggagccaggtgg--------tagacag
         Zebrafish ---------g-----------tgacatatg-------------tg---tttctga--------catata-
          Lamprey --------ca-----------tggtacgtg-------------tgagacacctga---------------
          Gorilla ======================================================================

           Human -c-------atgtg--tgaaacctgattgacgc--gt-------gtga--cacctgt---------g---
           Chimp -c-------acgtg--tgaaacctgattgacgcaagt-------gtga--cacctgt---------g---
         Orangutan -c---------gtg--tgaaacctgattgacatgagt-------gtga--ca--tgt---------g---
          Opossum -c-------acatggttgacacgcaataaagatgact-------atat--tatagaa---------a---
          Platypus -c-------gtgtg--catcacgtgctcggcatccag-------atgt--catggag---------t---
        Rock pigeon -c-------gcgtg--tgacgcgtgtgcgacacct---------gaca--cgcgcgt---------g---
        Saker falcon -a-------acatg--ggactgacacggga--------------gtga--cacggga---------t---
      Peregrine falcon -a-------acatg--ggactgacacggga--------------gtga--cacggga---------t---
    Collared flycatcher -c-------gtgtg--tcacagt---------------------gtgc---acgggt---------g---
   White-throated sparrow -c-------gtgtg--tgacagg-----gacctg--gaggatctgtac--agccggtacaaggtgag---
    Medium ground finch -c-------at---------------------------------gtac--agcctgt---------g---
        Zebra finch -c-------ct---------------------------------gtgccacacctgt---------g---
     Tibetan ground jay --------------------------------------------ggac--cacctga---------g---
         Budgerigar -g-------gtatg--ggacacggatggaacagg--t-------atgg--gacatgt---------a---
           Parrot -t-------gtatg--taatcca-----tacatag-c-------atct--ctcatgt---------a---
       Scarlet macaw -t-------acatg--tcacaca--cgctacata--c-------gtgt--tacatgt---------t---
          Chicken -g-------tcatg--ttcctgacatgttc--------------ttgc--catgtcc---------t---
           Turkey -g-------acatg--ggattaacatggaa--------------tggt--catggga---------t---
      Green seaturtle -c-------ggctg--ctactctgaaag----------------cttt--tttgtgt---------g---
       X. tropicalis -c-------gtgtg--tgacttgtgtgtagctcgtgt-------gtga--cttgtgt---------g---
     Southern platyfish -t-agat--gtgaa--atacatgtatgtgatacacat-------gcta--cacctat---------g---
        Stickleback -tgagaccagtaag--agacacataagagacaggcat-------gaga--cagataa---------g---
        Atlantic cod gtgagac--atgtg--gtagacaggtgagacatgtag-------taga--caggt-----------g---
         Zebrafish -t-------gtgac--atatgtgtttctgacatatat-------gtga--catatgt---------gttt
          Lamprey -c-------gtgtg--agacacctgac-----------------gtgt--gagacac---------c---
          Gorilla ======================================================================

           Human -tgacacgtga-----ctgaa-atg-----tgt------g----tgacacctgac----atgactta---
           Chimp -tgacacgtga-----ctgaa-atg-----cgt------g----tgacacctgactgacatgactta---
         Orangutan -tgacacgtga-----ctgaa-atg-----tgt------g----tgacacgtgactgacatgactta---
          Opossum -tggca-----------ttaa-gtt-----tgtggtttgg----tatcatgtggtttacatgatatt---
          Platypus -tggcgtgctg-----ctgtc-aca-----ggt------g----ggtcac---gctgtgatcacatg---
        Rock pigeon -tgacgcgtg-------tgcg-aca-----cgt------g----acgcgcgagtgcgacacctgaca---
        Saker falcon -tgacatggga-----ctgac-acg-----gga------g----tgacacgggattgacatgggata---
      Peregrine falcon -tgacatggga-----ctgac-acg-----gga------c----acacacgggattgacatgggata---
    Collared flycatcher -tgtcacagc-------acgc-aga-----ggt------g----tgtcacgggctgtacatgtgtgt---
   White-throated sparrow -agacacgtg-------ggac-acg-----tgt------g----tgacacgtgtgtgacaggtgtgag--
    Medium ground finch -acacacatg-------taca-gcc-----tat------g----acacacgtgtgtgaccagtgaca---
        Zebra finch -tgatctctg-------acac-acc-----tgt------g----ccacacctgtgtgatctctgaca---
     Tibetan ground jay -acccccctg-------tgac-acc-----tgt------g----ggacacgtgggtgacacctgtgatcc
         Budgerigar -tgggatatg-------t------a-----tgg------g----gcacatatgggacatggatggga---
           Parrot -tcacctatg-------taac-aca-----cgt------g----tcgcacatgcatcacgcatgtaa---
       Scarlet macaw -ccacacatg-------ttac-ata-----cat------g----tcacacacgctgcatacgtggta---
          Chicken -tgatgtgttc-----ctagc-acg-----ttc------t----tgacatgttcctgacatgtccc----
           Turkey -tgacatggga-----gcaac-atg-----gga------t----ttacatgggatcggcatcagat----
      Green seaturtle -tcatttttt-------tggcgaga-----cgt------a----cgacgtgtgagtgacgtgcgatg---
       X. tropicalis -tagctcgtgt-----gtgac-ttg-----tgt------g----tagctcgtgtgtgacttgtgtg----
     Southern platyfish -tagcatttga-----ctgat-ata-----cat------g----tgacacacatgtgatgtacatg----
        Stickleback -agacacataa-----gagac-agg-----cat------g----agaccggtacgagacacataag----
        Atlantic cod -agacatgtgg-----tagac-aggtgagacat------g----tggtagacaggtgagacatgtg----
         Zebrafish ctggcatatat-----gtgac-ata-----tat------gtttctgacatatatgtgacatatatg----
          Lamprey -tgacgtgtgagacacctggt-acg-----tgt------g----tgacac----ctgacgtgtgaga---
          Gorilla ======================================================================

           Human --------caggtg--------------------tgtgacacc------tctg
           Chimp --------caggtg--------------------tgtgacacc------tctg
         Orangutan --------caggtg--------------------tgtgacacc------tctg
          Opossum --------gaccta--------------------tgtggccat------tctg
          Platypus --------c---------------------------tcgccat------gctg
        Rock pigeon --------cgcgcg--------------------tgtgacgcg------tgtg
        Saker falcon --------aacatgggactgacacgggattggaatgggacaaa------catg
      Peregrine falcon --------aacatgggactgacacgggattggaatgggacaaa------catg
    Collared flycatcher --------cacagt--------------------gtgtacggc------tgtg
   White-throated sparrow ----gggttacagggacc----------------tggaggacc------tgta
    Medium ground finch --------cacatgtaca--------gcctg---tgacacaca------tgta
        Zebra finch --------cacctg--------------------tgccacacc------tgtg
     Tibetan ground jay cccccggacacctg--------------------agtgacacc------tggg
         Budgerigar --------tatgta--------------------tgagacacg------tatg
           Parrot --------catgta--------------------tgcaacacg------tgtg
       Scarlet macaw --------catgtt--------------------acctaca------------
          Chicken -----------------------------------------------------
           Turkey -----------------------------------------------------
      Green seaturtle -----cgccacgtgcc------------------tgcgacgccctattttttg
       X. tropicalis -----------------------------------------------------
     Southern platyfish -----------------------------------------------------
        Stickleback -----------------------------------------------------
        Atlantic cod -----------------------------------------------------
         Zebrafish -----------------------------------------------------
          Lamprey --------cacct----------------------------------------
          Gorilla =====================================================

Inserts between block 42 and 43 in window
 D      Rock pigeon 9bp
 D      Saker falcon 11bp
 D    Peregrine falcon 11bp
 D  Collared flycatcher 9bp
 D White-throated sparrow 18bp
B D  Medium ground finch 9bp
B D      Zebra finch 9bp
    Tibetan ground jay 9bp
B D       Budgerigar 11bp
 D         Parrot 2bp

Alignment block 43 of 629 in window, 65430262 - 65430331, 70 bps 
B D          Human t-gacatgtgaccaa------------tatgtgtgtgacaca--tgatggac-----atgtgtgtga-ca
B D          Chimp t-gacatgtgaccaa------------tatgtgtgtgacaca--tgatggac-----acgtgtgtga-ca
B D        Orangutan t-gacatgtgaccaa------------tacgtgtgtgacaca--tgatggac-----acgtgtgtga-ca
B D         Opossum c----------tcaa------------catgtgaaaaaccca--tgaagggc-----atatgaataa-ta
B D        Platypus cagtcacatgatcat------------tgcttgcctcacacg--tgacaatc-----atgtgcgtgc-ca
 D       Rock pigeon -acacgcgtgtgtga------------ca--cctgacacgcg--tgtgcga-------cacgtgaca-cg
 D      Saker falcon -ggacaagcgtggga------------ccgacacgggataaa--catgggac-----tgacacagga-tt
 D    Peregrine falcon -ggacaaacgtggca------------ccgacacgggataaa--catgggac-----tgacacagga-tt
 D   Collared flycatcher -acacacacgtgt--------------ca--cgggctgtaca--cgtgtgc-------tccaggaca-ca
 D White-throated sparrow -agacaggtgtgtga------------caggtgtgtgacacg--tgtgtga-------caggtgtgagga
B D   Medium ground finch -acacacgtgtacag------------cc--cgtgacacacg--tgtgtga-------ccagtgaca-ca
B D       Zebra finch -acaca---------------------cc--tgtgtcacacc--tgtgtga-------tctctgaca-ca
     Tibetan ground jay -ggacacgtgggtgacat-ctgt-gaccc--cctgggacact--tgtgggac------cccctggga-ca
B D       Budgerigar -ggacatggatggga------------catgtacgggatatg--tatgggac-----acaagtgtga-tg
 D         Parrot -acccatacatag--------------catgtatgtatcaca--tatgcaac-----atgcatgtaa-ca
 D      Scarlet macaw -acatgtgatctg--------------catgtgtgt----------------------tacatgtga-tt
B D         Chicken ---------------------------------------tga--catgtcct-----taatgtgttc-ct
B D         Turkey ---------------------------------------caa--catgggat-----taacatggga-tc
 D     Green seaturtle ----------------------------------------------tgtgat----gttttgtgtgt-gt
B D      X. tropicalis -tagctcgtgtgtga------------cttgtgtgtagctcg--tgtgtgac-----ttgtgtgtag-ct
     Southern platyfish ------------------------tatatcacatgggataca--tatgtgac-----gtgta--tcc-ca
B D       Stickleback ------------------------agacaggcatgagaccag--taagagac-----acataagaga-ca
B D      Atlantic cod ------------------------gtagacaggtgaaacatggctcggagac-----acaggggaga-ca
B D        Zebrafish ------------------------tttctgacata---------tatgtgac-----atata--------
B D         Lamprey --gacgtgtgagacacctggtgcgtgtgagacacctggtacg--tgtgagacacctgacgtgtgaga-ca
B D         Gorilla ======================================================================

           Human cgtgtttgactcgaccaaatt
           Chimp cgtgtttgactcgacaaaatt
         Orangutan cgtgtttgactcaaccaaatt
          Opossum c--------------------
          Platypus tgtgcttcactcattaaaat-
        Rock pigeon cgcgcgtg--cga--------
        Saker falcon gacatgtgaccga--------
      Peregrine falcon gacatgtgaccga--------
    Collared flycatcher cgtgtgtgtttca--------
   White-throated sparrow cctggaggat-----------
    Medium ground finch catgtacagc-----------
        Zebra finch cctgtgtcacacc--------
     Tibetan ground jay tgtgggtgacac---------
         Budgerigar tctatgtagcata--------
           Parrot cgtatgtaacccc--------
       Scarlet macaw tacatatgatc----------
          Chicken ggcatgttcctga--------
           Turkey aatatgggattaa--------
      Green seaturtle gttgtgttgtgtg--------
       X. tropicalis cgtgtgtgactcg--------
     Southern platyfish tgcatgtca------------
        Stickleback ggcatgagaccgg--------
        Atlantic cod tgtggtagacagg--------
         Zebrafish tgtttcagacata--------
          Lamprey cctgacgt-------------
          Gorilla =====================

Inserts between block 43 and 44 in window
B D       Orangutan 306bp

Alignment block 44 of 629 in window, 65430332 - 65430332, 1 bps 
B D          Human -t
B D          Chimp -t
B D         Lamprey g-
    Southern platyfish --
B D      Atlantic cod --
B D        Zebrafish --
B D       Stickleback --
    Tibetan ground jay --
B D       Zebra finch --
 D White-throated sparrow --
B D   Medium ground finch --
B D         Turkey --
B D         Chicken --
 D      Scarlet macaw --
 D         Parrot --
 D    Peregrine falcon --
 D      Saker falcon --
 D       Rock pigeon --
B D       Budgerigar --
B D        Platypus --
 D   Collared flycatcher --
B D         Opossum --
 D     Green seaturtle --
B D      X. tropicalis --
B D        Orangutan ==
B D         Gorilla ==

Alignment block 45 of 629 in window, 65430333 - 65430419, 87 bps 
B D          Human tttcacacctggctg-a--cact-gtg-cgaaacctgacg-g---ac---atgaatgagacatgtgtgtg
B D          Chimp tttcacacctggttg-a--cacttgtg-tgaaacctgacg-g---ac---atgaatgagaca--------
B D        Orangutan tttcacacctggctg-a--cacttgtg-tgaaacctgacg-g---ac---atgaatgagatacgtgtgtg
B D         Opossum -ttcaggcttcattgtg--catttcca-tgtaa----------------------------------ata
B D        Platypus ---------------ca--catgtgtg-tcatgcgcacca-g---tc---gcga---aatcaggtgtgtg
 D       Rock pigeon ---------cacctg-a--cacgcgcg-tgtg-------------ac---gcgtgtgtgacacctgacac
 D      Saker falcon ---------catggg-a--cagacatg-ggaccaacacgg-accgac---acgggaccgacatgggactg
 D    Peregrine falcon ---------catggg-a--cagacatg-ggaccaacacgg-accgac---acgggaccgacatgggactg
 D   Collared flycatcher ----------ggctg-c-acacgcctgtttcggggtgt-------ac---acgtgtgtt-----------
 D White-throated sparrow ------------ctg-t-acagccg-g-tacaaggtgaga-----ac---atgtgtggg-----------
B D   Medium ground finch ------------ctg-tgacacacgtg-tacagcctgtga-c---ac---acgtgtgtg-----------
B D       Zebra finch -----------tctg-t--cacacctg-tgtgacttctga-c---ac---acctgtgtgatgtctgatac
     Tibetan ground jay ------------ctg-g--gacccccg-ggatacctgagt-g---ac---acctgagtgacaccggggac
B D       Budgerigar ---------catgga-a--cacacatc-tgacacgtatgg-a---at---acgtgtgtaatgtatatata
 D         Parrot ---------catcta-t--cacacgtg-tgtcatttatgc-a---ac---atgcatgtaacccatagatg
 D      Scarlet macaw -----------------------ggcg-tgtgatttacat-a---gg---atttacatgaac-----att
B D         Chicken ---------catgtt-c--ttgacatg-tccttg-----------at---gtgttcctaacatgttcttg
B D         Turkey ---------catggg-a--ttgacatg-ggagca-----------ac---atgggctggacatgagactg
 D     Green seaturtle ---------cg-ttg-t--cagctatg-tgcaacgcgcaata---tt---ttttgtgtgatgttgtttgt
B D      X. tropicalis ----------------------------------------------------------------------
     Southern platyfish -----------------------------------tgtga-t---gc---acatgtgtatcc--catgtg
B D       Stickleback -----------------------------------tacga-g---ac---acataagagacaggcatgag
B D      Atlantic cod -----------------------------------tgaga-c---at---gcattagagacacagatgag
B D        Zebrafish -----------------------------------tatgt-g---ac---atatatgtttcagacat---
B D         Lamprey ------------------tgagacacc-tgacgtgtgaga-c---acctgacgtgtgagacacctggtgc
B D         Gorilla ======================================================================

           Human acatatg-------------------actg-acac----------gtgtgtga--catgtg
           Chimp ----------------------------------c----------gtgtgtga--catgtg
         Orangutan acatgtg-------------------actg-acac----------gtgtgtga--catgta
          Opossum acatgca-------------------aatg-tcac----------gtgaccaa--gatgtg
          Platypus tcacatg-------------------ttct-gtgc----------actgcgat--catgtg
        Rock pigeon gcgtgtgacacgtgtgcgaca-----cctg-acac----------gcgtgtgc--gacacg
        Saker falcon acatggggttgaca------------tggg-acac----------acacgggattgacatg
      Peregrine falcon acatgggactgaca------------cggg-acac----------acacgggattgacatg
    Collared flycatcher atgggga------------------------gcac----------agccgtgt--cacggg
   White-throated sparrow acaggtg-------------------tgtg-acac----------acttgg----gacatg
    Medium ground finch accagtgacacacatgcacag---cctgtg-acac----------acatgtac--agcctg
        Zebra finch acctgtgacacacctgagtga---tctctg-atac----------acctgtgt--gatctc
     Tibetan ground jay acctgtgggacatctgtgaaacctcctgtg-acacctgggggactccctggga--gacctc
         Budgerigar gcatgta-------------------tgta-acgc----------atgtgtaa--cacgca
           Parrot gcatgta-------------------tgta-gcac----------atacgtaa--cccata
       Scarlet macaw gcatgtg-------------------tgtg-attc----------acatgtga--tctgca
          Chicken acatgtccttgctg------------tgtc-acta----------ccatgtccctggtgtg
           Turkey gcatagggtcaaca------------tggg-atta----------acatgagatcgacatg
      Green seaturtle gtcggtgtcatgtgt-----------tgtgtgtgt----------ttttgtgt--ggtgtt
       X. tropicalis ------------------------tgtgta-gctc----------gtgtgtga--cttgtg
     Southern platyfish catgaca-------------------tggg-atac----------acatgtgc--tacaca
        Stickleback accggta-------------------cgag-acac----------ataagaga--caggca
        Atlantic cod ccaggtg-------------------gtag-agac----------acaggtca--gacagg
         Zebrafish ----ata-------------------tgtg-acat----------atatgttt--cagaca
          Lamprey gtgtgagaca----------------cctg-gtac----------gtgtgaga--cacctg
          Gorilla =============================================================

Inserts between block 45 and 46 in window
B D     X. tropicalis 7bp
    Southern platyfish 34bp
B D      Stickleback 11bp
B D      Atlantic cod 13bp
B D       Zebrafish 19bp

Alignment block 46 of 629 in window, 65430420 - 65430430, 11 bps 
B D          Human ac--------------caa----ca-cgtg
B D          Chimp ac--------------caa----ca-cgtg
B D        Orangutan ac--------------cca----ca-cgtg
B D         Opossum aa--------------tgg----ca-tatg
B D        Platypus cc--------------cca----ca-cact
 D       Rock pigeon tg--------------aca----ca-cacg
 D      Saker falcon gg--------------ata----aa-catg
 D    Peregrine falcon gg--------------ata----aa-catg
 D   Collared flycatcher ct--------------gta----ca-cgtg
 D White-throated sparrow tg--------------aca----ca-cgtg
B D   Medium ground finch tg--------------aca----ca-cgtg
B D       Zebra finch tg--------------ata----ca-cctg
     Tibetan ground jay tg--------------gga----ca-cctg
B D       Budgerigar tg--------------gaa----ca-catg
 D         Parrot cg--------------cag----ca-cgta
 D      Scarlet macaw agtgatttcatgggatcta----ca-tgtg
B D         Chicken tc--------------act----aa-gatg
B D         Turkey gg--------------att----aa-catg
 D     Green seaturtle tt--------------gta----tgtcgtg
     Southern platyfish tc--------------acgttttca-cata
B D       Stickleback cg--------------aga----ca-cata
B D      Atlantic cod tt--------------aga----ga-caca
B D        Zebrafish tc--------------tga----ca-tata
B D         Lamprey ------------------a----cg-tgtg
B D      X. tropicalis ==============================
B D         Gorilla ==============================

Inserts between block 46 and 47 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D      Saker falcon 2bp
 D    Peregrine falcon 2bp
 D  Collared flycatcher 20bp
 D White-throated sparrow 38bp
B D  Medium ground finch 40bp
B D      Zebra finch 75bp
    Tibetan ground jay 24bp
B D        Chicken 2bp
B D         Turkey 2bp
 D    Green seaturtle 2bp

Alignment block 47 of 629 in window, 65430431 - 65430447, 17 bps 
B D          Human -----ggtcacaagtaattgac
B D          Chimp -----ggtcacaagt----gat
B D        Orangutan -----ggtcacaagtgattgac
B D         Opossum -----gttcacaagtaaatgac
B D        Platypus -----gtgatcacgtgcttgtc
 D       Rock pigeon -----tgcgac-----------
 D      Saker falcon -----accgac-----------
 D    Peregrine falcon -----actgac-----------
 D   Collared flycatcher -----tgtcac-----------
 D White-throated sparrow -----tacaag-----------
B D   Medium ground finch -----tacagc-----------
     Tibetan ground jay -----gacacc-----------
B D       Budgerigar -----tttaac-----------
 D         Parrot -----tgtaac-----------
 D      Scarlet macaw -----agctgc-----------
B D         Chicken -----cttgac-----------
B D         Turkey -----gtcaac-----------
 D     Green seaturtle -----tgc--------------
     Southern platyfish -----tgtatc-----------
B D       Stickleback -----agagac-----------
B D      Atlantic cod -----ggggag-----------
B D        Zebrafish -----tgtgac-----------
B D         Lamprey agacacctgac-----------
B D       Zebra finch ======================
B D      X. tropicalis ======================
B D         Gorilla ======================

Inserts between block 47 and 48 in window
B D       Orangutan 2bp
 D      Rock pigeon 11bp
 D      Saker falcon 13bp
 D    Peregrine falcon 13bp
 D     Scarlet macaw 13bp
B D        Chicken 13bp
B D         Turkey 13bp
 D    Green seaturtle 1bp
    Southern platyfish 11bp
B D      Stickleback 13bp
B D      Atlantic cod 7bp
B D       Zebrafish 7bp

Alignment block 48 of 629 in window, 65430448 - 65430470, 23 bps 
B D          Human gtggtggaca-c-------g---tgtataacgt-------g
B D          Chimp gtggtggaca-c-------g---tgtataacgt-------g
B D        Orangutan gtggtggaca-c-------a---tgtataacat-------g
B D         Opossum gtgtgaatga-t-------g---tgta-----t-------g
B D        Platypus acgttccacatt-------t---tgtgttacattagtttca
 D       Rock pigeon tcgtgtgaca-c-------g---tgtg-----c-------g
 D      Saker falcon gggactgaca-c-------a---ggat-----t-------g
 D    Peregrine falcon gggacaaaca-t-------g---ggat-----t-------g
 D   Collared flycatcher gggtcacaca-c-------g---cgtg-----t--------
 D White-throated sparrow gtgagagaca-c-------g---cgtg-----t--------
B D   Medium ground finch ctgtgacaca-catgtacag---cctg-----t--------
     Tibetan ground jay cctggggaca-c-------c---cgag-----t--------
B D       Budgerigar gtgtgtgaca-t-------g---tatg-----t-------g
 D         Parrot gtgttataca-t-------g---tcta-----t-------t
 D      Scarlet macaw gtggtttaca-t-------g---tctgtgat-t-------c
B D         Chicken gtccttggcg-t-------g---tcct-----t-------a
B D         Turkey gggatcaaca-t-------g---ggat-----c-------a
 D     Green seaturtle atgtgcaacg-t-------gcaatgcg-----c-------g
     Southern platyfish acatggtgta-t-------a---tatg-----a-------t
B D       Stickleback gtaagagaca-c-------a---taag-----a-------g
B D      Atlantic cod -tgagagata-c-------a---ggtc-----a-------g
B D        Zebrafish -tttcagaca-t-------a---tatg-----t-------g
B D         Lamprey gtgtgagaca-cctggtgcg---tgtg--------------
B D       Zebra finch =========================================
B D      X. tropicalis =========================================
B D         Gorilla =========================================

Inserts between block 48 and 49 in window
 D White-throated sparrow 2bp
B D  Medium ground finch 2bp
    Tibetan ground jay 2bp
B D      Stickleback 22bp
B D      Atlantic cod 16bp
B D       Zebrafish 4bp

Alignment block 49 of 629 in window, 65430471 - 65430480, 10 bps 
B D          Human --acatgt----gact
B D          Chimp --acatgt----gact
B D        Orangutan --acatgt----gact
B D         Opossum --acattt----gg--
B D        Platypus --atgggc----aatt
 D       Rock pigeon --acacct--------
 D      Saker falcon --acatgg----gatt
 D    Peregrine falcon --acctgg----gaca
B D       Budgerigar --acactg----a---
 D         Parrot --acaggg----gtgc
 D      Scarlet macaw --acatgg----gatc
B D         Chicken --gcgtgt----tctt
B D         Turkey --acgtgg----gatc
 D     Green seaturtle --acgtgc----aacg
B D       Stickleback --acacat--------
B D      Atlantic cod --aaatgtcccc----
B D        Zebrafish --atatgt--------
B D         Lamprey agacacct--------
    Tibetan ground jay ================
B D       Zebra finch ================
 D White-throated sparrow ================
B D   Medium ground finch ================
 D   Collared flycatcher ----------------
B D      X. tropicalis ================
B D         Gorilla ================

Inserts between block 49 and 50 in window
 D      Rock pigeon 22bp
B D       Budgerigar 11bp
 D         Parrot 11bp
 D     Scarlet macaw 11bp
B D        Chicken 11bp
B D         Turkey 11bp

Alignment block 50 of 629 in window, 65430481 - 65430488, 8 bps 
B D          Human gacaggtt
B D          Chimp gacaggtt
B D        Orangutan gacaggtg
B D         Opossum -------t
B D        Platypus aataggtt
 D     Green seaturtle tgcatgc-
B D      Atlantic cod ---tggt-
B D         Lamprey gacg----
B D        Zebrafish --------
B D       Stickleback --------
    Tibetan ground jay ========
B D       Zebra finch ========
 D White-throated sparrow ========
B D   Medium ground finch ========
B D         Turkey ========
B D         Chicken ========
 D      Scarlet macaw ========
 D         Parrot ========
 D    Peregrine falcon --------
 D      Saker falcon --------
 D       Rock pigeon ========
B D       Budgerigar ========
 D   Collared flycatcher --------
B D      X. tropicalis ========
B D         Gorilla ========

Alignment block 51 of 629 in window, 65430489 - 65430489, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D        Orangutan t
B D         Opossum c
B D        Platypus t
B D      X. tropicalis t
B D      Atlantic cod t
B D         Lamprey t
B D        Zebrafish -
B D       Stickleback -
    Tibetan ground jay =
B D       Zebra finch =
 D White-throated sparrow =
B D   Medium ground finch =
B D         Turkey =
B D         Chicken =
 D      Scarlet macaw =
 D         Parrot =
 D    Peregrine falcon -
 D      Saker falcon -
 D       Rock pigeon =
B D       Budgerigar =
 D   Collared flycatcher -
 D     Green seaturtle -
B D         Gorilla =

Inserts between block 51 and 52 in window
B D     X. tropicalis 2bp

Alignment block 52 of 629 in window, 65430490 - 65430580, 91 bps 
B D          Human ---------gtgatgtg--------accaacacgtgactgacatgt-----------g---tgaca---t
B D          Chimp ---------gtgatgtg--------accaacacgtgactgacatgt-----------g---tgaca---t
B D        Orangutan ---------gtgatgtg--------accaacacgtgactgacatgt-----------g---tgaca---c
B D         Opossum ---------atcatatg--------agctatgcaagaacgctatgt-----------a---tcact---g
 D       Rock pigeon ---------cgcgcgcg--------tgcgacacgtgacgcgctcgt-----------g---tgacg---c
 D      Saker falcon ---------gacacggg--------actgacacgggacacacacgg-----------ga-ttgaca---t
 D    Peregrine falcon ---------aacgtggc--------accgacacgggataaacatgg-----------ga-ctgaca---c
 D   Collared flycatcher -----------cacggg--------ctggacacgcgtgtcacgggc-----------t---ggaca---c
 D White-throated sparrow ---------caggtgtg--------tgtgacacacctgggacatgt-----------g---tgaca---g
B D   Medium ground finch ---------cacacgtg-tacagcctgtgacacacatgtacagcct-----------g---tgaca---c
B D       Zebra finch ---------cacacctg--------tgtgacacacctgtgac---------------------aca---c
     Tibetan ground jay ---------cacctgtgggaccccctgggacatgtgggtgacacctgggaccccccgg---ggaca---c
B D       Budgerigar ---------tacatgta----------ttacatgctctacacacat-----------g---ataca---c
 D         Parrot ---------tacatgtg--------tcatacatttgtgttacatgg-----------g---tgata---c
 D      Scarlet macaw ---------tacatgca--------atttgcatgtgatctgcatgt-----------g---atttg---t
B D         Chicken ------------gtgtc--------cttaaagtgtccttaacgtgt-----------cc-ttgacg---t
B D         Turkey ---------aatatggg--------atcaacatgggatggacatgg-----------ga-tcaaca---t
 D     Green seaturtle ---------gacgcgtg-----atgtgcgacgcatgatttttgtgt-----------g---tgatgtttt
B D      X. tropicalis ---------ggcatata--------gctggcatgtatctggcatat-----------ag-ctggca---t
B D       Stickleback ------------aagag--------acaggcatgagaccggtacg----------------agaca---c
B D      Atlantic cod ---------gcgatgac--------ccctccaggtgctccatgcgt---------------aggtg---g
B D        Zebrafish ------------ttctg--------acatatatgtgacatatatgt-----------tt-ctgaca---t
B D         Lamprey gtgagacacctgacgtg--------tgagacacctgacgtgtgtga-----------cacctgacg---t
B D         Gorilla ======================================================================

           Human gtgatt-----------g----atgtg---ac---acgt-----------------ggc--------tg-
           Chimp gtgatt-----------g----atgtgtg-ac---acgt-----------------ggc--------tg-
         Orangutan gtgatt-----------g----aagtgtg-ac---acgt-----------------ggc--------tg-
          Opossum gtg--t-----------g----cagtc---aa---tcat-----------------gcc--------tgc
        Rock pigeon gtgtgt-----------g-------------c---acgt-----------------gtg--------cg-
        Saker falcon gggata-----------a------------ac---atgg-----------------gac--------tg-
      Peregrine falcon aggatt-----------g------------ac---atgt-----------------gac--------cg-
    Collared flycatcher gtgtgt-----------c---acagtgtgcac---gggc-----------------gtg--------tc-
   White-throated sparrow gtgtgt-----------g------------ac---aggt-----------------gtg--------tg-
    Medium ground finch acgtgt-----------gtgacccgtg-acac---acgt-----------------gta--------ca-
        Zebra finch ctgagt-----------g------------ac---acct-----------------gag--------cg-
     Tibetan ground jay cttagt-----------g------------ac---acct-----------------gag--------tg-
         Budgerigar acatgg-----------t------------ac---atgc-----------------aca--------tt-
           Parrot gtgtgg-----------g------------tt---acgg-----------------ggg--------tg-
       Scarlet macaw gtgtgg-----------t------------tc---atgt-----------------agg--------at-
          Chicken gtcact-----------a------------ac---atgt-----------------ctt--------tg-
           Turkey gggactgggaagggatga------------ac---atgg-----------------agt--------gg-
      Green seaturtle gtgtgt-----------g------------tt---gtgttgtgtgcattgtaagcggca--------tg-
       X. tropicalis gaagct-----------g------------gc---atat-----------------agc--------tg-
        Stickleback ataaga-----------g------------ac---aggc-----------------atg--------at-
        Atlantic cod ccaaga-----------g------------ac---aggt-----------------gtt--------gg-
         Zebrafish atatgt-----------g------------ac---atat-----------------gtgtttctgacat-
          Lamprey gtgaga-----------c------------acctgacgt-----------------gtg--------ag-
          Gorilla ======================================================================

           Human -------aca----t-----gtgtgacacgtgac-t-------gacacatgactga
           Chimp -------aca----t-----gtgtgacacgtgac-t-------gacaaatgactga
         Orangutan -------aca----t-----gtgtgacacgtgac-t-------gacatgtgactga
          Opossum tgcacaaaca----tcatgggagcgtaacattac-t-------g-cacgcacctga
        Rock pigeon -------aca----c-----ctgacgcgcgcgtg-t---------gacacgtgacg
        Saker falcon -------aca----c-----gggattgacgtggg-a-----ccaacatgggacaaa
      Peregrine falcon -------aca----t-----gggacagacatggg-a-----ccaacac-ggaccga
    Collared flycatcher -------aca----g-----cacgcacaggtgtg-t---------cacgggctgta
   White-throated sparrow -------acg----t-----gtatgacacgtgtg-t---------gacaggtgaga
    Medium ground finch -------gcc----t-----gtgacacacgtgta-c---------agcccgtgaca
        Zebra finch -------acc----g-----atgatacgcctatacc---------catccctgata
     Tibetan ground jay -------acacctta-----gtgacacctgagtg-a---------cacctgagtga
         Budgerigar -------aca----c-----acattacatgcact-acacacataacacacatatta
           Parrot -------tca----c-----a-----tgtgtgat-c---------catggttatta
       Scarlet macaw -------tta----c-----a---tgtgtgtgat-t-------gacatgcgatctg
          Chicken -------atg----t-----gtctttgacgtgtc-c-----tttacatgtccttaa
           Turkey -------aca----t-----gggatgggcatggg-a-----ttgccatggggtcaa
      Green seaturtle -------acg----c-----acaacgtgacagtg-a---------tgtgcaagtga
       X. tropicalis -------gca----t-----gaagctggcatata-g-----caggcatatagctgg
        Stickleback -------acc----a-----gtaagagacacata-a-----gagacaggcatga--
        Atlantic cod -------aca----g-----gt-------------------gagacaggtgtta--
         Zebrafish -------ata----t-----gtgacatatgtgtt-t-----ctgacatatatgt--
          Lamprey -------aca----c-----ctggtaggtgtgag-a---------cacctgg----
          Gorilla ========================================================

Inserts between block 52 and 53 in window
B D      Stickleback 23bp
B D      Atlantic cod 15bp
B D       Zebrafish 6bp

Alignment block 53 of 629 in window, 65430581 - 65430583, 3 bps 
B D          Human cgc
B D          Chimp cgc
B D        Orangutan cgt
B D         Opossum tag
 D       Rock pigeon cac
 D      Saker falcon gac
 D    Peregrine falcon cac
 D   Collared flycatcher cat
 D White-throated sparrow cat
B D   Medium ground finch cac
B D       Zebra finch cac
     Tibetan ground jay cac
B D       Budgerigar cac
 D         Parrot cat
 D      Scarlet macaw cat
B D         Chicken cgt
B D         Turkey cat
 D     Green seaturtle cgt
B D      X. tropicalis cat
     Southern platyfish cgc
B D       Stickleback cgc
B D        Zebrafish tgt
B D         Lamprey tgc
B D      Atlantic cod ===
B D         Gorilla ===

Inserts between block 53 and 54 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D      Saker falcon 6bp
 D    Peregrine falcon 6bp
 D  Collared flycatcher 2bp
 D White-throated sparrow 2bp
B D  Medium ground finch 2bp
B D      Zebra finch 2bp
B D       Budgerigar 2bp
 D         Parrot 2bp
 D     Scarlet macaw 11bp
B D        Chicken 8bp
B D         Turkey 8bp
 D    Green seaturtle 6bp
B D     X. tropicalis 7bp

Alignment block 54 of 629 in window, 65430584 - 65430591, 8 bps 
B D          Human gtctttta
B D          Chimp gtctttta
B D        Orangutan gtctttta
B D         Opossum gtgacata
 D       Rock pigeon g-------
 D      Saker falcon g-------
 D    Peregrine falcon g-------
 D   Collared flycatcher g-------
 D White-throated sparrow g-------
B D   Medium ground finch g-------
B D       Zebra finch g-------
B D       Budgerigar a-------
 D         Parrot g-------
 D      Scarlet macaw g-------
 D     Green seaturtle g-------
B D      X. tropicalis g-------
     Southern platyfish ---acctt
B D       Stickleback ---tttta
B D        Zebrafish ---gtttc
B D         Lamprey ---gtgt-
B D      Atlantic cod ========
B D         Turkey ========
B D         Chicken ========
B D         Gorilla ========

Inserts between block 54 and 55 in window
 D      Rock pigeon 5bp
 D      Saker falcon 1bp
 D    Peregrine falcon 1bp
 D  Collared flycatcher 1bp
 D White-throated sparrow 1bp
B D  Medium ground finch 1bp
B D      Zebra finch 1bp
B D       Budgerigar 7bp
 D     Scarlet macaw 18bp
 D    Green seaturtle 1bp
    Southern platyfish 3bp
B D      Stickleback 3bp
B D       Zebrafish 3bp

Alignment block 55 of 629 in window, 65430592 - 65430601, 10 bps 
B D          Human aaagt--aactg
B D          Chimp aaagt--aactg
B D        Orangutan aaagc--aactg
B D         Opossum caatc--atcaa
 D       Rock pigeon cacgt--g----
 D      Saker falcon catgg--gattg
 D    Peregrine falcon catgg--gactg
 D   Collared flycatcher ---gt--cacag
 D White-throated sparrow ---gt--gacag
B D   Medium ground finch ---gt--gacca
B D       Zebra finch ---gtcacacct
B D       Budgerigar catgt--tacat
 D      Scarlet macaw cgtgt--gattt
B D         Chicken catgt--ccttg
B D         Turkey catgt--gatta
 D     Green seaturtle tgtgc--aagag
B D      X. tropicalis catat--agctg
     Southern platyfish cacgt--gtatc
B D       Stickleback aaagc--gactt
B D      Atlantic cod caggt--gctag
B D        Zebrafish catat--atgtg
B D         Lamprey gagac--acctg
B D         Gorilla ============

Inserts between block 55 and 56 in window
 D  Collared flycatcher 16bp
 D White-throated sparrow 26bp
B D  Medium ground finch 16bp
B D      Zebra finch 16bp
 D     Scarlet macaw 15bp

Alignment block 56 of 629 in window, 65430602 - 65430610, 9 bps 
B D          Human acg-taatag
B D          Chimp atg-taatag
B D        Orangutan atc-taatag
B D         Opossum atg-tgattg
 D       Rock pigeon aca-tgcgtg
 D      Saker falcon acg-tgggat
 D    Peregrine falcon aca-tggggt
 D   Collared flycatcher acg-gactgt
 D White-throated sparrow gcc-ggtaca
B D   Medium ground finch gcc-tgggac
B D       Zebra finch acc-tgtacc
B D       Budgerigar gca-cactac
 D         Parrot cca-tggatc
 D      Scarlet macaw gca-tgcgat
     Southern platyfish ata-tatac-
B D       Stickleback acattacac-
B D      Atlantic cod aca-caaac-
B D        Zebrafish aca-ta----
B D         Lamprey acg-tgtgag
B D         Turkey ----------
B D         Chicken ----------
 D     Green seaturtle ----------
B D      X. tropicalis ----------
B D         Gorilla ==========

Inserts between block 56 and 57 in window
    Southern platyfish 10bp
B D      Stickleback 14bp
B D      Atlantic cod 13bp
B D       Zebrafish 12bp

Alignment block 57 of 629 in window, 65430611 - 65430669, 59 bps 
B D          Human a------catatga-cttaca----ca-tgtg-----------acacgtgaaaaat---t---------a
B D          Chimp a------catatga-cttaca----ca-tgtg-----------acacgtgaaaaat---t---------a
B D        Orangutan a------cacgtga-cttaca----ta-tgtg-----------acatgggaaaagttgct---------g
B D         Opossum a------catgcga-tgtgca----tgctatg-----------tcatgtgtaa--t---t---------g
 D       Rock pigeon a------cacgtga-cacgcg----tg-tgcg-----------acacgtgtgtgac---acctgacacgc
 D      Saker falcon a------aacatgg-gactga----ca-cggg-----------attggaatgggac---a---------a
 D    Peregrine falcon t------gacatgg-gacaca----ca-cggg-----------attgacatgggat---a---------a
 D   Collared flycatcher a------cacgtgt-gtcgca----gt-gtgt-----------atgggtgtgtcac---g---------g
 D White-throated sparrow a------ggtgagt-gacacg----cg-tggg-----------acacgtgtgtgac---a---------c
B D   Medium ground finch a------catgtgt-gtgccc----cc-taac-----------aggcgtgtatg----------------
B D       Zebra finch a-----------------ccc----cc-aggc-----------tcaggtga-------------------
B D       Budgerigar a------cgtatgt-tacacg----ta-tgtc-----------acacgtatgttag---g---------t
 D         Parrot a------cacatgt-gacacc----cc-cgta-----------acccacacgtatc---a---------c
 D      Scarlet macaw c------tgcatat-gattca----ca-tgtg-----------atttgtgcatggt---t---------t
B D         Chicken --------ac------atgcc----cc-tggc-----------atgtcc------t---t---------g
B D         Turkey --------acatgg-aatggt----ca-taga-----------atggtcacagaat---g---------g
 D     Green seaturtle a------cgtgtgtggacacaagt-ca-tgcg-----------agcgaagtgcaat---g---------t
B D      X. tropicalis --------gcatgt-agctgg----ca-tata-----------gctggcatgtagc---t---------g
B D         Medaka a------ggtacgt-gtgacaggtgta-tgtg-----------aca---tggtgac---a---------g
     Southern platyfish a------cccatgt-gataca----ta-tgtg-----------aaa---acgtgat---a---------c
B D       Stickleback -----------ttt-ttcaca----tt-tttgcctggggagcaatt---aggagtc---a---------g
B D      Atlantic cod gaccccctccaggt-gctccatgagca-ggta-----------gcc---aggagac---a---------g
B D        Zebrafish a------tatatgt-gacatatatgtt-tctg-----------acatatatgtgac---a---------t
B D         Lamprey -acacctgacgtgt-gagata----cc-tggt-----------gcgtgtgagacacctgg---------t
B D         Gorilla ======================================================================

           Human acac--g----actg--------acacgtttgcgacat
           Chimp acatatg----actg--------acacgtttgcgac--
         Orangutan acatgtg----actg--------acacgtttgtaacac
          Opossum acacata----agca--------ccac-----------
        Rock pigeon gtgtgtg----acac--------gtgtgtgcgac----
        Saker falcon acatgtg----accg--------acacgggacag----
      Peregrine falcon acatgtg----accg--------acatgggacag----
    Collared flycatcher gtcagac----acac--------gtgtcacgggc----
   White-throated sparrow acctggg----acat--------gtgtgagaggt----
    Medium ground finch gcctgtg----acac--------gcgtgtgtgcc----
        Zebra finch gcct--------cca--------gcgccagcagc----
         Budgerigar gtacgtc----ccac--------gcaccaggtgc----
           Parrot ccatgta----acac--------aaatgtatgac----
       Scarlet macaw ctatgtg----gctt--------gcatgtgattt----
          Chicken atgtgtc----acta--------acatgtccttt----
           Turkey tcatggg----atct--------acatgggatct----
      Green seaturtle gcatgcg----acgt--------acgtgcgattt----
       X. tropicalis gcatata----ggtg--------gcat-----------
           Medaka gtacatgtggcaggt--------acatgtgacgt----
     Southern platyfish acatatg----aaac--------acatgatacac----
        Stickleback gtgtcttgctcaggtacacttcgacatggaacat----
        Atlantic cod gtttt------agac--------aggtgagacag----
         Zebrafish atatgtttctgacat--------atatgtgacat----
          Lamprey acgtgtg----agac--------acctggtacgt----
          Gorilla ======================================

Inserts between block 57 and 58 in window
 D      Rock pigeon 15bp
 D      Saker falcon 15bp
 D    Peregrine falcon 15bp
 D  Collared flycatcher 11bp
 D White-throated sparrow 22bp
B D  Medium ground finch 15bp
B D      Zebra finch 16bp
B D       Budgerigar 15bp
 D         Parrot 15bp
 D     Scarlet macaw 15bp
B D        Chicken 15bp
B D         Turkey 15bp
 D    Green seaturtle 9bp

Alignment block 58 of 629 in window, 65430670 - 65430723, 54 bps 
B D          Human -----gtgactgaa--------acgt--------------------------gatgga--------t---
B D          Chimp -----gtgactgaa--------acgt--------------------------gatgga--------t---
B D        Orangutan -----gtgactgaa--------acgt--------------------------gatgaa--------t---
B D         Opossum ------tgaccatc--------atgt--------------------------gtt---------------
 D       Rock pigeon -----gtgacacgt--------------------------------------gacgcg--------c---
 D      Saker falcon -----ggaattgac--------atgt--------------------------gaccga--------c---
 D    Peregrine falcon -----aggattgac--------atgg--------------------------gattga--------c---
 D   Collared flycatcher -----gtcacggtg----------------------------------------tgca--------c---
 D White-throated sparrow -----acagctggt--------acaaggt-----------------------gagaca--------c---
B D   Medium ground finch -----acagcccgt----------------------------------------gaca--------c---
B D       Zebra finch -----ccacctgct--------ggggaca-----------------------gggaca--------c---
B D       Budgerigar -----tcatacttc--------atgtact-tgaggcagaactcacagatccagagtta--------c---
 D         Parrot -----gcagcaccc--------ctgt--------------------------aataga--------c---
 D      Scarlet macaw -----atggtttgt--------atgt--------------------------gactta--------c---
B D         Chicken -----gtcactaac--------atgt--------------------------ctttaa--------c---
B D         Turkey -----gagatcgac--------atgg--------------------------gttcta--------c---
B D   American alligator -----gcgtgtgtgtgcagtggatgt--------------------------gatgca--------c---
 D     Green seaturtle -----atgttttgt--------gtgtcttgtgttgtgtgcgttgt-------gagtga--------c---
B D      X. tropicalis -----gtagctggc--------atgt--------------------------atctgg--------c---
B D         Medaka -----atggaaagt--------acgt--------------------------gtgaca--------g---
     Southern platyfish -----at-aaaaac--------atgt--------------------------gtagca--------c---
B D       Stickleback -----ggggcagcc--------agga--------------------------atcgaaccaccaacc---
B D      Atlantic cod -----gtgttagac--------aggt--------------------------gagaca------------
B D        Zebrafish -----at---------------atgt--------------------------ttctga--------c---
B D         Lamprey gtgagacacctgac--------gtgt--------------------------gagaca--------cctg
B D         Gorilla ======================================================================

           Human aca-------tgt-----------------------------------------gtgacccctgactgaa
           Chimp aca-------tgt-----------------------------------------gtgacccctgactgaa
         Orangutan aca-------tgt-----------------------------------------gtgacacctgactgac
          Opossum --a-------cat-----------------------------------------gttatctctgattg--
        Rock pigeon gcg-------tgt-----------------------------------------gacacg----------
        Saker falcon acggaattgacat-----------------------------------------gtgacc----------
      Peregrine falcon acgggactgacac-----------------------------------------gggaca----------
    Collared flycatcher agg-------cgt-----------------------------------------gtcacg----------
   White-throated sparrow gtg-------tgt-----------------------------------------gtgaca----------
    Medium ground finch acg-------tgt-----------------------------------------gtgacc----------
        Zebra finch acc-------tgt-----------------------------------------gtgaca----------
         Budgerigar acg-------tat-----------------------------------------gttaca----------
           Parrot atg-------tat-----------------------------------------aacaca----------
       Scarlet macaw atg-------tgt-----------------------------------------gggatt----------
          Chicken atgtccttaacgt-----------------------------------------gtctct----------
           Turkey atgggattgagat-----------------------------------------ggaata----------
     American alligator aggagctgtgtgt-----------------------------------------atgcca----------
      Green seaturtle gtg-------cga-----------------------------------------gcgacg----------
       X. tropicalis atatagctggcat-----------------------------------------ttatct----------
           Medaka gtg-------tat-----------------------------------------gtgaca----------
     Southern platyfish atg-------tgtatccc------------------------------------atgtca----------
        Stickleback ttg-------tgcatcccagcacaccttctctaacctctgcaccacgacgacgacttact----------
        Atlantic cod -tg-------tgagccag------------------------------------gtgtga----------
         Zebrafish ata-------tat-----------------------------------------gtgaca----------
          Lamprey acg-------tgt-----------------------------------------gagacacctggtgcgt
          Gorilla ======================================================================

           Human gtgacaca---------------catt
           Chimp gtgacaca---------------catt
         Orangutan atgacaca---------------catt
          Opossum ----catg---------------tgtg
        Rock pigeon -tgacaca---------------cgtg
        Saker falcon ----caca---------------tggg
      Peregrine falcon ----caca---------------cggg
    Collared flycatcher -------------------------gg
   White-throated sparrow ----tg-----------------tgtg
    Medium ground finch -------------------------ag
        Zebra finch ----cacc---------------tgtg
         Budgerigar ----caca-------------------
           Parrot ----tgga-------------------
       Scarlet macaw ----taga---------------tgcg
          Chicken ----aaca---------------tgtc
           Turkey ----aaca---------------tggg
     American alligator ----tgaa---------------ggtg
      Green seaturtle ----cacaacgtatgatgtgcgacgtg
       X. tropicalis ----ggca---------------tata
           Medaka ----ggta---------------ta--
     Southern platyfish ----tgca---------------ca--
        Stickleback ----gaga---------------cc--
        Atlantic cod ----gaca---------------ct--
         Zebrafish ----tata-------------------
          Lamprey gtgagaca---------------cct-
          Gorilla ===========================

Alignment block 59 of 629 in window, 65430724 - 65430730, 7 bps 
B D          Human tgtgaca
B D          Chimp tgtgaca
B D        Orangutan tgtgaca
B D         Opossum ttttgcc
 D       Rock pigeon agtgaca
 D      Saker falcon agaaaga
 D    Peregrine falcon attgaca
 D   Collared flycatcher tcacaca
 D White-throated sparrow tgacacg
B D   Medium ground finch tgacaca
B D       Zebra finch tgacaca
B D       Budgerigar cattaca
 D         Parrot acttaca
 D      Scarlet macaw atttgtg
B D         Chicken cttgaca
B D         Turkey atagaca
B D   American alligator atgtgtg
 D     Green seaturtle tgacgca
B D      X. tropicalis gctggca
B D        Zebrafish tgtgaca
B D         Lamprey ---ggta
    Southern platyfish -------
B D         Medaka -------
B D       Stickleback -------
B D         Gorilla =======

Inserts between block 59 and 60 in window
B D       Zebrafish 4bp

Alignment block 60 of 629 in window, 65430731 - 65430765, 35 bps 
B D          Human ----------------cgtgactgatacgt---------gacatgagtg----acacttgtgtg
B D          Chimp ----------------cgtgactgatacgt---------gacatgagtgtgtgacacttgtgtg
B D        Orangutan ----------------cgtgactgatatgt---------gacatgcgtgtgtgacacttgtgtg
B D         Opossum ----------------tagaatcaacatgt---------gacaaaaa------------gtgtg
 D       Rock pigeon ----------------cgtgacgcgctcgt---------gtgacacgtgtgtg-----------
 D      Saker falcon ----------------cgggaccgacgcgg---------gacccacatgggat-----------
 D    Peregrine falcon ----------------tgggataaacatgg---------gactgacacgggat-----------
 D   Collared flycatcher ----------------catgtgtcacgggc---------tgtacacatgtgtt-----------
 D White-throated sparrow ----------------tgtgtgtg------------------acaggtgtgtg-----------
B D   Medium ground finch ----------------cctgtgcaagctgc---------aacacacgtgtgtg-----------
B D       Zebra finch ----------------cctgtgtg----------------acacacctgtgtg-----------
B D       Budgerigar ----------------catacgttacacac---------attacacgta---------------
 D         Parrot ----------------tgtaacccatatgt---------atcacacatg---------------
 D      Scarlet macaw ----------------catggattgtatgt---------aatttgtatg---------------
B D         Chicken ----------------tgtccctaacatgt---------ccttg--------------------
B D         Turkey ----------------tgggatgaacacgg---------gatgg--------------------
B D   American alligator ----------------tgagttgtgcatat---------gtt----------------------
 D     Green seaturtle ----------------tgcgtgcgacaagc---------aacatgcgagcg-------------
B D      X. tropicalis ----------------cgtgtgtgactcgt---------gtagcccttgtgtg-----------
B D         Medaka ----------------agtgacaggtacgt-----ataagaggcacatgtg-------------
     Southern platyfish ----------------tgggatacacatgtgcatcacatgacatgcatggg-------------
B D       Stickleback ----------------agtaagagacacat-----aagagacaagcttgag-------------
B D        Zebrafish ----------------tgtgacatatatgt-----ttctggcatatatgtg-------------
B D         Lamprey cgtgtgtgacacctgacgtgtgagacacct---------gacgtgtgag---------------
B D         Gorilla ================================================================

Inserts between block 60 and 61 in window
 D      Rock pigeon 9bp
 D      Saker falcon 2bp
 D    Peregrine falcon 2bp
 D  Collared flycatcher 9bp
 D White-throated sparrow 32bp
B D  Medium ground finch 31bp
B D      Zebra finch 4bp
B D       Budgerigar 15bp
 D         Parrot 28bp
 D     Scarlet macaw 11bp
 D    Green seaturtle 7bp
B D     X. tropicalis 2bp
B D         Medaka 9bp
    Southern platyfish 9bp
B D      Stickleback 13bp
B D       Zebrafish 18bp

Alignment block 61 of 629 in window, 65430766 - 65430850, 85 bps 
B D          Human ---------acatgtga---------------------------------ccaacg-------tgtgtaa
B D          Chimp ---------acatgtga---------------------------------ccaacg-------tgtgtaa
B D        Orangutan ---------acatgtga---------------------------------cc-atg-------tgtgtaa
B D         Opossum ---------gctta-----------------------------------------a-------tggttaa
 D       Rock pigeon ---------acatgcgt---------------------------------gt--------------gcaa
 D      Saker falcon ---------acacggga---------------------------------tcaaca-------c--agaa
 D    Peregrine falcon ---------acgtggga---------------------------------ccaaca-------t--ggga
 D   Collared flycatcher ---------acgggtgt---------------------------------gtcacg-------g--gctg
 D White-throated sparrow ---------a-aggtga---------------------------------g---------------aaca
B D   Medium ground finch ---------acatgtgc---------------------------------gcccc-----------aaaa
B D       Zebra finch ---------acctgtgt---------------------------------g------------------a
B D       Budgerigar ---------acacgtat---------------------------------gttaca-------c--gca-
 D         Parrot ---------acacgtaa---------------------------------cccaca-------t--gtaa
B D         Chicken ---------acctgtcactaccatgtccttaacatgtccttaccatgcccttaaca-------t--gtca
B D         Turkey ---------acacgtga---------------------------------gtaaca-------c--gtga
B D   American alligator -----------gtgtgt---------------------------------gcaatg-------t--gtgt
 D     Green seaturtle ---------acaagcgt---------------------------------gcgacg-------c--gtaa
B D      X. tropicalis ---------tcgtgtag---------------------------------cccttg-------t--gtga
B D         Medaka ---------aggtacgt---------------------------------gtgaca----gggt--gaca
     Southern platyfish ---------acatatgt---------------------------------atccca-----tgt--gata
B D       Stickleback ---------acataaga---------------------------------gacaca-------t--aaga
B D        Zebrafish ---------atatatgt---------------------------------gacata---tatgt--ttct
B D         Lamprey acacctggtgcatgtga---------------------------------gacacctggtgcgt--gtga
 D      Scarlet macaw ======================================================================
B D         Gorilla ======================================================================

           Human cac---aggatggac---------------atgtgtg------------at----ac---ac--------
           Chimp cac---aggatggac---------------atgtgtg------------at----ac---ac--------
         Orangutan cac---aggatggac---------------atgtgtg------------at----ac---at--------
          Opossum cac---acaatggcc--------------------tg------------at----gt---ct--------
        Rock pigeon cat---gggtgtgcg---------------acacgtg------------cctggtat---gt--------
        Saker falcon ttg---acctgggaccg-------------gcacggg------------accg--ac---ac--------
      Peregrine falcon caa---agacgggaccg-------------acacggg------------accg--ac---ac--------
    Collared flycatcher tac---acgtgtgc-----------------tccggg------------ac----ac---ac--------
   White-throated sparrow cat---gtgtgtgac---------------atctgtg------------tg----ac---at--------
    Medium ground finch cac---gcgtgtgca---------------gcctgtg------------ac----ac---ac--------
        Zebra finch cac---acctgtgac---------------acctgtg------------at----ac---ac--------
         Budgerigar ------ccaggtgc-----------------------------------------at---gc--------
           Parrot cac---ccatgtacc---------------acccctg------------ta----ac---ac--------
          Chicken tta---acttgtcctta-------------gcatgtc------------cttactgt---gc--------
           Turkey tta---a------------------------------------------------gt---gc--------
     American alligator gag---ctgtatgtatgctgtgtacgtgatgcgtgag------------ct----gt---gc--------
      Green seaturtle cacgtgacgtgcaacat-------------gcatgcg------------ac----ac---gtgatttttt
       X. tropicalis ctc---atgtgtagc---------------tcgtgtg------------ta----gc---tc--------
           Medaka ggt---acgtgtggc---------------aagtatg------tataacag----gc---ac--------
     Southern platyfish tac---atgtacatc---------------acatgtg------tgtcacat----gt---at--------
        Stickleback gac---aggcatgag---------------accggtggcccctcctcctcc----ac---ac--------
         Zebrafish ggc---atatatgtg---------------acatata------tgtttctg----gc---at--------
          Lamprey gat---acctggtgc---------------gtgtgag------------ac----acctgac--------
       Scarlet macaw ======================================================================
          Gorilla ======================================================================

           Human ------------gtgtt---------tgactc---------------ttga-ccaaattgtgtcacacct
           Chimp ------------gtgtt---------tgactc---------------ttga-ccaaattgtgtcacacct
         Orangutan ------------gtgtt---------tgactc---------------ttga-ctgaaatgtgtcacacct
          Opossum ------------cgctc---------tgacc-------------------a-ccaccgtgggacttgcct
        Rock pigeon ------------gtgtg---------tgacac---------------gtga-cgcgctcgtgcaacatgt
        Saker falcon ------------gtgac---------ggacat---------------gtga-cggacacgtgacgga---
      Peregrine falcon ------------gggat---------tgacgt---------------ggga-taaacatgggactga---
    Collared flycatcher ------------gtgtg---------tgtttc--------------------aggctgcac---acgcct
   White-throated sparrow ------------gtgtg---------aggacc----------------tgg-aggatctgt---acagcc
    Medium ground finch ------------ccgtg---------tgcccc---------------ataa-caggtgtgt---acagcc
        Zebra finch ------------ctgag---------tgatct---------------ctga-cacacctgtgtcacacct
         Budgerigar ------------ggaag---------gagcgc---------tcgtacttca-tgtacttgaggcagaact
           Parrot ------------ccaca---------taaccc---------acatgtataa-tacatgtaacgcacatgc
          Chicken ------------ccttaagatgcccttgacgt---------------gtca-ctat--------------
           Turkey --------------------------tgacat---------------ggaa-ccga--------------
     American alligator ------------gtgtg---------ctgtgt---------------gtga-tgtatgtga---------
      Green seaturtle gtgtagtgttttgtgtg---------tggtgt---------------tttg-tgtgt-------------
       X. tropicalis ------------gtgtg---------tgacttgtgtgtagctcgtgtgtga-cttgtgtgt---------
           Medaka ------------atgtg---------acgtgt---------------gaca-ggtacgtg----------
     Southern platyfish ------------atcag---------tcaaat---------------gcta-cataggtg----------
        Stickleback ------------aggaa---------tagtac---------------gttatcatcatta----------
         Zebrafish ------------atatg---------tgacat---------------a----tatgtttc----------
          Lamprey ------------gtgtg---------agacac---------------ctga-cg----------------
       Scarlet macaw ======================================================================
          Gorilla ======================================================================

           Human ga----ctga
           Chimp ga----c---
         Orangutan ga----c---
          Opossum at----aagt
        Rock pigeon g---------
        Saker falcon ----------
      Peregrine falcon ----------
    Collared flycatcher gt--------
   White-throated sparrow gc--------
    Medium ground finch g---------
        Zebra finch ga--------
         Budgerigar cacaga----
           Parrot aacgca----
          Chicken ----------
           Turkey ----------
     American alligator ----------
      Green seaturtle ----------
       X. tropicalis ----------
           Medaka ----------
     Southern platyfish ----------
        Stickleback ----------
         Zebrafish ----------
          Lamprey ----------
       Scarlet macaw ==========
          Gorilla ==========

Inserts between block 61 and 62 in window
 D      Rock pigeon 8bp
 D      Saker falcon 1bp
 D    Peregrine falcon 1bp
 D  Collared flycatcher 12bp
 D White-throated sparrow 13bp
B D  Medium ground finch 9bp
B D      Zebra finch 16bp
 D         Parrot 1bp
B D        Chicken 1bp
B D         Turkey 1bp
B D   American alligator 14bp
 D    Green seaturtle 8bp

Alignment block 62 of 629 in window, 65430851 - 65430867, 17 bps 
B D          Human cacttgtgtgaaacctg
B D          Chimp -acttgtgtgaaacctg
B D        Orangutan -acttgcgtgaaacctg
B D         Opossum ggcctgtgagcagcgtg
B D      X. tropicalis agctcgtgtgcgacttg
B D         Medaka ---------------tg
     Southern platyfish ---------------ta
B D       Stickleback ---------------cg
B D        Zebrafish ---------------tg
B D         Lamprey ----tgtgtgacacctg
B D       Zebra finch =================
 D White-throated sparrow =================
B D   Medium ground finch =================
B D   American alligator =================
B D         Turkey =================
B D         Chicken =================
 D      Scarlet macaw =================
 D         Parrot =================
 D    Peregrine falcon =================
 D      Saker falcon =================
 D       Rock pigeon =================
 D   Collared flycatcher =================
 D     Green seaturtle =================
B D         Gorilla =================

Inserts between block 62 and 63 in window
B D        Opossum 4bp

Alignment block 63 of 629 in window, 65430868 - 65430887, 20 bps 
B D          Human acatg----------agtga-------gacacatgg--c
B D          Chimp acatg----------agtga-------gactcatga--c
B D        Orangutan acatg----------agtga-------gacacatga--c
B D         Opossum ccaga----------agtga------------atga--c
 D       Rock pigeon acgtgacacgag---catgt-------gacacctga--c
 D      Saker falcon acgtgatggaca---cgtga-------ctgacatgt--g
 D    Peregrine falcon acgggattggaa---tggga-------caaacatgg--g
 D   Collared flycatcher acgtg----------tgttatggggagcacggctgt--g
 D White-throated sparrow acgtg----------tgtga-------cacacctgg--g
B D   Medium ground finch acgta--cagc---ccatga-------cacacatgt--g
B D       Zebra finch aggtg----------tgtct-------tgtacctgtcca
 D         Parrot acgtaaccgacat-ctatcacacacagcactcatgt--a
B D         Chicken atgtc----------cttga-----------catgt--c
B D         Turkey acgtc----------cgtga-----------ggtga--c
B D   American alligator gcgtaggtgatgc-gtgtga-------accgcgtgt--g
 D     Green seaturtle gtgtgttctgtgcgttgtgt-------gtcgtgtga--g
B D         Medaka aca-g----------ggtga-------aaggtac-----
     Southern platyfish gcatg----------tgtat-------cacatac-----
B D       Stickleback tcatg----------gatgg-------aggacag-----
B D        Zebrafish acata----------tatgt-------gacatat-----
B D         Lamprey gtacg----------tgtga-------gacacctgg--t
 D      Scarlet macaw =======================================
B D      X. tropicalis ---------------------------------------
B D         Gorilla =======================================

Inserts between block 63 and 64 in window
 D    Peregrine falcon 11bp
B D        Chicken 15bp
B D         Turkey 2bp
B D   American alligator 8bp

Alignment block 64 of 629 in window, 65430888 - 65430889, 2 bps 
B D          Human ac
B D          Chimp ac
B D        Orangutan at
B D         Opossum ac
 D       Rock pigeon ac
 D      Saker falcon ac
 D   Collared flycatcher tc
 D White-throated sparrow ac
B D   Medium ground finch ca
B D       Zebra finch aa
 D         Parrot ac
B D         Chicken gc
B D         Turkey gc
B D   American alligator ac
 D     Green seaturtle gt
B D         Medaka gt
     Southern platyfish at
B D       Stickleback at
B D        Zebrafish at
B D         Lamprey ac
 D      Scarlet macaw ==
 D    Peregrine falcon ==
B D      X. tropicalis --
B D         Gorilla ==

Alignment block 65 of 629 in window, 65430890 - 65430890, 1 bps 
B D          Human a
B D          Chimp a
B D        Orangutan g
B D         Baboon a
B D         Opossum a
 D       Rock pigeon a
 D      Saker falcon a
 D   Collared flycatcher a
 D White-throated sparrow a
B D   Medium ground finch g
B D       Zebra finch g
 D         Parrot a
B D         Chicken g
B D         Turkey g
B D   American alligator a
 D     Green seaturtle g
B D         Medaka g
     Southern platyfish g
B D       Stickleback c
B D        Zebrafish g
B D         Lamprey g
 D      Scarlet macaw =
 D    Peregrine falcon =
B D      X. tropicalis -
B D         Gorilla =

Inserts between block 65 and 66 in window
 D      Rock pigeon 9bp
 D      Saker falcon 1bp
 D  Collared flycatcher 2bp
 D White-throated sparrow 2bp
B D  Medium ground finch 2bp
B D      Zebra finch 2bp
 D         Parrot 15bp
B D        Chicken 13bp
B D         Turkey 13bp
B D   American alligator 22bp
 D    Green seaturtle 11bp

Alignment block 66 of 629 in window, 65430891 - 65430891, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D        Orangutan t
B D         Baboon t
 D       Rock pigeon t
 D      Saker falcon g
 D   Collared flycatcher g
 D White-throated sparrow t
B D   Medium ground finch c
B D       Zebra finch t
 D         Parrot t
 D      Scarlet macaw c
B D         Chicken t
B D         Turkey t
B D   American alligator c
 D     Green seaturtle t
B D         Medaka t
     Southern platyfish t
B D       Stickleback t
B D        Zebrafish t
B D         Lamprey t
 D    Peregrine falcon =
B D         Opossum -
B D      X. tropicalis -
B D         Gorilla =

Inserts between block 66 and 67 in window
B D         Baboon 43bp

Alignment block 67 of 629 in window, 65430892 - 65430909, 18 bps 
B D          Human gacttacaagtgtgtg-ca-------
B D          Chimp gacttacaagtgtgtg-ca-------
B D        Orangutan gacttacacgtgtgtgaca-------
B D         Opossum -gttcataagagaaca-ac-------
 D       Rock pigeon ----------gacacg-cg-------
 D      Saker falcon ----------gaggaa-ca-------
 D    Peregrine falcon -----------acaga-ca-------
 D   Collared flycatcher ----------gctgga-ca-------
 D White-throated sparrow ----------gacaca-cg-------
B D   Medium ground finch ----------gaaaca-cg-------
B D       Zebra finch ----------gtctct-ca-------
 D         Parrot ----------atcacc-ca-------
 D      Scarlet macaw ----------gatttg-ca-------
B D         Chicken ----------cactaa-ct-------
B D         Turkey -------------gaa-ca-------
B D   American alligator ----------tgtgtg-ca-------
 D     Green seaturtle ----------gtcggc-at-------
B D         Medaka ----------g----a-ca-------
     Southern platyfish ----------atttca-ca-------
B D       Stickleback ----------cgtccc-ct-------
B D        Zebrafish ----------ttctga-ca-------
B D         Lamprey ----------gtgaga-cacctgacg
B D      X. tropicalis --------------------------
B D         Baboon ==========================
B D         Gorilla ==========================

Inserts between block 67 and 68 in window
B D         Medaka 10bp
    Southern platyfish 10bp
B D      Stickleback 5bp
B D       Zebrafish 8bp

Alignment block 68 of 629 in window, 65430910 - 65430925, 16 bps 
B D          Human tgt--------------------------g-------------atca--------acgtgta---a---
B D          Chimp cgt--------------------------g-------------atca--------acgtgta---a---
B D        Orangutan cgt--------------------------g-------------atca--------acgtgca---a---
B D         Opossum tgc--------------------------g-------------tcca--------acatgca---a---
 D       Rock pigeon tgt--------------------------g-------------tgac--------acctgat---a---
 D      Saker falcon tgt--------------------------g-------------tgac--------gtgagta---a---
 D    Peregrine falcon tgt--------------------------gaccgacacggaattgac--------atgtgac---c---
 D   Collared flycatcher cgt---gtgtcacagt-------------g-------------tgcac-------aggcgtg---t---
 D White-throated sparrow tgtgaggggttacagggtctgcacagcagg-------------taca--------agatgag---a---
B D   Medium ground finch cgt--------------------------g-------------tgca--------cgctgta---a---
B D       Zebra finch cct--------------------------g-------------tccc--------aggtgtgtctg---
 D         Parrot tgt--------------------------a-------------tcgc--------acatgta---a---
 D      Scarlet macaw tgt--------------------------g-------------attt--------gcatgca---a---
B D         Chicken tgt--------------------------c-------------cttg--------acgtgtc---a---
B D         Turkey tgg--------------------------g-------------atga--------acatggg---a---
B D   American alligator ggt--------------------------g-------------agcg--------gtgtgtg---t---
 D     Green seaturtle tgt--------------------------g-------------tttt--------gtgtgtg---t---
B D      X. tropicalis tgt--------------------------g-------------actt--------gtgtgta---g---
B D         Medaka -----------------------------------------------acagtgtgacaggta---c---
     Southern platyfish -----------------------------------------------tcacatgcacatgtg---c---
B D       Stickleback ----------------------------------------------------------tgtg---a---
B D        Zebrafish -------------------------------------------------------acatata---t---
B D         Lamprey --------------------------------------------------------tgtgag---acac
B D         Baboon =====================================================================
B D         Gorilla =====================================================================

Inserts between block 68 and 69 in window
B D         Medaka 6bp
    Southern platyfish 18bp
B D       Zebrafish 6bp

Alignment block 69 of 629 in window, 65430926 - 65430931, 6 bps 
B D          Human ctg--------aca
B D          Chimp ctg--------aca
B D        Orangutan ctg--------aca
B D         Opossum atg--------aca
 D       Rock pigeon cgcgtgtgca-aca
 D      Saker falcon gaa--------aca
 D    Peregrine falcon gac--------acg
 D   Collared flycatcher cacaggtc---aca
 D White-throated sparrow gacacacctggaca
B D   Medium ground finch cac--------acg
B D       Zebra finch tacctgtccaggtg
 D         Parrot ccc--------aca
 D      Scarlet macaw ttt--------gca
B D         Chicken gta--------aca
B D         Turkey ggg--------tca
B D   American alligator gct--------gca
 D     Green seaturtle caatttt----ttg
B D      X. tropicalis ctc--------g--
B D         Medaka --------caggca
     Southern platyfish --------aataca
B D        Zebrafish --------gacata
B D         Lamprey --------ctgacg
B D         Baboon ==============
B D         Gorilla ==============

Alignment block 70 of 629 in window, 65430932 - 65430932, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D        Orangutan t
B D         Baboon t
B D         Opossum t
 D       Rock pigeon t
 D      Saker falcon c
 D    Peregrine falcon g
 D   Collared flycatcher c
 D White-throated sparrow t
B D   Medium ground finch t
B D       Zebra finch t
 D         Parrot t
 D      Scarlet macaw t
B D         Chicken t
B D         Turkey c
B D   American alligator t
 D     Green seaturtle t
B D      X. tropicalis t
B D         Medaka c
     Southern platyfish c
B D        Zebrafish t
B D         Lamprey t
B D         Gorilla =

Inserts between block 70 and 71 in window
B D         Baboon 16bp

Alignment block 71 of 629 in window, 65430933 - 65430933, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D        Orangutan g
B D         Opossum g
 D       Rock pigeon g
 D      Saker falcon a
 D    Peregrine falcon a
 D   Collared flycatcher a
 D White-throated sparrow g
B D   Medium ground finch g
B D       Zebra finch g
 D         Parrot g
 D      Scarlet macaw g
B D         Chicken g
B D         Turkey g
B D   American alligator a
 D     Green seaturtle g
B D      X. tropicalis g
B D         Medaka a
     Southern platyfish a
B D        Zebrafish a
B D         Lamprey g
B D         Baboon =
B D         Gorilla =

Inserts between block 71 and 72 in window
 D      Rock pigeon 6bp
 D      Saker falcon 11bp
 D    Peregrine falcon 9bp
 D  Collared flycatcher 4bp
 D White-throated sparrow 4bp
B D  Medium ground finch 7bp
B D      Zebra finch 8bp
B D   American alligator 2bp
 D    Green seaturtle 5bp

Alignment block 72 of 629 in window, 65430934 - 65430948, 15 bps 
B D          Human tg--tgacat---gtg-------atag
B D          Chimp tg--tgacat---gtg-------attg
B D        Orangutan tg--tgacac---gtg-------attg
B D         Opossum tgatcgacat---gtg------aattg
 D       Rock pigeon ----cgacac---gcgcctggt-----
 D      Saker falcon ----ggacac---acatg---------
 D    Peregrine falcon ----tgaccc---acatgggag-----
 D   Collared flycatcher ----tgtcac---gggct---------
 D White-throated sparrow ----tgacac---gtgtg---------
B D   Medium ground finch ----tgacac-----------------
B D       Zebra finch ----tgtccc-----------------
 D         Parrot ----tatcac-----------------
B D   American alligator ----tgatgt---gtgtgagcc-----
 D     Green seaturtle ----tgtttt---gtgtgtgtc-----
B D      X. tropicalis tg--tgactt---gtgtgta-------
B D         Medaka tg--tgacatgtgacag----------
     Southern platyfish tg--tgaaa----atat----------
B D        Zebrafish tg--tgacat---atat----------
B D         Lamprey tg--tgatac---ctggt---------
B D         Turkey ---------------------------
B D         Chicken ---------------------------
B D         Baboon ===========================
B D         Gorilla ===========================

Inserts between block 72 and 73 in window
 D    Peregrine falcon 2bp
B D   American alligator 2bp
 D    Green seaturtle 2bp
B D         Medaka 2bp
    Southern platyfish 2bp
B D       Zebrafish 11bp

Alignment block 73 of 629 in window, 65430949 - 65430952, 4 bps 
B D          Human acaa
B D          Chimp acaa
B D        Orangutan acaa
B D         Baboon acac
B D         Opossum -cag
 D       Rock pigeon atgt
 D      Saker falcon acac
 D    Peregrine falcon agac
 D   Collared flycatcher gtac
 D White-throated sparrow ggac
B D   Medium ground finch gggc
B D       Zebra finch aggt
B D   American alligator atgt
 D     Green seaturtle ttgt
B D      X. tropicalis --gc
B D         Medaka ag--
     Southern platyfish gt--
B D        Zebrafish at--
B D         Lamprey --ac
B D         Turkey ----
B D         Chicken ----
 D         Parrot ----
B D         Gorilla ====

Inserts between block 73 and 74 in window
B D         Baboon 107bp
B D        Opossum 1bp
B D     X. tropicalis 2bp

Alignment block 74 of 629 in window, 65430953 - 65430983, 31 bps 
B D          Human atgtgtgacat-------------gtgtct----gacttgtgtg----------ac--------------
B D          Chimp atgtgtgacat-------------gtgtct----gacttgtgtg----------ac--------------
B D        Orangutan gtgtgtgacac-------------atgtct----gacttgtgtg----------ac--------------
B D         Opossum aagtctgatag-------------ttgagg----gactgttact----------accgtgttgttcatcg
 D       Rock pigeon gtatgtgacac-------------gtgtcg----cgcgcgtgcg----------ac--------------
 D      Saker falcon tggagggatga-------------gga-------cacatg------------tgac--------------
 D    Peregrine falcon gggaccgacgc-------------gggacc----cacatgggat--------tgac--------------
 D   Collared flycatcher acgtgtgttacagtgtgcacgggtgtgtca----caggcggtac----------ac--------------
 D White-throated sparrow atgtgtgacag-------------gtgtga----caggtgtgtg----------ac--------------
B D   Medium ground finch acgtccagccc-------------gtgaca----cacccgtgcgccccc---taac--------------
B D       Zebra finch gtgtctgtgcc----tgtcccagtgtgtct----cacctgt-------------cc--------------
 D         Parrot acatgtaacac---------tcatatataa----cacacgtaatcccca-tgtacc--------------
B D         Chicken -tccttaacat-------------gtcact----accatgtcct--------taac--------------
B D         Turkey -tgaccgtcag-------------gcagcc----aacacggtgt--------taac--------------
B D   American alligator gtgctacgtac-------------atgatg----cgtgtgagct--------------------------
 D     Green seaturtle gtgttttttct------------tttgttc----tgtgtgtcgttttttgtgtgtc--------------
B D      X. tropicalis gtgtgtgactt-------------gtgtgt----agctcgtgt---------------------------
B D         Medaka --gtgtgacag-------gtacatgtgaca----gatacgtgtg----------ac--------------
     Southern platyfish --atccaacat-------acccgtttcacgtttttatttgtatc----------ac--------------
B D        Zebrafish --atgtgacat-------atatgtttctga----catatatgtg----------ac--------------
B D         Lamprey gtgtgagacac-----------------ct----gacgtgtgtg----------ac--------------
B D         Baboon ======================================================================
B D         Gorilla ======================================================================

           Human -ac
           Chimp -ac
         Orangutan -ac
          Opossum tac
        Rock pigeon -ac
        Saker falcon -at
      Peregrine falcon -ac
    Collared flycatcher -at
   White-throated sparrow -ag
    Medium ground finch -ag
        Zebra finch -ag
           Parrot -ac
          Chicken -at
           Turkey -at
     American alligator ---
      Green seaturtle -at
       X. tropicalis ---
           Medaka -ag
     Southern platyfish -at
         Zebrafish -a-
          Lamprey -ac
           Baboon ===
          Gorilla ===

Inserts between block 74 and 75 in window
B D        Chicken 20bp
B D         Turkey 20bp

Alignment block 75 of 629 in window, 65430984 - 65430984, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D        Orangutan g
B D         Opossum a
 D       Rock pigeon g
 D      Saker falcon g
 D    Peregrine falcon g
B D         Chicken a
B D         Turkey a
B D         Medaka g
     Southern platyfish g
B D         Lamprey -
B D        Zebrafish -
B D       Zebra finch -
 D White-throated sparrow -
B D   Medium ground finch -
B D   American alligator -
 D   Collared flycatcher -
 D     Green seaturtle -
B D      X. tropicalis -
B D         Baboon =
B D         Gorilla =

Alignment block 76 of 629 in window, 65430985 - 65431053, 69 bps 
B D          Human tgacca-------------------------------acgttactg-acacatgtttg------------
B D          Chimp tgacca-------------------------------acgttactg-acacatgtttg------------
B D        Orangutan tgacca-------------------------------atgttactg-atgcatgtttg------------
B D         Opossum caatac-------------------------------atgcaaaca-acacgtggcag------------
 D       Rock pigeon tgacac-------------------------------gcgtgtgcg-acacc----tg------------
 D      Saker falcon agacat-------------------------------gtgccaaga-acaca----cg------------
 D    Peregrine falcon ggatc----------------------------------------a-acacagaattg------------
 D   Collared flycatcher -------------------------------------gtgtttcag-gac--------------------
 D White-throated sparrow -------------------------------------gtgtgacag-gtgtg----tg------------
B D   Medium ground finch -------------------------------------gcgtgtacg-gcctg----tg------------
B D       Zebra finch -------------------------------------gtgtgtctgtacctg----t-------------
B D         Chicken tgaccttagcatgtttt-----------------aatgtgtcagta-acatgtcctta------------
B D         Turkey gggaattaacatg------------------------gggt---ta-acatgggatta------------
B D   American alligator -------------------------------------gtgtgtgtt-gcgtg----tg------------
 D     Green seaturtle ------------------------------------gttgtgtgcg-acgca----ca------------
B D      X. tropicalis ---------------------------------------gtgactt-gtgtg----ta------------
     Southern platyfish tgaaaacgtgatacacttgaaaacatggggatcacataggttttta-ccatg----aaatgttccaaaat
B D        Zebrafish ----------------------------------tatatgtttctg-acata----ta------------
B D         Lamprey --------------------------------ctggtacgtgtgag-acacc----tg------------
B D         Baboon ======================================================================
B D         Gorilla ======================================================================

           Human ---------acat-------------------gtgactt------ga---------gatgtgactg----
           Chimp ---------acat-------------------gtgactt------ga---------gatgtgactg----
         Orangutan ---------acat-------------------gtgactt------ga---------gacgtgactg----
          Opossum ---------gcatagcgttgaatcacactaggacggtat------gc---------aaggagaatgcata
        Rock pigeon ---------acac-------------------gtg-tgc------aa-------tgcgtgtgtatg----
        Saker falcon ---------acat-------------------gag-taa------gg---------gacacgcatg----
      Peregrine falcon ---------acct-------------------ggg-acc------gg---------cacgggaccg----
    Collared flycatcher ---------acac-------------------gtg-tgt------gt-------ttcaggctgcac----
   White-throated sparrow ---------acat-------------------gtg-tgt------ga---------caggtgtgtg----
    Medium ground finch ---------acac-------------------gtg-tgt------gt---------gacgtgtgac----
        Zebra finch ---------ccag-------------------gtg-tgt------ctgtacctgtccaggtgtgtc----
          Chicken ---------gcgt-------------------gtc-cgt------aa---------catgtccttg----
           Turkey ---------acac-------------------ggg-atc------ta---------catgggatta----
     American alligator ---------atgc-------------------gtg-cga------gc-------tgcatgtgcact----
      Green seaturtle ---------atgt-------------------gcg-agt------ga---------catgcgaagc----
       X. tropicalis ---------gctc-------------------gtg-tgt------ga---------cttgtgtgta----
     Southern platyfish cccatgtatacat-------------------gtg-cttt-----ta---------catgtgattc----
         Zebrafish --tgtggacatat-------------------atg-tttctgacata---------tatgtgacat----
          Lamprey ---------acgt-------------------gtg-tga------ca------cctgacgtgtgtg----
           Baboon ======================================================================
          Gorilla ======================================================================

           Human ---atgtgt------gtgacatgtg-----actt
           Chimp -atatgtgt------gtgacatgtg-----actt
         Orangutan -atacatgt------gtgacatgtg-----actt
          Opossum tacacgtgg------atgccatgag-----acct
        Rock pigeon -acacgtaa----cacgtgcacgtg-----ta--
        Saker falcon -acacaggaggaatgaggacacgtg-----tg--
      Peregrine falcon -acacggga------cggacacgtg---acgg--
    Collared flycatcher -acgcctgt-----ttcggggtgt----------
   White-throated sparrow -atgcgtgt--------gacatgtg-----gg--
    Medium ground finch -acgcctgt------acagcccgtg-----ac--
        Zebra finch tgtgcctgt------cccaggtgtg-----tc--
          Chicken -acctgtca------ctgacatgtccatagcg--
           Turkey -acacggga------tggaggcaggaacggtg--
     American alligator -atgtacat--------gatgtgtg-----tg--
      Green seaturtle -gtgtgtgc---aacacgcgacgtg-----ca--
       X. tropicalis -gctcgtgt------gtgacttgtg-----tg--
     Southern platyfish -acatcatt------t--acatgtc-----at--
         Zebrafish -atatgttt------ctgacatata-----tg--
          Lamprey -acacctga------------cgt----------
           Baboon ==================================
          Gorilla ==================================

Inserts between block 76 and 77 in window
B D     X. tropicalis 2bp
    Southern platyfish 2bp
B D       Zebrafish 2bp
B D        Lamprey 7bp

Alignment block 77 of 629 in window, 65431054 - 65431055, 2 bps 
B D          Human ac
B D          Chimp ac
B D        Orangutan ac
B D         Baboon ac
B D         Opossum gt
 D       Rock pigeon tc
 D      Saker falcon ac
 D    Peregrine falcon ac
 D   Collared flycatcher ac
 D White-throated sparrow ac
B D   Medium ground finch ac
B D       Zebra finch tc
B D         Chicken tt
B D         Turkey gt
B D   American alligator aa
 D     Green seaturtle at
B D      X. tropicalis gc
     Southern platyfish ac
B D        Zebrafish ac
B D         Lamprey ac
B D         Gorilla ==

Inserts between block 77 and 78 in window
B D         Baboon 54bp
    Southern platyfish 6bp
B D       Zebrafish 4bp

Alignment block 78 of 629 in window, 65431056 - 65431088, 33 bps 
B D          Human -----acctga----------------ctg----acacgtgtgtgac-------acatgac-------tg
B D          Chimp -----acctga----------------ctg----acacgtgtgtgac-------acatgac-------tg
B D        Orangutan -----acctga----------------ctg----acacatgtgtgac-------acatgactgagaagtg
B D         Opossum -----acttca----------------ttg----gcatgtgattggt-------gtg-----------tg
 D       Rock pigeon -----acatgacacacacttggcatgtgtg----tgcgacacgtgac----ac-gcg-----------tg
 D      Saker falcon -----atgcga-------------------------acacaaatgacatggag-acg-----------tg
 D    Peregrine falcon -----acgtga------------------------cggacacgtgac----gg-aca-----------cg
 D   Collared flycatcher -----acgtgt---------gttatgggga----gcacagccgtgtc----acgggc-----------tg
 D White-throated sparrow -----atgtgt----------------ggg----acacgtgtgtgag----ac-gtg-----------tg
B D   Medium ground finch -----acccgt----------------gtg----ccc----tgtgac----ac-gcc-----------tg
B D       Zebra finch -----acctgt------------------------cccaggtgt----------gtc-----------tg
B D         Chicken -----tcct-------------------------------------------------------------
B D         Turkey -----aaat-------------------------------------------------------------
B D   American alligator -----ctgtgt--------------gtgtg----ttgtgtatgtgat-------aca-----------tg
 D     Green seaturtle -----gtgtgt----------------gtg----acacacgattttt-----------------------
B D      X. tropicalis -----tcgtgt----------------gtg----actcgtgtgtagc-------tcg-----------tg
     Southern platyfish -----acgttt----------------ctgtgaaccacatatg---------------------------
B D        Zebrafish -----atgttt----------------ctg----acatatatg---------------------------
B D         Lamprey acctgacgtgt-----------gacacctg----gtacgtgtgtgac-------acc-----------tg
B D         Baboon ======================================================================
B D         Gorilla ======================================================================

           Human tg---
           Chimp tg---
         Orangutan tg---
          Opossum ag---
        Rock pigeon tg---
        Saker falcon tg---
      Peregrine falcon tg---
    Collared flycatcher ta---
   White-throated sparrow tg---
    Medium ground finch tg---
        Zebra finch ta---
          Chicken -----
           Turkey -----
     American alligator tg---
      Green seaturtle -----
       X. tropicalis tg---
     Southern platyfish -----
         Zebrafish -----
          Lamprey gtggg
           Baboon =====
          Gorilla =====

Inserts between block 78 and 79 in window
 D      Rock pigeon 7bp
 D      Saker falcon 23bp
 D  Collared flycatcher 8bp
 D White-throated sparrow 9bp
B D  Medium ground finch 7bp
B D      Zebra finch 16bp

Alignment block 79 of 629 in window, 65431089 - 65431089, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D        Orangutan t
B D         Opossum t
 D       Rock pigeon t
 D      Saker falcon g
 D   Collared flycatcher t
 D White-throated sparrow t
B D   Medium ground finch c
B D       Zebra finch t
B D         Chicken t
B D         Turkey c
B D   American alligator a
 D     Green seaturtle t
B D      X. tropicalis t
     Southern platyfish t
B D        Zebrafish t
B D         Lamprey t
B D         Baboon =
B D         Gorilla =

Alignment block 80 of 629 in window, 65431090 - 65431108, 19 bps 
B D          Human ---------gacactcaactgac---atgg-g
B D          Chimp ---------gacactcgactgac---atgg-g
B D        Orangutan ---------gacactcgactgac---atgg-g
B D         Opossum ---------gacatgccattggc---gcgt-g
 D       Rock pigeon ---------gacgcgtgtgt------gtgacg
 D      Saker falcon ---------gacacatatgacacgggacac-g
 D   Collared flycatcher ---------caca-gtgtgc------acag-g
 D White-throated sparrow ---------gacatgtgtg-------acag-g
B D   Medium ground finch ---------aacacacgtgt------acagcc
B D       Zebra finch ---------gtcacctgtc-------ccag-g
B D         Chicken ---------aacatgtcactaac---atgt-g
B D         Turkey ---------aacatgggatgaac---atgg-g
B D   American alligator ---------gccgtatgtgtgct---atgc-a
B D      X. tropicalis ---------gacttgtgtgtagc---tcgt-g
     Southern platyfish ---------gac-------tt-----------
B D        Zebrafish ---------gacatatatgtt-----------
B D         Lamprey gaaatacctgacacctggag------------
B D         Baboon ================================
B D         Gorilla ================================

Alignment block 81 of 629 in window, 65431109 - 65431114, 6 bps 
B D          Human tgtgac
B D          Chimp tgtgac
B D        Orangutan tgtgac
 D       Rock pigeon cctgac
 D      Saker falcon cgtgac
 D   Collared flycatcher cgtgtc
 D White-throated sparrow tgtgac
B D   Medium ground finch tgtgac
B D       Zebra finch tgtgtc
B D         Chicken cttaac
B D         Turkey aagaac
B D   American alligator tgtgat
B D      X. tropicalis tgtgac
     Southern platyfish tctcgt
B D        Zebrafish tctgac
B D         Lamprey tgtgag
B D         Baboon ======
B D         Gorilla ======

Inserts between block 81 and 82 in window
 D  Collared flycatcher 11bp

Alignment block 82 of 629 in window, 65431115 - 65431116, 2 bps 
B D          Human ac
B D          Chimp ac
B D        Orangutan ac
 D       Rock pigeon at
 D      Saker falcon ac
 D   Collared flycatcher ac
 D White-throated sparrow ag
B D   Medium ground finch ac
B D         Chicken gt
B D         Turkey ac
B D   American alligator gc
B D      X. tropicalis tc
     Southern platyfish ga
B D        Zebrafish at
B D         Lamprey ac
B D         Baboon ==
B D         Gorilla ==

Alignment block 83 of 629 in window, 65431117 - 65431117, 1 bps 
B D          Human a
B D          Chimp a
B D        Orangutan a
B D         Baboon g
 D       Rock pigeon g
 D      Saker falcon a
 D   Collared flycatcher a
 D White-throated sparrow g
B D   Medium ground finch a
B D         Chicken g
B D         Turkey g
B D   American alligator a
B D      X. tropicalis g
     Southern platyfish a
B D        Zebrafish a
B D         Lamprey g
B D         Gorilla =

Alignment block 84 of 629 in window, 65431118 - 65431118, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D        Orangutan t
B D         Baboon t
B D      X. tropicalis t
     Southern platyfish t
B D        Zebrafish t
B D         Lamprey c
 D White-throated sparrow -
B D   Medium ground finch -
B D   American alligator -
B D         Turkey -
B D         Chicken -
 D       Rock pigeon -
 D   Collared flycatcher -
B D         Gorilla =

Inserts between block 84 and 85 in window
B D         Baboon 18563bp
    Southern platyfish 4bp
B D       Zebrafish 1bp

Alignment block 85 of 629 in window, 65431119 - 65431121, 3 bps 
B D          Human -tag
B D          Chimp -tag
B D        Orangutan -tag
 D       Rock pigeon -tg-
 D   Collared flycatcher -tg-
 D White-throated sparrow -tg-
B D   Medium ground finch -cg-
B D         Chicken --t-
B D         Turkey --g-
B D   American alligator -tg-
     Southern platyfish -tg-
B D        Zebrafish -tg-
B D         Lamprey ttg-
B D         Baboon ====
B D         Gorilla ====

Alignment block 86 of 629 in window, 65431122 - 65431123, 2 bps 
B D          Human tg
B D          Chimp tg
B D        Orangutan tg
 D       Rock pigeon cg
 D   Collared flycatcher tg
 D White-throated sparrow tg
B D   Medium ground finch tg
B D         Chicken ca
B D         Turkey ga
     Southern platyfish gg
B D        Zebrafish tg
B D         Baboon ==
B D         Gorilla ==

Inserts between block 86 and 87 in window
 D      Rock pigeon 2bp
 D  Collared flycatcher 2bp
 D White-throated sparrow 2bp
B D        Chicken 1bp
B D         Turkey 1bp

Alignment block 87 of 629 in window, 65431124 - 65431126, 3 bps 
B D          Human ac------a
B D          Chimp ac------a
B D        Orangutan ac------a
B D         Gibbon ac------a
B D   Crab-eating macaque ac------a
B D     Squirrel monkey ac------a
 D       Rock pigeon ac------a
 D   Collared flycatcher ac------g
 D White-throated sparrow ac------a
     Southern platyfish attttttaa
B D        Zebrafish ac------a
B D         Turkey =========
B D         Chicken =========
B D         Baboon =========
B D         Gorilla =========

Inserts between block 87 and 88 in window
 D  Collared flycatcher 8bp

Alignment block 88 of 629 in window, 65431127 - 65431133, 7 bps 
B D        Human -accagtt
B D        Chimp -accagtt
B D      Orangutan -actggtt
B D        Gibbon -actagta
B D Crab-eating macaque -accagta
B D   Squirrel monkey -accagta
 D Collared flycatcher -acgtgtg
   Southern platyfish tagagct-
B D      Zebrafish tatatgt-
B D        Turkey ========
B D       Chicken ========
B D        Baboon ========
B D       Gorilla ========

Inserts between block 88 and 89 in window
B D      Orangutan 4bp
B D       Gibbon 4bp
B D Crab-eating macaque 4bp
B D   Squirrel monkey 4bp

Alignment block 89 of 629 in window, 65431134 - 65431150, 17 bps 
B D        Human tttaagtttacatgtga
B D        Chimp tttaggtttacatgtga
B D      Orangutan tttaagtttacatgtga
B D        Gibbon tttaggtttacatgtga
B D        Rhesus tttatgtttacatgtga
B D Crab-eating macaque tttaggtttacatgtga
B D     Green monkey tttaggtttacatgtga
B D   Squirrel monkey tttaggtttacatctga
 D Collared flycatcher ttacagtgtgcacgggt
B D       Chicken -------taacatgtcc
B D        Turkey -------ctacatggga
   Southern platyfish tttagttata---atga
B D      Zebrafish ttctgacatatatgtga
B D        Baboon =================
B D       Gorilla =================

Inserts between block 89 and 90 in window
   Southern platyfish 5bp

Alignment block 90 of 629 in window, 65431151 - 65431156, 6 bps 
B D        Human ----ttgcca
B D        Chimp ----ttgcca
B D      Orangutan ----ttgcca
B D        Gibbon ----ttgcca
B D        Rhesus ----ttgcca
B D Crab-eating macaque ----ttgcca
B D     Green monkey ----ttgcca
B D   Squirrel monkey ----ttgcca
 D Collared flycatcher ----gtgtca
B D       Chicken ----ttacca
B D        Turkey ----ttgaca
   Southern platyfish ttaatt----
B D        Baboon ==========
B D       Gorilla ==========

Alignment block 91 of 629 in window, 65431157 - 65431157, 1 bps 
B D        Human -t
B D        Chimp -t
B D      Orangutan -t
B D        Gibbon -t
B D        Rhesus -t
B D Crab-eating macaque -t
B D     Green monkey -t
B D   Squirrel monkey -t
B D       Chicken -t
B D        Turkey -t
   Southern platyfish a-
B D        Baboon ==
B D       Gorilla ==

Inserts between block 91 and 92 in window
B D       Chicken 11bp

Alignment block 92 of 629 in window, 65431158 - 65431171, 14 bps 
B D        Human tttatatactcacc
B D        Chimp tttatatactcacc
B D      Orangutan tttatatactcacc
B D        Gibbon tttatatactcacc
B D        Rhesus tttatatacttatc
B D Crab-eating macaque tttatatacttatc
B D     Green monkey tttatatacttatc
B D   Squirrel monkey tttatatactcacc
B D       Chicken ------------gt
   Southern platyfish ttaataaatttacc
B D        Baboon ==============
B D       Gorilla ==============

Alignment block 93 of 629 in window, 65431172 - 65431179, 8 bps 
B D        Human acttcttg
B D        Chimp acttcttg
B D      Orangutan acttcttg
B D        Gibbon acttcttg
B D        Rhesus acttcttg
B D Crab-eating macaque acttcttg
B D     Green monkey acttcttg
B D   Squirrel monkey atttcttg
B D       Chicken ccttaatg
B D        Baboon ========
B D       Gorilla ========

Alignment block 94 of 629 in window, 65431180 - 65431282, 103 bps 
B D        Human catcttagaaagaccattaaagcatatattctaa---gtttttatttagttagttatttttatagag-ac
B D        Chimp cacctcagaaagaccatcaa-gcacctattctaataagtttttatttagttatttatttttgtagag-ac
B D      Orangutan catctcagaaagaccattaaagcatatattccact--gtttttatttagttagttatttttgtagag-ac
B D        Gibbon cacctcagaaagaccatcaaggcacctattctaacaagtttttatttagttatttatttttgtagag-gc
B D        Rhesus catctcagaaagaccattaaagcacctattctaataagtttttatttagttatttatttttgtagag-ac
B D Crab-eating macaque catctcagaaagaccattaaagcacctattctaataagtttttatttagttatttatttttgtagag-ac
B D     Green monkey catctcagaaagaccatcaaagcacctattctaataagtttttatttagttatttatttttgtagag-ac
B D   Squirrel monkey catctcagaaagaccatcagagcaaatattctact--gtttttatttagttatttatttttgtagag-gc
B D       Chicken tgtccttgacgtgaccttagcgt--------------gttt-------gtagcatatcctta------ac
B D       Lamprey cctctaactcggcccccaataacacgagttttgt---gtccgtgtttagtttgttgcccttccaccgctc
B D        Baboon ======================================================================
B D       Gorilla ======================================================================

          Human agggcctctctatgttgcccaggctggtgtcgaactc
          Chimp aggctctctctatgttgcccaggctggtgtcgaactc
        Orangutan agggcctctctatgttgcccaggctggtgtcaaactc
         Gibbon aggatctctctatgttgcccaggctggtgtcgaactc
         Rhesus agggtctctctatgttgcccaggctggtgtcgaa-tc
   Crab-eating macaque agggtctctctatgttgcccaggctggtgtcgaa-tc
      Green monkey agggtctctctatgttgcccaggctggtgtcgaa-tc
     Squirrel monkey agggtctctctatgttgcccaggctggtgtaaaattc
         Chicken atgtccttaacatgtcgc---------tagcata-gc
         Lamprey accgcacctctccgatgggcagcgtggcggtgtgttc
         Baboon =====================================
         Gorilla =====================================

Alignment block 95 of 629 in window, 65431283 - 65431313, 31 bps 
B D        Human ctga-tt-------------ttgtttttaaatttaactttcattt
B D        Chimp ctgagtt-------------tttttttttaatttagttttgattt
B D      Orangutan ttga----------------tttttttttaatttagctttcattt
B D        Gibbon ctgagtt-------------tttttttttaatttagttttgattt
B D        Rhesus ctgagtt----ttgtgtgtgtttttttaaaatttagctttcattt
B D Crab-eating macaque ctgagtt----ttgtgtgtgtttttttaaaatttagctttcattt
B D     Green monkey ctgagtt----ttgtgtgtgttttttttaaatttagctttcattt
B D   Squirrel monkey ctgagttttttttttttttttttttttttaatttagttttcattt
B D       Chicken cttagta-------------tgttcttatcatgtccttaacatgt
B D        Baboon =============================================
B D       Gorilla =============================================

Inserts between block 95 and 96 in window
B D      Orangutan 271bp

Alignment block 96 of 629 in window, 65431314 - 65431381, 68 bps 
B D        Human taagaaattctatttttccaaaatctacct-gtttattcctaatagtaccttactgcttcttcagctta
B D        Chimp taagaaattctatttttccaaaatctacct-gtttattcctaatagtaccttattgcttgttcagctt-
B D        Gibbon taagaaattctacttttccaaaatctacct-gtttattcctaatagtaccttattgcttgttcagcttt
B D        Rhesus taagaaattctatttttccaaaatctacct-gtttattcctagtagcaccttattgcttgttcagcttc
B D Crab-eating macaque taagaaattctatttttccaaaatctacct-gtttattcctagtagcaccttattgcttgttcagcttc
B D     Green monkey taagaaattctatttttcaaaaatctacct-gtttattcctagtagcaccttattgcttgttcagcttc
B D   Squirrel monkey taagaaattctatttttccaaaatcgacct-gtttattcctaatagtgccttattgcttattcagcttt
B D       Chicken ---cactatctactcctt-aacatgtccttagcatgtccttaatgtgcccttaccgtgtccttaac---
B D      Orangutan =====================================================================
B D        Baboon =====================================================================
B D       Gorilla =====================================================================

Inserts between block 96 and 97 in window
B D       Rhesus 1bp
B D Crab-eating macaque 1bp
B D    Green monkey 1bp

Alignment block 97 of 629 in window, 65431382 - 65431382, 1 bps 
B D        Human g
B D        Chimp t
B D        Gibbon g
B D   Squirrel monkey g
B D       Chicken g
B D     Green monkey =
B D Crab-eating macaque =
B D        Rhesus =
B D      Orangutan =
B D        Baboon =
B D       Gorilla =

Alignment block 98 of 629 in window, 65431383 - 65431391, 9 bps 
B D        Human ttattatct----
B D        Chimp ttattatcc----
B D        Gibbon ttattatcc----
B D        Rhesus ttatcatcc----
B D Crab-eating macaque ttatcatcc----
B D     Green monkey ttatcatcc----
B D   Squirrel monkey ttattgtcc----
B D       Chicken ----tctccttgc
B D      Orangutan =============
B D        Baboon =============
B D       Gorilla =============

Alignment block 99 of 629 in window, 65431392 - 65431436, 45 bps 
B D        Human tttgttctataatctgtatctaacaattgcaatatctttttcctt-
B D        Chimp tttgttctataatctgtatctaacaatttcagtatcttttttctt-
B D      Orangutan tttgttctat-atctgtatctaacaattgcaatatc-ttttcctt-
B D        Gibbon tttgttctataatctgtatctaacaatttcagtatcttttttctt-
B D        Rhesus tttgttctataatctgtatctaacaatttcagtatcttttttctt-
B D Crab-eating macaque tttgttctataatctgtatctaacaatttcagtatcttttttctt-
B D     Green monkey tttgttctataatctgtatctaacaatttcaatatcttttttctt-
B D   Squirrel monkey tttgttctataatctgcatctgacaatttcaatatctttttcctt-
B D       Chicken cgtgtcct-tgacatgtccttaac-gtgccagcaac-atgtcctta
B D        Baboon ==============================================
B D       Gorilla ==============================================

Alignment block 100 of 629 in window, 65431437 - 65431499, 63 bps 
B D        Human aggtagctagaac---tcttttgtatttcctggttcctagttgaccctttcttataatgtc-ttacc---
B D        Chimp aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgaccctctcttataatgtc-ttacc---
B D      Orangutan aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgaccctttcttataatgtc-tta-c---
B D        Gibbon aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgtccctcccttataatgtc-ttacc---
B D        Rhesus aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgaccctcccttataatgtc-ttacc---
B D Crab-eating macaque aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgaccctcccttataatgtc-ttacc---
B D     Green monkey aggtagctagaac---tcttttgtatttccttgttcctagttgaccctcccttataatgtc-ttacc---
B D       Marmoset aggtagccagaat---tcttttgtatttatttgtccctagttgaccctcccttataatgtt-ttatt---
B D   Squirrel monkey aggtagctagaat---tcttttgtatttctttgtccctagttgacactcccttataatgat-ttatt---
B D       Chicken gcgtgtccttaacatgtccttaccctttacttgtcc----ttaacatgtccttagcatgtcactaacatg
B D        Baboon ======================================================================
B D       Gorilla ======================================================================

          Human ---
          Chimp ---
        Orangutan ---
         Gibbon ---
         Rhesus ---
   Crab-eating macaque ---
      Green monkey ---
        Marmoset ---
     Squirrel monkey ---
         Chicken ccc
         Baboon ===
         Gorilla ===

Alignment block 101 of 629 in window, 65431500 - 65431556, 57 bps 
B D        Human ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcatt-a----ttgatcttaaac-tgtgggggtccca
B D        Chimp ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattga----ttgatattaaac-tgtgggggtccca
B D      Orangutan ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattaa----ctgatcttaaac-tgtgggggtgcca
B D        Gibbon ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattga----ctgatattaaac-tgtgggggtccca
B D        Rhesus ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattga----ttgatcttaaac-tgtgggggtccaa
B D Crab-eating macaque ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattga----ttgatcttaaac-tgtgggggtccaa
B D     Green monkey ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattga----ttgatcttaaac-tgtgggggtccaa
B D       Marmoset ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcactga----ttgatcttaaac-tataggggttcca
B D   Squirrel monkey ttcttgtgtaa--------ttttaattgtgagctcattta----ctgatcttaaac-tatagggattcca
B D       Squirrel tttctacatca--------ttttaattgtaagctcattgactgcttgcccttaaac-tgtggaagtccca
    Brush-tailed rat ttcctatgtaa--------ttttaattgaaaactctctga----ttaatcttaagc-tctgatgatccca
B D       Chicken ttagcgtgtcactaacatgtccttagcgtg---tcactaa----cacatccttaacatatccctccccca
B D        Baboon ======================================================================
B D       Gorilla ======================================================================

          Human t
          Chimp t
        Orangutan t
         Gibbon t
         Rhesus t
   Crab-eating macaque t
      Green monkey t
        Marmoset t
     Squirrel monkey t
        Squirrel t
    Brush-tailed rat t
         Chicken t
         Baboon =
         Gorilla =

Inserts between block 101 and 102 in window
B D       Chicken 14bp

Alignment block 102 of 629 in window, 65431557 - 65431578, 22 bps 
B D        Human ggatctaaatttgggaaacttt
B D        Chimp ggttctaaatttgggaaacttt
B D      Orangutan ggatctaaatttgggaaacttt
B D        Gibbon ggatctaaatttgggaaacttt
B D        Rhesus ggatttaaatttggaaaagttt
B D Crab-eating macaque gaatttaaatttggaaaagttt
B D     Green monkey ggatctaaatttggaaaacttt
B D       Marmoset ggatctaaatttgggaaacttt
B D   Squirrel monkey ggatctaaattagggaaacttt
B D       Squirrel aggcataaatttgggaaacttt
    Brush-tailed rat ggatctaaatggggggaacttt
B D       Chicken ======================
B D        Baboon ======================
B D       Gorilla ======================

Alignment block 103 of 629 in window, 65431579 - 65431583, 5 bps 
B D        Human tctct
B D      Orangutan tctat
B D        Rhesus tctct
B D Crab-eating macaque tctct
B D        Baboon tctct
B D     Green monkey tctct
B D       Marmoset tctct
B D   Squirrel monkey tctct
B D       Squirrel tctcc
    Brush-tailed rat tctcc
B D       Chicken =====
B D        Gibbon -----
B D       Gorilla =====
B D        Chimp -----

Inserts between block 103 and 104 in window
B D       Baboon 662bp

Alignment block 104 of 629 in window, 65431584 - 65431591, 8 bps 
B D        Human ggagtgga
B D        Chimp ggagtaga
B D      Orangutan ggagtgga
B D        Gibbon ggagtaga
B D        Rhesus ggagtgga
B D Crab-eating macaque ggagtgga
B D     Green monkey ggagtgga
B D       Marmoset ggagtgga
B D   Squirrel monkey ggagtgga
B D       Squirrel tgagaaga
    Brush-tailed rat taagacgg
B D       Chicken ========
B D        Baboon ========
B D       Gorilla ========

Alignment block 105 of 629 in window, 65431592 - 65431654, 63 bps 
B D        Human tatgattatccttctgcatgtggtcattggacactattctctcagaacaattcagccca------ttgg
B D        Chimp tatgattatccttctgcatgtggtcattgggcactattctcccagaacaattcagccca------ttgg
B D      Orangutan tatgattatccttctgcatgtggtcattggacactattctctcagaacaattcagccca------ttgg
B D        Gibbon tatgattatccttctgcatgtggtcattgggcactattctcccagaacaattcagccca------ttgg
B D        Rhesus tatgattatccttctgcatgtggtcattgggcactattctcccagaacaattcagccca------ttgg
B D Crab-eating macaque tatgattatccttctgcatgtggtcattgggcactattctcccagaacaattcagccca------ttgg
B D     Green monkey tatgattatccttctgcatgtggtcattgggcactattctcccagaacaattcagccca------ttgg
B D       Marmoset tattattatccttctgcatatggtcattgggcactattttcccagaacaattcagccca------ttgg
B D   Squirrel monkey tatgattatccttctgcatatggtcactgggcactattttcccagaacaattcagccca------ctgg
B D       Squirrel tatgattcttcttgtacatgtagttataaggcaccaaagccccagaaca---------a------ttgg
    Brush-tailed rat tgtgtatctccttgt-tatatagtcatgggaccttattctcttagaacaagacagccca------ttgg
B D       Chicken tataaggaccc-----cctgcgacctttagggaccctttt--gggggcagttcaccccgtgacctttg-
B D        Baboon =====================================================================
B D       Gorilla =====================================================================

Inserts between block 105 and 106 in window
B D      Squirrel 5bp
    Brush-tailed rat 115bp

Alignment block 106 of 629 in window, 65431655 - 65431899, 245 bps 
B D        Human atctcag----gtgaaagaatgccaggctcaaacttttctacttgcactggcc-aaggcttagtatcccg
B D        Chimp atctcagctcagttaaagaattccaggctcaaacttttctacttgcactggcc-aaggcttagtatcctg
B D      Orangutan atctcagctcagttaaagaatgccaggctcaaacttttctacttgcactggcc-aaggcttagtatcccg
B D        Gibbon atctcagctcagttaaagaattccaggctcaaacttttctgcttgcactggcc-aaggcttagtatcctg
B D        Rhesus atctcagctcagttaaagaatttcaggctcaaacttttctacttgcgctggcc-aaggcttagtatccta
B D Crab-eating macaque atctcagctcagttaaagaatttcaggctcaaacttttctacttgcgctggcc-aaggcttagtatcctg
B D     Green monkey atctcagctcagttaaagaatttcaggctcaaacttttctacttgc-ctggcc-aaggcttagtatcctg
B D       Marmoset atctcagctcacttaaag-attccaggctcaaacttttctacttgcactggcc-aaggcttaatatcctg
B D   Squirrel monkey atctcagctcacttaaaa-attccaggctcaaacttttctacttgcactggcc-aagacttaatatcctg
B D       Squirrel -----aactgagctgaagtgattcaggctcaaatgtctctacttgccttgaccgaagacttagtatcctg
    Brush-tailed rat -----attttagttgaaaaattccaggctcaaacatctccccttgctcttgcccaaagtttagcagggag
B D       Chicken -----acctttggcgacgccacccctccccctccccccccccctcctccaccc-a---------------
B D        Baboon ======================================================================
B D       Gorilla ======================================================================

          Human atcacagt-gctgctgcagctatcttctctagtggggat------------------gctataaatcctg
          Chimp atcacagt-gctgctgtagctatcttctctaccggaaat------------------gccataaatcctg
        Orangutan atcacagt-gctgctgcagctatcttctctagtggggat------------------gctataaatcctg
         Gibbon atcacagt-gctgctgtagctatcttctctgccggaaat------------------gccataaatcctg
         Rhesus atcacagt-tctgctgtagctatcttctctaccaggaat------------------gccataaatcctg
   Crab-eating macaque atcacagt-tctgctgtagctatcttctctaccaggaat------------------gccataaatcctg
      Green monkey atcacagt-gctgctgtagctatcttctctaccaggaat------------------gccataaatcctg
        Marmoset atcgcagt-gctgctgtagctatcttctctactgaaaat------------------gccataaatcctg
     Squirrel monkey atcacagt-gctgctgtagctatcttctctactggaaat------------------gccataaatcctg
        Squirrel atagccagtgctgcttcagtcagcttctctaaggacaat------------------gtctctcatcctg
    Brush-tailed rat aaagcaaa-gctgatttgactgccttccctcagaaagca------------------gccacccatcatg
         Chicken --cgcagt-tttgggg------tcttttttgggggaggtgggggggcaaaaagggccgatttggggccgg
         Baboon ======================================================================
         Gorilla ======================================================================

          Human gatgtc---catcgctcaggcccacgttcccagttcctttgtataatctattggctaatctaccaa-cat
          Chimp gatgtc---catcactcaggcccaagttcccagttcctttgaataatctattggctaatctaccaattat
        Orangutan gatgtc---catcgctcaggcccaagttcccagttcctttgtataatgtattggctaatctaccaa-cat
         Gibbon gatgtc---catcactcaggcccaagttcccagttcctctgaataatctattggctaatctaccaattat
         Rhesus gatgtc---catcactcaggtccaagttcccagttcctttgaataatctattggctaatctaccaattat
   Crab-eating macaque gatgtc---catcactcaggtccaagttcccagttcctttgaataatctattggctaatctaccaattat
      Green monkey gatgtc---catcactcaggtccaagttcccagttcctttgaataatctattggctaatctaccaattat
        Marmoset gatgtcattcatcactcaggcccaagttaccagttcctttgtgtaatctattggttaatctagcaattat
     Squirrel monkey gatgtcattcattactcaggctcaagttcccagttcctttgtgtaatctattggttaatctagcaattat
        Squirrel ggttct---catcactcaggccccagatcctaattcatc--tgtaatctgttgacaaattcaccaattgt
    Brush-tailed rat ggcatg---caacacacagg-tccagtgcttgtctcttttgtgtattctgtgggctaatctaccaaccca
         Chicken gatttc---cttttctt---------tttccttttctttttccttttctttttccttttcc----ttttt
         Baboon ======================================================================
         Gorilla ======================================================================

          Human g-ttttggtttttattcta-----ttgtgtttttcatttc----tgtatgctctatgtgcttctttttca
          Chimp g-ttttagttttgattcta-----ttgtgtttttcatttc----tatatgctctatgtgcttctttttca
        Orangutan g-ttttagcttttattcta-----atgtgtttttcatttc----tgtatgctctatgtgcttctttttca
         Gibbon c-ttttagttttgattcta-----ttgtgtttttcatttc----tatatgctctatgtgcttctttttca
         Rhesus g--tttagttttgattcta-----ttgtgtttttcatt-------------tctatgtgcttctttttca
   Crab-eating macaque g--tttagttttgattcta-----ttgtgtttttcatt-------------tctatgtgcttctttttca
      Green monkey g--tttagttttgattcta-----ttgtgtttttcatt-------------tctatgtgcttctttttca
        Marmoset g-ttttagtttttattcta-----ttgtgtttttcatttc----tatatgctctatgtgca--tttttca
     Squirrel monkey g-ttttagtttttattcta-----ttgtgtttttcatttc----tatatgctctatgtgct--tttttca
        Squirrel gattttagttttgattcta-----ttatctttttcatgcc----tctatagtatacatgattctttttca
    Brush-tailed rat aggtttagttttgattctgctggttttattttttcatatc-tgttatatgttctatgtgattctttttga
         Chicken c-cttttccttttttcctt-----ttctttttcccttttcctttttccttttccttttccttttttcct-
         Baboon ======================================================================
         Gorilla ======================================================================

          Human aat
          Chimp aat
        Orangutan aat
         Gibbon aat
         Rhesus aat
   Crab-eating macaque aat
      Green monkey aat
        Marmoset aat
     Squirrel monkey aa-
        Squirrel aat
    Brush-tailed rat aat
         Chicken ---
         Baboon ===
         Gorilla ===

Inserts between block 106 and 107 in window
B D Crab-eating macaque 331bp

Alignment block 107 of 629 in window, 65431900 - 65431912, 13 bps 
B D        Human ct-gtttatttcct
B D        Chimp ct-gtttatttcct
B D      Orangutan ct-gtttatttcct
B D        Gibbon ct-gtttatttcct
B D        Rhesus ct-gtttatttcct
B D Crab-eating macaque ct-gtttatttcct
B D     Green monkey ct-gtttatttcct
B D       Marmoset ct-gtttatttcct
B D   Squirrel monkey -t-gtttatttcct
B D       Squirrel -tactttacactcc
    Brush-tailed rat -c-tgttatgtcct
B D       Chicken tt-tcctttttcct
B D        Baboon ==============
B D       Gorilla ==============

Inserts between block 107 and 108 in window
B D    Green monkey 3878bp

Alignment block 108 of 629 in window, 65431913 - 65431913, 1 bps 
B D        Human t
B D        Chimp t
B D      Orangutan t
B D        Gibbon t
B D        Rhesus t
B D Crab-eating macaque t
B D     Green monkey t
B D       Marmoset t
B D   Squirrel monkey t
B D       Squirrel t
    Brush-tailed rat t
B D       Chicken t
B D        Baboon =
B D       Gorilla =

Inserts between block 108 and 109 in window
B D   Squirrel monkey 152bp

Alignment block 109 of 629 in window, 65431914 - 65431914, 1 bps 
B D        Human t
B D        Chimp t
B D      Orangutan t
B D        Gibbon t
B D        Rhesus t
B D Crab-eating macaque t
B D     Green monkey t
B D       Marmoset t
B D   Squirrel monkey t
B D       Squirrel t
    Brush-tailed rat t
B D       Chicken t
B D        Baboon =
B D       Gorilla =

Inserts between block 109 and 110 in window
B D       Rhesus 322bp

Alignment block 110 of 629 in window, 65431915 - 65431930, 16 bps 
B D        Human caaacttttcttttta----
B D        Chimp caaacttcttttttaa----
B D      Orangutan -----ttatcttttta----
B D        Gibbon caaacttctcttttta----
B D        Rhesus caaacttctcttttta----
B D Crab-eating macaque caaacttctcttttta----
B D     Green monkey caaaattctcttttta----
B D       Marmoset caaacttctctttttt----
B D   Squirrel monkey caaacttctctttttt----
B D       Squirrel ---atctcttt---------
    Brush-tailed rat caaacttcttt---------
B D       Chicken -----tccttttttcctttt
B D        Baboon ====================
B D       Gorilla ====================

Alignment block 111 of 629 in window, 65431931 - 65431933, 3 bps 
B D        Human aag
B D        Chimp aaa
B D      Orangutan aag
B D        Gibbon aaa
B D        Rhesus aaa
B D Crab-eating macaque aaa
B D        Baboon aaa
B D     Green monkey aaa
B D       Marmoset aaa
B D   Squirrel monkey aaa
B D       Squirrel -a-
    Brush-tailed rat ga-
B D       Chicken ---
B D       Gorilla ===

Inserts between block 111 and 112 in window
B D       Baboon 87bp

Alignment block 112 of 629 in window, 65431934 - 65431937, 4 bps 
B D        Human ataa
B D        Chimp ataa
B D      Orangutan ataa
B D        Gibbon ataa
B D        Rhesus ataa
B D Crab-eating macaque ataa
B D     Green monkey ataa
B D       Marmoset ataa
B D   Squirrel monkey ataa
B D       Squirrel -taa
    Brush-tailed rat -aaa
B D       Chicken ----
B D        Baboon ====
B D       Gorilla ====

Inserts between block 112 and 113 in window
B D      Marmoset 829bp
B D      Squirrel 1bp
    Brush-tailed rat 1bp

Alignment block 113 of 629 in window, 65431938 - 65431993, 56 bps 
B D        Human ataaaacattttcaattgttcccctttccctttctttccccaggcccctgacattt
B D        Chimp ataaaacattttcaactgtcccccttttcctttctttccccaggcccctgacattt
B D      Orangutan ataaaacattttcaatggttcccctttccctttctttccccaggcccctgacattt
B D        Gibbon ataaaacattttcaattatccccctttgcctttctttccccaggcccctgacattt
B D        Rhesus ataaaacattttcaattgtcccccttttcctttctttccccaggtccctcacattt
B D Crab-eating macaque ataaaacattttcaattgtcccccttttcctttctttccccaggtccctcacattt
B D     Green monkey ataaaacattttcaa-tgtcccccttttcctttctttccccaggtccctgacattt
B D       Marmoset ataaaatattttcaactgttcccctttccctttctttccccaggtccctgacattt
B D   Squirrel monkey ataaaatattttcaactgtccccctttcccttcctttccccaggtccctgacattt
B D       Squirrel ttaaaataatttcaagtgtgttctctttcatttctgtaactaggcccccaacatct
    Brush-tailed rat ataaaatattctcaagtgtgttgtcttctctctctttcccttggcctccaacatct
B D       Chicken ------ccttttcctttttctttttctttttcccttttccttttcccttttccttt
B D        Baboon ========================================================
B D       Gorilla ========================================================

Alignment block 114 of 629 in window, 65431994 - 65432008, 15 bps 
B D        Human attacggcagctttt
B D        Chimp attatgacagctttt
B D      Orangutan attatggcagctttt
B D        Gibbon attatgacagctttt
B D        Rhesus attatgacagttttt
B D Crab-eating macaque attatgacagttttt
B D     Green monkey attatgacagttttt
B D       Marmoset attatggcagctttt
B D   Squirrel monkey attatggcagctttt
B D       Squirrel gttacaatagttttc
    Brush-tailed rat attacagtagtttt-
B D        Baboon ===============
B D       Gorilla ===============

Inserts between block 114 and 115 in window
B D       Rhesus 2bp
B D Crab-eating macaque 2bp
B D    Green monkey 1bp

Alignment block 115 of 629 in window, 65432009 - 65432009, 1 bps 
B D        Human t
B D        Chimp t
B D      Orangutan t
B D        Gibbon t
B D     Green monkey t
B D       Marmoset t
B D   Squirrel monkey t
B D       Squirrel t
    Brush-tailed rat t
B D Crab-eating macaque =
B D        Rhesus =
B D        Baboon =
B D       Gorilla =

Alignment block 116 of 629 in window, 65432010 - 65432019, 10 bps 
B D        Human aaccagtctc
B D        Chimp aaccagtct-
B D      Orangutan aactgatctc
B D        Gibbon aaccagtctc
B D        Rhesus aaccagtctc
B D Crab-eating macaque aaccagtctc
B D     Green monkey aaccagtctc
B D       Marmoset aaccagtctc
B D   Squirrel monkey aaccagtctc
B D       Squirrel aactggtctc
    Brush-tailed rat agtgtgtctc
B D        Baboon ==========
B D       Gorilla ==========

Alignment block 117 of 629 in window, 65432020 - 65432020, 1 bps 
B D        Human c
B D        Chimp c
B D      Orangutan c
B D        Gibbon c
B D        Rhesus c
B D Crab-eating macaque c
B D        Baboon t
B D     Green monkey c
B D       Marmoset c
B D   Squirrel monkey c
B D       Squirrel c
    Brush-tailed rat c
B D       Gorilla =

Inserts between block 117 and 118 in window
B D       Baboon 67bp

Alignment block 118 of 629 in window, 65432021 - 65432021, 1 bps 
B D        Human c
B D        Chimp c
B D       Gorilla c
B D      Orangutan c
B D        Gibbon c
B D        Rhesus c
B D Crab-eating macaque c
B D     Green monkey c
B D       Marmoset t
B D   Squirrel monkey c
B D       Squirrel c
    Brush-tailed rat c
B D        Baboon =

Inserts between block 118 and 119 in window
B D       Gorilla 37764bp

Alignment block 119 of 629 in window, 65432022 - 65432083, 62 bps 
B D        Human tatttatatgttcaaggaatgaccagtggaaaataaga---------------taggtaagataggttgt
B D        Chimp tatttatatgttcaaggaatgactagtggaaaataaga---------------caggtaagataggttgt
B D      Orangutan tatttatatgttcaaggaatggccagtggaaaataaga---------------taggtaagataggttgt
B D        Gibbon tatttatatgttcaaggaatgactagtggaaaataaga---------------caggtaagataggttgt
B D        Rhesus tatttatatgttcaaggaatgactaatggaaaataagt---------------taggtaagataagttgt