>ENST00000258412.8 (TMBIM1) length=311
MSNPSAPPPYEDRNPLYPGPPPPGGYGQPSVLPGGYPAYPGYPQPGYGHPAGYPQPMPPT
HPMPMNYGPGHGYDGEERAVSDSFGPGEWDDRKVRHTFIRKVYSIISVQLLITVAIIAIF
TFVEPVSAFVRRNVAVYYVSYAVFVVTYLILACCQGPRRRFPWNIILLTLFTFAMGFMTG
TISSMYQTKAVIIAMIITAVVSISVTIFCFQTKVDFTSCTGLFCVLGIVLLVTGIVTSIV
LYFQYVYWLHMLYAALGAICFTLFLAYDTQLVLGNRKHTISPEDYITGALQIYTDIIYIF
TFVLQLMGDRN