Simple Search Results
 

Known Gene Names

PRAMEF2 - Homo sapiens PRAME family member 2 (PRAMEF2), mRNA.
PRAMEF20 - Homo sapiens PRAME family member 20 (PRAMEF20), mRNA.
PRAMEF20 - Homo sapiens PRAME family member 20 (PRAMEF20), mRNA.
PRAMEF22 - Homo sapiens PRAME family member 22 (PRAMEF22), mRNA.
PRAMEF3 - (aka PRAMEF22) Homo sapiens PRAME family member 3 (PRAMEF3), mRNA.

Known Gene Descriptions

PRAMEF2 - Homo sapiens PRAME family member 2 (PRAMEF2), mRNA.
PRAMEF20 - Homo sapiens PRAME family member 20 (PRAMEF20), mRNA.
PRAMEF20 - Homo sapiens PRAME family member 20 (PRAMEF20), mRNA.
PRAMEF22 - Homo sapiens PRAME family member 22 (PRAMEF22), mRNA.